vzkaz anděla Aaharona pro opuštěné zamilované


Nastává čas přemýšlení. Mnohé události jsou klíčové, mnohé události leží hluboko ve vaší mysli. Tak je také klíč k návratu. Pokud směřují vaše myšlenky k tomuto partnerovi, pak i jeho myšlenky směřují k vám. Jaké myšlenky vysíláte, takové posléze přijímáte. Můžete, vy sami, zamyslet se nad tím, co předcházelo vašemu rozchodu. Již vás slyším, jak říkáte, že žáčné známky předcházející rozchodu nebyli. Ale člověk neodchází ze vztahu z rozmaru, ze dne na den, ale po pečlivém uvážení. Vždy se cítí buď nemilován, nebo naopak milován tak, že nemůže svobodně dýchat. Zalovte tedy ve své paměti, neboť musíte nejprve pochopit partnera zcela, jeho pohnutky i jeho myšlenky, byste ho mohli požádat o odpuštění.

Pokud cítíte, že odpuštění by mělo přijít z jeho strany, pak nejste na vztah s ním ještě dostatečně připravenii. Ve chvíli, kdy z vašeho vztahu vystoupil, měl na to plné právo, neboť nikdy jste ho nevlastnili, nepatřil vám, jen vás doprovázel na vaší cestě. Každý den činíte svá rozhodnutí, je na čase rozhodnout se i v této záležitosti.

s láskou Aaharon