mé články

1. MÁJ - LÁSKY ČAS

Měsíc lásky a právě lásku nyní přinášejí andělé. Soustřeďte se na jejich lásku a láska přijde do vašeho života.  Láska je nový život. Přichází v podobě miminka, ale také v podobě čisté lásky, kterou cítíme hluboko ve svém srdci. Naše srdce prostupuje láska a je stále silnější,...

ANDĚLÉ NESOU NÁS NA SVÝCH BĚLOSTNÝCH KŘÍDLECH

Celý náš život doprovázejí nás na našich cestách andělé, aby nás chránili a nesli na svých křídlech, pokud prožíváme těžká období. Co však je v našem životě skutečně nejtěžší? Každý z vás jistě najde jinou odpověď, a přesto všechny odpovědi jsou správné. Nejsme všichni stejní, máme své bolesti, ale...

ANDĚLÉ V KAŽDÉM Z NÁS

Každý strach podporuje negativní energie a posiluje je. Čím více nás negativní energie obklopují, tím mají andělé mnohem větší práci. Pak, pokud je požádáme, mohou do nás vstoupit, abychom objevili svou vnitřní sílu a zbavili se všech svých strachů. Můžeme je poprosit sami, pokud jsou tyto...

ANDĚLSKÉ BYTOSTI

Andělé jsou láskyplné bytosti. Jsou to naši přátelé. A tak bychom na ně vždy měli pohlížet. Jen tak nám mohou skutečně pomoci. A pomoci nám je jejich poslání. Chovají se k nám přátelsky, milují nás, a totéž očekávají od nás. Očekávají, že je pustíme do své blízkosti a dovolíme jim, by nám pomáhali...

ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ NA ČERVEN

Poslední dobou byli jste téměř všichni tvrdohlaví, neschopní podívat se na svět očima někoho jiného. Neviděli jste krásu, kterou vám přinášíme, neviděli jste lásku, která začíná ve vašich srdcích a pak teprve putuje do srdcí jiných. Krása je v oku diváka, láska je znamením srdce. Láska je bolestivá...

BRÁNA DO PODSVĚTÍ

Noc, kdy tato brána zůstává otevřená, připadá letos ze sedmého na osmého listopadu. Na tento den připadá také Nov ve Štíru, prazvláštní to náhoda, neboť štír je symbolem smrti i znovuzrození.  Duchové v tuto noc, a nejen duchové, začínají se této noci zjevovat i lidem, kteří nejsou citliví na...

BŮH ZAVÍRÁ OČI

To, co se děje nyní ve světě, není náhoda. Vzdáváte se skutečné lásky, nevážíte si těch, kteří vás milují, honíte se za penězi a majetkem, za svým vlastním prospěchem. Skutečná láska začíná umírat, je jen málo těch, kdož opravdu milují. Pláču nad vámi, lidské pokolení, neboť sebe stavíte na první...

čáp a jeho poselství

Hlavním posláním čápa je ochrana domova, v blízkosti kterého se uhnízdí, před duchy i temnými silami jste chráněni. Nikdy se neusadí v blízkosti zlých sil nebo lidí, které není možné vyhnat. Chrání dům před nezvanými hosty, ale i před přírodními katastrofami. Spousta lidí spojuje si ho s početím a...

ČAS

Tak, jako každého čas zde na Zemi, i můj čas krátí se každým dnem. Tento koloběh nemůže nikdo zastavit, všichni máme vymezen čas zde na Zemi, a měli bychom ho věnovat tomu, čemu věříme, ale také své rodině. Někdy na ty nejbližší zapomínáme, věnujeme se těm, kdož si to nakonec nezaslouží, a na ty,...

ČAS NAROZENÍ

Soustředíme se na čas, kdy jste se narodili, neboť i čas má velkou důležitost ve vašem životě. Víte, v jaký čas jste se narodili? Pak je tento článek přímo pro vás. Vychází z mé dlouholeté praxe s lidičkami, o kterých vím, kdy se narodili, a sestavila jsem jejich vlastnosti. Třeba se...

ČEKÁNÍ NA LÁSKU

Toto je pro všechny, kteří jsou sami, hledají partnera nebo čekají na partnera. Jak se nejlépe nastavit, by mohl vstoupit do našeho života? 1. CENIT SI SAMI SEBE Sebedůvěra je velice důležitá. Pokud si nevěříte vy sami, jak vám má věřit někdo jiný? Pokud o sobě pochybujete, jak nemá pochybovat...

CESTA DO PEKLA

Cesta do pekla je dlážděná dobrými skutky. Čím větší dobré skutky, tím snadněji se tato cesta otevírá. Nebo tomu tak není? Jaký je rozdíl mezi Ďáblem a Bohem? Bůh žádá, abyste se mu klaněli a báli se ho, Ďábel o klanění nestojí, ani o váš strach. Zajímá ho jen váš chtíč a touha – po čemkoliv. Přání...

CESTA K ÚSPĚCHU

1. NASTAV SVOU VLASTNÍ DUŠI Kdo by nechtěl být šťastný a úspěšný? Existuje cesta k úspěchu a ke štěstí a já bych vám ji nyní ráda představila. Za svůj život neseme plnou zodpovědnost, vytváříme si svou budoucnost, ale i to, zda budeme mít ve svém životě úspěch a štěstí, nebo nikoliv. Aby mohl...

CHARAKTERISTIKA KLIENTŮ

BERAN Upovídaný klient.  Hodně mluví, vstupuje do výkladu, umí i říci, pokud se mu něco nezamlouvá. Dokáže dobře při výkladu karet komunikovat. Sdělené informace dokáže dobře využít. Dokáže přijmout negativa i pozitiva, snaží se posléze řídit radami karet a dochází ke spokojenému životu....

datel a jeho poselství

Usadí-li se nám na zahradě datel, nemáme jen ve svém revíru nemocný strom, ale také  naše tělo či duše je nemocná. Je poslem archanděla Rafaela, archanděla léčení. Je vhodné posadit se a přemýšlet o svém dosavadním životě, o tom, co vás dlouho trápí, neboť toto vše vám ukazuje nejen vaše tělo,...

DEJ KAŽDÉMU DNI ŠANCI, ABY SE STAL NEJKRÁSNĚJŠÍM DNEM TVÉHO ŽIVOTA

Člověk by se měl naučit radovat i z maličkostí - ráno se probudíme, a můžeme vstát z postele, máme co jíst, máme teplé oblečení, máme střechu nad hlavou. Probudíme se za zpěvu ptáků, příroda na nás volá svým tichým hlasem, my jdeme kolem květin a vidíme různá zvířátka - od včeliček po radostné psy...

DIGITÁLNÍ DETOXIKACE

Známe to jistě všichni. Žijeme v přetechnizované době, bez mobilu a počítače neuděláme ani ránu. Ráno se díváme na facebook, kontrolujeme emaily, telefon, zda je zapnutý. Někteří z nás mají emaily a facebook v mobilu. Děti již neběhají venku, nehrají si s ostatními dětmi, jen...

DOBRÁK NEBO ZLOUN

Žijeme ve zvláštní době. Kdo je hodný, ten na to doplácí, kdo je zlý, je darebák. Jak se tedy správně nastavit? Nejlépe je zvolit zlatou střední cestu, být hodný, ale zároveň umět vystrčit drápky. Není to tak snadné, protože hodných lidí je skutečně hodně málo. Já sama znám jich jen pár. Hodný...

DOMÁCÍ DUCHOVÉ

Jsou strašidelné domy, ale také ty úplně obyčejné, bez sebemenší aktivity. Jak ale poznat, zda máte doma ducha? Malí děti jsou na duchy více vnímaví, stejně jako domácí zvířátka. Zatímco psi tyto duše ve své blízkosti nechtějí, štěkají na ně, většinou je zaženou do jednoho místa, tedy potom...

DOSTÁVÁME, CO POTŘEBUJEME. ZTRÁCÍME, ČEHO SI NEVÁŽÍME.

Všichni jsme děti Boží a všichni dostáváme dary podle svých zásluh. Dostáváme přesně to, co potřebujeme nyní ve svém životě mít. Ve svém životě soustředíme se vždy na pět oblastí, ve kterých bychom chtěli být šťastni. Je to láska a vztahy k ostatním, rodina, domov a děti, zdraví, práce a...

DRUHÁ ŠANCE

Říká se, že každý člověk si zaslouží druhou šanci. Ve vztazích to takto občas chodí, ale jak je to na poli pracovním či přátelském? Skutečně si každý druhou šanci zaslouží? Měli bychom odpouštět a jít dál, přijmout omluvu a dát druhou šanci. Co když nás ale tento člověk pohanil, či dokonce nařknul...

DUCHOVNÍ MISTR

Za svůj život potkáváme několik duchovních mistrů. Vstupují nám do života, aby poukázali na naše chyby. Tento mistr vám však neříká o vašich chybách, nechválí vás, ale dovede vás až na samé dno, abyste si uvědomili, co je ve vašem životě zapotřebí změnit. Duchovní mistři se objevují ve všech...

DŮLEŽITOST SNŮ

Lidé sny potřebují. Nebudeme si zde nyní povídat o tom, proč se lidem zdají sny, ráda bych se zaměřila spíše na to, proč vstupují do našich snů naši zemřelí příbuzní. Někdy vstoupí nám do snu, protože je úpěnlivě voláme, jindy vstupují nám do snu, protože nás chtějí varovat. Vždy se tak děje, když...

DUŠE A JEJÍ CESTA

Mnozí z vás obracejí se na mě s tématem duše a její cesty do lidského světa. Pokusím se tedy zodpovědět vaše otázky v tomto článku. Dušička je velice křehké stvoření, pobývající v andělském světě. Denně se tam narodí mnoho dušiček. Každá dušička se poté rozdělí na dvě poloviny, a každá tato...

DUŠE A JEJÍ VOLBA

Každá dušička čekající v Grimmoliu má svou vlastní energii, i vybraný život na Zemi. Po celý svůj život hledá naplnění svého poslání. V Grimmoliu vybírá si nejen rodiče, ale také tresty. Očišťuje tím svou dušičku. Není smůly v životě člověka, je to jen výběr dušičky Vždy v současném životě řeší to,...

ELEKTRICKÉ OSOBY

I já patřím mezi takovéto osoby, i když příčinu vlastně ani neznám. Jsou to osoby, které ruší elektrické přístroje.  První moje setkání s touto schopností bylo, když jsem byla malá. Hodinky na levé ruce se mi vždy zastavily, kdežto na pravé šly normálně. Někdy ani na pravé nefungovali. To byl...

EMOCIONÁLNÍ KLAUSTROFOBIE

Jak lze skloubit emoce a klaustrofobii v lásce? Zcela jednoduše. Emocionální klaustrofobie není strach z uzavřených prostor, ale z otevřenosti v lásce. Takový člověk s vámi dokáže hodiny si psát po emailu nebo SMSkách, ale z očí do očí mu to nejde, vyhýbá se takovému...

FALEŠNÉ UTRPENÍ

Utrpení je vždy stav, který si nastavujeme sami. Sami jsme se rozhodli, že budeme trpět, i když se nám to nyní nelíbí a chtěli bychom to změnit. Chceme to však opravdu změnit? Nebo je snad jednodušší naříkat?  Utrpení ztrácí na významu, pokud ho přijmeme, začneme ho mít rádi, poděkujeme mu, že...

GRIMMOLIUM

Grimmolium je chrám určený pro všechny očištěné duše, čekající na cestu do pozemského těla. Je to velký zlatý chrám se spoustou věží, vznášející se mezi Nebem a Zemí. Nachází se na vrcholku světelného paprsku, který spojuje tento chrám se Zemí, aby se duše netoulali a jejich cesta byla volná. Mohou...

HIERARCHIE ANDĚLŮ

Když jsem byla malá, hodně malá, chodívali za mnou andílci a povídali si se mnou. Brala jsem je jako své kamarády, kteří prostě přijdou a zase odejdou. Byla jsem zvědavá, kde mají maminku a tatínka, jak se k nim chovají, jak vlastně žijí a co dělají. Povídali mi o všem, o sobě, o Bohu, o Ježíši....

HLAVNÍ SMĚR ŽIVOTA

Každý člověk má zde na Zemi nějaký úkol, který musí splnit, by došel své spokojenosti a svého štěstí. Najděte si své datum a podívejte se, jaký je hlavní směr vašeho života. Narodili jste se od 1. do 11. dne v měsíci? Narodili jste se v pondělí? Máte jiné požadavky v životě, než...

HODINA DUCHŮ

Duchové nejsou tak zlí, jak se může na první pohled zdát. Mohou se objevovat kdykoliv, avšak jejich hodinou je třetí až čtvrtá hodina ranní, kdy je jejich aktivita největší. Můžeme pozorovat zvýšenou energii právě v této jedné hodině, mnoho lidí se právě v této hodině budí, aniž by znali...

hrdlička a její poselství

Usazení hrdličky v blízkosti domova je vždy dobrým znamením. Hrdličky přilétají v páru a rozprostírají nebeskou lásku kolem celého domu, tedy nejen okolo lidí v domě. I dům potřebuje lásku, aby v něm lidé byli šťastni, a pokud ji dostává, nejen, že se v blízkosti usadí pár hrdliček, ale také tam...

JAK MOHOU ANDĚLÉ KOMUNIKOVAT S NÁMI

1) INTUICE Často k nám andílci hovoří skrze naši intuici. Něco se stane a my jsme přesně věděli, že se to stane. Někdy je to malichernost, jindy důležitá věc. Jistě se stalo i vám, že jste měli někam namířeno, a v tu chvíli nejelo auto, zabloudili jste či jste nemohli najít doklady, které jste...

JAK ŽÍT S COPAXONE

Toto povídání je pro všechny, jež si s tímto lékem neví rady, mají nežádoucí účinky. Abych nemusela odpovídat každému zvlášť, vše najdete zde.  V první řadě chci poděkovat za vaší důvěru, se kterou se na mě v této záležitosti obracíte. Napíšu vám zde pouze své zkušenosti, jak jsem se...

JE VŠECHNO JEN NÁHODA?

Dnešní den mne nutí k zamyšlení, zda je vše jen náhoda, nebo náhody neexistují a vše má svůj důvod. Je neděle. V neděli 8. listopadu roku 1620 byla svedena bitva na Bílé Hoře. Stejný den, stejné datum (až na rok). Motto této bitvy bylo: Spolehněte se na Boha a udeřte. Toto motto je opravdu výstižné...

JEN BLÁZNI SE VRHAJÍ TAM, KAM SE I ANDĚLÉ BOJÍ VSTOUPIT

Někdy se pohybujeme na tenkém ledě, a vkračujeme na něj stále dokola. Andělé nám dobře radí a my je neposloucháme. Máme svobodnou vůli, tak proč bychom měli poslouchat intuici - našeptávání andělů? Ale naše svobodná vůle je vždy podřízena vůli Boží. A pokud si máme natlouct nos, tak je to Boží...

KNIHA OSUDU

Každý člověk se rodí se svou knihou osudu. Obsahuje jeden popsaný list a zbytek listů je nepopsaných. Na první straně je osnova, jakou si píší i spisovatelé. Jsou to body, které si duše vybrala před svým narozením. Je tam napsána láska a náš partner, o kterém naše duše ví, neboť setkala se s ním...

KOMÁŘI A KLÍŠŤATA

Nastává léto a s ním také spojené nepříjemnosti - komáři a klíšťata. Nikdo z nás nemá tyto potvůrky rád, protože nás obtěžují, a co více, můžeme díky nim také onemocnět.  Můžeme si však vyrobit proti nim zbraň, která je jednoduchá a není finančně příliš nákladná.  Stačí k tomu pouze dvě...

KOMUNIKACE S ANDĚLY

1) STAŇTE SE PŘÁTELI Toto je první bod, avšak ze všeho nejdůležitější. Mnoho lidí žádá anděly v době, kdy je jim nejhůře, a zapomínají na ně, když se jim daří. Andělé jsou však nejlepšími přáteli, můžete jim sdělovat, co se vám povedlo, z čeho měli jste radost, ale i to, co se vám nepovedlo a...

KOUZELNÁ BROŽ NA OCHRANU

Již naši předkové byli velice chytří a vynalézaví. Měli mnoho schopností a často tyto schopnosti předávali nám, svým následovníkům. Časem zapomněli, proč některé věci dělali. Dělali je zcela automaticky, a přesto vše mělo svůj zvláštní význam. Stejné je to i s broží. Jistě i vaše babička používala...

KŘÍDLA LÁSKY

"Dej tomu, koho miluješ křídla, aby byl volný. Dej mu domov, aby se měl kam vrátit. Dej mu lásku, aby ji nehledal jinde." Co si o tom myslí andílci? Křídla nejsou doménou jen nás, andělů. Křídla znamenají volnost, a volnost ve vztahu je žádoucí. Nikdy toho, koho miluješ, nemůžeš vlastnit. Pokud mu...

labuť a její poselství

Labuť přináší celoživotní lásku. Pokud přijde až k vám, nebo ji spatříte na své zahradě, čekají vás krásné chvíle  i krásná vyznání lásky. Vnáší do vztahu mír a pohodu, rozdmýchává lásku v srdcích, vnáší do lásky čistotu a touhu. Přináší porozumění. Objevila se u vás, byste lásce věnovali...

LÁSKA MÁ MNOHO PODOB

DUCHOVNÍ PARTNER Kdo z nás by netoužil nalézt svou půlku duše? Touží po tom asi každý, ne však každému se to povede. Ale ani po setkání těchto dvou půlek duše nemusí být vše ideální. Je třeba, by se sladily na jednu úroveň. Některým se to povede hned, jiné na to potřebují delší čas. Některé se po...

LIDÉ OBKLOPENI ŠTĚSTÍM

Nedělňátka Jsou pod přímým vlivem Slunce, které prosvětluje jejich duši. Tito lidé mívají štěstí, pokud jdou si za svými sny. Kamkoliv přijdou, přichází s nimi zářivá energie, prosvítí jakýkoliv prostor. Umí se bavit, smát, nic je jen tak nerozhází. Naplňují svou duši pozitivní energií a daří...

LIDSKÁ PŘITAŽLIVOST

Někteří lidé nás přitahují, jiní nás odpuzují. Znáte to jistě sami, potkáte člověka, a řeknete si, že byste s ním nešli ani na kafe, zatímco jiný člověk ve vás vyvolá stav euforie. S některými lidmi nemáme nějakou záležitost vyřešenou z minulého života, pak vstupuje nám do cesty,...

MÁ PŘÍTELKYNĚ RESKA

Tuto kamarádku mají mnozí z vás, co čtou tyto řádky. Ti, co ji za kamarádku nemají, mohou tento článek pochopit jinak, než jak je myšlen. Je to vlastně rada pro ty, jimž tato přítelkyně vstoupila do života, a ti již budou vědět, o čem zde píšu. Přítelkyně, která je pro ostatní lidi neviditelná, a...

MAGICKÉ SLŮVKO "NE"

Je ještě hodně lidí, kteří neumí říci "NE" v pravou chvíli. Ale kdy ta chvíle nastane? Toto netýká se jen workoholiků, ale všech, kteří nedokážou toto vyslovit. Jistě to všichni znáte. V práci je na vás naloženo více, než unesete, šéf vás požádá o přesčas a vy přijmete. Přijdete utahaní domů,...

MAGICKÝ ČTYŘLÍSTEK

Čtyřlístek každý z nás moc dobře zná. Má čtyři lístky, symbolizující lásku, štěstí, prosperitu a ochranu. Jeho strážcem je anděl Marcolius.  Proč někomu nosí štěstí a jinému nikoliv, i kdyby jich nasbíral mraky? Podíváme se na to blíže. Největší moc má čtyřlístek darovaný ze srdce a lásky....

MILUJI TĚ

Dvě slova, osm písmenek. Jak moc v životě znamenají. Kolikrát za život jste toto vyslovili? Kolikrát za život jste toto slyšeli?  Dvě slova, a přesto jsou velice mocná. Však někteří lidé je vysloví, aniž by o nich přemýšleli. Chtějí nám udělat radost, nechtějí o nás přijít, nebo jen proto, že...

MINULOST A NEMOCI

HLAVA Bolest hlavy začíná vždy, když používáte jen jednu polovinu mozku, když hodně přemýšlíte a myšlenky vám mnoho létají. Zkuste se zklidnit, můžete meditovat, hoďte starosti za hlavu. Naučte se více odpočívat.  VLASY Vypadávají vám vlasy, často se vám mastí, máte lupy? To vše je zakotveno...

NADĚJE

Co to vlastně je naděje? Opravdu naděje umírá poslední? J. A. Komenský popsal naději následovně: "Naděje je stav ducha, který dává smysl celému našemu životu." Dle mého názoru: Naděje je víra, že bude lépe, že můžeme žít v lásce a ve štěstí. Tedy víra v lásku a štěstí. Štěstí je pro každého z nás...

NÁŠ ŽIVOT - ŽIVOT NÁS VŠECH

Naše životní pouť přivádí nás na mnohá rozcestí, kde se musíme rozhodnout, kterou cestou se máme vydat. Avšak těžší je rozlišit, která cesta je správná a která ne. Každá cesta vyzařuje naše vnitřní rozpoložení. Můžete se nechat vést po různých cestách, však vydat se na tu správnou musíme většinou...

NÁVRAT PARTNERA

Nejprve je třeba si uvědomit, proč partnera chcete zpět. Je to velká láska, je to proto, aby ho neměla jiná (a tudíž je v tom spíše sobeckost než láska), nebo je důvod zcela jiný? Každý člověk se časem mění, roste, uvědomuje si své chyby. Hlavní otázka však zůstává: Proč jste se rozešli? A jste...

NEFUNKČNÍ VZTAH

Problémy ve vztahu nevznikají ze dne na den, ale přichází dlouho před prvními, velkými problémy. Jsou to maličkosti, které občas přehlížíme. Nevidíme je, nebo je nechceme vidět. Přisuzujeme je partnerovým špatným náladám, ale jen neumíme naslouchat. Většinou se pomalu vytrácí komunikace, a když už...

NEKLIDNÝ SPÁNEK

Budíte se v noci, nemůžete spát, máte neklidné spaní? Pokud toto trvá dlouho, cítíte se velice unavení. Ale vše je pro něco dobré. Možná právě přemýšlíte, že jste nemocní, však vězte, že to tak nemusí vůbec být. Pokud nemůžete spát, vcházíte do snu někomu jinému, někomu, kdo vás má rád, komu na...

netopýr a jeho poselství

Netopýr vzbuzuje v mnoha lidech obavy. Chápou ho jako posla zla. Už od dávných časů to tak bylo. Jen málo národů pochopilo skutečné poselství tohoto krásného tvora.  Ten, komu se na domě "uhnízdí" netopýr, měl by se spíše radovat. I tento tvoreček je poslem andělů, i když peří jako jejich...

NEÚSPĚŠNÝ RITUÁL

Pro každý rituál, tak jako pro vše v našem životě, existuje určitý postup. Tak jako miminko se musí počít, růst v bříšku, narodit se, naučit se chodit a mluvit, tak i rituál má svůj časový harmonogram, svůj postup. Prvním krokem k početí rituálu je vaše touha. Tedy chcete ho. Z nějakého důvodu. Z...

OČISTA DOMU

Květen je měsíc lásky, a jelikož je pravá láska čistá, je zapotřebí připravit i náš domov na lásku. Jak tedy očistit své hnízdečko lásky? Nejprve otevřete všechna okna v bytě či domě, a prostory pořádně vyvětrejte. Nechte větrat cca 1 hodinu. Dům či byt začněte čistit od vstupních dveří. Nade...

OČISTNÁ KOUPEL

V dnešní uspěchané době plné závisti, nenávisti a nepřízně jistě tato koupel bude mnohým k užitku. Tato koupel očišťuje právě od pomluv a závisti. Na přípravu budete potřebovat: 1 malou černou svíčku, 1 malou žlutou svíčku, mističku pod svíčku,1 vonnou tyčinku,10 dkg himalájské soli, 108 malých...

OD OBJEDNÁVKY PO VYŘÍZENÍ

Cesta od objednávky po vyřízení je trošku delší.  Nejprve přijmu vaší objednávku. kdy si ji důkladně přečtu. Někdy je objednávka od vás psaná pár slovy, obsahuje kod a název služby nebo výkladu, který žádáte. Jindy je objednávka delší, píšete mi i na co nejvíce se mám zaměřit, své pocity, svůj...

PÁTEK 13TÉHO ČERVENCE 2018

Na tento krásný den připadá Nov v měsíčním znamení Raka, tedy Měsíc nachází se v tomto znamení. Nastává ve 4,49 hodin ráno. Rak je přiřazen 4. domu, jehož vládce je právě Měsíc neboli Luna. Živlem je pak Voda, která odplavuje veškeré negace.  Ve znamení Raka lze vykonávat rituály zaměřené na...

POSLEDNÍ CESTA

Duše našich blízkých zemřelých zůstávají v naší blízkosti po dobu 1 roku, pak je třeba vypravit jejich duše na cestu k andělům. Některé duše odchází samy, ale většinou se jim od nás moc nechce, proto je třeba je na tuto cestu vypravit.  17. října léta páně 2017 Přesně před 30 lety jsem...

POSLEDNÍ CESTA 2

Řekou zapomnění pluje tvá duše stále dál,  zůstal tu ten, který o tebe velmi stál,  stopa tvá zůstává v srdci jeho,  toho, co zahrnoval tě velkou něhou. Anděl smrti nese tě na křídlech svých,  do království nebeského,  kam jen čisté duše smí.  K našemu pánu, tam u...

POVÍDÁNÍ O ANDÍLCÍCH

Každý z nás má svého anděla strážného. Je u nás od našeho narození a ve chvíli smrti doprovází nás spolu s Azraelem, andělem smrti, a andílkem naší duše do nebeských výšin. Mnozí z vás se mě ptají, jak se jejich andílek jmenuje. Stejně, jako může mít podobu, která je nám nejpříjemnější, tak má i...

POVÍDÁNÍ O RITUÁLECH

Každý rituál můžete si také udělat vy sami, musíte do svého přáníčka vložit co nejvíce své energie a emocí a musíte věřit andílkům nebo jiným bytostem, že vám toto přáníčko splní. Pokud chcete se obrátit v této záležitosti na mě, pak před každým rituálem nejprve zjišťuji, zda vám bude povolen, zda...

PRAVÁ LÁSKA

Mnozí z Vás se mne ptají na recept na šťastný život. Každému odpovídám, že recept neexistuje, ale jaká je vlastně pravda? Dá se milovat jednoho člověka mnoho let stejnou láskou jako na začátku vztahu? Po 25 letech harmonického vztahu bez hádek mohu říci, že ano. Jak toho však dosáhnout? Anam Cara...

PŘED NAROZENÍM

Cesta do těla byla zdárně dokončena a bylo třeba učit mou duši novým věcem. O to se staral anděl jménem Gabriella. Tento anděl je s každým vyvíjejícím se miminkem, aby ho připravil na to, co ho čeká. Miminkům je dobře v bříšku maminky, neboť se tam cítí v bezpečí. Jak miminko roste,...

PŘED POČETÍM

Tak, jako každá duše čekající v místě zvaném Grimmolium, i má čekala na svůj vstup zpět na Zemi. Úkolem duše je zvolit si maminku a tatínka, zvolit si život a později naplnit své poslání. Můj výběr nebyl lehký. Dlouho jsem vybírala správné rodiče a nemohla se rozhodnout, koho zvolit. Dívala...

PROČ NĚKTERÉ DUŠE ZŮSTÁVAJÍ NA ZEMI

V článku - SMRT A DUŠE - jsem psala, jak duše prožívá poslední dny na tomto světě, co vidí v hodině smrti i co jí čeká po smrti. Mám zde však dotaz, proč některé duše zůstávají na tomto světě dlouhou dobu, než mohou projít očistcem a být připraveni na návrat do nového těla. Může člověk za to, jaký...

PROPAST LIDSKÉ DUŠE

Jak hluboká je propast lidské duše, jak těžké je její loučení. Závidím všem, kdož nepoznají nikdy krásu odcházející duše a nevidí její návraty zas a znova. Můžete plakat a odplavit zármutek ze svého srdce. Je to nutné k dalšímu životu v radosti. Jste požehnáni nevědomostí a je snadné váš smutek...

PŮLNOČNÍ DUHA

Vidět duhu o půlnoci je velice krásné. Neobjevuje se tak často, já sama se s ní setkala jen párkrát za svůj život. Na konci duhy je poklad, říká se. Zda je to pravda, nevím. Avšak půlnoční duha má své velkou kouzlo, neboť pomáhá lidem docílit toho, co skutečně mají ve svém srdci. Tak jistě nějaký...

RODINA JE SVÁTOST

Všichni máme rodinu. Jsou to rodiče, děti, partneři, ale i naši přátelé. Toto vše je naše rodina. Jsou to i zvířátka, o která se staráme. Rodina je požehnaná, ať máme vztahy jakékoliv. Ty, kteří patří do naší rodiny, snažíme se chránit a opatrovat. Dáváme jim prostor, aby jejich duše mohla růst,...

rozmanitost dětské duše

Děti jsou krásní a upřímní tvorečkové, stejně jako zvířátka. Poznáte na nich, když se trápí, nebo radují, když nemají náladu a chtějí být sami, nebo když chtějí vaší společnost. Dospělí oproti tomu se přetvařují, neumí říct často svůj názor, zabředávají do svých starostí. Jen dospělý člověk se na...

ROZMLUVA S JEŽÍŠEM

Ježíš pravil: Není nutné mnoho vědět, aby ses mi líbil. Stačí, že mne miluješ, velmi miluješ. Takže zde se mnou mluv tak, jako bys mluvil s tvým nejlepším přítelem. Chceš mě za někoho o něco poprosit? Řekni mi jeho jméno a potom mi pověz, co chceš, abych teď pro něho udělal. Vypros si mnoho –...

RŮŽENÍN NA LÁSKU

Růženín je jeden z mnoha kamenů, které můžeme použít také na výrobu elixíru. Každý kámen, a růženín obzvlášť, měl by se pro elixír použít surový, neopracovaný. Tromlovaním, tedy leštěním, ztrácí na účinku, neznamená to však, že by nebyl účinný, jen se jeho účinek snižuje tímto procesem. Jak si...

SAD ZVANÝ MANŽELSTVÍ

Manželství je sad, o který je třeba se neustále starat. Kdo jednou vstoupí do manželství, měl by mít toto na paměti. S láskou lásku v manželství zalévat, ošetřovat, jen tak mohou se sklízet plody lásky.  V tomto sadu mohou se objevit škůdci, polomy, nepřízně, ale pokud má tento sad dobrý...

SEANCE S BABIČKOU

Seance s vlastním členem rodiny, a ještě k tomu již 30 let dlícím na druhém světě, je někdy opravdu zvláštní. Člověk se dozví spoustu věcí a zjistí, že vše není takové, jak se na první pohled zdá. Seance provádím vždy v noci, už z toho důvodu, že ne vždy je duše na druhém břehu,...

SETKÁNÍ SE SMRTÍ

Je to už déle, co můj tatínek odešel k andílkům. Nepřála bych nikomu z vás, najít tělo toho, koho tak milujete. Byl to zvláštní pocit, najít tatínka, jak leží na zemi, se sinalou tváří. V první chvíli jsem ten mrtvolný zápach vůbec necítila, jako bych měla všechny čichové buňky ochromené. Měla jsem...

SEXUÁLNÍ DUCH

Setkala jsem se ve svém životě s mnoha duchy, hodnými i zlými, paličatými i přístupnými, a bláhově jsem si myslela, že poltergeisti jsou ti nejhorší. Jsou velice paličatí a náladoví, a dostat je z domu ven je složité, náročné, avšak ne nemožné. Jakmile se zjistí, co ve skutečnosti chtějí,...

SÍLA DLANÍ

Mnoho lidí se mě ptá, jak mohou léčit skrze své ruce, zde existuje účinná metoda, a jak se to mohou naučit. Proto jsem se rozhodla napsat tento článek. Věřím, že všichni lidé na světě mají dar léčení skrze své dlaně a nijak zvlášť se to učit nemusí. Možná se s tím mohou naučit lépe pracovat,...

SMRT A DUŠE

Co se děje před smrtí s duší, a co po smrti? Jak vypadá duše člověka? A kdo si pro duši chodí? Vidí skutečně člověk před smrtí světlo na konci tunelu? Tyto a další otázky bych vám ráda přiblížila.  Člověk se rodí a umírá, je to koloběh života. Duše opouští své tělo, aby se osvobodila od...

smrtihlav a jeho poselství

Tento krásný noční motýl vzbuzuje po staletí obavy. Není třeba se ho však bát, je poslem blížící se budoucnosti. Stačí jen porozumět jeho zjevení. Možná za to může právě lebka na jeho kresbě, ale lebka sloužila od pradávna jako ochrana před černou magií, vložená do pokladnice pak zvěstovala příchod...

sojka a její poselství

Sojku "bonzačku" známe všichni z Krkonošských pohádek. Není to však ptáček, který by na nás žaloval andělům, je k nám poslán jako varování. Pokud se v našem prostoru objeví nepřátelé, pak sojka také zavítá k nám. Aby nás před nimi nebo jejich úmysly varovala. Pokud naši nepřátelé nepředstavují pro...

špaček a jeho poselství

Ptáci odjakživa byli poslové andělů, a špaček není výjimkou. Každý ptačí druh s sebou nese určité poselství od andělů, probereme si tedy nyní špačka, který může se nám usadit na zahradě nebo u našich domovů.  Špačkové jsou velice užiteční ptáčkové, z pohledu výskytu na zahradě, v blízkosti...

SPLNĚNÍ PŘÁNÍ

Mnoho z vás si přeje splnění svého přání, ať jste již ho odevzdali jakoukoliv formou - myšlenkou, rituálem... Neplní se přání jen vyslaná přes rituál, ale i vy doma, vy všichni, můžete požádat sami o splnění svého přání. Skutečně ale umíte odevzdat své přání? Skutečně se na toto splnění umíte...

SPOJENÍ S ANDĚLY

Také byste chtěli vidět a slyšet andílky? Není nic jednoduššího, neboť můžete si s nimi povídat, stejně jako já. Některým z vás se to již podařilo, a z toho mám opravdu velkou radost. Nejlepší prostředí, jak s nimi navázat kontakt, je příroda. Můžete zajít třeba do lesa nebo na louku. Ale můžete s...

SRANDA S DUCHY

Někdy je s duchy pořádná sranda, a někdy to může být skoro smrt pro ty, co ještě žijí. O víkendu navštívila mě má dlouholetá klientka, zůstala přes noc, přeci jen to měla domů daleko. Vše probíhalo víc než dobře, jen se trošku bála spát u hřbitova. Prý bojí se duchů. Jenže nepřišla sama, a ona to...

STÁŘÍ JE NEJHORŠÍ NEMOC

Na toto téma jistě vyšlo mnoho článků, a já bych se chtěla nyní také pozastavit nad pojmem stáří, nad jeho nositeli. Mnozí lidé jsou mladí a krutí ke starým lidem. Nechápou, že i oni jednoho dne budou staří, a budou rádi za každé vlídné slovo. Vídám to v nemocničním prostředí, ale i u některých...

ŠŤASTNÉ ČÍSLO

Každý člověk má své šťastné číslo, číslo, které se mu stále opakuje, souvisí s mnoha událostmi v životě. Když vezmu mého tatínka, a jeho šťastné číslo 17:  sedmnáctého prožíval: seznámil se s mojí mámou, rozvedl se, založil svou kapelu, zemřel. Toto číslo ho tedy provázelo životem. Já mám také...

ŠTĚSTÍ

Co je to vlastně štěstí? Básník by řekl: Muška jenom zlatá. Ale je štěstí skutečně váženo zlatem? Třpytí se tak, že je nepřehlédnutelné?  Štěstí někdy vypadá velice nenápadně. Pro někoho je štěstím probudit se do dalšího krásného dne, bez bolestí a bez smutku, pro jiného je to láska, kterou...

STÍNU NEUTEČEŠ

Nedávno shlédla jsem film se stejným názvem, a velice mě zaujal. Pochopila jsem, proč si staří lidé dělají velké zásoby jídla, ale i to, jak dopadá stín minulosti na každého z nás. Možná se člověk myslí, že minulost je dávno uzavřená, ale není tomu tak. Minulost se nám připomíná každým dnem, křivdy...

straka a její poselství

Straka objevuje se v místech u hřbitovů nebo tam, kde zemřelo více lidí. Většina lidí spojí si jí se zloději, však se také říká "straka zlodějka", ale tak tomu není. Nepoukazuje na zloděje, je poslem zemřelých duší, je spojkou mezi světem živých a světem mrtvých. Pokud usadí se ve vaší blízkosti,...

STROMOVÁ TERAPIE

Každý druh stromu má svého anděla, strážce, do každého stromu je vkládána léčivá síla, aby pomáhali lidem, pokud pomoc potřebují. Každý strom má také svou vlastní duši, i když se to tak nezdá. Pokud zklidníte svou mysl a zadíváte se do kmene stromu, uvidíte zvláštní energii, kterou stromy vyzařují....

SVATYNĚ

Existují místa, která nás k sobě přitahují jako magnet. Místa s velkou energií, která volají na nás, kdykoliv projdeme kolem. I budovy mají svou energii, své duchy, nebo jen ducha jednoho. I ten nás k sobě může volat. V tu dobu naskakují nám myšlenky, co toto místo chce nám...

SVOBODNÁ VŮLE

Toto mocné slovo je často používáno, námi, lidmi, ale používají ho také andělé. Přes svobodnou vůli člověka nesmí zasáhnout, ale mohou naplnit osud každého člověka, kdy se svobodná vůle najednou obrátí o 180°. Jak je to tedy s naší svobodnou vůlí? Tvoříme si svůj osud, nebo je napsán dávno...

TĚŽKÁ PRÁCE RAFAELA

Rafael má někdy s námi hodně těžké pořízení. I když se snaží léčit naše těla, my mu to svou myslí stále ztěžujeme, blokujeme. Téměř každá nemoc začíná naší myslí. Náš život odráží se v našem zdravotním stavu. Zvláště, pokud náhle onemocníme, je třeba hledat příčinu v minulosti. Každá nemoc začíná...

ÚPLNĚK VE VODNÁŘI

Dne 7.8.2017 nebyl jen úplněk ve Vodnáři, ale také částečné zatmění Měsíce. Je to dvojnásobná magická síla, která si žádá velké činy. Úplněk ve Vodnáři pochopitelně nejvíce působí na Vodnáře. Je to jejich úplněk, jejich přáníčka jsou tedy také více posílena. Pokud jste se narodili přesně v den...

ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ

Mnozí z vás mě žádáte, kde děláte chybu ve svém podnikání, proto bych zde chtěla napsat pár slov, co nepůsobí dobře na potencionální zákazníky: 1. JSME PROFESIONÁLOVÉ, JSME NEJLEPŠÍ Toto je velice častá chyba, kterou podnikatelé dělají, neboť každý potencionální zákazník musí si udělat obrázek o...

VELKÝ JARNÍ ÚKLID

Na první jarní den vykročme štěstí naproti. Možná se vás drží smůla, a vy nevíte, co to způsobuje. Nemusíte být hned prokletí, stačí se podívat, co přitahuje negativní energii, která se potom kolem vás rozprostírá.  Velký jarní úklid je zapotřebí, aby k vám přišla nová energie, pozitivní...

VOLBA

Každý z nás máme svou cestu a svou vlastní volbu. Jdeme po své cestě a věříme, že je to přesně to, co dělat máme. Jak se rozhodneme, záleží jen na nás. Je třeba si ujasnit, co vlastně od života chceme, co od něj žádáme, a co jsme naopak schopni nabídnout. Mnoho lidí závidí druhým dlouhodobý vztah...

VÝBĚR PORADCE

Každý člověk má svou vlastní energii. Mám ji já, máte ji vy, mají ji všichni lidé. A tato energie předurčuje, kdo vám může nejlépe pomoci.  Pokud je energie dvou lidí stejná, nebo podobná, tedy vás a vašeho poradce, můžete se na jeho předpovědi spolehnout, neboť se na vás dokáže velice dobře...

VÝMĚNA DUŠÍ

Ztratili jste svého milovaného zvířecího kamaráda, a chtěli byste ho zpět? Není možnost jeho návratu? Je ještě živý či již zemřel? Pokud jeho duše po vás pláče a vy nemůžete smutkem spát, ani jíst, lze požádat andílky, aby vám ho přivedli zpět. Pak stačí pořídit si jiné zvířátko a požádat andílky o...

VZKAZ ANDÍLKA SIRAELA

Mnozí z vás střetli svou lásku, mnohým z vás vstoupil do života člověk, o kterém si myslíte, že je tím pravým. Pravá láska někdy bolí, přicházejí rozloučení a návraty, ale jak máte, vy lidičky, poznat, který človíček je pro vás testem, který trestem a který darem? Mnozí z vás přemýšlejí, proč láska...

VZKAZ MÉHO ANDĚLA PRO MĚ

Také já musím poslouchat andílky, naslouchám jim, procházím čas od času duchovními dny. A v těchto dnech přijala jsem tento vzkaz: „Nasloucháš lidem, však všechny uspokojit nemůžeš. Dívej se na své stránky našima očima. Oklopeni jsme žlutooranžovou září, která hřeje mnohé lidi, aniž by si to...

VZPOMÍNKA

20 let jsi plula mým životem. 20 let jsme byly na jedné lodi. Někdy přišla mořská nemoc, většinou však naše platba byla v pohodě. A pak jsi odešla. Beze slůvka rozloučení, bez jediného slova. Zůstalo mnoho nezodpovězených otázek. Možná jsi s anděly, možná na jiném místě. Tam, odkud není...

VZPOMÍNKA NA TATÍNKA

Můj tatínek se narodil jako čtvrté dítě mé babičky Marie Barbory a mého dědečka. Dědu jsem nikdy nepoznala, zemřel dřív, než jsem se narodila. Oba byli pokřtěni v římskokatolické církvi, a tak je pochopitelné, že i můj tatínek byl pokřtěn. Narodil se s velkým postižením, a přesto měl vždy dobrou...

Z POHLEDU JINÝCH

Ctím astrologii, neboť vím, že se tam ukrývá mnoho pravdy. A protože se jí také zabývám již dlouho, vím, že astrologie nám pootevře náš svět, náš život zhruba na 70%. A proto jsem požádala také já jiného astrologa, kterého si vážím, aby mi vypracoval rozbor osobnosti právě z pohledu...

ZÁVIST A ÚSPĚCH

Úspěšných lidí přibývá a závistivců jakbysmet. Kdo z nás by nechtěl být úspěšný? Každý člověk touží po úspěchu - v práci, v podnikání, v partnerství... Oblastí je mnoho, ale jelikož nejvíce se závist týká pracovní oblasti, soustředím se právě na ní.  Člověk se snaží něco vybudovat, něčeho...

ZHODNOCENÍ ANDĚLŮ

Motto: Mrtvý člověk není ten, jenž přestal dýchat a jehož srdce přestalo bít. Mrtvý je ten, kdo přestal věřit, kdo přestal snít. Co na to andílci? Lidský život neměří se časem, ale lidským přáním. Čím více přáníček vyslovíte, tím více času dostanete. Každé přáníčko živí vaší duši, posiluje jí. Však...

ŽIVLOVÍ LIDÉ

Lidé narození ve znamení ♈♌♐jsou ohniví lidé. V jejich srdci dřímá velký oheň. Jako všichni lidé mají ohniví lidé klady a zápory, neboť jsou ve spojení se silou ohně.  Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Tito lidé umí zahřát, ale také všechno spálit na popel v jednom okamžiku. Jsou velice...

ŽIVOT VE VLASTNÍCH RUKÁCH

Není to tak dlouho, co mi přišel emailem krásný citát, který evokuje mnoho myšlenek. "Život svůj v ruce, na dlani svět, správně se odraz a ke hvězdám leť" Držíme svůj život ve svých rukách, nebo necháme jiné, by psali příběh našeho života? Chceme vůbec mít život takový, jak jsme si ho vysnili? Je...

ZNAMENÍ OD ANDĚLŮ

Předtuchy provází lidstvo od nepaměti. Každý z nás měl někdy nějakou předtuchu, divný pocit, sen, který se stal skutečností. Jak je to ale možné? Jak můžeme vědět něco, co se ještě nestalo, a posléze se to stane skutečností?  Možná i vám se zdálo něco, co se pak stalo. Mohlo to být o pár metrů...

ZVÍŘECÍ DUŠE

Setkávám se s mnoha názory, že zvířátka duši nemají. Je tomu skutečně tak? Několikrát ve svém životě jsem viděla, jak duše pejsků opouští svá pozemská těla. Proto troufám si tvrdit, že zvířátka duši mají. Také někteří andělé hlídají duši zvířat, každé zvířátko má svého anděla strážného. Proč by ho...

ZVLÁŠTNÍ LIDÉ

╰☆ TVRDOHLAVCI ☆╮ Jsou to lidé narození od 18. dubna do 21. dubna. Tito lidé zasluhují zvláštní péči. Již jako malé děti jsou tvrdohlaví a je třeba k nim přistupovat s větší láskou a péčí. Mají velké ego, svět se točí kolem nich. Nikdy nedělají, co ostatní po nich chtějí, nemají rádi...

moc děkuji za vaše obrázky andílků do soutěže. Do této chvíle přišlo 168 obrázků, abstraktní, klasické, mandalkové. Každý to pojímáte jinak, po svém, a já jsem moc ráda. V polovině dubna sem vložím tři vítězné obrázky. Ještě stále můžete ten svůj posílat. ☺

 

připravuji

Na měsíc duben a květen se zatím připravují články pro čtení, o které si píšete:

velká předpověď na duben 2019

 Quija - nebezpečné hry

zrcadlo jako brána démonů

démoni na Zemi

prokletá zásuvka

můj dům, můj hrad

v zajetí démonů

hřbitovy jsou plné nenahraditelných lidí

čakrová duha

hrob vztahu 

cena života

seznam démonů

Těším se na další vaše náměty ☺

Denisa Marie Váňová

tel. + whatsapp + Viber

728 894 181

ptejsehvezd@email.cz

denca@andelsky-pruvodce.cz

Hřbitovní 2069

415 01  Teplice