rady andělů na prosinec den po dni


1. prosince

NEBESKÉ DARY SE OTEVÍRAJÍ

Stejně, jako se země na jeden den v roce otevírá a vydává své největší poklady, tak dnes otevírají se nebeské dveře a vydávají své velké poklady. Zvol, který poklad chceš si právě dnes odnést s sebou do svého života. Stačí s láskou v srdci uchopit to, co nejvíce potřebuješ. Jsou-li to peníze, seber spoustu nápadů, které lze uskutečnit, nebo měšec, který rozsype se v našem hmotném světě, tedy tyto penízky můžeš zdědit, vyhrát, získat jakýmkoliv způsobem. Je-li to zdraví, seber léčivou runu z nebeské pokladnice a přilož si ji na místo onemocnění. Je-li to láska, pak vezmi si velké rudé srdce, a dej ho člověku, po kterém toužíš. Vše toto je součástí tvé proměny, záleží na tobě, jakým způsobem dostaneš se k těmto darům. Svou cestu si zvol nyní sám.

2. prosince

VĚŘ SI A POSTUPUJ VPŘED

Nyní je zapotřebí, by sis naprosto důvěřoval. Není to jen póza, nejsou to prázdná slova. Jen tak můžeš nyní postupovat vpřed svým duchovním vývojem. Sebedůvěra je velice důležitá, věř tomu, co děláš, neboť své poslání děláš dokonale. Nepochybuj o sobě jen proto, že o tobě pochybují jiní. Nedej na jejich úsudek, ty sám musíš vědět, zda to, co děláš, naplňuje tvůj život, zda tě uspokojuje. Jsi jedinečný, proto nekopíruj ostatní. Jen ty sám musíš vědět, zda věřit si můžeš, a věz, že pokud jsi došel na své cestě až sem, tak věřit si skutečně můžeš. Nebuď v pozadí a věnuj se sobě a svému přesvědčení, nenech se zadupat do země, neboť tvým úkolem je stále růst a postupovat.

3. prosince

NEKRITIZUJ OSTATNÍ

Možná se ti na ostatních něco nelíbí, však věz, že i oni mají svou vlastní cestu, svůj vlastní duchovní vývoj. Proto nekritizuj jejich činy ani myšlenky, neboť jsou stejně ušlechtilé, jako jsou tvé vlastní myšlenky a činy. Možná ještě nevidí, nebo nechtějí vidět, chyby, kterých se dopouštějí. Ponoř se do jejich nitra a uvidíš čistou duši. Možná jsou jen zranění, proto nechovají se láskyplně, a nechtějí, by jim někdo ublížil. Nevidíš do jejich duše jako my, proto buď k nim tolerantní. Pokud je nechceš ve svém životě, pak se s nimi nestýkej a oprosti se od nich zcela. Jednoho dne setkáte se opět, až budou vaše duše rezonovat, tak, jako kdysi. Nemůže být každý, jako jsi ty, neboť pak by ztrácel váš pozemský život svůj význam. Proto věz, že jsi jedinečný, že druhého takového člověka na světě není.

4. prosince

PEČUJ O DARY, KTERÉ DOSTÁVÁŠ

Neber naše dary jako samozřejmost, nebo ti budou odejmuty. Vše, co dostáváš, dostáváš darem jako pochvalu za tvou duchovní cestu. Dostaneš-li lásku, nemysli si, že je na celý život, ale snaž se o to, aby tomu tak bylo. Každý z vás dvou může kdykoliv ze vztahu odejít, pokud to tak bude cítit. Někdy je to to nejlepší řešení, abyste si oba dva uvědomili, co skutečně ve vztahu chcete a co pro vás láska znamená. Dostaneš-li penízky, dost penízků, pak nepočítej s nimi každý měsíc, a nestav je na první místo, neboť kdykoliv se tento přísun může uzavřít. Dostaneš-li zdraví, važ si ho více, než sám sebe, neboť dostáváš ho jako odměnu za svou bolest, a za svou víru, že zdraví se ti opět navrátí do tvého života. Vše, co dostáváš, je darem, važ si proto těchto darů, važ si i dnešního, výjimečného, dne.

5. prosince

ROZVAŽ STUŽKU KOLEM SVÝCH OČÍ

Nepřehlížej věci, které se ti dějí, nezavírej před nimi oči ani svou mysl. Vše, co se nyní děje, je pro tvé dobro. Nebuď hned urážlivý a podrážděný, když něco nejde tak, jak si to ty sám představuješ. Tvá duše má v sobě mnoho moudrosti, a moudré je postavit se čelem problémům, které vešli do tvého života. Jen tak můžeš s nimi pohovořit skrze svou duši, jen tak zase v tichosti odejdou. Uvnitř tvé duše skrývá se vše, co potřebuješ ke svému životu. Je tam láska, je tam soucit, je tam moudrost. Co víc bys ještě chtěl? Chceš něco více? Pak zaposlouchej se do své vlastní duše, která ráda ti odpoví, jak máš dále naložit se svým životem. Svět se ti otevírá dokořán, láska vchází do tvých dveří. Necháš ji tam jen tak stát, nebo jí půjdeš naproti? Necháš sypat penízky z pytlíčku prosperity jen tak do nenávratna, nebo si sáhneš také pro trošku toho, co ti po právu náleží?

6. prosince

ODHOĎ PÝCHU A PŘEDSUDKY

Možná jsi příliš pyšný na to, bys uznal svou vlastní chybu. Máš určité nastavení z dětství, které nechceš opustit. Svět není ani dobrý, ani zlý. Je takový, jaký si ho ty sám uděláš. Pokud nechceš uznat svou vlastní vinu, jak ji mají uznat ostatní? Pokud nechceš zahodit své předsudky o životě, jak můžeš žít plnohodnotný život? Jak chceš žít, když vše, co si myslíš, nepochází z tvé duše, ale od lidí, kteří tě od malička ovlivňovali a předkládali ti jen zodpovědnost? Ano, zodpovědnosti se nevyhýbej, však máš již nyní svůj vlastní rozum, proto udělej si sám svůj vlastní obrázek situací, ve kterých se nacházíš, a věř svému srdci.

7. prosince

ZAHOĎ SVOU MINULOST

Neseš si velké bolesti v blízké i daleké minulosti, a je vše nyní potřeba uzavřít. Ten, kdo ti ublížil, jistě na to již dávno zapomněl, nebo tě v duchu požádal o odpuštění. Nemusíš se probírat tím, co bylo, soustřeď se na to, co je teď a co bude. Všechno, čím sis již prošel, je již dávno pryč. Netahej si minulost do svého života, jen tě to brzdí v tvém růstu. Vezmi si jen z minulosti ponaučení, a věz, že všechno špatné, co se ti v životě stalo, bude ti ku prospěchu na tvé další pozemské cestě. Buď vděčný i za negativní zkušenosti, neboť tě posílili a ty víš, že je již ve svém životě mít nechceš. Soustřeď se na současnost, na své kroky vedoucí ke štěstí, to je nyní tvůj úkol.

8. prosince

BUĎ S NÁMI PO CELÝ DNEŠNÍ DEN

Vzpomeň si na nás, anděly, každičkou chvíli v tento den, pozoruj, co právě dnes pro tebe děláme. Často na nás zapomínáš, a vzpomeneš si jen občas, a my jsme přitom stále s tebou. Zahleď se do oblak, a uvidíš nás. Zaposlouchej se do šumění větru, a uslyšíš naše slova. Dnes je zvláštní den, kdy chceme ti pomáhat více, než kdykoliv předtím. Chceme, by ses dneska cítil jako král, by ti bylo skutečně dobře. Bys poznal mnoho krás, které ti dennodenně nabízíme, bys byl aspoň chvíli sám se sebou spokojený. Neboť nemáš žádný důvod být nespokojen, neboť vedeme tě ke tvému štěstí, doprovázíme tě na tvé cestě, neseme tě, když je to zapotřebí.

9. prosince

TVÁ PRVNÍ MYŠLENKA STANE SE SKUTEČNOSTÍ

Neřiď své myšlenky hned po probuzení, neboť první myšlenku vložíme ti my, andělé, do tvé mysli. Bude to rada, jak nejlépe se máš nastavit, bys mohl být konečně šťastný. Soustřeď se na tuto myšlenku dříve, než se pustíš do myšlenek souvisejících s tvých běžným životem a tím, co dnes musíš udělat. První myšlenka tvá bude velice jasná, nemůžeš jí nezaznamenat, neboť bude také velice silná. Svou druhou myšlenku soustřeď na lásku a očekávání toho nejlepšího, co tě v životě může potkat. Ztiš svou duši a naslouchej. Uslyšíš lépe naše vedení, budeš lépe cítit naše rady pro dnešní den. Jak tento den započne, tak také skončí. Jsi připraven na změnu a na to, co se po tobě dnes bude žádat?

10. prosince

NEZVTEKEJ SE A UKLIDNI SVOU DUŠI

Jsi jako malé ptáče, které vypadlo z hnízda na zem a snaží se vzlétnout a dostat se zpět do bezpečí. Sám vypadl z hnízda, protože byl moc zvědavý. Takový jsi i ty, příliš zvědavý na to, bys mohl pochopit naše záměry a svůj život, který nyní vedeš. Svést svůj neúspěch na někoho jiného je tak snadné. Je to tvůj život, tak o něj bojuj, stejně jako malý ptáček na zemi bojuje se svým životem. Ty máš výhodu, neboť můžeš se zvednout a svůj život začít žít. Proto se nevztekej a v klidu prober si celý svůj život. Kdo první ti ublížil? A jakým způsobem? Všichni nejsou stejní, jsi už dospělý a můžeš jít životem přesně tam, kam chceš. Uvolni se a naslouchej. Zklidni svou duši na příchod lepších zítřků. Věř sám sobě, věř, že dokážeš cokoliv, stačí jen chtít.

11. prosince

ŽEHNEJ VŠEMU A VŠEM A DOSTANE SE TI, PO ČEM TOUŽÍŠ

Začni u sebe a požehnej si za vše, co se ti do této doby podařilo. Může to být maličkost, třeba nespálené jídlo, včasný budíček či jen úsměv, který se ti dnes podařil vyloudit na své krásné tváři. Neboť i ty zasloužíš si pochvalu a požehnání. Tak, jako žehnáme my tobě, tak žehnej dnes i ostatním. Žehnej a chval. Chval za maličkosti, které se ostatním podaří, nenadávej jim, pokud se jim něco nepodaří. Chyby dělají všichni, dnes se soustřeď pouze na to, jak nehledat chyby na ostatních, jak hledat jen to dobré. Pak dosáhneš na lásku i úspěch, pak všechno toto může vplout do tvého života. Máš šanci změnit nyní svůj život, máš šanci změnit svět kolem tebe, by byl láskyplnější. Není nic jednoduššího, jen chval a žehnej naším jménem, pokud se za nás, anděly, nestydíš.

12. prosince

JSI UMĚLCEM SVÉHO ŽIVOTA

Tak, jako zpěvák věnuje každý den zpívání a zdokonalování mnoho hodin, tak, jako malíř maluje bez přestání svůj slavný obraz, tak i ty nyní věnuj dostatek času svému duchovnímu růstu. Dělej to s lehkostí, neboť násilím nikam nedojdeš. Buď ostražitý a vnímej všechny podměty v tomto růstu. Víš sám, jak zpočátku bylo těžké uvěřit, a nakonec tvá víra sílila. Někdy se ztratila neznámo kam, aby se opět vynořila a ty jsi mohl dál pokračovat na své duchovní cestě. Začal jsi žít svůj vlastní život, který má svá vlastní pravidla. Tvá pravidla, která jsou v souladu s celým nebeským světem. Vzal jsi svůj život do svých rukou a vydal se po cestě lásky a prosperity, odkud není návratu. Nemůžeš jít zpět, můžeš jít jen vpřed nebo se zastavit na této cestě a odpočinout si. Ale ty se zastavit nechceš, chceš dál pokračovat a dojít do svého cíle.

13. prosince

STAŇ SE VELITELEM A OBOHAŤ SVŮJ ŽIVOT

Vstupujeme do tebe, hovoříme skrze tebe. Ty budeš na vrcholu, zatímco ostatní budou tě následovat. Někteří neunesou tíhu svého břemene, a na své cestě odpadnou. Zbudou jen ti nejsilnější, které povedeš k nám. Neboj se o nás hovořit otevřeně, i když někteří ti nebudou zpočátku vůbec věřit. Ale ty stůj si za svým, neboť odměnou ti bude vše, co budeš žádat. Tvůj dnešní úkol je spojit se co nejvíce s námi, přijmout nás zcela do svého života, a již se od nás nikdy v budoucnu neoddělit. Pokud budeš chtít, dokážeš to. A poznáš mnoho našich krás, které ti přivedeme do tvého života. Vše však záleží jen na tobě, nutit tě k tomu nemůžeme. Je to tvá svobodná vůle, zda přítelem naším se staneš a nezavrhneš nás při první nepříjemné události.

14. prosince

VE VŠEM HLEDEJ DOBRO

Přihodilo se ti něco zlého? Neplní se snad tvé přání tak jak si přeješ? Vše je pro tvé dobro, vše je pro tvůj duchovní růst. Není špatných a dobrých věcí, neboť špatné věci vytváříš si pouze ty sám, svým myšlením a svým nastavením. Zapracuj tedy na tom, kdy hledati budeš ve špatném to dobré. Najdeš ho, pokud budeš pečlivý. Každá zkušenost, kterou v životě prožiješ, je k tvému dobru. Nechceme ti ubližovat, a ani to neděláme. Nechceme, bys trpěl déle, než je skutečně důležité. Nechceme, bys ztratil svou víru, ale pokud je skutečně pevná, tak nikam nezmizí. Chceme ti pomáhat a přivést ti do života to, co od života žádáš. Co od nás žádáš. Však nejprve ve špatném období hledej dobré, až nalezneš ho, splyne toto dobro s tvým životem.

15. prosince

ANDĚLSKÝ PLAMEN

Tvá duše byla požehnána andělským plamenem, teď je na tobě, bys tento plamen udržoval. Jsi ve své podstatě výjimečný, tak dělej výjimečné věci, kterých jsi hoden. Otevírá se ti mnoho možností, mnoho cest, tak neostýchej se následovat hlas svého srdce. Nezáleží na tom, co ostatní říkají, záleží pouze na tom, co ty sám cítíš uvnitř svého srdce a své duše. Věříš-li v lásku, pak přijde do tvého života, věříš-li ve štěstí, pak přijde a neopustí tě. Můžeš jít správnou cestou, však na ní najdeš mnoho nástrah, které prověří tvou skutečnou touhu. Hledej proto smysl svého života, hledej a nalezneš jej. Soustřeď se na sebe i na ostatní, dívej se na ostatní lidi, jako bys před sebou stál ty sám.

16. prosince

SOUSTŘEĎ SE NA SVOU MYSL

Každé slovo v tvém životě, každá myšlenka, je důležitá. Svou transformaci dokončíš právě ve své mysli. Tvé myšlenky musí být plodné, věcné a stručné. Musíš vědět, co skutečně chceš, musíš si za tím stát. Nesmíš zaváhat ani na okamžik, když něco dařit se ti nebude. To je tajemství úspěchu, to je tajemství tvého dokončení transformace. Potřebuješ ji k tomu, by se ti dařilo, by se ti splnilo vše, co si přeješ. Stále dokola se ptáš, co bys mohl ještě udělat, co děláš špatně. Copak můžeme ti říct, že tvé myšlenky nejsou čisté? Copak s tím dokážeš skutečně pracovat? Ne jeden den, musí se to stát tvou vlastní součástí. Jen tak začne se ti dařit v oblastech, ve kterých žádáš své zlepšení. Tvou špatnou náladu vycítí ostatní, a nebudou chtít při tvém rozpoložení být ti nablízku. Proto zapracuj na své mysli a zázrak přijde dřív, než si to stačíš uvědomit.

17. prosince

KONEJ VŠE TAK, BYS BYL SPOKOJEN

Nezáleží na tom, zda jsou spokojeni ostatní, důležité je, bys byl ty sám se sebou spokojen. Nic neděláš jen pro sebe, ale děláš to také pro ostatní a hlavně pro lásku. Neboť láska je v tvém životě důležitá. Pokud budeš spokojen sám se sebou, budou s tebou spokojeni i ostatní. Ano, najde se pár takových, kteří závidět ti budou, pomlouvat, ale ty nic nedej na jejich slova, neboť pokud jsi spokojen, pak je vše v pořádku. Tvůj život se spokojeností dostane hned jiný řád, budeš výkonnější, jen věřit si musíš. Nehleď proto na závistivá slova a konej vše tak, bys byl ty sám se sebou a svou prací spokojen. Pokud něco neodvíjí se podle tvých představ, nic si z toho nedělej a přemýšlej, co ještě zlepšit bys mohl. Jakmile to nalezneš, tvá spokojenost se posílí a ty budeš bezchybný.

18. prosince

NECH VŠE PLYNOUT A NEZASAHUJ DO UDÁLOSTÍ

Vše má svůj vnitřní řád, vše má svůj čas. Vše plyne tak, jak plynout má. Odhoď své starosti, nenech je vstoupit do svého života, nebo tě pohltí a ty staneš se jejich sluhou, jejich otrokem. Jsi svobodný člověk, který nemusí se nechat ovládat, proto nedovol starostem ani jiným lidem, by řídili tvůj vlastní osud, by vnucovali ti své myšlenky, by sváděli na tebe své vlastní chyby. Každý vede si svůj život podle svého, s naší pomocí, však někomu pomáháme s větší razancí, pokud vidíme také práci na sobě samém od takového člověka. Odlož svá břemena, nenes dobrovolně na svých zádech těžký kříž. Můžeš ho kdykoliv odložit, každý balvan můžeš shodit dolů na zem. Pokud to tak budeš skutečně chtít.

19. prosince

DUCHOVNÍ RŮST ŽÁDÁ SI ČINY

Jak můžeš růst, když schováváš se v koutě a jen nadáváš, jak je vše k tobě nespravedlivé? Jak ti potom máme pomáhat my, andělé, když ty sám o to nestojíš? Život, to je mnoho změn, duchovní růst žádá si činy. Proto konej ve jménu lásky, ve jménu prosperity a nehleď na překážky, které staví se ti do cesty. Možná hledáš lásku, možná tvá láska s tebou nekomunikuje. Nevzdávej se, a bojuj za to, co ve svém životě chceš. Však za štěstí, lásku a úspěch stojí za to bojovat. Bojuješ přeci za svou lepší budoucnost, ze něco, po čem toužíš. Nic ti samo nespadne do klína. Do všeho musíš vkládat den co den svou vlastní energii. I čekáním vkládáš do svého přání mnoho energie, proto i tento úkol splň s úsměvem. Zapomeň na slzy, zapomeň na bolest, soustřeď se jen na to, po čem skutečně toužíš.

20. prosince

VĚNUJ SVOU POZORNOST NÁM, ANDĚLŮM, A MY JI BUDEME VĚNOVAT TOBĚ

Žádáš naše plné vedení, žádáš naší pomoc. Jak můžeš žádat, když sám nám nevěnuješ dostatek pozornosti? Myslíš si snad, že je to naší povinností pomáhat ti ve dne v noci, když v nás nevěříš? My ti věříme, věříme, že o své přání skutečně stojíš, že stojíš o změnu svého života, že jsi ochoten obětovat cokoliv, bys byl šťastný. Teď a tady, ne někdy v příštím životě. Proto věnuj nám dostatek své pozornosti, pomáhej nám, dovol nám přiblížit se co nejvíce k tobě. Jen tak můžeme ti více a radostněji pomáhat. Nesváděj na nás své neúspěchy, ale žádej nás o odstranění těchto negativních situací. To vše můžeš, neboť jsme stále s tebou.

21. prosince

VLOŽ DO KONÁNÍ SVOU SÍLU A SVÉ SCHOPNOSTI

Máš v sobě velkou sílu, která dokáže pohnout i skálou. Máš mimořádné schopnosti, které ti byly naděleny, tak je použij pro sebe i ostatní. Chceš růst, chceš se vyvíjet, tak použij všech našich darů, které dány ti byly do vínku, které dány ti byly v průběhu tvé duchovní cesty. Neohlížej se zpět a neplýtvej těmito dary. Použij svou vnitřní sílu, nech jí zcela probudit, použij ji pro dobro své i ostatních. Zasáhneme ti do života, pokud nás o to požádáš, a ty žádáš. Chceš žít život ve štěstí a v lásce, v prosperitě a bohatství. Využij tedy svou vnitřní sílu, by vše se ti splnit mohlo v jednu chvíli.

22. prosince

CO ZASIJEŠ, TO SKLIDÍŠ

Co jsi ochotný nabídnout a dát, to dostaneš mnohonásobně. Nezáleží na to, co to bude, však věz, že pokud věnuješ cokoliv z čistého srdce, to se ti vrátí. Vrátí se ti i to zlé, pokud vydáš se touto cestou. Však není to tvá duchovní cesta, ta je čistá, a přináší mnoho krásného. Stačí jen natáhnout ruku a přijmout, co se ti nabízí. Možná jsi už zaznamenal některé dary, které dány ti byly. Možná jsi je přijal bez povšimnutí. Možná ani sis neuvědomil, co všechno ti dáváme, co jsme ochotni ti poskytnout. Tvé štědré srdce bude odměněno tím nejlepším, co v tuto chvíli právě potřebuješ. Třeba je to něco, o čem ani nevíš. Není to možná to, co žádáš, však je to skutečně to, co potřebuješ, by tvůj duchovní růst mohl postupovat dále.

23. prosince

VYUŽIJ VŠECH PŘÍLEŽITOSTÍ

Dostaneš dnes mnoho příležitostí, bys dokázal, že jsi připraven na splnění svého přání. Narození Ježíše se blíží a ty můžeš být v tento den velice šťastný. Stačí jen chopit se nabízených příležitostí a nebát se jich. Nesmíš zaváhat ani na okamžik, neboť jen tak zasloužíš si to, o co tak dlouho žádáš. Přináším ti zázrak, ale musíš pro jeho seslání také něco udělat. Co, to poznáš sám. Neříkej, že něco udělat nemůžeš, neboť vše je na tvé vůli učinit pro své přání maximum. Třeba již nemáš žádná přání, třeba chceš jen splynout s námi, by se ti dobře dařilo. I v tomto případě sesíláme ti mnoho příležitostí, jak dařit by se ti mohlo ještě lépe, než doposud. Proto začni jednat s naší pomocí, beze strachu.

24. prosince

DEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Přeješ si něco z hloubi svého srdce, již jsi zahodil všechny negativní emoce? Odpustil jsi a nehněváš se na nikoho? Prošel jsi svou cestu s pokorou? Klopýtal jsi na své kamenité cestě, ale stále ses stavěl znova a znova na nohy? Neztratil jsi svou víru? Pokud je to tak, pak splníme ti tvé přání právě dnes. Tak, jako housenka zakuklená chystá se opustit svou kuklu, a vylétnout jako krásný motýl, tak i tvé problémy a starosti zmizí a ty zrodíš se znovu v krásnějších, jasnějších barvách. Musíš být však naprosto připraven opustit svou kuklu. Pak splní se ti tvůj velký sen. Stojíme v tento den při tobě, však splnění závisí ne na jednom dni, ale na mnoha měsících tvé práce.

25. prosince

KRÁČEJ VE STOPÁCH JEŽÍŠOVÝCH

Jsi obklopen zářivým, léčivým světlem, proto nevystupuj z tohoto světla ven. Toto světlo vyléčí všechna tvá trápení a soužení, toto světlo povede tě dál za dalšími sny a touhami, za vším, co chtěl by mít ve svém životě. Vše je ale nyní na tobě. Musíš uklidit nepořádek, který se nashromáždil za celou tvou duchovní cestu, nepořádek v sobě i okolo sebe. Jen čistota může pročistit tvůj dům i tvou duši. Pak bude pro tě toto světlo velice příjemné a vystoupit z něho nebudeš chtít. Tvé nitro zračí se právě ve tvém domě, a naopak. To, co vidíš kolem sebe, to máš ve svém nitru. Nemusíš být otrokem svého bydliště ani své duše, stačí udržovat to, co skutečně chceš mít, aby se i ostatním ve tvé společnosti líbilo a rádi se k tobě vraceli.

26. prosince

STANOV SI DŮSLEDEK SVÉHO ŽIVOTA

Co čekáš od života a od ostatních? Věříš sobě, věříš nám, andělům, věříš ostatním lidem? Nebo se stále bojíš, co ti kdo udělá, co se stane hrozného? Bojíš se, že se tvé přání nikdy nesplní? Bojíš se, že člověk, na kterého čekáš, nemá o tebe zájem? Bojíš se tak, že stalo se to tvou součástí, tvým přesvědčením? Nebo věříš, že vše bude dobré? Pamatuj, že přichází k tobě, co si zasloužíš. Pokud pochybuješ o čemkoliv, o lidech, pak přichází k tobě pouze zklamání. Pokud věříš jim i přesto, že nevypadá to, že by tě chtěli mít ve svém životě, pak dočkáš se odměny. Tvá cesta je dlouhá a ty jsi téměř na jejím konci. Kolem tebe jsou lidé, kteří tě mají rádi, kteří rádi ti pomohou. Nabídni jim cokoliv v pravý čas, uvidíš, že neodmítnou.

27. prosince

VÍRA TĚ POSUNE DÁL

Je na čase, by ses posunul dál ve své víře i ve svém životě. Nepátrej po tom, proč tomu tak je, prostě to udělej. Vykonej, co cítíš uvnitř sebe a nehleď na následky. Tvá víra nyní bude velice zkoušena, ale to je normální proces v tvém postupu. Vždy, když jsi postoupil o stupínek výš na své duchovní cestě, na svém duchovním růstu, byla tvá víra zkoušena. Zpočátku můžeš mít pochybnosti, ba dokonce můžeš ztratit svou víru. Pokud se tak stane, dostaneš se v duchovním růstu na nižší pozici, tvůj vybudovaný růst přijde vniveč. Jak se tedy zachováš? Zůstaneš i nadále věrný a budeš věřit v lepší zítřky, nebo se pohroužíš do problémů a opět staneš na samém počátku své duchovní cesty?

28. prosince

PROCHÁZÍŠ DŮLEŽITOU CESTOU

Prošel jsi mnoho cest, by ses dostal až sem. Avšak ještě nejsi na samém konci, neboť tvá cesta bude pokračovat celý tvůj život. Tato cesta nikdy neskončí, však již brzy budeš umět vše a budeš již jen sbírat nové zkušenosti na této cestě. Budeš propojen s Bohem i s námi, a nic již tvou pevnou víru nezlomí. Toto je důležitý den ve tvém životě, důležitý pro tvůj budoucí život, pro tvou budoucnost. Jak se nyní nastavíš, taková tvá budoucnost bude. Věříme, že pokud jsi došel až sem, jsi připraven na krásnou budoucnost, že ponecháš si nás jako své přátele po celý svůj život a budeš na sobě i nadále pracovat. Pokud je mezi tebou a ostatními lidmi láska, harmonii a porozumění, dokončil jsi další stupeň své duchovní cesty.

29. prosince

OTEVŘI SVÉ SRDCE DOKOŘÁN

Mnoho duší rádo by bylo ve tvé blízkosti a čerpalo tvou bezmeznou, bezpodmínečnou lásku. Dovol jim tedy vstoupit do tvé blízkosti, otevři své srdce dokořán. Ve tvém srdci je dosti místa pro všechny lidi, kteří putují po své duchovní cestě a rádi by se ve tvém srdci na chvíli ohřáli a dobili energii, která jim nyní schází. Neuberou z tebe nic, spíše jen odpočinou si, jako malé miminko, které se chce uchýlit do bezpečí náruče své maminky. Jsi nyní jejich učitel, byť nemusíš vydat ani hlásku. Stačí nastavit své srdce, a lidé dobré vůle si již cestu k tobě sami najdou. Budeš je přitahovat jako magnet, a i oni mnohé ze svých zkušeností ti předají, nemusíš mít proto vůbec strach.

30. prosince

POTŘEBA LÁSKY

Dnes prostupujeme tvé ruce a nohy, stáváš se naší součástí. Kamkoliv půjdeš, kohokoliv pohladíš či jen podáš svou ruku, všude najdeš nás. Čekáš na zázrak a zázrak může přijít jen pokud se nám plně odevzdáš, pokud odevzdáš nám svá přání a nebudeš je držet u sebe. V tento den, v tento krásný čas, můžeš prožít malý zázrak, který povede k zázraku velkému. Nemluv dnes o svých přáních s lidmi, ale přijmi tato přání jako skutečnost, která se blíží a odráží v přítomnosti. Neboť minulost mizí, je jen přítomnost a krásná budoucnost. Záleží dnes jen na tobě, jak dnešní den prožiješ, zda ve štěstí, nebo v neštěstí. To vše má vliv na příchod zázraku.

31. prosince

NEDÍVEJ SE ZPĚT

Jsi na konci svého putování, jsi na konci základního duchovního růstu a zařadil ses mezi lidi, kteří postupují dále a jsou ve spojení s anděly. Nikdy se nesmíš ohlédnout zpět, nebo spadneš a svou duchovní cestou budeš muset procházet znovu. Budeš mít sice již mnoho zkušeností, ale mnohé z toho, co ses naučil, zapomeneš. Proto nedívej se jinam než vpřed, do krásného světla, které tě nyní obklopuje. Nyní již jsi připraven jít svým životem sám, bez cizí pomoci. Můžeš si své učitele nechat ve svém životě, můžete se stát dobrými přáteli, však jejich pomoc a rady ti již nebudou zapotřebí. Dospěl jsi do bodu, kdy ty sám stáváš se učitelem pro ostatní. Vykroč proto s láskou a důvěrou v sebe sama.