zase ti duchové


Nelekejte se, nebudeme vyvolávat mrtvé, ani je oživovat. Řeč je o andělu smrti, Azraelovi. Někdy je složité rozhodnout mezi životem a smrtí, složité pro člověka, co teprve pro tohoto černého anděla.

Pokud někdo je velice nemocný, můžeme mu pomoci v uzdravení. Tedy většinou tomu tak je. V některých případech to však možné není.

Tedy uvedu příklad mého tatínka, který byl 3 roky před svou smrtí na pokraji smrti, ale dostal novou šanci. Tenkrát ani lékaři nevěřili, že by se relativně zdravil. Ale hezky popořádku.

Vnímavější lidé, nebo lidé blízko smrti, spatří Azraela. Děje se to pár dní před skonem člověka, kdy připravuje nás na cestu nahoru. Proto také se lidé ze dne na den uzdraví, nebo se jim zázračně uleví, ale trvá to většinou méně než 1 den. To proto, aby tělo neodcházelo ztrápené, aby byla duše se svým odchodem smíření.

Co když ale ještě nechceme, aby někdo odešel? Aby tu ještě nějakou dobu zůstal? Lidé většinou zapálí si bílou svíčku a žádají o uzdravení člověka. Tento postup však není dobrý. Ano, je nejjednodušší, ale ne správný.

Anděl smrti je zahalen černou aurou, není bílý nebo barevný, jako ostatní andělé, ale je skutečně černý. A přesto je to dobrý anděl. Nemá kosu, jako smrtky v pohádkách a vyprávění. Přináší klid do duše, laskavost, a ta se mu odráží v očích. Co tedy dělat, když chcete žádat Azraela o nějaký čas pro určitého člověka? Je to trošku drastický způsob, ale většinou funguje.

Zapálíme si tři svíce, já na to používám svíce ve tvaru faluse, protože to je nejsilnější artefakt. Jedna svíce by měla být černá, ale ne jen na povrchu, ale i zevnitř. Každá částečka vosku měla by být černá. Dvě svíce by měly být bílé. Všechny tři svíce měly by být stejně vysoké a pálené na jednom talířku. Já samozřejmě používám ještě další svíce, ale pokud chcete si sami udělat malý rituál pro prosbu Azraelovi, tyto tři svíce vám stačí.

Zapalte je, svíce kreslí trojúhelník, kdy bílá svíce je na východu. Přivolejte Azraela, stačí vyslovit jeho jméno. A nyní je to nejdůležitější a také nejsložitější. Čím více slz při tom uroníte, a budou od žalu a smutku, tím větší to bude mít sílu. Poproste Azraela, aby vašemu milovanému člověku dal ještě nějaký čas na Zemi, povězte důvod, proč to žádáte, nebo ať si ho vezme a nenechá ho trápit.

Většinou Azrael vyhoví první žádosti, ale je třeba říci obě části, aby se Azrael sám rozhodl, zda si duši umírajícího člověka vezme, nebo ji nechá ještě na tomto světě. Pak vám dopřeje potřebný čas na rozloučení se s tímto člověkem, většinou několik měsíců nebo let.

Toto je asi pro mnoho lidí hodně obtížné, protože žádat uzdravení je snadné, ale prosit o smrt, to už chce pořádnou odvahu. A kdo volá Azraela, odvážný být musí. Bez toho to prostě nejde.

Jakmile Azrael vyhoví vašemu přání, můžete přivolat Rafaela, aby léčil nemocného, a dopřál mu spokojené dny, týdny, měsíce nebo i roky na tomto světě.

Nezapomeňte nakonec poslat vosk po vodě. Nepokoušejte se dívat Azraelovi do očí, i kdybyste byli natolik vnímaví, že byste ho spatřili. Anděl smrti přináší smrt, a tak, jak je v jeho očích klid pro umírajícího, tak je tam i hloubka smrti, která může být pohledem předána do zdánlivě zdravého těla.