vzkaz mého anděla pro mě


Také já musím poslouchat andílky, naslouchám jim, procházím čas od času duchovními dny. A v těchto dnech přijala jsem tento vzkaz:

"Nasloucháš lidem, však všechny uspokojit nemůžeš. Dívej se na své stránky našima očima. Oklopeni jsme žlutooranžovou září, která hřeje mnohé lidi, aniž by si to uvědomovali. Zkus se nad tím zamyslet a jednej dle svého srdce, ne dle přání lidí, neboť každý z nich má jinou představu a všem se zavděčit nemůžeš. Již jsi to poznala také sama. Mnoho prožíváš přání lidí, ráda bys, by všichni byli šťastni, však každý člověk musí ke svému štěstí dojít. Je to stejné, jako diskuze, o kterou nás žádáš, však mnoho zloby a málo lásky v ní bylo, proto zvaž dobře, zda nenávist je třeba rozsévat diskuzí mezi lidi, nebo ponecháš jim svobodnou vůli rozhodování bez této diskuze. Lidé nyní potřebují zklidnit svou mysl, proto uvedena budeš do nejsilnějších ozdravných meditací, které následně předáš lidem, to je tvůj hlavní úkol. Diskutuješ s námi o penězích, nechceš zpychnout, však pýcha v tvém srdci není. Toto bylo vždy na tvém zvážení. Vše musí mít svou protiváhu, dávání i braní. Poukazuješ na chudobu kněží a Božích služebníků, však otevři oči. Honosí se velkolepými stavbami, svatyněmi, oděvy. Ne, chudoba v tom není, a k chudobě nebyl nikdo odsouzen. Kdo žije v chudobě, má na sobě pracovat a nebránit prosperitě, aby vstoupila. Tedy, pokud budeš chtít ulevit lidem tímto směrem, je to zcela na tvém uvážení. Procházíš nyní očistou, kdy jen svaté plody přijímáš a vše ostatní je ti nyní cizí. Nečiní ti to žádné problém, neboť zcela ses odevzdala do našich rukou. Tak, jako procházíš očistou těla, mysli i duše, projdeš očistou pomoci. Některé služby, které byly ti dovoleny poskytovat, nyní nejsou potřebné. Tak, jako nyní loupeš svůj pomeranč a slupky odhazuješ s lehkým srdcem, přesně tak odhoď také to, co není potřebné. Tak, jako přijímáš plody, které jsou důležité pro tvůj život, tak budou ti přidány služby, které zařadíš do své nabídky, a tím také do naší, neboť tys jen prostředníkem Boží vůle a naší pomoci. Poskytneme ti návod na stavbu pěti svatyň, spojených v jednu, které umístíš na předem daném místě v přesném pořadí, pro lepší napojení lidí na jejich vlastní podstatu, ale také pro spojení s námi. Chceme být lidem blíže a pomáhat více, než doposud. Až bude vše dokončeno, pak bude dokončen proces tvého léčení. Změn v tvém životě nebude mnoho, stačí naslouchat našemu vedení, však dbej přísně dodržovat svaté dny jen pro sebe, modlitby, svou rodinu, i ona potřebuje tvou pozornost. Sedmý den odpočíval náš pán po své práci, byl to svatý den klidu, dodržuj ho tedy velice přísně, věnuj se v tento čas modlitbám a vlastním meditacím. Dny Slunečního anděla věnuj se pouze přáním lidí, předej nám je právě v tyto dny. Ostatní rozvržení času je jen na tobě, neboť čas není důležitý, důležitá je láska a pochopení. Ve dnech, kdy svítí slunce, věnuj se pouze dvěma obřadům, ať nejsou lidé zmateni, který zvolit, a účelům těchto obřadů. Vyvaruj se však lidí, kteří nestojí skutečně o naši pomoc, a jen ti ubírají energii, kterou do tebe vkládáme.