základní ochranný štít


představ si okolo sebe bílé ochranné světlo, kterým nepronikne nic zlého

toto světlo začíná tě obklopovat od nohou až po hlavu. Celá jsi do tohoto světla zahalena.

představ si velký nůž, jak se snaží proniknout tímto světlem až k tobě. Ve chvíli, kdy nepronikne, je ochrana připravena k použití

Přivolej boha i anděly a požádej je, aby tvůj štít ochraňovali a nikoho a nic přes něj nepustili

požádej anděly, by ochraňovali tvé zdraví a vyléčili všechny nemoci, kterými tvé tělo trpí

požádej anděly o pozitivní energii, bys jí byla zcela obklopena

požádej anděly, by tě ochraňovali před hněvem, závistí a nízkými pudy, by tě ochraňovali od veškerých útoků zlých lidí, kteří by ti chtěli škodit nebo poškodit

požádej anděly o ochranu velké lásky

požádej anděly o charisma a úspěch, by se na tebe lidé s důvěrou obraceli a rádi se vraceli zpět k tobě pro radu

požádej anděly, by tě ochraňovali za všech okolností, protože je miluješ a důvěřuješ jim

požádej anděly, by nic touto ochranou neproniklo, by nepustili nic zlého k tobě, ale vše zlé by bylo odraženo zpět tam, odkud bylo zlo posláno. Kdokoliv ti bude škodit, nechť se mu to 3x vrátí zpět.