stromová terapie


Každý druh stromu má svého anděla, strážce, do každého stromu je vkládána léčivá síla, aby pomáhali lidem, pokud pomoc potřebují. Každý strom má také svou vlastní duši, i když se to tak nezdá. Pokud zklidníte svou mysl a zadíváte se do kmene stromu, uvidíte zvláštní energii, kterou stromy vyzařují. Někdy svou úlohu mají stromy již splněnu, a je čas uvolnit místo stromům jiným.

Tato energie je pro nás pro všechny, proto je dobré žádat nejen strom, ale i jeho anděla, o svolení čerpat právě jeho energii.

Je lépe jen pobývat v okolí stromů, nebo je také dobré se jich dotýkat? S každým dotekem proudí do nás energie právě stromu, kterého se dotýkáme. Není strom jako strom, každý má svůj úkol, ale všechny stromy slouží k jednomu hlavnímu účelu - předat nám svou energii, abychom se uměli správně rozhodovat, bychom doplnili naší vnitřní životní sílu. Také jsou všechny stromy připraveni čerpat naší negativní energii.

Nejprve je třeba spojit se se zemí, s přírodou, proto ke stromům přistupujeme na boso, nikoliv v botách. Postavíme se ke stromu, zavřeme oči, ruce dáme nahoru, nebo se lehce můžeme stromu dotýkat. Představujeme si, že sami se stáváme stromem, z našich bosých nohou vystupují kořeny do matičky země a my jsme jako stromy, které nás obklopují. Takto zůstaňte tak dlouho, až budete mít pocit, že vaše nohy jsou kořeny a nemůžete s nimi pohnout. Pak otevřeme oči a obejmeme vybraný strom. Opět zavřeme oči, a čerpáme, nebo naopak odevzdáváme energii. Představte si, jak vaše negativní energie vstupuje do stromu, a korunou vychází ze stromu pryč. Jakmile pocítíme úlevu, můžeme začít čerpat energii stromu. Ucítíte, jak do vás proudí nová energie, prostupuje celé vaše tělo, až pocítíte, že jste naplněni touto energií, můžete otevřít oči a poděkovat za tuto novou energii. Setrvejte ještě chvíli v blízkosti tohoto stromu jako poděkování, a pak v tichosti odejděte. Možná je třeba ještě podotknout, že byste ke stromu měli přistupovat v přírodních materiálech, bez kovových spon, bez šperků. Jedinými šperky, které nemusíte sundávat, jsou šperky z přírodních materiálů, kamenů, korálků a dalších.