rady andělů na říjen den po dni


1. října

OČEKÁVEJ VŽDY JEN TO NEJLEPŠÍ

Možná tě mnoho lidí zklamalo na tvé pozemské cestě, možná jsi zklamal ty je, nebo jsi zklamal sám sebe. Podívej se do svého srdce a řekni po pravdě, zda jsi skutečně udělal to, co šlo, abys byl šťastný. Zda jsi očekával to nejlepší, i když jsi stále padal na zem a tvé vstávání bylo čím dál tím obtížnější. Nesmíš dělat nic napůl, je třeba zhmotnit to, co očekáváš. A zhmotňuje se to každým okamžikem. Pokud očekáváš to nejhorší, pak si to přivoláváš do svého života. Možná nevěříš svému partnerovi, že dokáže přijít za tebou a projevit svou lásku, možná nevěříš tomu, co děláš, že je to skutečně správné. Nepřemýšlej nad ničím takovým. Úspěch přichází ve chvíli, kdy ho očekáváš. Kdy skutečně věříš, že se tak stane. A kdy dáš mu možnost, aby skutečně za tebou přišel. A tak je to se vším ve tvém životě.

2. října

PODĚL SE O RADOST A ŠTĚSTÍ

Radost a štěstí můžeš věnovat jakémukoliv člověku, kterého potkáš. Neboť nejen hmotné dary učiní člověka šťastným. Víš sám dobře, že největším darem je láska. Možná ji máš u sebe, možná na ní čekáš. Láska vždy bolí, ale to jen proto, že je tak vzácná. Skutečnou lásku umí projevit jen málo, z vás, lidí. Všichni myslíte pouze na sebe. A tak by to být nemělo. I ty to ve skrytu své duše cítíš. Cítíš, že chceš se již podělit o svou lásku s někým jiným. Udělat to můžeš právě dnes. Nemusí to být tvůj milý, neboť ve tvém srdci je mnoho místa pro dobré lidi, kteří zaslouží si tvou lásku. Je radostí být ve tvé blízkosti. Neseme ti štěstí, které si právem zasloužíš.

3. října

VAŽ SVÁ SLOVA

V tvém životě je mnoho situací, kdy máš potřebu se vymlouvat nebo omlouvat. Možná jsi zapomněl na něco důležitého, možná jsi něco nevěděl, co vědět jsi měl. A pak tvá slova jsou plná omluv. Tvé výmluvy, že na někoho nemáš čas, nesouzní s tvou duší. Proč prostě neřekneš, že nechce se ti, že chtěl bys být raději sám, nebo s někým jiným? Proč vše svádíš na čas, který ani neexistuje? Existují přátelství, která jsou větší než časová tíseň. Jsou lidé, na které měl by sis udělat čas, neboť nevíš, zda to není naposledy. A pak budeš mít konečně více času, kdy ti tento člověk bude chybět, ale jemu už žádný pozemský čas nezbyl. Proto také važ svá slova, bys neudělal nebo neřekl něco, co by tě pak mrzelo a co by tě trápilo po zbytek tvého života.

4. října

NEKOPÍRUJ OSTATNÍ

Zapomeň na školní léta, kdy mohl jsi opisovat, neboť duchovně můžeš růst pouze tak, že začneš sám na sobě pracovat a něco pro sebe dělat. Neptej se na zkušenosti jiných, neboť ty máš svou vlastní sílu. Někdo vyvine méně energie, někdo musí vyvinout energie více. Tak, jako v životě. Možná sám závidíš někomu, že lásku má vedle sebe, že daří se mu ve všem, na co sáhne, že penízky k němu se kutálí. Ty nemáš z toho nic. Ale proč to tak je? Nesoustřeď se na druhé, přej jim lásku i úspěch, a věz, že i k tobě toto všechno může přijít, pokud snažit se budeš. Každá negativní myšlenka letí velkou rychlostí, protože je v ní mnoho emocí, i když ne příliš kladných. Nepoddávej se proto smutku, neboť i ty můžeš být šťastný. Stačí jen neřešit nepříjemnou situaci stále dokola a věřit především sám v sebe. Nepochybuj o své jedinečnosti, neboť jedinečný jsi.

5. října

NESPOKOJENOST HLEDEJ SÁM V SOBĚ

Neprocházej životem bez cíle, neber vše, jako samozřejmost. Neboť to, co dostáváš, může ti být kdykoliv odebráno. Nemysli pouze na sebe, ale i na druhé. Tvá nespokojenost pramení z tvého nastavení, tvá nespokojenost může kdykoliv zmizet. Pokud to tak skutečně budeš chtít. Možná hledáš chyby za svůj neúspěch v druhých, možná neumíš jen přijmout sám sebe. Překážky, které jsou ti vkládány do cesty, nezpůsobují tvou nespokojenost, jen ji posilují. Neutíkej před nimi, neutíkej sám před sebou. Podívej se na svůj život, jak ho nyní žiješ, podívej se na něj a zamysli se, zda bys ho nemohl žít lépe. Neříkej, že to nejde. Buď rád za každé nové ráno, které přináší mnoho příležitostí.

6. října

DNEŠNÍ DEN BUDE TAKOVÝ, JAKÝ SI HO UDĚLÁŠ

Probudil se do dnešního rána s úsměvem, nebo se starostmi, co tě dnes špatného čeká? Dnešní den bude takový, jaký si ho uděláš. Pokud chceš dnes lásku, tak také pro to musíš něco udělat. Chceš více peněz? Usměj se na svět, nedívej se na svou současnou situaci, a penízky k tobě přijdou. Musíš však pro to také něco udělat. Možná máš v hlavě spoustu nápadů, které se bojíš zrealizovat. Možná chceš se pustit do nového projektu, a stále hledáš důvody, proč to nejde. Dnes hledej způsoby, jak by se mohl tvůj život změnit k lepšímu. Nic není takové, jak to vypadá. To jen ty ho takový vidíš. Udělej si něčím radost, udělej něčím radost ostatním. Jejich úsměv je tvou odměnou. Neobávej se překážek, ale hrdě přes ně jdi, jen tak je zdoláš a tvůj den bude nádherný.

7. října

DÁVEJ A NEOČEKÁVEJ

Buď sám s sebou a neobávej se, že tvá cesta je složitá. Dávej vše s láskou a nečekej žádnou odměnu. Žij tak, jak by sis přál, dopřávej ostatním to, co bys sám chtěl mít. Dej a bude ti dáno, podle tohoto hesla dnes snaž se žít. Jen tak se ti vše mnohonásobně vrátí. Pokud budeš toužit po vrácení toho, co dnes ostatním dáš, nikdy se ti to nevrátí. Pokud však budeš dávat dnes s čistým srdcem, bez podmínek, nebudeš hledět na sebe, pak vrátí se ti mnohem více. Je to pro tebe moc složité? Myslíš si, že ostatní nic si nezaslouží? Pak si to nezasloužíš ani ty. Každý člověk je jiný, má své klady i zápory, i ty je v sobě máš. Nikdy nelituj toho, co jsi již dal, neboť věz, že dals to ze své vlastní svobodné vůle, že nikdo tě k tomu nenutil. Proto nečekej za to nic, nesuď jiné, nedívej se na ně skrze prsty.

8. října

NESMÝŠLEJ O SOBĚ VE ZLÉM

Nedaří se ti, a držíš si neštěstí příliš blízko u sebe. Jsi dokonalá bytost připravená na lásku a prosperitu, tvé zdraví dává ti jasné signály, že něco není v pořádku. Mysli dnes pozitivně, smýšlej o sobě jen v dobrém. Vykroč pravou nohou, s úsměvem, neboť pozitivní energie vnese do tvého života opět pozitivní energii. Nejsi zlý člověk, nejsi nešťastný člověk. Jen nevidíš to dobré, kterým tě neustále obklopujeme. Pokud upadneš v negativní myšlenky, nic se ti dnes nepodaří. Ve všem špatném hledej dobré. V lidech, ale i v situacích, které tě potkají. Dostáváš mnoho darů, je na čase, by sis jich začal vážit. Začni tedy tím, že spokojen dnes budeš se vším, co přijde ti do cesty, neboť může být ještě hůře. To vše záleží na tobě a na tvém myšlení. Věř si a ničeho se neobávej. Nic není takové, jak to právě nyní vypadá.

9. října

PŘIPRAV SE PŘIJMOUT TO NEJLEPŠÍ

Každý člověk touží mít se v životě dobře, neřešit finanční situaci, mít vedle sebe člověka, kterému nezáleží jen na sobě. Ani ty nejsi výjimka. Co s tím však uděláš? Skutečně jsi připraven přijmout vše, co ti nyní nabízíme? Jsi připraven na lásku a prosperitu, jsi připraven na nebeské bohatství a bezstarostnost? Pokud tomu tak je, pak se ti toho dnes dostane. Pokud však připraven nejsi, měl bys na sobě ještě zapracovat. Změň některé své postoje, změň cokoliv ve svém životě, co brání ti ve štěstí. Pak budeš i ty připraven na vše, na lásku, na prosperitu. I kdybychom ti pomáhali sebevíc, sám sebe musíš nastavit na vše, po čem toužíš. Bez tvé pomoci a bez tvého nastavení můžeme k tobě přinést vše, ale nebudeš si toho užívat, pokud bude v tobě jen kousek špatného.

10. října

TVÉ NITRO VYSTUPUJE NAPOVRCH

To, co máš uvnitř sebe, to vyplouvá napovrch, a nejen dnes. Pokud se obalíš negativní energií, jak můžeš očekávat pozitivní a krásné věci? Ostatní z tebe tvou energii cítí na dálku, proto také nedaří se ti a přivoláváš si jen omezení a neúspěch. Pokud se však obalíš pozitivní energií, více si budeš věřit, budeš věřit, že bude lépe, pak tak skutečně bude. Vše máš uvnitř sebe, v hloubi své duše a svého srdce. Co pustíš napovrch, to se ti vrátí. Začni dnes u sebe, podívej se na svůj život a na své nastavení, neboť tam hledej štěstí, ale i neštěstí. Soustřeď se na to, co bys skutečně v životě chtěl, a nastav se na to. Pak se tvůj život změní a ty budeš opět radovat se ze svého života. Věř tomu, co děláš, věř, že stojíme u tebe a pomáháme ti, neboť s námi nemůžeš se dopustit žádných chyb.

11. října

RADUJ SE A STAROSTI HOĎ ZA HLAVU

Dnes se nezabývej žádnými problémy ani starostmi, dnes se raduj ze života. Dostal jsi svůj život ne proto, bys trpěl, ale proto, by sis ho užíval plnými doušky. Smích plodí smích, radost plodí radost. Proto dnešní den prožij v radosti, neohlížej se zpět. Je na čase, by sis dnes odpočinul od všech problémů a starostí, by ses začal konečně radovat ze svého života. Slyšíme tvůj hlas, který říká, že toto nejde, není to možné. Ale ano, je to možné. Můžeš si života začít užívat v radosti, jen musíš chtít. Vlož do svého života radost, vlož do své práce radost. Pokud radost necítíš, dělej dnes to, co tě baví, co tě naplňuje. Tvůj život není zatížen žádným břemenem, to jen ty sám toto břemeno dobrovolně vláčíš svým životem. Odlož ho a uvidíš, že se ti uleví. Nech vstoupit radost do svého života.

12. října

NEBUĎ SÁM PROTI SOBĚ

Jak můžeš cítit lásku ostatních, když ty sám ji necítíš? Tvé období velkých zkoušek tě nyní prověří, zda v tvé mysli tkví, že všichni za tvé neštěstí mohou, nebo zda tam tkví, že přivozuješ si neštěstí svým postojem. Buď dnes k sobě naprosto upřímný. Kritika ostatních nemá žádnou váhu, pokud si budeš věřit. A věříš si skutečně? Tak proč nemáš to, po čem tolik toužíš? Nebo snad máš všechno? Miluješ, i když ti tvou lásku druzí neopětují? Věříš své lásce, věříš, že ostatní milují tě, i když chovají se jinak? Pokud pochybuješ o jejich lásce, pak pochybuješ především o lásce své. Pokud pochybuješ o čemkoliv, pochybuješ sám o sobě. Ale pochyby tvé jsou zbytečné a jen prodlužují tvé čekání na štěstí. Ne, nechceme po tobě, bys bezmezně věřil ostatním, ale bys bezmezně věřil sám sobě. Neboť stojíš nyní sám proti sobě, proti svým touhám a přáním, tak je pusť a nepochybuj o sobě.

13. října

VŠE PŘICHÁZÍ V PRAVÝ ČAS

Nejsi spokojen, mnohých věcí, které po nás žádáš, se ti nedostává. A přesto tě vším zahrnujeme, jen ty našimi dary pohrdáš. Co skutečně potřebuješ a co jen žádáš z malichernosti a nadutosti? Věz, že vše přichází v pravý čas. Tento čas řídíš si ty sám. Chceš mít lásku kolem sebe, člověka, který tě bude milovat takového, jaký skutečně jsi? Ale vždyť ho u sebe máš, jen přes tvou bariéru, kterou si sám stavíš, nemůže nyní překonat. Až budeš skutečně na tuto lásku připraven, pak přijde k tobě. Pusť tohoto člověka dál, přijmi ho i s jeho minulostí, zapomeň na staré křivdy, kterých se snad proti tobě dopustil. Činil tak z lásky k tobě. Čas máš ve svých rukách, jak s ním naložíš, je nyní na tobě.

14. října

BUĎ DOCHVILNÝ

Udělej přesně to, co nyní uděláno být má. Nevyhýbej se zodpovědnosti za svůj život, neházej vinu na druhého. Nyní máš být přesně tam, kam my tě směřujeme. Zaposlouchej se do své duše a nech nohy, nechť tě nesou za tvým štěstím. Neodkládej to, neboť jen tak můžeš dostat se v pravý čas na pravé místo. Je to stejné, jako v tvém životě. Do něčeho se ti nechce a ty víš, že musíš. Tak to uděláš, ale ne s úsměvem. Přemýšlel jsi někdy o tom, proč tomu tak je? Jsi nespokojen se svou prací? Není nic lehčího, než nechat vést své nohy tam, kde spokojen budeš. Čekáš na svou lásku? Pak poslechni svou duši a nech nohy jít tam, kde láska je, kde je na tebe čeká. Nepřemýšlej o tom, kam dnes půjdeš. Prostě jen jdi a nech své nohy, by tě vedli. Dnes máš udělat mnoho věcí, tak je udělej s radostí v srdci, neboť bolest neexistuje. Existuje jen radost z tvého počínání. Nebo zůstaň na místě a naříkej, jak je život k tobě nespravedlivý.

15. října

SOUSTŘEĎ SE NA PRÁCI I NA ZÁBAVU

Kdy ses naposledy od srdce zasmál? Kdy ses bavil stejně, jako když jsi byl malé dítě? Být dítětem znamená bezstarostně žít, těšit se na zítřek. Tak, jako malé dítě netěší se do školy, ale ví, že po škole nastupují radovánky a bezstarostnost, tak i ty zkus dnes být tímto malým dítětem. Vypusť z hlavy vše, co musíš, a užívej si života. Běž do přírody, obklop se přáteli, dělej bláznivé věci. Dnes je ti dovoleno vše, co neubližuje ostatním, a tobě udělá velkou radost. Nevidíš snad možnost radovat se ze svého života? Pak neumíš odvázat se, bavit se. Ne o práci, ne o svých starostech, ale bavit se o hloupostech, o tom, co bys chtěl dokázat ve svém životě. Práce je dnes důležitá a zábava také. Nezapomínej na sebe a na své vnitřní dítě, které touží se projevit.

16. října

MILUJ TY, KTEŘÍ K TOBĚ LÁSKU NECÍTÍ

Máš v sobě zášť proti některému člověku? Jak můžeš milovat ty, jež tě nemilují, ba dokonce tě nenávidí či využívají? Chceš se snad snížit na jejich úroveň? Milovat ty, jež tě milují, je tak snadné. Ale dokážeš milovat i ty, kteří k tobě žádný krásný cit necítí? Zapomeň na jejich nastavení, pokud je začneš milovat, jejich chování k tobě se změní. Jejich nenávist pramení jen z toho, že nedokážou sami sebe přijmout, nedaří se jim, závidí ti. Závidí ti to, co sami nemají, a čeho nikdy nedosáhnou, protože se nesnaží. Zbude jim jen závist. A ty? Chceš být lepší, než oni? Tak je přijmi, věnuj jim svou náklonnost, třeba jen v myšlenkách. Jsou to jen lidé s nižším duchovním nastavením. Nezlob se na ně za to.

17. října

ROZVÍJEJ SE A PŘIJÍMEJ

Dnes přijmi vše, co bude přicházet. Negativní zprávy ber s humorem, neboť pocházejí z nízkých pudů druhých lidí. Lidé tě pomlouvají, protože neumí žít svým vlastním životem. Jsou nespokojeni sami se sebou, proto se soustřeďují na tebe a na pomluvy. Avšak ty se chceš rozvíjet, a přijímat jen to krásné. Neomezuj se v ničem, dělej to, co chceš. Seber svou odvahu, bys změnil svůj vlastní život, nebo se postavíš do řady k ostatním pomlouvačům. A tak hluboko přeci klesnout nechceš. Neměj strach vykročit, jen tak se dostaneš mnohem dál, než jsi právě nyní. Bojíš se udělat něco, co by tě posunulo blíže? Neměj strach, jsme stále s tebou. Tvůj život jednoho dne skončí, a ty poté zhodnotíš svůj život vlastními slovy. Budeš si u nebeské brány stěžovat na svůj život, nebo něco pro něj uděláš právě teď, a budeš stát na svých nohou, až přijde tvůj čas a povíš, že udělal jsi vše pro své štěstí?

18. října

NESEME TĚ NA SVÝCH KŘÍDLECH

V dobách zlých, v dobách strádání a neštěstí, neseme tě na svých křídlech, bychom ti trochu ulehčili v tvém bytí. Necítíš naší pomoc, protože si myslíš, že jsi na všechno sám. Tak to ale není. Věř nám a nech se nést. Přeneseme tě přes všechny tvé problémy a nepohodu, bychom tě mohli opět postavit na tvé vlastní nohy. Ale ty sám musíš na nich dokázat stát. Opřít se o nás můžeš kdykoliv, když to budeš potřebovat. Jen pohodlní lidé nechají se nést celý svůj život, aniž by udělali něco sami od sebe. A ty přeci mezi ně nepatříš. Neúspěchy patří k životu, neúspěchy posílí tě. Proto nepřemýšlej o neúspěchu a soustřeď se na svůj úspěch. Neboť ho máš u sebe, i když ti to nyní tak nepřipadá. Pak se problémy rozplynou, zmizí, a ty zažiješ krásné okamžiky. Neutápěj se v sebelítosti, nelituj se, nesváděj své neúspěchy na ostatní. Jen ty držíš pero a píšeš svůj vlastní příběh života.

19. října

HLEDEJ ZTRACENÝ SMĚR SVÉHO ŽIVOTA

Neponořuj se do svého malicherného a nešťastného života, ale hledej ztracenou cestu svým životem. Obětuj trochu svého času a zamysli se, od kdy se ti nedaří, tam hledej své odpovědi. Neplýtvej svým drahocenným časem a nikam nespěchej. Zastav se na svém rozcestí a vydej se po správné cestě. Je tolik krás na světě, které ty nyní nevidíš. Soustředíš se jen na jednu věc, na jedno přání. Tím jsi uvízl v kruhu, odkud není cesty ven. Proto se zastav a podívej se do svého nitra. Spoustu věcí jsi neudělal správně, ale jen pokud uznáš svou vlastní chybu, budeš jí moci napravit. Budeš moci vrátit se zpět a napravit, co jsi pokazil. Zamysli se nad našimi slovy a hledej ztracený směr svého života.

20. října

USPOŘÁDEJ SI SVŮJ ŽIVOT

Co si skutečně přeješ? Co potřebuješ mít ve svém životě a co se ti nedostává? Nepřemýšlel jsi někdy nad tím, proč tomu tak je? Proč někomu se daří, a tobě ne? Jsi uvnitř klidný, nebo je tvé nitro rozbouřené jako moře v bouři? Věnuješ se skutečně tomu, co je důležité? Hledej klid ve své duši a nalezneš nás a naší velkou pomoc. Uspořádej si tedy svůj vlastní život a podívej se, čemu věnuješ veškerou svou energii, a co naopak odsouváš na poslední místo. Je na čase zhodnotit vše, přesunout z posledního místa na první místo to, co si myslíš, že není důležité. Třeba hodně času věnuješ práci a na ty, jež tě mají rádi, zapomínáš. Nebo věnuješ veškerou svou pozornost lásce, která ti schází, a ostatní věci odsouváš na poslední místo. Zamysli se nad tím, neboť vše musí být v rovnováze.

21. října

ZBAV SE VŠECH POUT A LEŤ

Není to tak složité, jak to na první pohled vypadá. Mnoho věcí tě svazuje a zaměstnává tvou mysl. Ty však měl bys svou mysl udržet čistou, jen tak se zbavíš všech svých pout a můžeš dělat, co tě jen napadne. Nic není nemožné, ani láska, ani prosperita. Jen se zbav neplodných myšlenek, tím se osvobodíš a budeš přijímat jen to dobré. Nic není nemožné, pokud to skutečně chceš a pokud o to stojíš. Nesoustřeď se na materiální bohatství, ale na bohatství své vlastní duše. Narodil ses pro lásku, ne pro majetek. Ten dostaneš jako dar, pokud budeš si vážit lásky a své rodiny nade vše. Bez své rodiny nebyl bys na světě, netěšil by ses ze všech těchto darů. Proto nezvyšuj hlas na své blízké, a přijmi je takové, jací skutečně jsou. Pak přijmeš i sám sebe, a tvůj osud stane se šťastnější. Dostáváš nyní to, co si zasloužíš.

22. října

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚC V ŽIVOTĚ

Co je pro tebe skutečně důležité? Co bys chtěl ve svém životě dokázat? Kde je pravda a kde lež? Nenalháváš si, že se ti nedaří mít to, po čem toužíš? Nenalháváš si, že my, andělé, neexistujeme, či nechceme ti štěstí přát? Věř sám sobě a uvidíš nás. Můžeš nás spatřit, pokud o to skutečně budeš stát. Ne jako důkaz naší existence, ale jako pozvání svých přátel. Jsme přátelé, kteří ti neustále pomáhají, i když naší pomoc nevidíš. Modlíš se každý den, ale jsou tvé modlitby skutečně upřímné? Nejsou to jen naučené fráze, protože právě nyní potřebuješ naší pomoc? Skutečně ti to vystupuje z tvého srdce? Spojení s námi neznamená jen modlitby nebo meditace, ale přijetí nás do svého všedního života. Co je pro tebe tedy nejdůležitější? Pokud tvé přání není sobecké, splníme ti ho. Avšak musí vycházet z hloubi tvého srdce.

23. října

DĚLEJ, CO CHCEŠ, I V DOBÁCH ZLÝCH

Některé situace velice tě trápí a ty je nedokážeš přijmout takové, jaké jsou. Nemáš lásku a bojuješ sám proti sobě. Proč nepřijmeš toto období bez lásky jako něco, co je nyní pro tebe důležité? Proč stále bojuješ? Proč nenecháš prožít svou lásku to, co prožít má? I ty jdeš svou vlastní cestou, kterou právě nyní potřebuješ. Rozhodl ses pro lásku, ale milovat neumíš. Kdybys to uměl, pak bys přijal cestu bez lásky v této chvíli jak to nejlepší pro tebe. Stejné je to i v ostatních oblastech života. Řešíš stále dokola finance, však sebou si je do nebe nevezmeš. Řešíš to, co není podstatné. Pokud bys toto dokázal vytěsnit ze své hlavy, sami by k tobě přišly. Ale ty jen stále řešíš, jak nedaří se ti, a stále se do toho noříš hlouběji a hlouběji. Proto zamysli se nad tím vším, neboť my tě nenecháme padnou, avšak musíš nám cestu k tobě otevřít.

24. října

DNES JE NOVÝ DEN

Nezabývej se tím, co bylo včera. Dostal jsi mnoho rad od nás, ale naše rady dnes již neplatí. Včera nastal vhodný čas nás poslechnout, pokud jsi zaváhal, pak dnes bys těmito radami vše jen pokazil. Vidíš? Všechno má svůj čas a děje se právě tehdy, kdy je nejvhodnější doba. Nepřemýšlej již proto o včerejšku a soustřeď se na dnešek. Přináší ti mnoho příležitostí, dobrých, ale i špatných. Však ve špatných hledej to dobré, stejně jako v dobrých. Nic se neopakuje, vše běží tak, jak má. Nechtěj vrátit minulost, zkus ji povýšit a začni žít život takový, jaký si ho představuješ. Mnoho úsilí jsi vložil do svého přání, nyní nastal čas, nechat vše běžet tak, jak má. Neboť tvé přání je den ode dne blíž splnění. Možná včerejší jistota změnila se dnes v nejistotu. Proč tedy neplyneš společně s časem? Vše je pomíjivé, včerejšek již není, nic z minulosti již není. Avšak může se minulost vrátit v novém kabátě, nová a krásnější. Pak dostaneš i ty příležitost začít žít život tak, jak si představuješ.

25. října

SOUSTŘEĎ SE NA SVÉ VYSOKÉ CÍLE

Co je malé a co velké přání? Jaký je v tom rozdíl? Přání je prostě přání, bez ohledu na to, jakou cenu pro tebe má. Každé přání má svou váhu. Záleží na tvých cílech i na tom, co jsi pro to ochoten udělat. Čím dokonaleji své přání promyslíš, tím rychleji se k tobě dostane. Proč si přát malou rybu, když můžeš mít velrybu? Proč si přát malichernosti, když můžeš si přát skutečně velké věci? Co je pro tebe obrovské přání, to je pro druhého maličkost. Záleží na úhlu pohledu. Někdo přeje si udělat zkoušku ve škole, a zdá se mu to jako to největší přání. Pro někoho je to plýtvání naším časem. Tak to ale není. Však i tvé přání může být malé nebo velké. Proč si přát setkání s někým, koho miluješ, když si můžeš přát společný život s ním? Proč si přát dostatek peněz na dům, podnikání, rodinu, když si můžeš přát prosperitu? Avšak do každého přání musíš vložit svou vlastní energii, své emoce. Nestačí přání jen vyslovit.

26. října

OTEVÍRÁ SE PŘED TEBOU TISÍCE CEST

Jsi na cestě za štěstím, láskou i prosperitou. Ptáš se stále dokola, kdy dojdeš do svého cíle. Z místa, kde se nyní nacházíš, do místa, kam toužíš dojít, je tisíce různých cest, zkratek, ale i prodloužení. Po jaké cestě se vydáš, záleží jen na tobě. Tvou volbu nijak neovlivníme, můžeme jen upozornit, že vydal ses po delší cestě. Můžeme tě navést na tu správnou cestu, ale je jen na tobě, zda po ní půjdeš. Cest je mnoho, a ty nejdelší jsou také nejlehčí. Cesty s překážkami vedou přímo k tvému cíli. Jakou si tedy vybereš? Budeš stále breptat, jak moc se ti nedaří dosáhnout svého cíle, nebo po této cestě půjdeš se vztyčenou hlavou? Čím víc překážek musíš překonat, tím dříve do svého cíle dojdeš. Nic není bez námahy, a už vůbec ne ta nejkratší cesta. Poper se s překážkami a dojdeš do svého cíle brzy. Čas držíš ve svých vlastních rukách.

27. října

POJMI ŽIVOT TAKOVÝ, JAKÝ K TOBĚ PŘICHÁZÍ

Malé ptáče musí se samo vyklubat přes tvrdou skořápku, rostlinka musí prodrat se přes nános hlíny. Pak může růst a sílit a užívat si života. Stejně, jako malý ptáček musí překonat mnoho nástrah v životě, a každé vítězství ho posiluje, tak i ty musíš překonat mnoho překážek. Nic není bílé nebo černé, vše má své barvy. I tvůj život má své barvy. Nedaří se ti nyní v životě? Pusť to tedy z hlavy. Buď šťastný za každý nový den, který přináší něco dobrého. Však tvůj nezdar nebude trvat dlouho. Daří se ti v životě? Neber to jako samozřejmost, nebo vše zmizí jako mávnutím kouzelného proutku. Zachovej si pokoru ve svém srdci, a věz, že my tě vedeme k tvému štěstí. Buď trpělivý na své cestě, buď vděčný za svůj život, který můžeš žít. Neboť všechno zlé zmizí a bude zase lépe.

28. října

ZDOKONALUJ SE

Můžeš studovat, můžeš se učit ze svých chyb a omylů. To všechno nyní můžeš udělat. Nebyl jsi stvořen, bys uměl všechno a hned, vždy se může vyskytnout něco, co jsi ještě nezažil a co musíš se naučit. Nauč se vnímat ostatní a přijmout je takové, jací jsou. Nehleď na jejich chyby, zkus hledat jejich klady. Neboť i ty máš své chyby, které se ostatním nelíbí, ani ty nejsi dokonalý. Pokud bys byl, život by byl nudný a jednotvárný. Pokud by se ti v životě pouze dařilo, neměl by tvůj život smysl, nevážil by sis ničeho. Vážit si můžeš pouze toho, čeho dosáhneš s námahou, pak budeš si cenit každého okamžiku, který přijde. Zapomeň na svou bolest a uč se z ní. Bolest je neocenitelná zkušenost, a bolest duše je zkušeností mnohonásobnou. Pak nemožné stane se možným, pak tvá bolest změní se v radost.

29. října

HLEDEJ A OČEKÁVEJ ŠTĚSTÍ

Nehledej důvody, proč něco nejde, hledej jen své štěstí, hledej to nejlepší, co v sobě máš. Věř si a věř, že budeš šťastný. Jen s touto vírou můžeš dosáhnout skutečného štěstí. Každá tvá myšlenka míří k nám, každou tvou myšlenkou se důkladně zabýváme. Říci, že něco nejde nebo nebude, protože situace tomu napovídá, je snadné. I tyto myšlenky míří k nám. Vše se ti vrací, dobré i zlé. Pokud s někým nerezonuješ a šíříš o něm řeči, byť by se zakládali na pravdě, pak zle se ti povede. Hledej v těchto lidech to dobré, a nalezneš to. Odpusť jim, odpusť sobě. Nehněvej se na ostatní, neboť tím se hněváš sám na sebe. Každý člověk má v sobě dobré i zlé, tak proč si máš přitahovat jejich zlé k sobě? Přitáhni si raději to dobré, co v sobě tito lidé ukrývají.

30. října

PŘIJMI SVOU SVOBODNOU VŮLI

Byla ti ponechána svobodná vůle, by sám ses mohl rozhodnout, co ve svém životě chceš a co nechceš. Také každé tvé přání podléhá tvé svobodné vůli. Pokud by sis něco nepřál svou vlastní vůlí, nemohli bychom ti to splnit. Každé přání vyslovuješ svobodně a proto, bys byl šťastný. Ne každé přání však můžeme splnit hned. Svobodně vyslovuješ své přání, svobodně volíš si cestu ke svému přání. My tě jen vedeme a odstraňujeme z tvé cesty některé překážky. Už víš, co si skutečně přeješ? Nehleď na to, jakou námahu to stojí, neboť tato námaha je potřebná. To, co uděláš na této své cestě, zapomeň. Nesoustřeď se na to, co vše tě to stálo, jaké úsilí jsi musel vynaložit, jak trpěl jsi, neboť vše toto je jen minulostí, která musí být zapomenuta. Důležité je teď a tady. Ty sám řídíš si události, které nastanou, my ti je jen pomáháme vyplnit v co nejkratším možném čase. Proto nesoustřeď se na minulost, ale prožívej každý okamžik tak, jak sám si přeješ.

31. října

TVÁ VÍRA JE TAKOVÁ, JAK SI SÁM PŘEJEŠ

Proč necháváš všechno na nás, andělech? Proč nepřiložíš svou ruku k dílu? Když budeš jen mlčky sedět a čekat, až vyplníme tvé přání, tak budeš sedět ještě dlouhý čas. Víra není o tom, na co si můžeš sáhnout. Dobře se věří, když jde vše tak, jak má, ale hůře se víra zachová, když jde vše jinak, než si přeješ. Nemůžeme tvou víru nijakým způsobem zvýšit, když ty sám víru ztrácíš. Ale proč jí ztrácíš? Protože se neděje nic z toho, co sis přál? Nepleť si víru s důkazy. Proč někteří lidé věří, i když nedaří se jim, nemají lásku, peníze, práci, a přesto věří v nás, že nenecháme je padnout? Pak změní se jejich život ze dne na den, pak pochopí, že víra není hmatatelná. Tak, jako matka nemocného dítěte věří, že se uzdraví, i když lékaři mnoho šancí nedávají, tak i ty věř, že splníme tvé přání.