rady andělů na září den po dni


1. září

VYLEŤ DO OBLAK

Dnes se můžeš vznést až k nám, pokud o to budeš stát. Nemusíš k tomu vyvíjet zvláštní úsilí, ani meditovat, jen přijmi naše vedení a můžeš se stát součástí našeho světa. Stačí se radovat ze svého života, a nedělat si starosti. Neboť starosti tě omezují v tomto letu. Tvůj smutek tě omezuje v tomto letu. Odlož tedy dnes smutek a vyměň ho za radost. Raduj se z každé maličkosti, směj se a užívej si svého života. Směj se všemu, však máš přeci důvod ke smíchu, jsi s námi a my tě máme rádi. I ty nás máš rád, ve všech chvílích, v hloubi své duše. Poznej ten bezstarostný život, stejně, jako jsi býval malým dítětem a těšil ses z maličkostí, těšil ses na každý krásný den, kdy můžeš jít ven, těšil ses na vánoce, co asi pod stromečkem najdeš. Stejně tak se těš právě nyní, neboť mnohé dary ti přinášíme.

2. září

ZMĚŇ SVĚT V JEDINÉM OKAMŽIKU

Trápí tě situace ve světě, trápí tě, že nemůžeš ji změnit? Však každý člověk musí začít u sebe, stejně jako ty. Pokud má být mír a harmonie na celém světě, svět bez válek a násilí, pak je třeba, by každý člověk hledal mír a harmonii sám v sobě, ve svém srdce, ve své duši. Jen tak může se nastolit mír na celém světě. Možná si říkáš dnes, že stejně nic nezměníš, však věz, pokud to uděláš, a s tebou mnoho dalších, pak změníte i svět. Bude na světě více lásky, více pochopení. Ale každý člověk musí začít u sebe. I ty tak učiníš, neboť toužíš po lásce, míru a harmonii. O tebe my se nebojíme, neboť dlouhou dobu s námi putuješ a snažíš se být nám co nejblíže. Možná díky svému přání, možná jen tak, protože to cítíš uvnitř svého srdce.

3. září

SPAL VŠECHNY MOSTY A NESMUTNI

Vše, co v životě získáš, můžeš obětovat. Neupínej se na věci, neupínej se na lásku. Vše nech plynout, neboť jinak si vše můžeš pozdržet. Také své přání tímto způsobem nám odevzdej. Za vyslaným přáním také musíš spálit všechny mosty a přestat truchlit. Neboť my na tom pracujeme od první chvíle. Můžeš svými dalšími přáními své přání posílit, avšak není dobré žádat nás každý den o to samé, neboť my jsme tvé přání přijali a snažíme se splnit ti ho co nejdříve. A to je také naše velké přání, splnit ti vše nejlépe v tomto okamžiku, v době tvého vyslovení přání. Ale někdy to tak snadné není, a i od tebe žádáme v tomto směru pomoc. A tvůj duchovní růst nám ve splnění tvých přání velice pomáhá, neboť s námi spolupracuješ na nejvyšší duchovní úrovni.

4. září

KAŽDÝ ČLOVĚK JE DOKONALÝ, OBJEV TUTO KRÁSU

Stejně jako ty máš vlastnosti, na které nejsi hrdý, tak je má každý jiný člověk. A přesto jste v našich očích, v očích Boha, dokonalé bytosti. Však také jste jeho děti, které občas zlobí a občas poslouchají na slovo. A on je dokonalý, tedy i vy všichni jste dokonalí. I ty jsi dokonalý. Jen tuto dokonalost musíš v sobě objevit. Vyzdvihnout vše, co ses na své cestě naučil, soustředit se na své kladné vlastnosti a zapracovat na nich mnohem více. Neboť pokud budou kladné vlastnosti vítězit nad zápornými, pak se ti podaří odstranit také ty záporné, aniž by ses o to snažil. A to je tvůj další úkol, na dnešní den, i na dny příští. Soustřeď se pouze sám na sebe, na svou dokonalost a nesrážej se na samé dno. Neboť nemáš toto zapotřebí.

5. září

BER VŠE TAK, JAK JE A TAK, JAK TO PŘIJDE

Vidím občas tvůj smutek, vidím občas, že trápíš se. Musíš se nyní naučit brát vše, tak jak to k tobě přichází. Tvůj vnitřní boj není příliš dobrý, bojuješ s tím, co změnit prozatím nemůžeš, s tím, co nelíbí se ti. Avšak vše má svůj vlastní důvod. Potřebuješ přijímat nejen to dobré, ale také to špatné. Špatné tě posiluje, dobré tě zdržuje na tvé cestě a působí, že zůstáváš stát na místě a tvá pokora z tvého srdce odchází. Pokud potkává tě jen to dobré, zapomínáš na nás, anděly, a začínáš brát vše jako samozřejmost. A to není tvá cesta. Pokud si zachováš pokoru ve svém srdci při tom dobrém, pak se ti to špatné bude vyhýbat. Musíš se naučit přijímat i to zlé a přemýšlet nad tím, proč chodí to do tvého života. Vzít vše, jako to nejlepší v současné chvíli pro tebe.

6. září

PROŽÍVEJ SVOU PŘÍTOMNOST

Zapomeň na to, co bylo včera, nepřemýšlej nad tím, co bude zítra. Soustřeď se na to, co je dnes, v této chvíli, v tomto okamžiku. Starosti, které tě trápili včera, nech za sebou, neber si je do dnešního dne, neboť dnes je nevyřešíš a jen by tě trápili. Zapomeň na to, kde jsi byl a co jsi dělal. Jsou to pouze vzpomínky, které v budoucnu nemají své místo. Nepřemýšlej ani o tom, co budeš dělat zítra, kam půjdeš, s kým se setkáš, co budeš prožívat. Je to hudba budoucnosti a zítřek je tak moc vzdálený, že nestojí za tvé myšlenky. Věnuj se pouze tomu, co je dnes, co bys chtěl dělat, a také to udělej. Kam bys chtěl jít, a běž tam. S kým bys chtěl mluvit a promluv si s tímto člověkem. Nebo se chceš věnovat nám, andělům, hovořit s námi skrze meditaci či docela jinak? Nic není nemožné. Jsi teď a tady, jiný čas neexistuje.

7. září

ZMĚŇ PŘÍSTUP K TOMU, CO SE TI NELÍBÍ

Možná je to láska, na kterou dlouho čekáš. Tvůj přístup může být negativní, aniž by sis to uvědomoval. Možná svému milému nevěříš, možná příliš tlačíš na to, aby byl v tomto okamžiku s tebou. Změň svůj postoj ve svém myšlení, a pokus se dostat do jeho situace. Není to lehké, viď? Opustit vše, zavřít za sebou dveře a jít. Do neznáma. Neboť i vztah s tebou je krokem do neznáma, kdy nevíš, co bude zítra. Může se stát cokoliv. A ty máš jistotu, kterou zatím nechceš vyměnit za lásku v nejistotě. Cítíš to? Tak to cítí i tvůj partner. Nebo snad se ti nelíbí práce, kterou vykonáváš? Netěšíš se do ní, vidíš jen překážky a znuděné lidi, kteří stejně ti nepřinášejí potěšení. Nebo netěší tě práce samotná? Možná. Zkus se zamyslet, co vlastně se ti nelíbí. Vše jde změnit, pokud o změnu skutečně stojíš. Pokud to není jen rozmar či pouhá nespokojenost.

8. září

DOVOL NÁM OBKLOPIT TĚ LÁSKOU

Rádi bychom dnes do tebe vstoupili a tvou duši prosvětlili naší energií, naší láskou. Dovol nám tedy vstoupit do tvé duše, do tvého srdce, a rádi bychom zde zůstali delší čas. Rádi bychom tě ještě více doprovázeli na tvých cestách, vedli tě tam, kde nyní máš být, rádi bychom tě chránili před všemi nepříjemnostmi. Postoupil jsi hodně daleko na své duchovní cestě, proto dovol nám dnes vstoupit do tvého života naplno. Ukážeme ti mnoho krás, pokud nám dovolíš otevřít ti oči a uvidět. Také mnoho darů ti dnes přineseme, pokud nám dovolíš ti je dát. Tato volba je dnes jen na tobě, zda necháš nás ve svém prostoru, zda můžeme tě ovívat svými křídly, zda můžeme tě vést po tvé cestě za štěstím.

9. září

ZÍSKAT VŠE A NEDAT NIC

Toto skutečně fungovat nemůže, nemůžeš dojít ke svému štěstí, pokud tvá ruku bude natažená a ty nebudeš ochotný nic dát. Neboť rovnováha musí být mezi dáváním a braním, tak jako je rovnováha mezi láskou a štěstím. Toužíš být šťastný, a nechceš nic obětovat. Tím si bráníš jen ve svém štěstí. Pokud povedlo se ti dojít až sem, bez podvodu, pak jsi připraven obětovat cokoliv pro své štěstí, jsi připraven mnohé dát. Pak věz, že tvé dary budou odměněny. Nezoufej, pokud dary dnes nepřijdou, neboť již jsou na cestě za tebou. Přinášíme ti je tak rychle, jak rychle postupuješ na své cestě. Pokud zastavil ses nyní, pak i my se zastavili. Proto soustřeď se na to, bys stále postupoval kupředu, pak i my poletíme velice rychle s dary za tebou.

10. září

VĚŘ A DOJDEŠ SVÉHO CÍLE

Možná se v tvém životě, v tvém přání, neděje právě nic, nebo spíše se zhoršuje celá situace a ty přestáváš věřit. Ale v našem světě vše je na pochodu, vše jde směrem kupředu. Jen ty to zatím nevidíš. Nevidíš, protože tvá víra je v tento čas důležitá. Je snadné věřit, když vidíš pokroky ve svém vlastním světě, horší je věřit, když je nevidíš. Kde je však hranice víry a nevíry? Umíš na tuto otázku odpovědět? Pokud znáš odpověď, pak je tvá víra silná. A tvá víra dovede tě do zdárného konce. Jen nevěřící lidé nedočkají se splnění svého přání, neboť se vzdávají velice brzy. Ty se ale nevzdáš a budeš bojovat. A tvou největší zbraní je tvá víra. Ta má tak velkou moc, že pochyby nemají zde místo. A ty chceš, by se ti tvé přání splnilo. Nyní tedy víš, jak nastavit se máš.

11. září

DĚLEJ VŠE, CO SES NAUČIL, POUŽIJ TO VE SVÉM ŽIVOTĚ

Již mnoho postoupil jsi na své cestě, mnohému ses naučil, však nyní budeš muset z duchovního světa přenést to do světa svého, hmotného. Začni pomalu, s menšími věcmi, pak teprve můžeš přistoupit na věci větší, až dojdeš k těm nejsložitějším, a těmi je láska. Stejně jako celý život procházíš ve škole, učíš se, bys to mohl zhmotnit v dospělosti a využít ke svému prospěchu, tak i učení z duchovního světa je na čase zhmotnit a začít používat. Nemůžeš čerpat ze zkušeností jiných, stejně jako ve škole nemohl jsi opisovat. Pokud tak učiníš, není to tvůj duchovní růst, ale je někoho jiného. To měj stále na paměti. Rozpomeň se, co ses zatím naučil a uveď to do chodu.

12. září

LÁSKYPLNÝ VZTAH NADE VŠE

Pokud budeš láskyplně milovat všechny bytosti ve svém okolí, pak k tobě vstoupí láska tak nečekaně, že ji nestihneš ani postřehnout. Budeš vědět, že je u tebe, ale nepostřehneš, jak rychle přišla. Možná ještě musíš ujít kus své cesty, než za tebou láska přijde, možná přijde právě dnes. Tak nastav se na láskyplný vztah k bytostem ve svém okolí, a nezapomeň na zvířátka. Každý má právo být milován, a každý tvor by chtěl milovat. Ani ty to nemáš jinak, dnes, ani kdykoliv jindy. Také toužíš po lásce, ať ji máš po svém boku nebo na ni teprve čekáš. Proto soustřeď se dnes na láskyplný vztah ke všemu živému tvorstvu, které potkáš.

13. září

NIKDY NEDOSTANEŠ VÍCE, NEŽ UNESEŠ

Dnes odebereme část tvého nákladu, ze tvých zad, neboť nemůžeš dostat naloženo více, než uneseš. I s tím, co dostal jsi naloženo v minulosti, pomáháme ti, by tento náklad na tvých bedrech nebyl velký, neboť nesmíš trpět, ale spíše přemýšlet, proč máš tolik naloženo. Každý náklad však dá se každý den odložit, pokud pochopíš, z jakého důvodu ho musíš nést. Neboť každý náklad neseš z určitého důvodu, určitou situaci musíš pochopit do důsledků a musíš přijmout její průběh tak, jak přichází. Pak můžeme ti tento náklad odebrat, by se ti lépe kráčelo po tvé cestě a bys mohl volněji dýchat. Jen zodpovědnost na tvých bedrech ponecháme, neboť bez ní by tvůj život byl plný chaosu a nepořádku. A to by nebylo dobré ani pro tebe, ani pro ty, které miluješ a kterým přeješ jen to nejlepší.

14. září

ROZDĚL SI PRÁCI A ČAS SÁM NA SEBE

Je v pořádku, že se snažíš nebýt závislý na ostatních, pracuješ a za svou práci dostáváš svůj plat. Práce však není všechno, nemusíš v ní trávit mnoho času. Jen tolik, abys uživil se. Pak přichází na řadu odpočinek. Dopřej si také čas sám pro sebe, udělej si radost, hraj si, nebo zajdi za přáteli. Odpočinek je velice důležitý, bys nabral ztracenou sílu a tvá práce nevysilovala tě. Raduj se z tohoto odpočinku, raduj se sám ze sebe. Neboť pokud budeš mít radost ty sám, pak budou mít radost také lidé kolem tebe, pak radovat se mohou s tebou, a tuto radost ti projevit. A také ten, koho tolik vroucně miluješ, bude moci projevit svou radost. Neboť radovat se musíte naučit společně, by svůj život prožili jste ve společné radosti a štěstí.

15. září

DOSÁHNEŠ JEN TOHO, PO ČEM SKUTEČNĚ TOUŽÍŠ

Nikdy se ti nesplní nic, po čem tvá duše a tvé srdce netouží. Vždy dostaneš jen to, o co si tvá duše řekne. Neboť po čem netoužíš s čistým srdcem, to vlastně ani nechceš. A co skutečně nechceš, to přinést ti nemůžeme. Jen tvá touha může posílit každé přání, jen ve spojení s námi můžeš docílit skutečného splnění tvého přání. Možná se přání týká někoho jiného, u koho nevíš, zda skutečně touží po splnění. Pokud však jeho duše touží, je to stejné, jako bys toužil po tom ty sám. A duše není náladová, nerozmyslí si to, i když tělo a mysl člověka někdy chová se jinak. Duše prostě buď chce nebo nechce. Pokud chce, musí se i rozum člověka přesvědčit, že není se čeho bát, že duše má vždy pravdu a chce pro svého nositele jen to nejlepší. A i ty mu můžeš pomoci, tím, že po tom skutečně budeš toužit.

16. září

VSTUP DO NOVÉHO ŽIVOTA

Je spousta věcí, které chceš udělat již dávno. Nové věci a situace klepou na dveře, nový život tě volá k sobě. Pak musíš opustit starý život, jen tak uděláš místo tomu novému. Nechce se ti do toho, protože nevíš, co tě čeká? Ale pokud to neuděláš, tak to nikdy nezjistíš. Jen vykročením můžeš jít vstříc novému životu. Je těžké nechat vše za sebou, vše, co jsi budoval, a teď to máš opustit. Ale jsou to jen věci, stavby nebo cokoliv jiného. Jsou to jen věci, které opustíš. To nejcennější máš v sobě, a to odneseš si do nového života. O to nepřijdeš. Nepřijdeš sám o sebe. Pokud chceš být šťastný, skutečně šťastný, tak musíš riskovat a věřit, že nový život bude prosvícen světlem a teplem, že najdeš v něm skutečnou lásku. Vykroč a ničeho se neobávej, neboť my jsme s tebou a nenecháme tě trpět ani padnout.

17. září

ANDĚLÉ ROZDÁVAJÍ LÁSKU

Abychom ti mohli přinést lásku, musíš tuto lásku nejdříve pocítit sám v sobě, musíš pocítit naší lásku, pak může láska vstoupit do tvého života. Vždy dostáváš, co si právě nyní zasloužíš. To, že jsi bez lásky, neznamená, že si ji nezasloužíš. To, že lásku máš, neznamená, že o ni nemůžeš přijít. Tak vidíš, my jsme láska, kterou cítíš ve svém srdci, ty jsi láska, kterou cítíme my z tebe. Vše je prostoupeno láskou, bez lásky není života. Bez lásky člověk umírá, umírá sám. Ale s láskou může žít věčně. S láskou nás, andělů, kterou dáváme do všech srdcí. Tak vidíš, cítíš naší lásku, protože jsi součástí této lásky. Jsme jedna velká láska. Už jí cítíš? Už cítíš to teplo, které se kolem tebe rozprostírá? Pak jsi součástí lásky a zasluhuješ si žit v lásce. Pak jsi skutečně připraven na lásku, na její vplutí do tvého života.

18. září

NESPOKOJENOST A SPOKOJENOST

Máš vše, po čem jsi vždy toužil? Nebo jsi nespokojen, že nemáš to, po čem toužíš. Člověk je tvor věčně nespokojený, ale malá nespokojenost je zdravá. Bez ní by ses neposouval na své duchovní cestě. Pokud jsi naprosto spokojen, pak nemáš, proč žít dál. Neboť usneš na místě a dál se nerozvíjíš. Cítíš-li velkou nespokojenost v jakékoliv oblasti, pak je to také špatně, protože si vytváříš situace, které bys jinak nezažil. Máš-li však vše, nebo téměř vše, a jsi jen trochu nespokojen, pak můžeš jít dál po své duchovní cestě, a věz, že ještě jsi nezažil všechno, co zažít máš. Proto buď spokojený, ale pokračuj dál na cestě nespokojenosti.

19. září

NAPOJENÍ NA ANDĚLY

Pokus se s námi dnes sladit co nejvíce, neboť nebude to k dobru jen pro tvůj duchovní růst, ale budeme ti moci také více pomáhat. S námi nepocítíš špatné myšlenky, s námi nic zlého se ti nestane. Nepřízeň osudu chodí jen k lidem, kteří s námi nejsou v souladu, kteří nenechají se námi vést, kteří pochybují o naší přítomnosti. Neboť prostupujeme dnes tvé tělo, ladíme tvou duši. Máš-li dnes nějaký problém, zavři oči a na nic nemysli. Odpověď dostaneš skrze své myšlenky, které ti vložíme do tvé mysli. Ničeho se proto dnes neboj a napoj se na nás co nejvíce. My jsme stále s tebou, vedeme tě po tvých cestách, a nedovolíme, bys byl nešťastný. Skutečně nešťastný, neboť štěstí je to, co si pro tebe přejeme.

20. září

ŽIVOT JE TŘEBA ŽÍT

Můžeš dnes cítit velkou beznaděj, velkou lásku, také pocit, že vše je zbytečné, že vše se jen prodlužuje a ty nevidíš na jeho konec. Opak je však pravdou, čím více pochyb dnes v sobě budeš mít, tím více se vše dává do pohybu a ty musíš svou duši uvést do velkého klidu. Neboť klid dnes odstartuje další etapu tvého života. Dnes neodmítej nic, co bude do tvého života přicházet, dnešní den užij si v krásném rozpoložení. Jen tak posuneš krásné čekání dopředu, bys mohl být brzy tím nejšťastnějším člověkem na světě. A ty chceš zažívat již jen samé štěstí. Problémů a překážek zažíval jsi již dosti, tak proč se bránit štěstí a lásce, když je téměř u tebe. Nikdy ji nebudeš vlastnit, ale může tě doprovázet na tvé vlastní cestě životem. Jen taková láska má smysl, jen takový život stojí skutečně za to.

21. září

VŠE PŘICHÁZÍ V PRAVOU CHVÍLI

Bylo by bláhové chtít vše teď najednou, neboť vše má svůj čas. Tak jako miminko, by bylo plně vyvinuté a zdravé, potřebuje svůj čas dozrání, než se zrodí, tak i tvé přání potřebuje svůj čas. Tak, jako maminka trpělivě čeká na příchod miminka a věří, že narodí se jí zdravé a plné síly, tak i ty věř, že tvé přání přijde s novou silou a přinese nové, krásné časy. Tak jako příchod miminka na svět není bez bolesti, tak ani splnění tvého přání není bez bolesti. Co tím chceme ti říci? Pokud skutečně věříš, že splní se ti tvé přání a hýčkáš ho v době čekání, pak věz, že splní se ti. Narodí se stejně neočekávaně, jako právě narozené miminko. Možná se ti zdá, že čekáš již dlouho, možná ztrácíš svou trpělivost. Ale věz, že jen pravá víra může splnit tvé přání. Pokud budeš mít v sobě zlobu nebo zášť, zbytečně si svůj čas čekání prodloužíš.

22. září

NEPŘIDÁVEJ SE K NIJAKÝM DEBATÁM

Tak, jako tvé myšlenky měly by být láskyplné a klidné, tak i tvá slova měla by být taková. Nepouštěj se do hovorů s lidmi, kteří jen sbírají informace, drbou ostatní, aniž by sami něco v životě dokázali. Neboť ten, komu se splnila jeho přání, nemá potřebu rozebírat jiné lidi, dívat se na to, jak žijí a jak by měli žít. Jsou spokojeni sami se sebou a věnují se pouze sobě a svému duchovnímu růstu. Přemýšlejí, jak svůj život zdokonalit, jak docílit ještě větší spokojenosti. Lidé nízkých pudů, věčně nespokojení, hledají chyby v druhých, věnují se druhým více, než sami sobě. A ty takový přeci nejsi. Proto pouštěj se do debat, které nikomu neubližují, které jsou plodné a prospěšné. Také své myšlenky nastav tímto směrem, a uvidíš, jak šťastný nakonec budeš. Nyní víš, co udělat se svým životem, neboť bude přesně takový, jaký si ho uděláš. Pokud do něj vložíš lásku, láska přijde do tvého života. Pokud tam však vložíš výčitky, budeš osamělý.

23. září

JEDNEJ PODLE SVÉHO VLASTNÍHO PŘEDSVĚDČENÍ

Nic se nedává do pohybu bez tvé pomoci. Nic se nedává do pohybu bez tvého přičinění. Toto bys měl mít stále v mysli, a snažit se svůj život změnit. Je to stejné, jako když se ráno probudíš. Chceš mít krásné, bílé zoubky, voňavé od pasty, bez zápachu z úst, ale pokud budeš jen stát u umyvadla s kartáčkem a pastou v ruce, a nevložíš si kartáček do svých úst, nikdy si své zoubky nevyčistíš. Budeš jen stát u tohoto umyvadla, budeš se dívat na sebe do zrcadla, a budeš mít nevyčištěné zoubky. Pokud však vložíš kartáček do svých úst a začneš jednat, pak vyčistíš si je a budou zářit. Stejně je to s tvým životem. Pokud budeš stát opodál a nic neuděláš, neuděláš ten první krok, pak jen budeš čekat. Ale pokud se pohneš, vyšleš láskyplné myšlenky, budeš chtít něco se svým životem udělat, pak se rázem změní a zkrásní. A ty vydáš se cestou štěstí.

24. září

BÝT NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

Tento den je pro tebe velice důležitý, protože musíš být právě dnes tam, kde být máš, kam tě tvá duše vede. Nepřemýšlej tedy nad tím, kam půjdeš, nech se vést svými kroky do krásné budoucnosti. Předem určené místo, kde nyní máš být, nemůžeš minout, pokud nebudeš dnes používat rozum, ale necháš se vést svým srdcem, které ovládá tvé nohy. Nech prostoupit andělský klid svým tělem, srdcem, myslí i duší. Jen tak dojdeš na místo, které jsme ti dnes určili. Toto místo je důležité pro tvou další budoucnost. Toto místo je tvým startem do nového života. Toto místo je narozením tvých snů a přání.

25. září

DOSTANEŠ, CO SI ZASLOUŽÍŠ

Nauč se dávat a na ničem nelpi. Jen tak můžeš dostávat to, co si zasloužíš. Dostaneš to i v případě, že dávat nebudeš, ale tyto dary příliš líbit se ti nebudou. Dávej svou lásku, svou moudrost, svůj úsměv, své porozumění pro ostatní lidi. Dávej tyto dary, uvolníš tak místo našim nebeským darům. Dávej to, co nepoužíváš a jen se na to práší. I toto uvolní místo něčemu, po čem tak dlouho toužíš. Tak, jako plnou sklenici musíš vypít či vylít, by sis mohl do ní nalít něco lepšího, tak i tyto dary uvolní místo pro lepší věci. Pokud je daruješ z celého svého srdce, pak mají zvláštní moc a kouzlo, pak přijde to nejlepší do tvého života. Pokud obdarovávat budeš s pocitem štěstí, pak toto štěstí také přijde k tobě. Všichni lidé na světě, všechny živé bytosti, mají něco k darování. Zvířátka darují svou lásku, svůj úsměv, svou péči, aniž by za to něco čekali. A pokud se dočkají pohlazení, je to pro ně ten největší dar. Tak vidíš, nejen hmotné dary jsou dary, které můžeš dát.

26. září

RADUJ SE Z KAŽDÉHO OKAMŽIKU

Všichni máte vyměřen svůj pozemský čas, ale záleží, jak si ho užijete. To platí i pro tebe. Kdo je však šťastnější? Člověk, který zemře ve 40 letech a prožije svůj život naplno, nebo člověk, kterému je na sklonku života 90 let, a lopotí se a jen stále sní svůj velký sen, ale nikdy pro jeho naplnění nic neudělal? Nezáleží na tom, jak dlouho jsi zde na Zemi, ale zda jsi skutečně šťastný. Zda plníš si své sny a přání, zda pomáháš lidem a rozdáváš jim radost a smích. Na tom záleží ze všeho nejvíce. Pokud raduješ se z každého okamžiku, děkuješ za vše, co do tvého života přijde, za každé krásné nové ráno, pak žiješ svůj život naplno. Čas se stává tvým pánem, nebo jsi pánem svého času? Umíš si zorganizovat svůj čas, nebo ho necháš jen tak plynout? Pokud plánuješ, můžeš být zklamán. Proto neplánuj nic předem, neboť vždy ti přijde do života to, po čem skutečně toužíš, jen někdy jinak, než si na začátku své cesty představuješ.

27. září

PŘIJMI VŠE TAK, JAK PŘICHÁZÍ

Mnohokrát tě napadlo, že bys chtěl být někde jinde, dělal něco jiného, než děláš nyní. Vše má svůj účel, a ten je třeba přijmout. Přijmi bolest, smutek, zklamání. Přijímáš možná jen svou radost, ale je lehké přijmout to, co se ti líbí. Těžší je přijmout to, co se ti nelíbí, než to, co se ti líbí. Je to stejné, jako když chodíš kolem výlohy a moc stojíš o nějakou věc, ale nemáš na ní peníze. Pokud se budeš utápět ve smutku, že peníze na tu věc nikdy mít nebudeš, pak to tak skutečně bude. Pokud však přijmeš, že peníze nyní nemáš, ale ta věc na tě počká, neboť máš ji mít, pak objeví se peníze znenadání a ty si ji budeš moci koupit.

28. září

SJEDNOCENÍ MYSLI, SRDCE I DUŠE

Dnes nastává den, kdy budeš moci sjednotit vše, co ti brání v naplnění tvých snů a přání. Vše je v tvé mysli, ve tvém dokonalém nastavení. Můžeš udělat cokoliv, a vše se ti vydaří, pokud sjednotíš všechny tři hmoty v jeden celek. Pak přijdou do tvého života nejprve malé věci, bys byl co nejvíce připraven na věci velké a nezaskočilo tě, jak se vše plní v jednom okamžiku. Mohl by sis říkat, že tolik štěstí najednou není jen tak. A mohl by ses naplnění začít v poslední chvíli bránit. Proto přijdou do tvého života nejprve ty malé věci, až pak nastoupí věci větší až po ty největší. Pak užasneš, jak krásný život prožíváš. Pak nastane ve tvém životě mnoho změn, a ty na ně budeš připraven a s láskou je přijmeš.

29. září

VŠE JE TAKOVÉ, JAK SI TO UDĚLÁŠ

Pokud očekáváš to nejlepší a nejkrásnější, bude přesně takový. Můžeš dělat, cokoliv chceš, pokud tomu skutečně věříš. Tvůj život může být plný štěstí, pokud toto štěstí do svého života pustíš. Můžeš být úspěšný a bohatý, pokud prosperitě otevřeš svá vrátka a budeš jí naprosto důvěřovat. Důvěra je v tvém životě to jediné správné. Pokud očekáváš překážky, pak překážky skutečně přijdou. Pokud očekáváš lásku, lásku vstoupí do tvých dveří. Pokud budeš optimista, někdy bláhový pro ostatní lidi, přijde do tvého života jen to krásné. Pokud však staneš se pesimistou a budeš chtít vše uspěchat, neustále budeš si říkat, jak je život nespravedlivý, nic pěkného tě nepotká. Pověz, co s dnešním dnem uděláš?

30. září

VYTYČ SI SVOU CESTU A SMĚLE VYKROČ

Tvá cesta čeká před tebou, čeká, až na ní vstoupíš. Musíš si stanovit své cíle, kterých chceš dosáhnout. Nic není nemožné, zázrak může přijít v kterýkoliv den. Tvým úkolem je vydat se na cestu a nepřemýšlet, zda něco nejde, zda něco je jinak, než si přeješ. Neboť na této cestě leží jen samé dary, pro které se můžeš sehnout. Pokud sehnutí je pro tebe složité, pak projdeš jen kolem a neotevřeš ani jeden balíček. Pak budeš jen zasněně dívat se na dary, které ti leží u nohou. A ty chceš přeci získat všechny ty dary, které ti přinášíme. Proto neboj se vynaložit námahu na jejich zvednutí. Neboť jen tak je můžeš otevřít a čerpat z nich pro své štěstí, pro svou lásku, i pro svou prosperitu.