netopýr


Netopýr vzbuzuje v mnoha lidech obavy. Chápou ho jako posla zla. Už od dávných časů to tak bylo. Jen málo národů pochopilo skutečné poselství tohoto krásného tvora.

Ten, komu se na domě "uhnízdí" netopýr, měl by se spíše radovat. I tento tvoreček je poslem andělů, i když peří jako jejich perutě nemá.

Objevuje se u lidí, jež stanuli ve svém životě na rozcestí, a nevědí, kterou cestou mají se vydat. Těmto lidem přichází do života mnoho překážek, aby se zastavili a našli novou životní cestu.

Pokud se u vás netopýr neusadí, ale jen přilétá, pak přináší vzkazy od zemřelých lidí, kteří pro vás mají zprávy nebo rady.

Netopýr, a zvláště ten, kdož u nás se usadí, přináší od andělů zprávu o zdraví, dlouhověkosti i bohatství.

Andělé nabádají nás, abychom zvolnili a mysleli také na sebe a svá přání. Nabádají nás, bychom se naučili říkat rázné NE. Upozorňují nás, že odpočinek je stejně důležitý jako práce.

V poslední řadě přináší nám vzkaz, bychom opustili starou cestu a nebáli se vykročit na novou. Také je poslem andělů, jež střeží bránu prosperity a otevírají ji tomu, kdož si to zaslouží a kdož s těmito dary bude umět správně naložit.