quija - nebezpečné hry


Mnoho lidí myslí si, že je to jen tabulka, hračka, někteří přistupují k ní ze zvědavosti, ale mnoho lidí již na svou zvědavost doplatilo. Kdo by si nepřál spojit se zemřelými, mluvit s nimi, přijímat jejich vzkazy? Někdy s oblibou říkám, že mrtvých netřeba se bát, živí jsou daleko horší než mrtví. Ale je to skutečně tak?

Quija je brána do jiného světa, světa, kterému spousta lidí nerozumí. Je to chtíč, který lidi vede otevřít tuto bránu, hranice poznání a vědomí. Chtíč ale vždy přináší zlo, a v těchto tabulkách ukrývá se zla více, než lidé sami tuší. Ano, je to brána do jiných světů, ale těch světů je několik a ne vždy přivolají se ti, s nimiž toužíme hovořit.

S každým použitím otevírá se brána zla, která by měla být uzavřena. Démoni, kteří skrze Quiju vstupují do našeho světa a právě do života toho, kdo je vyvolá, i když nevědomky.

Je jedno, zda máte vytvořenou svou vlastní quiju, nebo zda si ji někde koupíte. Vlastní vytvořená je mocnější pouze v případě, že je malována krví, ale zároveň také nebezpečnější.

Já sama mám také jednu vlastnoručně vytvořenou, ale použila jsem ji jen 2x. Před použitím je zapotřebí vytvoření nejen kruhu, ale také dokonalé ochrany. A pak také musíte vědět, s kým mluvíte, a to je právě to nebezpečí, že démoni mohou se vydávat za někoho, s kým mluvit chcete. Já ji použila jen na odvolání démonů usazených v domě, kteří byli jinou tabulkou vyvoláni.

Proto určitě doporučuji, nepoužívejte tyto tabulky, pokud si nejste vědomi všech možných následků. A věřte mi, že následky nelze popsat slovy jinými, než utrpení.

Ono je to jistě zábavné, sednete si s přáteli, zapálíte svíce, chytnete se za ruce, spojíte se v jeden kruh. Zpočátku dějí se věci, které se vám líbí, nebo se třeba nestane v tu chvíli nic. Vy na to zapomenete, ale démon sám se vám ozve. A to nebývá zrovna nejpříjemnější.

Proto vyvarujte se těchto her. Možností, jak bezpečně mluvit se zesnulými, je více. A nepotřebujete k tomu žádnou tabulku.