síla pentagramu


Pentagram byl odjakživa silný ochranný a magický symbol. Představuje mužskou i ženskou energii. Představuje 5 elementů - vodu, vzduch, zemi a oheň, pátým elementem je pak vesmírná síla. Pokud posílíme pentagram na pentakl, tedy spojíme vrcholy kruhem, získáváme nejvyšší ochranu každého našeho přání. Ovšem musí se jednat o přání s čistými úmysly.

Pokud nepoužíváme pentagram jako symbol k ochraně našeho přání, lze také naše domovy opatřit tímto symbolem a chránit tak nejen náš dům, ale také sebe a rodinu žijící s námi ve společné domácnosti. O účinku pentagramu mířícího horním cípek k domovu jste jistě už zde četli.

Horní cíp by měl vždy směřovat k severu, pokud používáme pentagram nebo pentakl k rituálům nebo vysílání našich přáníček. Pokud je zakreslen správně a horní cíp směřuje k vrcholu, a doprostřed namalujete také anděla, pak se plameny svící, které zapálíte v jeho obvodu začnou stáčet do jeho středu. Je to celkem zajímavá podívaná. Pokud některá svíčka vybočuje z tohoto standardu, pak vašemu přání něco chybí. Pokud chcete roztočit Boží mlýny a žádáte o nastolení pořádku ve vašem životě, pak by měl cíp směřovat na jih. Toto je dobré skutečně dodržet, i v tomto případě se plameny svíček musí stáčet do středu kruhu. O to se většinou starají andělé, kteří vaše přání přijímají k vyřízení. Mnoho lidí je v údivu, když toto u mě vidí, ale skutečně to není nic neobvyklého, pokud postavíte pentagram nebo pentakl do správné pozice a vaše přání je přijato beze zbytku.

Pentagram by měl být malován jedním tahem, a to vždy. Maluje se na přírodní materiály, nejčastěji na dřevo. Dřevo představuje všechny elementy, i když některé jen pro použití. Dřevo pochází ze stromu, a strom je zakořeněn do země, tak jako my všichni. Všichni máme své kořeny, ale o těch toto pochopitelně není. Je to především o naší nejspodnější čakru, která proudí do našich kořenů hluboko pod nohama. Je to život, čakra, která nás nejvíce vyživuje. Tedy element země. Kořeny potřebují vláhu, tedy vodu, i naše tělo se skládá převážně z vody. Vodu potřebujeme k životu, stejně jako kořeny stromů poskytují živiny a vláhu stromu. Tedy element vody. Větve stromu kývají se ve větru ze strany na stranu, šumí, tedy zpívají, a dělá jim to stejně dobře, jako nám, když nám jarní vánek pročesává naše vlasy. A nakonec oheň, dobrý sluha, ale zlý pán. Když strom dojde určitého věku, poslouží nám svým teplem, udělá tedy pro nás poslední službu, stejně jako naše těla shoří, změní se v prach, ze kterého jsme vzešli. Poslední služba, aby nám bylo teplo a abychom mohli i dále žít. Dým z kamen odchází zase do nebeských výšin, stejně jako tam odejde jednoho dne naše tělo. Navrátí se domů, do světa naší duše, kde se zrodila. A tento koloběh života stále se opakuje, jako kružnice kolem pentagramu.