zvláštní lidé


╰☆ TVRDOHLAVCI ☆╮

Jsou to lidé narození od 18. dubna do 21. dubna. Tito lidé zasluhují zvláštní péči. Již jako malé děti jsou tvrdohlaví a je třeba k nim přistupovat s větší láskou a péčí. Mají velké ego, svět se točí kolem nich. Nikdy nedělají, co ostatní po nich chtějí, nemají rádi příkazy a zákazy. Tato tvrdohlavost je jim prospěšná v pracovním život, neboť jsou to velice schopní vedoucí pracovníci i podnikatelé. Nezaleknou se žádné překážky, ať je jakkoliv těžká. V milostném životě mívají problémy, pokud svou tvrdohlavost nekrotí, nebo pokud nenajdou partnera, který se snaží ve všem jim vyjít vstříc. Peněz dosahují velice snadno, neboť ví, co chtějí, a nepřestanou, dokud toho nedosáhnou.

╰☆ NESTÁLÍ ☆╮

Tito lidé narodili se od 19. května do 22. května. Nestálost mají v krvi, proto také dlouho nevydrží na jednom místě a stále hledají něco nového. V jednu chvíli něco slíbí, a v druhé chvíli je vše jinak. Také v partnerství dlouho hledají toho správného partnera. Hledají dokonalost a štěstí. Zaměstnání střídají často, ani v podnikání se jim příliš nedaří, neboť přebíhají od jednoho oboru k druhému, a nikde nevydrží. Peníze dokážou vydělat, ale také rychle utratit. Většinou utrácí více, než skutečně potřebují. Je třeba pěstovat v nich zodpovědnost a smysl pro dotáhnutí věcí do konce.

╰☆ DRAKOBIJCI ☆╮

Tito lidé narodili se od 20. června do 23. června. Jsou to rváči, perou se se svým životem a většinou vítězí. Porážkou nenechají se zaskočit, spíše je nabudí k lepším výkonům. Hodně si věří a svou rodinu brání před vším a všemi. Mají v sobě velkou odvahu, pouštějí se bez bázně do všeho, co jim život přináší. V partnerství jsou věrní, dokážou se o svou rodinu postarat. V podnikání i zaměstnání se jim daří, pokud zaujímají vyšší pozice. Peníze umí si vydělat, a utrácejí je jen za potřebné věci. Dosahují velkých post i uznání.

╰☆ MILOVNÍCI ☆╮

Tito lidé se narodili od 21. července do 24. července. Potřebují hodně lásky a také jí dokážou dát. Rádi by lásku dali všem, proto také v partnerství mívají více partnerů - milenek, milenců. Pokud střídají partnery, jsou šťastní. Neumějí si pomoci, potřebují mnoho lásky a pocitu, že jsou nejlepší. Těžko hledají partnera pro celý život. Uspokojení nalézají pouze u partnera, který jim dokáže vyjít vstříc ve všech jejich přáních. Pak se zklidní a zůstávají u jednoho partnera. Ale rádi experimentují, tedy měl by to být partner, který je ochotný udělat cokoliv. Touží po dětech a mívají jich hodně. V pracovní oblasti jsou dobrými zaměstnanci i podnikateli neboť do své práce dávají mnoho lásky, a pak se jim daří.

╰☆ NEVINNÍ ☆╮

Lidé narození od 21. srpna do 24. srpna jsou jakoby z jiného světa. Jsou důvěřiví a hodní, snadno uvěří každému. V tom by mohl být trošku problém, neboť mnoho lidí může je zneužívat. Na tyto lidi je třeba dávat pozor po celý jejich život. Jsou jako malé děti, které nevidí nebezpečí. Partnera většinou hledají na celý život, avšak život s nimi lehký není, už kvůli jejich velké naivitě a důvěřivosti. Jsou to však vynikající pracovníci, pro drsný podnikatelský svět se však nehodí. Musí se učit více přemýšlet, nevěřit hned každému a jednat sami za sebe.

╰☆ VÁHAVCI ☆╮

Lidé narození od 21. září do 24. září jsou váhaví a nerozhodní. Trvá jim dlouho, než se k něčemu rozhodnou. Vždy je napadne mnoho verzí, a nevědí, kterou zvolit. Také v lásce jsou hodně váhaví, než vstoupí do vztahu, řádně si vše musí promyslet. Vždy chtějí zvolit tu nejlepší variantu, až jim nejlepší možnost uteče. Chtěli by milovat, ale bojí se udělat nesprávný krok, aby nebyli nešťastní. Příliš si nevěří, mívají nízké sebevědomí. Na tom se musí učit pracovat, rozhodnout se rychle jim činí problémy. V práci většinou zůstávají na jednom místě, nemají odvahu změnit zaměstnání, aby si nepohoršili. S penězi také šetří, nepůjčují si je.

╰☆ OBEZŘETNÍ ☆╮

Tito lidé narodili se od 22. října do 25. října. Věří jen sobě, na sebe se mohou spolehnout. Vždy hledají v lidech to nejhorší, vymýšlejí různé scénáře, většinou ty nejhorší. Málokdy dělají chybu. V lásce mají také oči na stopkách, vše si ověřují, své partnery kontrolují, ani po delším vztahu nejsou schopni partnerovi věřit. Jsou žárliví, někdy až chronicky. Také v práci čekají spíše podrazy a nedokážou se tak na práci plně soustředit. Vyhovuje jim, pokud mohou pracovat sami za sebe nebo pro sebe. Jsou opatrní na své finance, nepůjčují své naspořené peníze, a to ani v rodinném kruhu.

╰☆ NEBEZPEČNÍ ☆╮

Tito lidé se narodili od 21. listopadu do 24. listopadu. Jsou nebezpeční pro sebe i své okolí, neboť za vším si jdou bez ohledů na ostatní, a většinou se jim to daří. Nedívají se napravo ani nalevo, myslí jen na sebe a své vlastní dobro. Daří se jim v podnikání, dokážou neúnavně pracovat dnem i nocí. V lásce dělají jen to, co sami chtějí. Často partnery trestají mlčenlivostí nebo nezájmem. Dokážou mlčet dlouhé měsíce, dokud nedosáhnou u partnera toho, co chtějí. Nedokážou přiznat své vlastní chyby, myslí si o sobě, že jsou neomylní. Často však dělají fatální chyby, na které doplácí.

╰☆ JEDNOROŽCI ☆╮

Lidé narození od 20. prosince do 23. prosince jsou vzácný druh, a tak by se s nimi mělo také jednat. Jsou to miláčkové, upřímní a milující. Milují vše živé, rádi pomáhají ostatním. Nikoho nedokážou odmítnout, v lásce i práci by se rozdali. Dokážou dát každému druhou šanci, na to zlé brzy zapomínají. Potřebují pobyt v přírodě, kde získávají svou velkou sílu.

╰☆ KENTAUROVÉ ☆╮

Lidé narození od 19. ledna do 22. ledna mají velkou výdrž a potřebu skutečné lásky. Jsou mírumilovní, rádi druhé ochraňují, rádi pečují o ty, jež milují. Svým dětem dávají první poslední. Neumějí se skutečně zlobit. Mají však také rádi svobodu, omezování příliš rádi nemají. V práci používají vysoké nasazení, jsou rádi chváleni a odměňováni. Peněz k životu mnoho nepotřebují, nejsou nároční a neshromažďují zbytečné věci. Spíše vzpomínky a to, co prožijí, má pro ně největší cenu.

╰☆ VODOMILOVÉ ☆╮

Lidé narození od 17. února do 20. února milují vodu a vodní sporty. S tímto živlem jsou úzce spojení, vodou se dokážou očistit a odplavit všechny negace. Málokdy trpí na psychiku, umí si navodit velice rychle pozitivní myšlenky. V lásce jsou spokojení, a dokážou na vztahu pracovat po celý život. Také v práci jsou výbornými pracovníky.

╰☆ PIRANI ☆╮

Lidé narození od 19. března do 22. března jsou velice draví. Nejraději pracují ve více lidech, o samotě jsou zlostní a nepříjemní. Hledají partnera podobného, jako jsou oni sami, potřebují stále s někým soutěžit, předvádějí se a z vítězství mají radost. Partnera musí stále škádlit a zlobit. V podnikání jsou úspěšní, stejně jako v zaměstnání na vyšších pozicích. Nižší pozice těmto lidem nevyhovují, zvláště monotónní práce jim nevyhovuje.