terapie s anděly


andělské napojení – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-1

Chcete být v bližším kontaktu s andílky, dokázat rozpoznat jejich rady? Přáli byste se andělům naslouchat? Přáli byste se naučit s nimi komunikovat, byste jim rozuměli, co vám říkají? Přejete si mít co nejlepší napojení na andílky?

doba služby: 2 hodiny

Bezpečí a jistota – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-2

S pomocí andílků odstraníme vaše nejhlubší strachy, byste se ničeho nebáli. Vložíme do vašeho života pocit bezpečí a jistoty. Strach z existence, strach, že rodinu neuživíte, strach, že nejste v bezpečí. Strach milovat a jít za láskou. Jakýkoliv strach. Důležité je, zda tento strach skutečně odstranit chcete.

doba služby: 2 hodiny

Božská moudrost – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-3

Mít Božskou moudrost je vždy ku prospěchu. Pochopíte, co děláte špatně, a co byste mohli udělat lépe. Pochopíte, že to, co se vám špatného děje, je k dobru v současné době. Uvidíte smysl špatných věcí.

doba služby: 2 hodiny

Božská síla – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-4

Posílíme vaši sílu k překonání překážek a nastolení dobrých situací. Vše vám půjde dobře od ruky, tak, jak si přejete. Uvidíte, jak je lehké překonávat překážky, a poznáte, že jdou se správným nastavením překročit a lze je zcela odstranit.

doba služby: 2 hodiny

Činorodost a úspěch – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-5

Naučíte se věřit ve svůj úspěch, a také ho dosáhnete. Necháte ho vstoupit do svého života. Vneseme úspěch do vašeho života, zbavíte se nedůvěry, že jej nedosáhnete. Přestanete pochybovat o svých kvalitách.

doba služby: 2 hodiny

Čistota a průzračnost – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-6

Naučíte se opustit iluzi a zastaralé názory, zbavíte se nepotřebného. Opustíte minulost, vyrovnáte své karmické dluhy skrze lásku a odpuštění. Uvidíte světlo a naději.

doba služby: 2 hodiny

Důstojnost a pořádek – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-7

Přivedeme do vašeho života pořádek tak, by se vám dařilo. Osvobodíte se od podmínečnosti. Vnese do vašeho života pořádek a dodáme vašemu životu důstojnost.

doba služby: 2 hodiny

Houževnatost a naplnění – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-8

Ukáže se vám cesta při dosažení vašich cílů, které jste si vytyčili. Uvědomíte si skutečné cíle. Zvítězíte nad nepříjemnými zážitky a překonáte je.

doba služby: 2 hodiny

Klid a lehkost – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-9

Naučíte se přijímat věci, jak přichází, naleznete klid. Získáte odvahu vykročit i přes těžkosti, kterým musíte čelit.

doba služby: 2 hodiny

Kreativita a sebevyjádření – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-10

Naučíte se vyjádřit své vlastní pocity, dokážete mluvit o problémech, myšlenkách i o své lásce. Poznáte svou vlastní hodnotu, začnete obhajovat názory před ostatními.

doba služby: 2 hodiny

Láska a bezpodmínečnost – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-11

Probudíme ve vás odvahu pro navazování vztahů, pocítění lásky bez podmínek a očekávání. Získáte svobodu ve vztahu, naučíte se pracovat na vztahu, by mohl růst a sílit.

doba služby: 2 hodiny

Láska a sebeláska – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-12

Odstraníme chyby z vašeho počínání, nastavíme život plný harmonie a lásky. Přivoláme bezpodmínečnou lásku, kdy přijímáte, co vysíláte. Naučíte se řešit mezilidské problémy, přijmete druhého, jaký je.

doba služby: 2 hodiny

Láska a vztahy – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-13

Naplníme vás současný vztah láskou, ale také ostatní vztahy, kde je problém. Budete mít větší touhu a odvahu jít za svou láskou, stejně tak i lidé, kteří s vámi přijdou do kontaktu.

doba služby: 2 hodiny

Materiální záležitosti – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-14

Naučíte se pracovat s penězi na bází přivolání peněz do vašeho života, dovolíte vylepšení vaší finanční situace. Naučíte se, že vše v životě má svou cenu. Poznáte svou vlastní cenu a také cenu financí.

doba služby: 2 hodiny

milosrdenství – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-15

Otevřeme a necháme vstoupit do vás milosrdenství, byste nezažívali zlé situace.

doba služby: 2 hodiny

Novost a vývoj – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-16

Nastavíme samoléčení celého vašeho těla. Přijmete novoty a zanecháte za sebou shon i spěch. Nastoupí dušení naplnění. Odložíte vše staré a vpustíte do života nové.

doba služby: 2 hodiny

Odvaha a vytrvalost – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-17

Obstojíte ve všech situacích vyžadujících odvahu a vytrvalost. Budete mít větší odvahu udělat, co chcete již delší čas a naučíte se vytrvat a nevzdat to. Budete schopni postavit se za partnera, nebudete se ostýchat postavit se proti všem, pro svou lásku.

doba služby: 2 hodiny

Opětovné myšlenky a řešení – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-18

Opustíte své myšlení a začnete nalézat řešení, byste se ve svém životě pohnuli dále. Změníte perspektivu a způsob pohledu.

doba služby: 2 hodiny

Optimismus a krása – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-19

Nastolíme do vašeho života optimismus. Začnete růst do krásy, získáte obdiv a úctu ostatních lidí. Odstraníme váš smutek, přivoláme radost do vašeho života. Vaše sny a představy obklopíme velkým světlem, které vás vyvede z temnoty. Budete lépe vycházet s lidmi.

doba služby: 2 hodiny

opuštění – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-20

Opustíte vše, co vás tíží. Naučíte se pustit své přání tak, by se vám mohlo splnit. Naučíte se nelpět na materiálních hodnotách.

doba služby: 2 hodiny

Osvobození ze závislosti – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-21

Odhodíte strach a emoce, naučíte se vzdorovat závislostem, především na jiných osobách. Osvobodíte se.

doba služby: 2 hodiny

Poznání a přijetí – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-22

Najdete pochopení pro činy ostatních, a tím dosáhnete pozitivního směru ve vašem životě. Změníte situace, posílíte je vyššími hodnotami. Zbavíte se strachu, který vám nedovolí jít dál.

doba služby: 2 hodiny

Rozhodnost a nová orientace – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-23

Naučíte se poslouchat hlas své duše i svého srdce. Poznáte, co je pro vás nejlepší a vydáte se po této cestě.

doba služby: 2 hodiny

Sebehodnocení a sebedůvěra – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-24

Naučíte se věřit si co nejvíce, přestanete se podceňovat. Získáte větší jistotu. Naučíte se přijmout lidi i situace takové, jaké jsou, bez pocitu viny. Naučíte se přeměnit negativní vlivy v pozitivní.

doba služby: 2 hodiny

Síla a oddanost – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-25

Naučíte se pomáhat druhým, aniž byste strádali. Nabudete ztracené síly a získáte novou energii. Dostanete velkou sílu pro pomoc při plnění vašeho přání. Rozlišíte soucit a utrpení. Budete chráněni před energetickými upíry.

doba služby: 2 hodiny

Směr a cíl – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-26

Naučíte se definovat vaše cíle a touhy, naučíte se jich dosáhnout. Budete lépe hospodařit s časem, nebudete s ním mrhat, zbytečně dlouho čekat. Půjdete směle až do samotného cíle.

doba služby: 2 hodiny

Smrt a znovuzrození – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-27

Vše staré a nepotřebné ve vás odumře a zrodí se to, co potřebujete nyní nejvíce. Budete připraveni na nový začátek, v kterékoliv oblasti života. Opustíte temnotu a vydáte se za světlem.

doba služby: 2 hodiny

Spirituální růst – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-28

Ucítíte pohyb mezi Nebem a Zemí a váš růst se zněkolikanásobí, tudíž se dostanete na vyšší úroveň na své duchovní cestě.

doba služby: 2 hodiny

Spirituální síla a realizace – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-29

Nastoupíte na spirituální cestu, začnete se duchovně rozvíjet, snáze překonáte překážky a uvedete své sny do reálného světa.

doba služby: 2 hodiny

Staré vědění – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-30

Vyzdvihneme společně vaše vnitřní vědění a moudrost, naučíte se vnímat více svou intuici a řídit se jí.

doba služby: 2 hodiny

Střípky života – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-31

Dva lidé, různé životy, různé strachy. Někdy se stává, že se setkáme s člověkem, který o nás stojí, ale neumí udělat ten správný krok naším směrem. Objevují se u něho strachy, nebo jen chce do vztahu přijít s čistým štítem. My se pak obáváme, že již na nás zcela zapomněl a ztrácíme naději. Někdy toto naděje už není, někdy jen vyčkává a v tichosti se připravuje na svou cestu.

Tato služba je tedy zaměřená na dva lidi, kteří spolu chtějí, ale nemohou (ať již z jakéhokoliv důvodu) být. Pracuje se se strachy, se sebedůvěrou, s důvěrou v lásku. Pracuje se tedy s oběma partnery současně, aby se uvolnilo napětí a cesta za láskou byla nakonec volná.

doba služby: 2 hodiny

trpělivost a nezávislost – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-32

Naučíte se trpělivosti tak, abyste nejednali ukvapeně, ale nechali vše plynout. Zkvalitní se čas vašeho čekání. Přijmete tento čas bez zásahů a prodlužování.

doba služby: 2 hodiny

Tvůrčí moudrost – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-33

Přineseme do vašeho života kreativitu, tvůrčí myšlení, získáte podporu pro vaše nadání. Budete následovat hlas duše i srdce, naučíte se poslouchat své pocity.

doba služby: 2 hodiny

Tvůrčí slovo – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-34

Naučíte se vyjádřit to, co máte na srdci. Místo mlčení, abyste něco nepokazili, dokážete stát si za svým názorem. Také otevřeme brány k tvůrčímu psaní.

doba služby: 2 hodiny

Vědomí odpovědnosti – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-35

Získáte přirozenou autoritu a stabilitu. Získáte velkou sílu v rozhodování.

doba služby: 2 hodiny

Víra a důvěra – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-36

Nastavíte se na důvěru v Boží cestu. Odstraníme váš vnitřní boj. Pochopíte smysl svého života. Naučíte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu.

doba služby: 2 hodiny

Vztahy k bližním – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-37

Sladíme vztahy ve vaší rodině, naučíte se pomáhat ostatním. Ucítíte, zda vás někdo jen využívá nebo skutečně potřebuje pomoc. Získáte ochranu proti vysávání energie jiných lidí.

doba služby: 2 hodiny

Zdání a skutečnost – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-38

Poznáte faleš i pravdu ostatních lidí. Prožijete život bez tlaku.

doba služby: 2 hodiny

Změna a proměna – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 55-39

Odstraníme vaše bolesti, smutek a traumata prožitá v minulosti. Naučíte se podstoupit a prožít transformaci k vašemu štěstí. Změníte se k lepšímu, budete dávat i přijímat více lásky.

doba služby: 2 hodiny