pravidla čarování


1. NIKOMU NEŠKODIT

Tato zásada má svoji tradici. Kosmický zákon trojnásobné odplaty vychází z pravidel, že vše, co uděláme, se nám trojnásobně vrátí. Přitom nezáleží, zda šlo o negativní nebo pozitivní magii.

2. NECHAT PŮSOBIT MAGII

Většina rituálů a přání přináší zjevné výsledky až po čase, někdy to trvá skutečně dlouho. Proto se zdá, že vykonaný rituál nemá žádnou časovou ani prostorovou souvislost, ale okolnosti jakoby vyplynuly z normálního průběhu věci.

3. ČAROVÁNÍ VYŽADUJE URČITOU NÁMAHU

Výsledek rituálu závisí především na našem osobním nasazení, na energii, době a vědomé pozornosti. Rituály násobí a usměrňují kosmické síly. Kdo vykonává rituály povrchně anebo bezmyšlenkovitě zkracuje dobu rituálu, nikdy nevyvolá dynamickou koncentraci sil.

4. PRÁCE VYŽADUJE NÁMAHU PŘI HLEDÁNÍ A VÝBĚRU POMŮCEK

Kdo není ochotný podstoupit potřebnou námahu při výběru potřebných pomůcek, ten si věci ulehčuje. Potřebné pomůcky by měly být co nejkvalitnější, nejlépe ručně vyráběné.

5. DUCHOVNÍ SOUSTŘEDĚNOST NA RITUÁL

Člověk musí udržovat sebe i magické pomůcky v čistotě a pořádku. Měl by být seznámený s průběhem rituálu, zbavit se nečistých myšlenek a držet se cíle, který si vytyčil. Kdo ztratí soustředění, síly se rozptýlí a rituál nebude působit. Soustředěný a disciplinovaný duch působení rituálu zesílí.

6. ÚSPĚCH

Je to radostná jednota našeho vědomí a základních životních sil. Je v ní mimořádně vážná koncentrace, ale neměl by chybět popěvek nebo tanec, pokud mohou dopomoci k úspěchu.

7. VŠE JE VÍRA V SEBE I RITUÁL

Pokud se naučíte čarování skutečně ovládat, je ve vašich rukách obrovská síla. Každý, kdo má trochu trpělivosti, píle a umu, se naučí s její pomocí měnit svůj život. Stačí mít otevřenou mysl a přijmout skutečnost, že v universu je mnoho sil, které nám mohou být prospěšné, aniž bychom chápali jejich podstatu.

8. JASNÝ CÍL

Člověk musí jasně vědět, čeho chce dosáhnout a na svůj cíl soustředit všechnu pozornost a síly. Kdo to neudělá, ničeho nedosáhne. Při každém rituálu je zapotřebí mít živou představu, jako by bylo cíle už dosaženo, tedy přesně a jasně vizualizovat - vidět, jako by se přání už uskutečnilo.

9. VŠE JE DYNAMICKÁ SÍLA

Bez dynamičnosti je čarování odsouzeno k neúspěchu. Je to hnací síla a proto se musí vykonávat s dokonalou odevzdaností. Všechny magické cíle musí vycházet z odevzdanosti a laskavé podpory - k rodině, lidstvu, přátelům, vesmíru, světu a k sobě samému.

10. KONCENTRACE

Myšlenka soustředěná na jediný cíl je základem pozitivní magie. Kdo se připravuje poctivě na rituál a udělá všechny potřebné kroky, rozvíjí zároveň systematicky svou koncentraci duševních sil. Když si člověk narychlo zapálí svíčku, nemá to nic společného s čarováním, protože se mu nepodaří zkoncentrovat a nasměrovat síly. Musí se naprosto soustředit, oddat rituálu odevzdaně ho připravit a vykonat. Jen tak vytvoří potřebnou koncentraci.

11. SÍLA

Existující síla, která je skryta v nás, předmětech v okolí, k dosažení cíle nebo jeho změny. Podle symbolického významu lze určité předměty vzájemně kombinovat nebo nalézt jejich vzájemnou souvislost. Duchovní koncentrací je možno symbolická silová pole nasměrovat k určitému cílu. Předměty v našem okolí mají svůj hmatatelný a symbolický význam.

12. SYMBOLY

Vše, co je při rituálu používané, symbolizuje nějakou energii, která je v jiné dimenzi. Jestli je člověk skutečně v kontaktu s touto zvláštní energií a je schopen provozovat magii, závisí na tom, jak dobře chápe reprezentativní symboly, které jsou používány v našem světě. Proto je důležitou součástí cvičení, studium těchto rituálních symbolů nebo meditace o nich.

13. NEGATIVNÍ MAGIE

Jejím cílem je zničení, kletba, vyvolání zla, chaosu, působení bolesti. I při této magii je nutná koncentrace zaměřená na cíl. Avšak obrací se i proti samému vykonavateli, jenž se podle trojnásobné odplaty vystavuje velkému nebezpečí.