smrt a duše


Co se děje před smrtí s duší, a co po smrti? Jak vypadá duše člověka? A kdo si pro duši chodí? Vidí skutečně člověk před smrtí světlo na konci tunelu? Tyto a další otázky bych vám ráda přiblížila.

Člověk se rodí a umírá, je to koloběh života. Duše opouští své tělo, aby se osvobodila od bolesti a trápení. Tělo je jen tělesná schránka, kterou duše obývá, a když přijde čas, duše opouští tuto schránku. Netruchlí po této schránce, proto bychom ani my neměli truchlit po těchto duších. Duše jsou náhle svobodné a šťastné. Možná máme bolest v srdci ze ztráty milované osoby nebo zvířete, ale každá bolest se zahojí, a čím dříve, tím lépe právě pro osvobozenou duši.

Ale pěkně od začátku. Duše, která se chystá opustit své tělo, je schopná vidět anděly 3 dny před svým odchodem. Zejména tedy anděla smrti - Azraela, a jeho pomocníky. Můžete si všimnout na umírajících lidech, že často se dívají ke stropu nebo kolem své hlavy. Dívají se jakoby do prázdna, kde ostatní nic nevidí. Připravují se již v té době na svou poslední cestu, ale ona to vlastně poslední cesta není. Je to jen cesta zpět domů. Pokud bychom chtěli vidět Azraela, pak bychom viděli krásného anděla zahaleného do černého hávu, ze kterého prosvítá jeho zlatá energie. Jeho vlásky jsou temně hnědé, stejně jako oči. Pohled na něj neděsí, ale uklidňuje. Má velice milý a láskyplný výraz ve svém obličeji. Černá barva jeho hávu není náhodou - nejedná se o smuteční barvu, ale o barvu čistoty duše a radosti, že vrací se domů. Pokud byste zapátrali hodně do minulosti dějin naší Země, pak zjistili byste, že na pohřby chodilo se v bílém a na svatby v černém. A i Azrael v tuto chvíli netruchlí, aby byl oděn v bílém rouchu, ale přináší duši klid, očištění od hříchů, přináší jí radost. Je to vlastně takový obřad podobný manželství, plný lásky a pochopení.

Pokud již Azrael obejme člověka svými křídly, nastává konec pozemského žití a začíná návrat domů, k Bohu. Doporučuje se truchlit tři dny a tři noci, jako výraz úcty k zemřelému člověku, nebo spíše k osvobozené duši. Tato duše již sice odešla domů, ale vrací se k nám po dobu jednoho roku, aby nás ochraňovala. Také nás často upozorňuje na možná nebezpečí. Ale hlavní důvod je ten, že je jí v naší společnosti dobře a chce být ještě nějaký čas s námi. Pokud máte někdy pocit, že tuto duši cítíte, nebojte se jí. Klidně si s ní povídejte, a pokud si zapálíte svíčku, může vám skrze ní odpovídat. Někteří lidé umí s dušemi komunikovat na bázi telepatie, někteří lidé duše vidí i slyší, a některým pomůže právě svíčka.

Duše je vlastně taková zářivá energie, která z člověka odchází. Zpočátku má tvar svého hostitele neboli schránky, v níž se nacházela. Postupně tento tvar začíná se ztrácet a zůstává pouze čisté, bílé, a zářivé světlo.

Duše tedy vidí anděly, Azraela a jeho pomocníky, a vidí také světlo. Možná to není světlo na konci tunelu, ale jistě je to světlo, které obklopuje andílky, kteří si pro duši přicházejí. Vyzařují tak velké světlo, že se zdá, jako by bylo hodně v dáli, a přitom tak blízko.

Poté nastává čas očisty této duše. Duše je očištěna od všeho špatného, a dostává další šanci. Pokud je tato duše hodně zkažená a nechce se podrobit očistě, není pro ní v Nebi místo a odchází do zcela opačného místa, tedy do pekelných bran.

Pokud je očištěná, pak teprve může duše opět zaujmout své místo čekatele a vybírat si své další rodiče. Většinou vybírá si lidi, které zná z minulosti. Tedy je docela dobře možné, že právě váš syn nebo vaše dcera nesou duši vašich rodičů či prarodičů, pokud již zemřeli. Poznáte to podle znamení - někdy se rodič nebo prarodič opaří na některém místě a narozené miminko má přesně takové znamení - avšak již bez opaření. Nebo zvláštní znaménko krásy na stejném místě, tedy piha, kterou měli vaši předkové. Znamení je více, pokud nenesou žádná z těchto znamení, pak to poznáte podle pohledu nebo chování, které se projevuje do tří let. V té době jsou schopny děti vidět duchy i anděly, a chovají se ještě tak, jak se chovali před svým předchozím skonem.

Také duše zvířat se mohou zpět vrátit, vybírají si většinou stejnou rasu, stejnou velikost. Pokud jste andílky přivedeni za nimi, pak vás jejich duše pozná a vy poznáte jí, tedy třeba vašeho předchozího pejska nebo kočičku. Mají totiž zakódované prvotní chování, u zvířátek to však není tak dlouho, jako u člověka.

Proto smrti se neděste, je to jen další etapa života a jeho koloběhu.