rady andělů na únor den po dni


1. února

ŽIVOT VE VÍŘE

Díváme se do tvého srdce a vidíme vše. Dnes je čas, bys také ty zhodnotila svou víru, svou skutečnou víru. Neptáme se tě na víru k nám, o té my dobře víme, ale o víru jako takovou. V co skutečně věříš? Jsi to ty sama? Věříš sama sobě? Věříš v něco jiného? Je čas, abys podle této víry začala žít. Skutečně žít. Neohlížela se na překážky, protože ty jsou jen zkouškou tvé víry. Pokud se ti něco nedaří, je třeba dívat se na svět pozitivně, stejně, jako když se ti vše daří. Pomůžeme ti s tvou vírou, pomůžeme ti s duchovní cestou, po které se vydáváš, krůček po krůčku. Ničeho se neboj a svěř se do našich rukou. Povedeme tě životem tak, bys byla šťastná a spokojená.

2. února

POUŽIJ SVOU ENERGII

Máš v těle velkou energii, životní energii, čistou a zářivou, jen se jí musíš naučit dobře používat. Nemarni čas v činnostech, které jsou jen povrchní a tuto energii ti ubírají. Zajímej se o důležité věci, důležité pro tvůj osobní rozvoj a tvůj život, neboť mnoho lidí ti tvou energii odčerpává právě svým negativním postojem. Je na čase říci si "dost" a soustředit svou energii skutečně tam, kde je zapotřebí. Při řešení dennodenních úkolů soustřeď se vždy na jednu věc a snaž se jí dokončit, než započneš jinou. Jinak se tvá energie rozptýlí. Je třeba do života vložit pestrost do svého života a také si dopřát malé rozptýlení. Právě teď.

3. února

BOHATSTVÍ

V čem spočívá tvé bohatství? Z našeho pohledu je to láska. Souhlasíš s tím? Pokud zachováš si naší přízeň, pak přijde do tvého života skutečná láska, láska, kterou pocítíš. Řiď se dnes svým srdcem a pověz sama sobě, zda dostáváš tolik lásky, kolik si zasloužíš. Lásku máš na dosah ruky, jen ji musíš uchopit. Dnes je třeba vše špatné napravit, odpustit všem, a žádat skrze nás o odpuštění jiných lidí. Tato odpuštění sahají až do tvého dětství, nyní je třeba tento krok udělat, abys zažila skutečnou a čistou lásku. Vystup k nám, po našem zlatém žebříku, a mi tě obklopíme skutečnou láskou, ve které není ani smutek, ani beznaděj.

4. února

NEZBYTNÉ VĚCI

Podívej se kolem sebe, a zhodnoť, co již ve svém životě nepotřebuješ. Nechceme ti ubírat hmotné statky, peníze, ani věci, na kterých ti záleží. Nechceme ti ubírat ani nezbytné věci. Však nezbytné věci nejsou nezbytné. Cokoliv odevzdáš, tím uvolníš místo něčemu novému. Důležitému. Tvůj domov je příliš zahlcen nezbytnými věcmi, dnes vyber jen jednu a předej ji někomu, komu bude k užitku, protože svou úlohu ve tvém životě již splnila. Pokud zvolíš správně, dostaneš od nás odměnu, maličkost, která potěší.

5. února

ZODPOVĚDNOST

Nelekej se dnes zodpovědnosti, přijmi ji s radostí. Není tak těžká, abys ji nedokázala unést. Uchop jí do svých dlaní a odevzdej nám ji. Odevzdáš nám ji tím, že ji přijmeš a postavíš se jí čelem. Splň ji a již se jí nebudeš muset zabývat. I dnes ti pomáháme, nikdy bychom ti nenaložili více, než uneseš. Je v tobě hodně spolehlivosti, lidé kolem tebe se mohou spolehnout jak na tebe, tak na tvé slovo. Je na čase, bys trochu zodpovědnosti předala také ostatním. Ale jen malinkatou, kterou zvládnou vykonat. Tvé osobní i profesní úspěchy nenechají na sebe dlouho čekat, neboť jsi postavena do čistého světla.

6. února

ANDĚLSKÉ VEDENÍ

Dnes u tebe stojí mnoho andělů a sledují tvou cestu. Vedeme tě ve všem, co dnes uděláš nebo řekneš. Nic se nebude dít bez našeho vedení. Již víš, že na velké věci vyplatí se počkat, a i tak můžeš čas popostrčit. Svým vlastním nastavením na naše vedení. Harmonii a řád je dnes velice důležitý. Snaž se proto jednat s ostatními tak, jak bys chtěla, aby jednali oni s tebou. Nenech si nic líbit, ale lásku oplácej láskou. Nech vše plynout a na nic netlač. Zbytečně by ses jen vyčerpala a nabrání sil by ti dalo velkou práci.

7. února

NEBER VŠE JAKO SAMOZŘEJMOST

Podívej se do svého srdce, právě teď, v tuto chvíli. Vše, co se ti dnes stane, má svůj význam. Není dobré považovat vše za samozřejmost. Spousta věcí by ti v životě chyběla, kdyby nyní přestala fungovat. Spousta věcí stává se samozřejmostí, pokud se tak děje denně, ale co když tomu tak jednou nebude? Jsi dárce, nebo příjemce svého života? Jdeš životem služebníka, který bude jednoho dne královsky odměněn. I my jsme služebníky Boží, a jsme jimi rádi. Nevadí nám plnit tvá přání, a nic za to neočekáváme. Naopak dostáváme tvůj úsměv, jako dar. Jsme příjemci i dárci své vlastní existence. Pokus se nastavit stejně, vykonej dnes dobrý skutek, bez toho, bys čekala, že se ti vrátí. Neboť dobrý skutek je jako bumerang, vrací se ve chvíli, kdy to nejvíce potřebuješ.

8. února

PŘEKRÁSNÝ DEN

Probuď se zcela svěží, plná elánu, a očekávej od tohoto dne jen to nejlepší. Neboť jen tak můžeme vnést do tvého života překrásný den, bez starostí a rozčilování. Usměj se na nás hned po probuzení, a my se budeme usmívat na tebe. Budeme se na tebe usmívat a zajistíme ti opravdu krásný den plný radosti. Uvolni se a nestresuj se běžnými věcmi. Napětí dnes nepatří do tvého života, o cokoliv budeš požádána, udělej s radostí. Dnes budeš překypovat láskou, proto tuto lásku projev. Jen s radostí může se stát dnešní den opravdu překrásným. Pamatuj, že dnes je den nové cesty. Nové cesty do ještě lepší budoucnosti. Pokud dnes vykročíš tou správnou nohou s radostí, změní se tvůj život k lepšímu.

9. února

TVÁ DUŠE A VĚDOMÍ

Cítíš, jak se dnes tvá duše projevuje? Projevuje se povzneseně, bez pýchy a domýšlivosti, bez negativních aspektů. Projevuje se s láskou a touží růst. Touží ti dát právě dnes to nejlepší, touží vydat to nejlepší ze sebe, aby se ti lépe žilo.

Vnímej svou duši, neboť ona k tobě dnes hovoří. Povznes se nad nízké pudy, nenech se znervóznit, nenech se sebou manipulovat, i když některé věci jako manipulaci nebereš. Žij svobodným životem. To neznamená, by ses nepostarala o ostatní, však projev to, co cítíš uvnitř sebe. Pokud toto dnes dokážeš, očekávej na konci dne malou odměnu za tvou snahu.

10. února

VYSOKÉ CÍLE

Žádný cíl není tak vysoký, aby sis ho nemohla splnit. Nezabývej se malichernostmi, nezabývej se malými cíly. Neboť čeká na tebe úspěch, jen když nebudeš příliš skromná. Můžeš dělat, co chceš, máš na své straně svobodu i touhu něco dokázat. Proč to tedy nezapočít právě dnes? Co ti v tom brání? Dnes je čas na velké činy, na velké cíle. Tyto cíle přinesou ti velké změny, ale ty změny budou přesně takové, jaké je budeš chtít mít. Není nic, co bys dnes nedokázala. Postav se proto zpříma a následuj své touhy.

11. února

SPOLUPRÁCE S ANDĚLY

Známe všechna tvá přání, ale je nyní čas, abys také přiložila ruku k dílu a pomohla nám splnit ti tato přání. Sladíme se s tvými přáními, ale nemůžeme všechnu práci dělat sami. Nastal čas, abys nám s tím pomohla. Polož správné věci na to správné místo, udělej to, co odkládáš a čeho se obáváš. Neboť pak můžeme otevřít dveře dokořán a tvé přání se splní. Nastal čas s námi naprosto spolupracovat, udělat to, k čemu tě nabádáme skrze tvou intuici. Nedělej ukvapená rozhodnutí, však poslechni dnes svou intuici snaž se řídit se podle ní. Pak neprohloupíš a posuneš se tam, kde chceš být právě nyní.

12. února

DEN PODLE NAŠICH PŘEDSTAV

Žádné náhody nejsou, vše je předem naplánováno. I tvůj dnešní den byl naplánován v dávných časech, kdy ještě nebyla jsi na světě. Vše je dokonalé přesně tak, jak si to přejeme. Jen tvá svobodná vůle může tento plán narušit, a přesto, i toto je v plánu. V našem plánu. Nesnaž se dnes proti ničemu bojovat, vše přijmi, cokoliv k tobě bude dnes přicházet, cokoliv se ti bude dít, je pro tvé blaho a dobro, i když to tak v tento okamžik nevypadá. Máš dnes nějaké otázky na nás? Své otázky pokládat nemusíš, sama znáš na ně odpověď. I to bylo předurčeno. Otázkami posiluješ svou duši a jejich odpověďmi rosteš na své duchovní cestě. Proto se nech dnes jen vést naším vedením a tvůj den ti nic nezkazí.

13. února

VÍCE MOŽNOSTÍ

Dnes propůjčíme ti svou nebeskou moc a sílu, a ty dokážeš cokoliv. Právě dnes ji budeš potřebovat, neboť patery dveře se ti otvírají, a ty stojíš zde jen s jedním klíčem, který vpustí tě do těch správných dveří k úspěšnému životu. Pokud zvolíš správné dveře, dnes se ti naskytne jedinečná příležitost změnit vše, na co si jen pomyslíš. Vše, co tě v minulosti trápilo, stane se minulostí a odejde z tvého života. Zadívej se do své duše, neboť tvá duše zná ty správné dveře. Žádné z nich nejsou špatné, ale jen jedny v sobě skrývají rozpuštění všeho, co ti v životě vadí či překáží, co již ve svém životě nechceš mít. Jak zvolíš, tak se budou odvíjet tvé další dny.

14. února

POUPĚ LÁSKY

Tak jako malá růžička musí mít vláhu a růst do krásného květu, tak i o lásku je třeba pečovat. Toto poupátko vykvétá, a je jen na tobě, jak se dnes o něj budeš starat. Zda dáš tomuto poupátku mnoho lásky, vrátí se ti s láskou a vykvete, pokud však nevšímati si ho budeš, pak uvadne a bude trvat dlouho, než opět najde sílu kvést. Víš, co je dnes zapotřebí udělat, abys byla obklopena láskou. Musíš ji sama projevit. Jen tak rozvíří se závan lásky a rozprostře se celým tvým domovem. Až se tak stane, může vstoupit láska, její poupě může rozkvést.

15. února

ÚSPĚCH NA DOSAH

Jaké je tajemství úspěchu? Tvá touha, by to, co děláš, vedlo k úspěchu, tvá láska, kterou do všeho vkládáš. Pak úspěch dostaví se a zůstane v tvé blízkosti. Úspěch můžeš žádat v kterékoliv oblasti, však věz, že bez tvé lásky nepřijde. Nedělej nic jen na polovic, věnuj všemu velké úsilí. Toto úsilí nebude tak velké, pokud tak budeš činit s radostí. Je třeba každou činnost milovat, aby se stala nakonec úspěšnou. Pamatuj na naše slova, dnes, právě dnes, kdy úspěch se ti nabízí a čeká na přijetí.

16. února

NEJVYŠŠÍ HODNOTY ŽIVOTA

Staráš se dobře o vše, na čem ti záleží? Zvolila jsi správně hodnoty, které jsou pro tebe prioritní? Máš kolem sebe mnoho štěstí, stačí ho jen uchopit. Ale co tě vede k tomu, co děláš, jak se chováš sama k sobě, i k ostatním? Procházíš velkou životní lekcí a dnes jsi na jejím konci. Vedla sis dobře, někdy jsi klopýtla na své cestě, ale opět jsi vstala a šla dál. Dnes je den, kdy je zapotřebí zhodnotit toto vše, podívat se do minulosti a vyzdvihnout a povýšit vše, co se ti podařilo. Odpovědi na své otázky znáš, však je to jen teorie a nyní nastává čas uvést je do praxe. Dnes není čas na přemýšlení, dnes nastal čas jednat.

17. února

ODEVZDÁNÍ A NELPĚNÍ

Dnes nám odevzdej všechna svá trápení. Nic z toho si neponechej, nemysli na ně, neboť my ti je vrátíme vyléčená. Proč lpět právě dnes na hodnotách a na svých přáních? Stále je držíš u sebe, místo aby ses radovala ze života. Tvůj život potřebuje změnu. Tato změna tkví v tvých přáních. Ale pokud je budeš držet u sebe, pokud nám je zcela neodevzdáš, nemůžeme ti je splnit. Dnes je radostný den, proto raduj se i ty. Nemysli na to, co tě trápí, však je to již nyní vyřešeno, a čeká se jen na tvá odevzdání těchto chmur. Na nic nečekej a neboj se ničeho, neboť s námi nemůžeš být smutná.

18. února

SKLÍZEJ, CO JSI ZASELA

Rozséváš-li lásku, dnes sklidíš lásku mnohonásobně. Rozséváš-li štěstí, pak dnes se ti vrátí. Rozséváš-li smutek, pak dnes smutna budeš. Co tě trápí, to dnes projeví se mnohem více. Raduješ-li se dnes ze svého života, pak radost tě neopustí ani následující dny. Vše je jen na tobě, jak nyní se rozhodneš. V některých věcech je třeba udělat velký řez, by tě již nezatěžovali a tys mohla volně dýchat. Jsi na tento řez připravena. Stačí k tomu jediné. Podívej se do svých myšlenek a všechny špatné a pochybovačné myšlenky vypusť ze své hlavy a nahraď je láskyplnými myšlenkami. Je to tak snadné, a ty to dokážeš. Pokud tedy chceš. Ale kdo by nechtěl mít kolem sebe lásku a štěstí?

19. února

UDĚLEJ VŠE POTŘEBNÉ

Dnes nic neodkládej, vše, co mělo být již uděláno, udělej s radostí. Musíš se ještě hodně učit na sobě pracovat. Proč dělat věci s křikem nebo nervozitou, proč dělat věci s nechutí? Proč nemilovat to, co je dnes třeba udělat? Udělej si pořádek ve svém životě a vše, co jsi odkládala, udělej neodkladně, s radostí. Nic není takové, jak se to zdá, neboť vše vede k dobrému, lepšímu. Je třeba započatou práci dokončit, je třeba posunout se na své cestě a začít to, co leží hluboko uvnitř tvé hlavy i tvé duše. Jen tak dáš dnes věci do pohybu, jen tak můžeš dokončit jednu kapitolu svého života a vstoupit do další. Může to být maličkost, ale může to být také velké životní rozhodnutí. Neboj se vyslovit svůj názor a své přání. Nejen před námi, ale i před ostatními. My tě v tom budeme podporovat, i když celý svět bude proti tobě.

20. února

SEN A REALITA

Můžeš snít dnes i po všechny své dny, ale pokud své sny neuskutečníš, pak zůstanou jen krásnými sny. Dnes zahleď se do svých myšlenek a zdokonaluj své velké i malé sny. Neboť jen sen, který je zaměřen na dokonalost, se může uskutečnit. Proto soustřeď se na své sny a sama si odpověz, co brání ti v jejich naplnění. Naplnění je nyní jen na tobě, pokud vydáš se touto cestou, budeme ti nablízku. Však ve snech není místo pro pochyby, musíš si být naprosto jistá, že to tak chceš. Každá pochybnost oddaluje tě od naplnění. Musíš být pevná jako skála, abys byla schopna svůj sen dovést do reality. Pak začneš žít, skutečně žít, neboť budeš žít v krásném snu, který stane se realitou. Dnes začni na této realitě pracovat. Nic není nemožné.

21. února

POROZUMĚNÍ

Dnes máme pro tebe velký úkol. Netoužíš být nemilována, zraňována, využívána. Ani ostatní to takto nechtějí. Jednej dnes s každým člověkem tak, jak bys jednala se sebou. Dej jim prostor vyjádřit se a snaž se jim porozumět. Žádný člověk není zlý, je to vnitřní nespokojenost, která vede ke zlobě. Ale ty přeci chceš, aby tě ostatní milovali, aby neházeli ti klacky pod nohy. Mnozí lidé ti nerozumí, ale ve skutečnosti nerozumí sami sobě. Pomoz jim nyní v jejich nelehké cestě a ukaž jim svou pravou, krásnou tvář. Dnes jim půjdeš příkladem, dnes mohou zamyslet se sami nad sebou. Neboť každý člověk přeje si být milován a opečováván, jen někteří to neumí vyslovit, neumí si o to říci. Ukaž jim tedy dnes, že to není nic složitého, že dokážou to také a můžou žít v radosti.

22. února

UCHOP ŽIVOT DO SVÝCH RUKOU

Jsi jedinečná, krásná duše, a přesně taková máš být. Není třeba žít životem někoho jiného, je třeba žít svým vlastním životem. Co bys chtěla na svém životě změnit? Co bys chtěla vylepšit? Není nic, co bychom ti dnes nesplnili, ale je třeba, abys byla sama s sebou. Aby tvá rozhodnutí byla tvá, ne nikoho jiného, protože ty máš své vlastní touhy a víš, jakým životem bys chtěla žít. Je nyní třeba postavit se za své názory, jasně si říci, jak by tvůj život měl vypadat, co by sis ve svém životě přála, co bys chtěla od ostatních. Jednej dnes sama za sebe a uchop svůj život do vlastních rukou. Je to tvůj život. Nepatříš nikomu, jen některé lidi na jejich cestě doprovázíš. Není třeba lpět na těchto lidech a dělat jim radost. Udělej radost sama sobě.

23. února

RŮST, ROZVOJ A ROZKVĚT

Dnes je čas dávání, ale i braní. Čím víc dnes dáš, tím více se ti vrátí. Dávat můžeš cokoliv, nemusí to být nic hmotného, může to být pouhá láska. Peníze dnes vydané vrátí se ti zpět, neboť byl dnes započat růst, rozvoj a rozkvět. Tvé duše, tvého štěstí. Nastává velká změna k lepšímu. Avšak je zapotřebí také něco věnovat, něco dát, aby se ti to mohlo vrátit přesně tak, jak ty sama si přeješ. Misky vah musí být dnes vyrovnány, proto čím více dnes dáš, tím více dnes obdržíš. To dobré, i to zlé. Proto věnuj se dnes tomu, bys rozsévala jen to dobré, by mohlo se ti to vrátit zpět.

24. února

VLASTNÍ CESTA

Pro každého člověka je dobré něco jiného. Proto se dnes soustřeď na to, co je dobré pro tebe. Ne pro tvou rodinu, ani pro ostatní lidi, kteří patří do tvého života. Jen pro tebe. Nelze kráčet ve stopách někoho jiného, nelze jednat podle toho, jak si to ostatní přejí. Máš své vlastní stopy v písku, máš svou vlastní cestu. Proto dnes vydej se po této cestě a nenechávej se vést. Ty sama musíš vykročit, a zhodnotit, co pro tebe samou je tím nejlepším. Co chceš jen ty sama, nikdo jiný. Můžeš mít stejný cíl jako jiný člověk, ale je to tvůj cíl a tvá cesta. Tvé stopy v písku vedou až k branám štěstí, avšak musíš jít po této cestě sama, v doprovodu ostatních také, ale jen v jejich doprovodu. Ty máš svůj život na dlani, a tento život je dobrý. Stačí ho jen následovat.

25. února

ŽIVOTNÍ VÝZVA

Dívej se na překážku, která se objevila v tvém životě, jako na možnost nového startu. Je to tvá životní výzva. Nezáleží na tom, co si ostatní myslí, záleží dnes na tom, co chceš ty. Cíl se ti otevírá, a tato výzva ti právě dnes ukazuje, jakým směrem se máš vydat. V oblasti, kde se noří překážka, je třeba udělat změny. Je třeba využít svou vnitřní sílu a odhodlat se k těmto změnám. Protože jen tak můžeš uchopit svou životní výzvu, která se objevuje, za ten správný konec. Vnímej vše, co přichází v tento den - dobré i špatné. Jakmile se na tuto cestu vydáš, uvidíš, že všechny dveře do života, kterým jsi žila, již se uzavřely. Přijmi tuto výzvu života a nalož s ní ke své spokojenosti.

26. února

NEBRAŇ SE ZMĚNÁM

Změny ve tvém životě jsou důležité a proto dnes je nech plynout. Nemusíš pro to dnes udělat vůbec nic, jen nechat plynout vše, co bude přicházet. Změnám nelze zabránit, lze je jen posunout o pár dní, o pár měsíců, o pár let. Změny ve tvém životě nastanou tak jako tak, tak proč se bránit něčemu, co nyní přichází, a oddálit si život ve štěstí? Změny jsou bolestné jen na chvíli, jen do té doby, než pochopíš, že jsou ku tvému prospěchu a otevírají bránu do něčeho krásného. Průchod touto branou může se zdát nepříjemný, ale za branou čeká štěstí. Nech ho tedy dnes projít k tobě a nebraň ničemu, co bude přicházet.

27. února

ZLATÁ KLEC

Dnes otevírají se vrátka od tvé klece, od tvých omezeních, abys mohla svobodně vystoupil a vzlétnout až do oblak. Tato vrátka byla vždy otevřená, ale tys setrvávala v této kleci, čekajíc... Na co vlastně? Na zázrak? Ale vždyť zázrak máš ve svém srdci, ve svém nitru. Svoboda tě nesváže, dodá ti vše, co v životě potřebuješ. Můžeš vzlétnout a přesto zůstat s těmi, které tolik miluješ. Nebraň se novému, které přichází, neboť toto nové je dobré pro tebe. Pro tvou svobodu. Svoboda znamená žít podle svých představ. Vystup proto dnes ze své zlaté klece na diamantovou cestu za štěstím a spokojeností.

28. února

PŘIHLAS SE O ZÁZRAK

Nestačí jen modlit se a být s námi po všechen čas, je zapotřebí říci si o to, co ti náleží. Narodila ses, abys prožívala vše krásné a starosti se ti vyhýbali, tak proč jich nevyužíváš ku prospěchu svému? Proč nepřihlásíš se o zázrak, který ti nyní nabízíme? Je to tvá důvěra v nás, důvěra, že splníme ti vše, co si přeješ, která přihlásí se o to, co skutečně náleží ti a co zasloužíš si. A zasloužíš si velice mnoho, neboť tvá duše je čistá a zářivá. Tato tvá duše chce být odměněna. Tak nebraň jí už více a přihlas se o to, co ti po právu náleží.

29. února

LADNOST TVÉ DUŠE

Tvá duše dnes ladí se do vyšších vibrací, by k tobě mohlo přijít to krásné, co očekáváš. Proto nastav svou duši a nejednej v rozporu s ní, by mohlo vyladění být co největší. Odstranit se dnes musí zmatek a chaos, který tvá duše prožívá. Dnes v noci prožiješ mnoho snů, které pamatovati si nemusíš, není do důležité, ale je to zakončení ladění tvé duše, by dokázala jsi mnohem více, než doposud.