závist a úspěch


Úspěšných lidí přibývá a závistivců jakbysmet. Kdo z nás by nechtěl být úspěšný? Každý člověk touží po úspěchu - v práci, v podnikání, v partnerství... Oblastí je mnoho, ale jelikož nejvíce se závist týká pracovní oblasti, soustředím se právě na ní.

Člověk se snaží něco vybudovat, něčeho dosáhnout, a udržet si to. Vkládá do své práce hodně energie i času, snaží se vyhovět všem, nemá čas na sebe a na své koníčky. O svých blízkých ani nemluvě. Buduje si své jméno, posiluje své postavení.

Celou dobu pracuje na posílení své energie, aby korespondovala s úspěchem. Otevírá postupně dveře prosperitě a štěstí. Čím více ze sebe vydá, tím více tyto dveře otevírá. Až jednoho dne otevřou se dokořán a k člověku přichází úspěch. Stává se úspěšným, ale také známým. Hodně lidí o něm ví, hodně lidí o něm mluví.

Lidé, kteří nedosahují úspěchu, mají nízké vibrace i nízkou životní energii. Mají čas klábosit, hledat chyby, a zde je jen malý krůček k pomluvám, nebo k závisti.

Závist je lidská vlastnost nízkých vibrací. Člověk s takovýmito vibracemi nemůže nikdy dosáhnout úspěchu, protože se soustředí na úspěšného člověka, místo aby zaměřil svůj zrak sám na sebe. A něco pro úspěch udělal. Raději bude pohlížet na jiné, protože má na to čas. Úspěšný člověk nemá čas dívat se na ostatní úspěšné lidi, protože je zaneprázdněn tím, co vykonává a co mu působí radost. Lidé se závistivou energií neprožívají v životě příliš radosti, neboť nesnaží se pro svůj úspěch nic udělat. Lépe je jim v sebelítosti, než aby se vzchopili a snažili.

Závist může uškodit úspěšnému člověku, jen pokud se nechá touto závistí jiných lidí ovlivnit. Pokud začne pochybovat, protože je pomlouván, nebo slýchá špatné věci na sebe, ztratí svůj úspěch a dveře k prosperitě se pomalu začnou zavírat. Avšak sebevědomému člověku závist neublíží, neublíží mu ani pomluvy či špatná slova na jeho adresu. Naopak. Posílí ho to v jeho konání, neboť uvědomí si, že kdyby nebyl úspěšný, lidé by neztráceli svůj čas zabývat se právě jím.

Proto neznepokojujte se závistí, neboť nakonec bude vám ku prospěchu a váš úspěch ještě poroste. Neboť najde se spousta lidí, kteří budou se vám chtít vyrovnat a stanete se pro ně zářným příkladem, i přes negativní reakce okolí.

Pracujte na sobě, a podívejte se na dno své duše a svého počínání, tam naleznete tu správnou cestu k úspěchu a spokojenosti.