rady andělů na srpen den po dni


1. srpna

NEZAMĚSTNÁVEJ SVOU DUŠI

Jsi mnoho zaneprázdněn, než abys slyšel naše vedení. Zaměstnáváš mnoho svou vlastní duši, zaměstnáváš ji a ona neklidnou se zdá nyní být. Proč nenecháš ji v klidu, by mohla naslouchat našim radám, by ve zklidnění nalezla spojení s tebou, bys mohl být skutečně šťastný? Ztiš se a zaposlouchej se do nářků své duše, která potřebuje klid, místo toho, bys ji zahlcoval hlukem svých myšlenek, hlukem svého neklidného života. Tak, jako nemocný člověk potřebuje klid, tak i tvá duše ho potřebuje. Je velice nemocná, neboť nemá souznění s tebou. Pokud dosáhneš klidu, tvá duše se uzdraví, a nic již jí nebude rozrušovat. Zaměstnáváš tedy svou duši věcmi, které ji jen rozrušují a dráždí. Zamysli se nad tím nyní. Pak dojdeš svého klidu i ty.

2. srpna

POSLECHNI SVOU INTUICI

Tvá intuice ti dobře radí, proto dělej jen to, co cítíš. Neboť toto vychází z tvého srdce. Rozum tvůj snaží se vymýšlet překážky, přes které potom tvé srdce vede. Ale tvé srdce zná pravdu, ví, jakým směrem bys měl nyní jít. Smějí se tvým plánům a nápadům ostatní? Říkají o tobě, že jsi blázen, že věříš bludům? Nic na to nehleď, oni nevidí do tvého srdce a tvé duše. Co pošetilé dnes je, to v příštích dnech může stát se realitou a ostatním zůstanou jen otevřená ústa. Jednej dnes ve jménu lásky, nezastavuj se u ničeho, jen u toho, co právě dnes je pro tebe velice dobré a prospěšné. Jen to zasluhuje si tvou pozornost, nic jiného.

3. srpna

ČERPEJ ZE VŠEHO TO NEJLEPŠÍ

Možná se ti poslední dobou příliš nedařilo a zažíval jsi mnoho pádů a nepříjemných situací. Však za těmito situacemi ukrývalo se mnoho příznivého, co jsme ti chtěli sdělit. Zamysli se nyní nad tím, proč se ti toto právě nyní děje, proč jsi tímto vším musel právě nyní projít a objevíš nové možnosti, které se ti naskýtají. Neboť pokud se dveře k nepříjemnostem zavírají, nesou s sebou vše zlé, které se začíná objevovat. Ty musíš objevit to dobré v tomto zlu a použít ho na zavření těchto dveří. Už víš, co právě dnes máš udělat? Sílíš s každým poznáním. Tak tuto sílu využij ve svůj prospěch a ničeho se neobávej. Tvá síla je mnohem větší, než si vůbec myslíš.

4. srpna

JSI DOKONALÁ BYTOST

Možná jsi dnes vstal levou nohou, možná jen nemáš tu dobrou náladu. Nalaď se na lásku a spokojenost, a uvidíš, že lépe ti hned bude, že úsměv budeš mít celý den na tváři. Máš v sobě dobro, a my tě dnes povedeme k tomu, bys toto dobro v sobě objevil. Možná se díváš na ostatní, a nevidíš nic, co by tě potěšilo. Zkus se dnes na lidi dívat naším zrakem, tak, jak každého člověka vidíme my sami. Je mnoho bolu mezi vámi, lidmi, proto nechováte se dobře. Nenech svůj bol cloumat svou duší, a ukaž, že jsi dokonalý, neboť tak tě skutečně vidíme. Dokonalého, šťastného. Záleží jen na tobě, zda se tak také uvidíš. Dokonalost skrývá se za spokojeností, a spokojenost skrývá se za láskou. Miluj a projev svou dokonalost, daruj radost těm, kteří moc radosti ve svém životě nezažívají.

5. srpna

DOSTÁVÁŠ, CO VYSÍLÁŠ

Soustřeď se dnes na své myšlenky, neboť ty se vrací jako bumerang právě dnes. Dnes mají velkou sílu, dnes se zhmotňuje mnoho myšlenek. Proto se snaž myslet jen na to, co skutečně chceš. Nepřemýšlej nad tím, proč to nejde, nebo proč to nemáš teď, mysli jen na to krásné a pozitivní, ať s tím můžeme pracovat mnohem více. Každá tvá myšlenka k nám dnes letí jako blesk, proto se soustřeď na to, na co skutečně chceš myslet. Láska přináší lásku, závist přináší zlo a další závist, nepřejícnost se obrací k tomu, kdo ji vyšle. Jistě nám dnes rozumíš, a víš, co po tobě žádáme. Přejeme si tvé štěstí, tak nám v tom pomoz, ať dojdeš svého štěstí v blízké době. Pamatuj, že vždy dostáváš vše ve správném čase, tak proč tomu nepomoci a nedokázat, že zasloužíš si to již nyní, v tomto čase, nebo hodně brzy.

6. srpna

TICHO LÉČÍ

Zkus se dnes zastavit a prožij svůj den v naprostém tichu. Navštiv místa, které mají v sobě velké ticho, a načerpej jejich energii. Ruch měst není příliš vhodný pro dnešní den, neboť jen v tichu můžeš se zastavit a naslouchat našim slovům, našemu vedení. Modlitby tvé jsou krásné, ale když máš ruch ve své vlastní duši, tak nejsou účinné. Jsou jako slova, která jsou pronášená bez citu, jen proto, aby se něco řeklo. A tak je to i s tvými modlitbami. Jsou prázdné a studené. Jen v tichu můžeš se do nich pohroužit a porozumět jim. Sleduj proto dnes svou vlastní duši a zkus si odpovědět na otázku, proč je tvá duše delší čas tak neklidná, co říci ti vlastně chce. Jen ticho spojí tě více s tvou duší a porozumíš.

7. srpna

ZÁŘIVÁ PRAVDA

Pravda je ozářena velkým světlem, které pálí a bolí. Proto také mnohá pravda bolí. Ale bolí jen v případě, že si bolest pravdy připustíš. Pokud na ní budeš připraven, pak bolest nepřijde žádná. Bolest je jen tvou slabinou. Pokus se pravdu přijmout, ať je jakákoliv. Přijmi ji s klidem, bez slz, bez rozčilování, bez nářků. Jen tak můžeš uchopit tuto pravdu a dostat z ní jen to nejlepší. Pak pravda ocitne se v záplavě radosti. A radost přináší lásku a harmonii. Proč tedy bojuješ proti pravdě? Útěcha vede k pravdě, pravda vede k lásce, láska vede ke štěstí, a štěstí je to, co nyní ke svému životu potřebuješ nejvíce. Proto neboj se pohlédnout pravdě do tváře. A neboj se ostatním říci svou vlastní pravdu. Neboj se projevit svůj vlastní názor, buď ho ostatní přijmou, nebo ne. Ale to je již jejich cesta, ne tvá. Tvá cesta je jít cestou pravdy a porozumění.

8. srpna

VNITŘNÍ KLID A SOUZNĚNÍ

Spoj se s naším pánem a nech se doprovázet po svých cestách. Neboť jen tak budeš kráčet ty po jeho cestách, a tvůj život bude veselejší a láskyplnější. Jsme stále s tebou, on je stále s tebou. Nevadí, jestli na něj nevěříš, on věří v tebe. A to je velký závazek pro tvou vlastní duši. Dojít ve spojení nejen s tvou druhou polovinou duše, která tě volá, ale také dojít ve spojení Božské, pocítit to krásné, rozlévající se teplo, které obklopuje tvou duši po tomto spojení. Však také zasloužíš si být šťastný. Soustřeď se proto dnes na vnitřní klid a souznění s naším pánem. Uvidíš, že tvůj život stane se plnější a hodnotnější. Uvidíš, co jsi dříve neviděl, uvidíš mnohé souvislosti a pochopíš, proč musel jsi trpět, proč tvé přání trvalo tak dlouho, než došlo naplnění.

9. srpna

BUĎ OPTIMISTOU

Co vede tě k negativním myšlenkám? Proč jsi se stal pesimistou na své vlastní cestě? Pokud nevěříš, pak nevěříš především sám sobě. A to bychom si neradi mysleli, že přestal sis věřit, že tě ovládly tvé strachy a obavy. Však obavy nejsou na místě, zkus se na svět podívat trochu veseleji. Neboť takový svět skutečně je, veselý a barevný, prosvícený sluncem a teplem. Dívej se tedy na svět rozjasněnýma očima, však také rozjasněnost ve svém srdci přechováváš. Podívej se na svět pozitivně, dívej se na vše, co ti život přináší, a co ti přinesl. Už jen to, že jsi tady a můžeš bojovat za svou lásku, je velkým darem. Proto tento boj přijmi jako skutečný dar. Jednoho dne boj skončí a ty vstoupíš do říše lásky a štěstí.

10. srpna

ZÁZRAK PŘICHÁZÍ SKRZE TVÉ SNY

Vše, co se děje, pochází z tvého nitra. Pokud chceš lásku, musíš jí dnes umět projevit. Pokud chceš prosperitu, musíš obdarovat někoho, kdo to potřebuje více než ty. Tvé sny tě povedou, a ukážou ti správnou cestu. Dnes prožij ve snění, nejen v noci, ale i ve dne. Skrze svou lásku můžeš dostat cokoliv, jen za předpokladu, že je tvá láska čistá a bez podmínek. Přej štěstí ostatním lidem, a štěstí přijde za tebou. Může se dnes zjevit zázrak, pokud pustíš ho do svého života. Pokud na něj jsi skutečně připraven. Pokud dáš prostor svým snům a poslechneš jejich rady. Neboť rady a vedení tyto sny ti nyní přinášejí. Naslouchej tedy svým snům a přijmi zázraky, které se kolem tebe rozprostírají.

11. srpna

MILUJ SVÉ BLIŽNÍ

Není kolem tebe náhodou někdo, koho nemáš rád? Nebo snad jsi v hádce a rozepři s někým z tvého okolí? Tyto zlé energie negativně působí na tvůj život. Tví bližní zasluhují si také tvou pozornost, i když jen vzdálenou. Nemusíš se jim přímo vnucovat, pokud o to nestojí, však úsměv ti neublíží a nikdy nevíš, zda je vnitřně nezahřeje na duši. Proč se tedy hněvat, když se mračí? Jen ti to zkazí den, a ty chceš mít přeci den co nejkrásnější. Pokud víš, co můžeš dnes udělat pro někoho, koho máš rád, tak to udělej. Neodkládej to, třeba je to poslední, co pro tohoto človíčka uděláš. Vždy měj na paměti, že je třeba žít život nyní a pomáhat, jako by to byl poslední den. Jen tak uděláš vše s láskou.

12. srpna

ODLOŽ SVÉ NAPĚTÍ

Uveď svou duši do klidu a zbytečně se nestresuj. Pak vykonáš mnohem více věcí v mnohem kratším čase. Pracovat pod tlakem vede tě dál, ale pracovat v klidu a pokoji přinese mnohem větší výsledky. Proto odlož dnes své napětí, s úsměvem ti půjde vše lépe. Jsi vnitřně rozerván, a proto je tvé zklidnění dnes velice potřebné. Dělej vše, co tě baví, co ti přináší radost, nenech se dnes do ničeho zatlačit, neboť poté bys byl v mnohem větším napětí, než jsi nyní. Dnes dokážeš velké věci, dokážeš dokončit, cos kdysi započal. Veškerá práce musí ti dnes přinášet radost.

Nesnaž se ovlivnit svůj život, neboť dnes se stane přesně to, co státi se má. Ty jen svou dobrou náladou a svým klidem můžeš dnes uspíšit tok života a času. Proto zklidni dnes svou duši co nejvíce.

13. srpna

NEDĚLEJ OSTATNÍM NIC, CO NELÍBÍ SE TOBĚ

V tento čas zkus se zamyslet nad tím, zda není nic, co bys dělal ostatním, co tobě samotnému by se nelíbilo. Může to být cokoliv, třeba jen maličkost. Možná máš občas jen špatnou náladu a dáváš to ostatním najevo. Možná jen řekneš něco, co tě potom mrzí. Zkus se zamyslet také nad jejich chováním k tobě. Možná jen odrážejí tvou vlastní náladu, ani by sis to uvědomil. Možná ukazují ti tvou vlastní tvář, tvé nastavení vlastní duše. Otevři dnes své srdce a zkus ostatní pochopit, proč se chovají tak, jak se ti nelíbí, jaký k tomu mohou mít důvod. Pak přijdeš i na důvod, proč ty se chováš někdy tak, jak si nepřeješ, jak ostatním se nelíbí. Každé zlo musí se vyhnat dobrem, pokud ti dnes někdo ublíží, zkus mu odpustit. Naslouchej našemu vedení a našemu slovu, a prožij dnešní den ve spokojenosti.

14. srpna

NEBESKÉ A POZEMSKÉ DARY

Zákon přijímání a dávání je v tento den velice důležitý. Dej a bude ti dáno, toto dnes platí dvojnásobně. Veškeré dobré skutky se zdvojnásobují. Každý dar, který dnes daruješ, vrátí se ti zpět formou lásky. Musí být však darovaný z čisté lásky. Nemusíš za tyto dary zaplatit ani korunu, neboť dary vyrobené mají své zvláštní kouzlo, mají tvou energii. Každý špatný čin v tvém životě mizí ve chvíli, kdy ho dnes nahradíš dobrým skutkem. Nelpění na věcech, které ti již neslouží, posune tě opět dál k tvému štěstí. Zkus projít svůj byt a podívej se, zda neukrývá nějaké umělé květiny. Ty vytváří negativní energii, stejně jako naprasklé nádobí. Může to být jen trhlinka, která je branou pro vše špatné. Pokud něco z toho najdeš, vyhoď to. Neboť nepůsobí dobře na tvou duši. Uvolníš tím místo něčemu novému, krásnému, něčemu, co dlouho hledá místo ve tvé blízkosti.

15. srpna

MĚJ RÁD Z HLOUBI SRDCE

Dnes je zapotřebí dělat jen to, co skutečně cítíš svým srdcem. V minulých dnech přijal si bližní své a naučil ses je milovat a odpouštět jim, dnes nastal čas, by ses nepřemáhal a ty, jež nemilují tebe, vypustil ze svého života. Ponech si tam pouze ty, kdož rádi byli by v tvé blízkosti a mají kolem sebe své vlastní strachy. Všichni lidé, které dnes potkáš, předají ti něco ze sebe, něco, co skutečně potřebuješ. Všichni bez rozdílu, ať dobří či špatní lidé, ti dnes něco předají a ty najdeš v jejich chování své vlastní poučení. Poučení svého vlastního nastavení. S duší se dá pracovat jen v případě, že to tak skutečně chceš a jsi na to připraven. A připravenost spočívá na odvaze jít kupředu.

16. srpna

ŽIVOTNÍ POSTOJ

Každý člověk má svůj životní postoj a své priority. Máš ho i ty. Jsou tvé priority i životní postoj v pořádku? Cítíš svým srdcem a jednáš podle své svobodné vůle? Skutečně? Pokud ano, tak je vše v pořádku. Neboť dnešního dne je třeba nastavit své priority, zvolit, co je u tebe na prvním místě, a čeho by ses dokázal vzdát. Nemluvíme zde o oběti, ale o tvém skutečném nastavení na příchod toho, co si v hloubi duše přeješ. Neboť jen přání vyslovené z hloubi tvé duše má velkou váhu. Životní postoj uplatni dnes i v zaměstnání a osobním životě. Pokud do zaměstnání nemusíš, buď rád, neboť nebude to dnes lehké, ujasnit si, po čem skutečně toužíš i v této oblasti, a ostatní ti to dnes zřejmě neulehčí. To proto, že vidí, jak se měníš k lepšímu, a jejich růst stagnuje. Ale ty snažíš se s tím něco udělat, a oni ne. V tom je největší problém jejich.

17. srpna

PŘIZPŮSOB SE, ALE NENECH SE OVLÁDAT

Dělej dnes, co cítíš, bude zapotřebí, bys splynul s davem a přizpůsobil se konvencím, však pamatuj také na svou vlastní svobodnou vůli, nenech se ovlivnit ani ovládat, a to ani dobrým slovem. Možná tě dnes bude někdo nepřímo přemlouvat k něčemu, co bys nikdy neudělal, odhoď lítost, pokud to tak necítíš, neboť pomáhat někomu z lítosti není tím správným krokem. Lítost nemůžeš stavět před své vlastní zájmy, před své priority. Lítosti se nelze přizpůsobovat, neboť lítost tě pohltí a ty upadneš v tuto lítost pro ostatní lidi. A po tom přeci netoužíš. Na mnoho lidí dnes budeš působit jako velice hodný člověk, který je ochoten udělat cokoliv. Však je na čase ukázat ostatním, jak moc zdání klame, jak moc se dnes mýlí.

18. srpna

ZÁZRAKY PŘICHÁZEJÍ

Dnes přicházejí mnohé zázraky, však pokud se budeš zabývat starostmi, pak tyto zázraky kolem tebe proletí a nebudou se k tobě chtít uchýlit. Neboť starosti odrazí všechny zázraky, bez ohledu na to, jak moc ti je chceme přinésti. Nedělej si starosti dnes s ničím, nemysli na problémy, které stejně se vyřeší v ten pravý okamžik. Zbytečně se proto dnes budeš trápit něčím, co tvou pozornost vůbec nezasluhuje. Celý den naplň láskou a spokojeností, soustřeď se pouze na krásné věci, které se ti dnes přihodí, a těm ostatním ukaž, že v tvém životě nemají žádné místo, že si nezaslouží být v tvé blízkosti. Jen tak to negativní energie pochopí a odejde z tvého života.

19. srpna

POZNEJ A NASLOUCHEJ

Nemusíš hledat odpovědi někde jinde, nemusíš hledat duchovní život, neboť ho máš stále v sobě, roste a klíčí, a hovoří k tobě srozumitelnou řečí. Podívej se do svého nitra, do své duše, neboť tvá cesta, po které jsi doposud šel, stala se tou jedinou správnou. Vše, co chceš poznat, co chceš zažít, na své duchovní pouti, zažíval jsi po mnoho životů a stačí se jen rozpomenout. Rozpomenout, na to krásné, na cesty, kterými jsi procházel, na cesty, na kterých jsi bloudil a hledal jasné světlo. To vše jsi již kdysi dávno zažíval, stačí jen naslouchat své duši, poznat to, co poznáno již bylo a vydat se po té správné cestě životem. Není to tak složité, jak se to nyní zdá. Vše probíhá v cyklech, také naše rady probíhají v určitých cyklech, a čím víc se jimi řídíš, tím víc jsi silnější a postupuješ dále na své duchovní cestě. Jednoho dne již nebudeš potřebovat naše rady, neboť s námi splyneš.

20. srpna

SEBEKÁZEŇ A POKORA V SRDCI

Jen s pokorou v srdci můžeš nám být co nejblíže a poslouchat naše vedení. Pokora v srdci jde ruku v ruce se sebekázní, kdy je zapotřebí vyvarovat se negativním emocím. Negativní emoce velice ovlivňují tvůj život. Patří mezi ně závist, nespokojenost, žárlivost... Dej si ruku na srdce a pověz zcela upřímně, zda skutečně nic z toho necítíš? Každý den se probudíš s pocitem spokojenosti a radosti ze života? Pokud to tak je, pak jsi dosáhl dalšího stupně duchovního vývoje. Pokud to tak není, pak víš, na co je třeba se zaměřit právě dnes, právě nyní. Vše, co nekoresponduje s tvou duší, oslabuje jí a ty máš více práce nastavit se na šťastný život. Pokud jsi všechno toto zvládl, můžeš se pustit do dalšího růstu, a tím je dokonalé spojení s námi, v tuto chvíli již nás můžeš vidět a slyšet. Pokud tomu tak není, máš ještě na své duchovní cestě svou práci.

21. srpna

NEDEJ NA CIZÍ SLOVA

Mnoho lidí snaží se tě zranit, říci o tobě, co pravda není. Ty se však těmto planým řečem nepoddávej, a věz, že pokud se o tobě mluví, tak žiješ. Žiješ a to je tvůj úkol. Proto nedej na cizí slova, která někdy zraňují, neboť pochází od nevyspělých lidí, kteří jsou nízkého duchovního růstu, jsou věčně nespokojeni a nemají potřebu na sobě pracovat. Tací lidé budou vždy hledat chyby na druhých, místo toho, aby se soustředili sami na sebe a se svým životem něco udělali. Pokud se poddáš jejich slovům, zasáhnou tě, jako otrávený šíp. Proto nehleď na jejich slova, soustřeď se sám na sebe, neboť jsi dokonalejší než tito lidé.

22. srpna

OTEVŘI OČI A NECHOVEJ SE JAKO SLEPÝ

Tvá cesta temnotou je jen uměle vyvolaná tvým vlastním nastavením. Jsme stále u tebe, proto je jedno, kde a s kým jsi, pokud nás přivoláš, tak ucítíš naší přítomnost. Otevři své oči, dívej se na svou cestu. Vidíš ty kamínky, překážky, které se ti stále ukazují ve tvém životě? Nemyslíš, že je na čase začít je pomalu z této cesty odklízet? To však můžeš pouze tehdy, když otevřeš oči a zahodíš svou slepeckou hůl. Stále se motáš v kruhu a nevidíš, že každá starost dá se snadno odklidit, stejně jako když zvedneš kamínek a dáš ho do trávy, pryč z tvé cesty. Představ si, že tvá cesta je plná takových kamínků, některé jsou maličké, jiné velké. Sehni se pro jeden kamínek, drž ho v ruce a soustřeď se na to, co by to mohlo být za problém, co tento kamínek představuje. Až si to plně uvědomíš, odlož ho do trávy. Uvidíš, jak se celá situace rázem změní, a ty můžeš pokračovat. Někdy je těch kamínků více v určité záležitosti, proto postupuj dále, až nezbude na tvé cestě ani jeden maličkatý kamínek.

23. srpna

SÍLA TVÉ DUŠE A PŘIPRAVENOST

Připrav se dnes pocítit pravou a velkou sílu své duše. Je mnohem silnější, než si umíš představit, neboť ji hlídáme a posíláme ji svou energii. S touto silou a naší energií můžeš dokázat cokoliv. Můžeš dnes udělat to, na co by sis v minulých dnech a letech netroufal. Můžeš si více věřit, neboť vyzařuješ kolem sebe fialové světlo, které se šíří po okolí a pohlcuje také ty, s nimiž se dnes setkáš. Věř proto této síle a nehledej problémy tam, kde vlastně ani žádné nejsou. Čerpej dnes z této síly, využij ji ku prospěchu svému i ku prospěchu ostatních. Máš v rukách velkou sílu, ale záleží na tom, kdo této síle vládne. Pokud ji umíš správně využít, pak máš napůl vyhráno, protože dokážeš nemožné. Pokud však této síle vládne ego a nenávist, pak napáchá mnohem více škody, než by se mohlo na první pohled zdát.

24. srpna

SOUSTŘEĎ SE NA SVÉ SRDCE

Prozkoumej každé zákoutí svého srdíčka, tím získáš mnohem více informací, po kterých tak moc toužíš. Možná zažíváš stavy, kterým příliš nerozumíš. Je ti do pláče, nebo dostáváš náhlé záchvaty smíchu? Jsou to skutečně tvé vlastní pocity? Nebo je to pocit někoho, kdo je s tvou polovinou duše navždy spojen? Tvé srdce zažívá různé stavy a ty si s nimi občas neumíš poradit. Nevadí, pokud jim nerozumíš, soustřeď se na tyto pocity a uvidíš neviditelné. Uvidíš druhou polovinu své duše, jak tě volá a žádá o pomoc. Tvé srdce ti napoví, co dělat, jak této duši pomoci.

25. srpna

NESOUSTŘEĎ SE NA ROZDÁVÁNÍ

Vždy se najde něco, co můžeš druhým věnovat. Nevymlouvej se na to, že ti to pak bude chybět, protože jsou věci, které ti chybět nebudou. Čím více o tom budeš přemýšlet a soustředit se na možnost dávání, tím hůře se ti to bude dařit. Však také úsměv můžeš rozdávat, a bude ti skutečně chybět? Tak je to i s hmotnými věcmi, pokud něco daruješ, uvolníš tím místo něčemu, po čem dlouho toužíš. Pokud budeš lpět na věcech a schraňovat je, pak neuvolní se místo pro věci nové. Tak je to i s láskou, čím více jí dnes rozdáš, tím více se k tobě může dostat láska nová. Pokud jí uděláš místo ve svém životě i srdci, může za tebou přijít. Pokud ji však nemáš potřebu rozdávat, tak ani láska nemá potřebu si tě najít a přijít za tebou. Rozdávej jen tak pro radost, a skutečně to, co již nepotřebuješ, co brání ti v životě růst a zdokonalovat se.

26. srpna

MILUJ VŠE, CO DNES UVIDÍŠ

Dnes je čas lásky, proto se soustřeď především na lásku. Dávej lásku své práci, bez které bys nebyl živ, nebo bys strádal, miluj svou rodinu, která tě miluje také, i když to někdy nedávají najevo. Miluj také sebe, se svými chybami, neboť nejsi bez chyby a chyby ti ukazují správnou cestu. Dnes můžeš milovat i své kila navíc, neboť pokud je přijmeš a budeš je milovat, pak se uvolní a ty pocítíš nádherný, lehký pocit. Poté pro tebe nebude problém rozloučit se se svými kily navíc, neboť i ony rádi by již odebraly se na odpočinek a odešly od tebe. Dokud jim však věnuješ pozornost, pohled v zrcadle, kdy ti překáží a vadí, tak u tebe zůstávají. Proto je miluj a uvidíš, jak rychle od tebe budou utíkat. Miluj i svou samotu, neboť pak sám již nebudeš a budeš mít po svém boku skutečnou lásku. Miluj prostě vše, dej lásku do všeho svého bytí tento den.

27. srpna

PODĚKUJ ZA VŠE

Dnes poděkuj za vše, za krásné ráno, kdy se probudíš a vstaneš z postele, za vodu, ve které se můžeš opláchnout, za slunce, které svítí, nebo je schované za mraky, a přesto ti dodává potřebnou energii a vitamíny. Poděkuj za práci, kterou máš, i když se ti v ní třeba nelíbí. Poděkuj za každou špatnou zkušenost, kterou dnes prožiješ, neboť i v nich najdeš poučení. Poděkuj dnes zkrátka za vše, za zpěv ptáků a i za úsměv, který ti někdo daruje. Poděkovat můžeš v duchu, nebo nahlas. Nemáš se tak špatně, jak by se mohlo zdát, neboť je spousta těch, kteří se mají hůře než ty. Ale jen proto, že zapomněli děkovat, že vše berou jako zradu nebo jako samozřejmost.

28. srpna

ZHODNOŤ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚC SVÉHO ŽIVOTA

Co považuješ za tu nejdůležitější věc svého života? Je to život samotný, ať je jakýkoliv? Je to láska, kterou je ti dovoleno prožívat, nebo na kterou čekáš? Je to zdraví? Jsi snad nemocen a hledáš duchovní příčinu své nemoci? Nebo jsi zdravý a děkuješ za tento dar, že nemusíš prožívat bolesti těla? Nebo je to práce, na které ti tak moc záleží, kterou vykonáváš rád? Soustřeď se na tu nejdůležitější věc ve svém životě a snaž se, bys v této oblasti byl co nejvíce spokojen. Pamatuj, že peníze nejsou všechno, mnoho věcí si za ně koupit můžeš, ale zdraví a lásku si za ně nikdy nekoupíš. Ani svůj život si za ně nekoupíš. Koupíš si jen věci, které si k nám, do říše andělů, odnést nemůžeš. Proto jsou tyto věci bez ceny, ať jsou levné, nebo drahé. Odneseš si k nám jen to, co je skutečně důležité a prospěšné pro tvůj další život.

29. srpna

POMOZ SI SÁM A BUDE TI POMOŽENO

Jen s tvou vlastní pílí můžeme stát při tobě a pomáhat ti. Pokud projevíš snahu dosáhnout svých cílů a budeš ochoten pro to něco udělat, kdy nebudeš říkat, že něco nejde nebo že něco neuděláš, pak i my ti můžeme pomoci při dosažení tvého velkého i malého přání. Neboť pro nás velká a malá přání neexistují, jsou to jen přání, která plníme. Ale bez tvé pomoci a snahy je to i pro nás velice obtížná práce, neboť nic nedostáváš zadarmo. Je třeba snahy, bychom mohli i my více se snažit. Víš sám dobře, jaké to je, když někomu pomáháš a on se nesnaží. Pak je tvá práce velká a nedojdeš cíle, dokud se ten člověk nezačne také snažit. A stejné je to s naší pomocí. Pomůžete ti, kdykoliv nás o to požádáš, musíš však být připraven také ty nám pomoci.

30. srpna

NEPOCHYBUJ O SVÉ CESTĚ

Možná nejsi zcela spokojen, možná hledáš to, co nikdy nalézt nemůžeš. Pochybuješ někdy o své lásce, o své práci, o svém životě? Připadá ti, že jsi na jiném místě, než bys chtěl být? Přemýšlíš o tom, že si zasloužíš jinou lásku, než tu, které se ti dostává? Chtěl bys něco ve svém životě změnit? Nic není nemožné, ale proč pochybovat o své vlastní cestě, kterou jdeš? Tato cesta je ti prospěšná, tato cesta je důležitá pro tvůj další růst. Pokud se ti něco na tvé cestě nelíbí, proč to tedy nezměníš? Krásné je říkat, že něco nemůžeš, ale nemůžeš to opravdu? Skutečně je to tak nemožné, nebo jen nechceš na tom nic změnit? Dokážeš cokoliv, pokud přestaneš sám o sobě pochybovat, pokud přestaneš pochybovat o vyšším plánu, který právě plníš.

31. srpna

BUĎ VYTRVALÝ A DŮSLEDNÝ

Tvá vytrvalost na tvé duchovní cestě je velice důležitá, neboť jen vytrvalost a trpělivost dovede tě do zdárného konce. Vše, co je krásné a trvalé, hledá si dlouho cestu pro své naplnění. Co trvá krátkou dobu, má také krátkého trvání. Svět by byl nudný, kdybys dostal vše hned a vše bylo krásné. Přestal by sis toho vážit. Při sebemenší překážce bys utekl a nechtěl problémy řešit. Proto je důležité, bys byl vytrvalý na této cestě a neuhýbal z ní, i když není tak jednoduchá, jak se ti na začátku této cesty zdálo. Také důslednost ve tvém životě je důležitá, neboť nic bys neměl dělat napůl, vše má svůj vlastní řád a ty svou důsledností plníš jeho smysl. A smysl je to, co v životě hledáš.