živloví lidé


Lidé narození ve znamení ♈♌♐jsou ohniví lidé. V jejich srdci dřímá velký oheň. Jako všichni lidé mají ohniví lidé klady a zápory, neboť jsou ve spojení se silou ohně.

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Tito lidé umí zahřát, ale také všechno spálit na popel v jednom okamžiku. Jsou velice impulzivní, většinou v pozdějším věku se zklidní, a pak bývají velice šťastní. Někteří dokážou oheň, který v nich dřímá, dostat pod kontrolu mnohem dříve. Pokud jim oheň slouží, pak dosahují porozumění a lásce. Pokud jim však oheň poroučí, pak nebývají příliš šťastní, neboť jednají často v afektu. S věkem získávají velkou rozvahu a už tak tvrdošíjně neplení vše kolem sebe. Naopak stávají se váženými a milovanými lidmi, neboť shořelo v nich vše dětinské, a zůstala jen moudrost.

Tito lidé korespondují s barvou žlutou, oranžovou, červenou a bílou. Proto se také většinou těmito barvami obklopují, ať již v místnostech, oblečením nebo drahými kameny.

Hlídat si musí především 1., 2., 3. a 7 čakru, tam bývají velice zranitelní.

Zemití lidé

Lidem narozeným ve znamení ♉♍♑ vládne živel země. Stojí nohama pevně na zemi, mají rádi pevnou půdu pod nohama. Většinou neradi riskují. To, co mají, s tím jsou spokojeni, jen ♉ z tohoto trošku vybočují, neboť mají u sebe nejen živel země, ale také ohně. Ti jsou umírněnější až v pozdějším věku, do té doby jdou někdy hlavou proti zdi. Vše analyzují a jdou vstříc svému štěstí. Dlouho hledají to pravé poslání i štěstí, jakmile přijdou k tomuto poznání, záhy své štěstí nalézají.

Tito lidé korespondují s barvou zelenou - od světlé až po tmavou, a s barvou hnědou.

Dávat pozor by si měli na 1. a 4. čakru, jelikož jsou schopni velké lásky. V disharmonii těchto čaker zažívají v lásce častá nedorozumění.

Vzdušní lidé

Lidé ve znamení ♊♎♒ občas zapomínají na své vlastní já. Důležitá je pro ně láska a komunikace. V profesní oblasti dosahují velkých výsledků, pokud jde vše tak, jak si představují. Překážky v profesní sféře často přivozují si sami. V lásce dlouho hledají, než naleznou tu správnou spřízněnou duši. Vítr je jejich mocný spojenec, proto může odnést vše, co v životě nepotřebujete nebo nechcete. Pozor na vzdušné víry ve vašem srdci.

Tito lidé korespondují s barvou světle modrou, bílou a tyrkysovou. Ohrožena je především 4. a 5. čakra.

Vodní lidé

Lidé ve znamení ♋♏♓ milují vodu a voda je naplňuje. Voda je jemná, dokáže měnit svá skupenství, stejně jako tito lidé dokážou měnit svůj život. Nelpí na ničem - na lásce, na práci, ani na majetku. Využívají těchto darů k radosti ostatních, ale dokážou se jich také snadno zříci ve prospěch těch, které milují. Do těchto lidí je velice složité nahlédnout, neboť vždy prozradí jen to, co chtějí. Za svými ideály jsou do té doby, než se jim je podaří naplnit. Většina těchto lidí je citlivá a zranitelná, a svá slabá místa chrání si velkou hloubkou svého srdce. O těchto lidech říká se - tichá voda břehy mele, a všechna tři tato znamení dokážou zaútočit na citlivé místo ostatních, když to nejméně čekají, a když k tomu dostanou impuls. Mívají na své straně štěstí a dokážou si ho neskonale hýčkat.

Jejich barvou je od světle do temně modré, přes fialovou až po černou. Pozor by měli si dávat na 1., 6. a 7. čakru.