svobodná vůle


Toto mocné slovo je často používáno, námi, lidmi, ale používají ho také andělé. Přes svobodnou vůli člověka nesmí zasáhnout, ale mohou naplnit osud každého člověka, kdy se svobodná vůle najednou obrátí o 180°. Jak je to tedy s naší svobodnou vůlí? Tvoříme si svůj osud, nebo je napsán dávno před naším narozením? Proč jsou andělé schopni vidět událostí mnoho let dopředu, pokud bychom mohli chod osudu změnit svou svobodnou vůlí? Jak mohou v tom případě vědět, jak se zachováme, pokud nejsme řízei právě andělským vedením? Mnoho věcí můžeme změnit, ale osudu stejně neujdeme. Možná si prodloužíme svou cestu, ale nemůžeme osud změnit. Pokud byc měla být morbidní - kdo má být oběšen, ten se neutopí. Je tedy náš osud předem určen? Máme dojít do určitých bodů? Ano, máme svobodnou vůli v tom, jakou cestu si zvolíme, zda kratší, nebo delší, zda budeme na této cestě trpět, nebo půjdeme cestou přímou za štěstím. Nechám na vás, byste popřemýšleli, zda svobodná vůle skutečně existuje, nebo je to jen blud, o kterém hovořili mnozí slavní v dávných dobách. Pokud se nějak rozhodneme, je to skutečně naše svobodné rozhodnutí? Máme pocity, intuici, která pochází od andělů, a tuto intuici většinou poslechneme. Nebo je to naše svobodná vůle, že se rozhodneme, tak jak se rozhodneme? Některá rozhodnutí nás poté mrzí, ale proč jsme tato rozhodnutí učinili? Bylo to tím, že to tak andělé chtěli, nebo spíše tím, že jsme je v tu chvíli zcela neposlouchali, co nám říkají? Všechny chyby se dají napravit, ale skutečně stojíme o jejich nápravu? Proč tíhneme k našemu životnímu poslání, proč se nakonec vydáme touto cestou? Je to skutečně naše svobodná vůle? Nebo je to šepot andělů, který posloucháme skrze svou intuici? Proč čekáme týdny, měsíce a někdy i roky na své štěstí? Vybrali jsme si tuto cestu? Nebo jsme se jen vydali po delší cestě za štěstím? Mnoho lidí poukazuje na svobodnou vůli, na to, že změnit se dá vše, pokud chceme. Ale co když je to naše předem určená cesta? Změnit svůj současný život a jít za svým štěstím? Co když procházíme uvědoměním právě proto, abychom se naučili mnohému novému a byli lepšími lidmi? Proč toužíme mít vše a hned? Je toto naše svobodná vůle nebo je to jen naše nevědomost? Je to naše touha dojít ke štěstí? Copak stačí modlit se a čekat? Pokud zhodnotím svůj vlastní život, mohu svobodně a s čistým svědomím prohlásit, že svobodnou vůli nemám. I když se rozhoduji svobodně, rozhoduji se tak, jak mám. Ani dobře, ani špatně. Prostě se rozhoduji. Každý z nás neseme na zádech svůj vlastní kříž, ale přijde den, kdy tento kříž odložíme, kdy budeme volní, svobodní, nebude nás nic svazovat. Den, kdy dojdeme ke svému štěstí. Dojdeme ke štěstí za pomoci našich strážných andělů, kteří nás doprovází na naší pozemské cestě. Musíme si projít dobrým i zlým, abychom pochopili smysl života, smysl lásky, smysl svého bytí. A to je důvodem našich chyb, které jednoho dne se napraví a my vzlétneme až do oblak, vzlétneme, a budeme šťastni. S těmi, kdož vstoupí do našich životů, s těmi, o kterých jsme si mysleli, že už nikdy do našich životů nevstoupí. Svobodná vůle... je či není?