vzkaz andílka Siraela


Mnozí z vás střetli svou lásku, mnohým z vás vstoupil do života člověk, o kterém si myslíte, že je tím pravým. Pravá láska někdy bolí, přicházejí rozloučení a návraty, ale jak máte, vy lidičky, poznat, který človíček je pro vás testem, který trestem a který darem?

Mnozí z vás přemýšlejí, proč láska tak bolí, proč bolí vaše srdíčka. Rozloučení patří k životu, stejně jako shledání. Človíček, který vás vroucně miluje, možná opustil vás právě pro svou velkou lásku. Pokud byl pro vás darem, tak vrátí se do vašeho života, až bude si vážit všeho, co jste pro něho udělali. Někdy je to složitější, než si dokážete představit. Pokud dostáváte dar v podobě lásky, pak musíte si tento dar zasloužit. Od nás tyto dary dostáváte, protože jste a máme vás rádi. Lidé dávají vám dary z obdobných důvodů. I láska je dar, o který musíte i nadále pečovat. Možná máte zlomené srdce, ale každé srdce se jednou zacelí.

Pokud však dostáváte človíčka jako trest, pak nejste s ním spokojeni od samého začátku, vztah vám ukazuje, co skutečně ve svém životě nechcete. Jen vy sami můžete se rozhodnout, co jste ochotni přijmout a co nikoliv. Láska se nedá vynutit, ani nakázat, ale dá se na ní stále pracovat. Člověk, který si vás nezaslouží, odchází většinou ve vzpurném rozpoložení, kdy myslíte si, že je mu to všechno jedno. A máte pravdu. Takový člověk nepatří do vašeho života a za vaše slzy nestojí. Pokud však na něj máte jen krásné vzpomínky, pak jeho láska je pro vás darem, který jste ztratili, ale můžete ho opět objevit.

Člověk, kterého dostáváte jako test, je jiný, než človíček, po kterém toužíte. Přichází ve chvílích největšího smutku, by vás rozveselil, byste si mnoho věcí v životě ujasnili, byste byli schopni opravdu milovat.

Nyní slyším vás, jak říkáte - ale já jsem miloval a jsem stejně sám. Pokud však byla láska oboustranná, nejste sami, žijete v myšlenkách milující osoby, jen její láska je zatím jen v myšlenkách. I myšlenky musí uzrát, aby se láska mohla naplnit.

Chtěl bych vás navést na cestu lásky, ukázat vám světlo, které nyní nejste schopni vidět. Nevidíte jej, protože se pozorně nedíváte. V každé lásce je malý plamínek, který se rozhoří, dnes nebo v jiný den, a pak tento žár bude tak velký, že přivede vám milovaného člověka.

Pokud se v mých slovech poznáváte a jste si jistí, že láskyplný člověk byl pro vás darem, pak vrátí se zpět k vám, neboť dary jsou od přijímání, ne odmítání.

I vy pro svou lásku můžete mnohé udělat, a cesta každého z vás leží na dně vašeho srdce. Tam hledejte odpovědi.