sny a jejich výklad


ROZBOR SNU MALÝ - 130 kč / 6,5 €

objednací kód: 60-1

Detail služby: Napište ze snu to, co si pamatujete. Tento rozbor je vhodný, pokud si nepamatujete téměř nic, jen to nejdůležitější, co si zapamatovat máte.

doba rozboru: max. 10 minut

VZKAZ OSOBY – 130 kč / 6,5 €

objednací kód: 60-2

Detail služby: Někdy si nepamatujeme moc ze snu, ale zdá se nám o jedné a té samé osobě mnohokrát a často, pak tato osoba nám něco chce sdělit. Co vám tato osoba chce sdělit, ukazují útržky různých, i třeba opakujících se snů o této osobě. Tento rozbor tedy rozklíčuje vzkaz pro vás.

doba rozboru: max. 10 minut

ROZBOR SNU - 195 kč / 9,75 €

objednací kód: 60-3

Detail služby: Napište ze snu to, co si pamatujete. Tento rozbor je vhodný, pokud si pamatujete ústřižky snů, ale ne sen celý.

doba rozboru: max. 15 minut

ROZBOR SNU VĚTŠÍ - 390 kč / 19,50 €

objednací kód: 60-4

Detail služby: Napište sen tak, jak si ho pamatujete. Nezapomeňte na žádný detail. Každý detail je důležitý. Třeba i barvy, na které si vzpomínáte, jména, která jste slyšeli... Rozbor dostanete obsáhlejší.

doba rozboru: max. 30 minut

ROZBOR SNU + RADA - 780 kč / 39 €

objednací kód: 60-5

Detail služby: V tomto výkladu snu napište sen se všemi detaily, které si pamatujete. Dostanete nejen obsáhlejší výklad tohoto snu, ale také radu, co máte nyní udělat, k čemu vás sen nabádá, jak se zachovat.

doba rozboru: max. 60 minut