vrabec


Vrabčáček je velký učitel, i když maličký vzrůstem. Podobá se nejvíce andělům, které můžeme vidět třeba jen jako maličkaté světélko, avšak mohou pro nás vykonat velké věci a splnit i ta největší přání, pokud splnění v životě potřebujeme.

Vrabčáček nás učí na více rovinách - na rovině radosti, ochraně, produktivity, tvořivosti, sebevědomí, štěstí...

Abychom pocítili radost a štěstí, je třeba hledat u sebe a v sobě. Vyhýbat se stresovým situacím a lidem, kteří nám ubírají energii. Nepřepínat své síly a myslet také na odpočinek, tedy vyvážit práci s odpočinkem. Naučit se říkat NE, když už je něco nad naše síly nebo se cítíme slabí. Uvědomit si, že nejsme stroje a vděčnost strhnutím se nezískáme. Měli bychom se obklopovat pozitivními myšlenkami a lidmi, kterým na nás záleží.

Opuštění mamonu a hromadění věcí není správnou cestou. Uvědomme si, že spoustu věcí ani pro život nepotřebujeme. Na co hromadit peníze a honosné dary, když si to s sebou na druhou stranu nevezmeme. To, co si vezmeme, jsou zážitky a vzpomínky, a těch bychom měli nasbírat za život co nejvíce.

Tvořivost lze uplatnit nejen v podnikání, neboť vrabčáček nás k tvořivosti a kreativitě nabádá, ale i k řešení problémů. Na problémy se můžeme podívat z více perspektiv, s lehkostí, a najít řešení pro odstranění problémů.

V neposlední řadě vrabčáček poukazuje na náš život jako takový. Měli bychom si více věřit, věřit tomu, co děláme a dělat vše s láskou. Do čeho se nutíme, to bychom měli opustit. Také můžeme vytvářet profesní partnerství a stýkat se s lidmi se stejnými zálibami nebo oborem podnikání. Předávat si zkušenosti a spolupracovat.

Vrabčáček také přiletí, když je zapotřebí chránit svou rodinu nebo sebe samé. Poskytuje nám ochranu nejen rodiny, ale také domova.