těžká práce Rafaela


Rafael má někdy s námi hodně těžké pořízení. I když se snaží léčit naše těla, my mu to svou myslí stále ztěžujeme, blokujeme. Téměř každá nemoc začíná naší myslí. Náš život odráží se v našem zdravotním stavu. Zvláště, pokud náhle onemocníme, je třeba hledat příčinu v minulosti. Každá nemoc začíná se objevovat 7 let po prodělané psychické zátěži. A pak žádáme Rafaela o uzdravení. Ale může nás uzdravit, když naše psychika motá se v kruhu a řeší nedořešenou minulost? Těžko.

Pak nastupují lékaři a zdravotní sestřičky. Zaplať pánBůh za ně. Mají nelehkou práci s námi, ale léčí povětšinou jen naše tělo. Nezávidím jim jejich službu. Je to hodně náročné, na jejich vlastní psychiku, a přesto nám pomáhají většinou s láskou. Jejich práce je bohulibá a nelehká. Pokud se jim nepodaří nás vyléčit, pak na ně nadáváme. A přesto si toto naše jednání nezaslouží. Jsme to jen my sami, kdo si může za zdravotní stav. Jak můžeme očekávat okamžité vyléčení, když sami nemáme v sobě minulost zpracovanou? Jak můžeme na ně nadávat, když sami se vyléčit nedokážeme? Jak můžeme nadávat samotnému Rafaelovi, který se snaží zbavit nás naší nemoci, když sami mu nepomáháme, a stále dokola se noříme do svých negativních myšlenek?

Tímto bych chtěla poděkovat všem lékařům a sestřičkám, kteří se o nás starají, když je potřebujeme. Děkuji za vaši péči pro nás všechny a mějte s námi trpělivost. Jsme přeci jen lidé. Ale měli bychom si uvědomit, jak těžkou práci zastáváte, máte své vlastní problémy a starosti, a přesto nám pomáháte - s láskou vám vlastní. Děkuji také Rafaelovi, který nás vede do těch správných rukou, který léčí nejen naše tělo, ale i naší duši, spolu s ostatními andílky. Stejně jako vy, milí lékaři a sestry, tak i archanděl Rafael má s námi velkou práci, a přesto, stejně jako vy, každý den i každou noc je připraven být nám ku pomoci. Je to nelehká služba, stejně jako vaše. A my? Měli bychom být za vás rádi, za to, že jste si toto povolání a poslání zvolili, neboť společně s vámi všemi, i s archandělem Rafaelem, můžeme dojít našeho uzdravení.

Začněme tedy především sami u sebe, u svých bolestí a hněvů, u neodpuštění druhému, u ponořování se do negativních situací a hňácání se v nich. Vyřešme jednou provždy minulost, veškeré bolesti, které nám působí bolesti těla. Buďme šťastni v každém okamžiku. Protože štěstí i zdraví navrací. Milujme a buďme milováni, ne jen svými partnery, ale také rodinou a všemi, kdož nás mají rádi.

Přeji vám všem štěstí a lásku, porozumění a úctu, a také to nejcennější, a tím je zdraví.