nejinfekčnější prostředí


Jednou za 3 měsíce mě vždy čeká návštěva nemocnice, podle mého nejinfekčnější prostředí. Nemocnice vždy čiší čistotou, ale také až moc. Desinfekce na všechna místa, to je jistě dobré, na druhou stranu ničí i zdravé bakterie, které nám prospívají.

Proto je také v nemocnicích dle mého velice infekční prostředí, byť se to tak zdát nemusí.

Cesta probíhala dobře, mrazivé ráno lezlo za nehty, rouška se mokřila, ale však to znáte všichni. Ne, nemám nic proti rouškám.

Tak nejdříve na krev - ano, sestřičky v rouškách, v rukavicích, ale žádný štít ani nic takového, na sobě neměli.

Od upírků, tak jim s oblibou říkám, cesta na neurologii. Vyzvednout injekce a čekat na paní doktorku.

Sestřičky jako vždy milé, hodně jsme se zasmály. Žádné rukavice, podání objednací kartičky hezky z ručky do ručky, podání ruky... To jen tak na úvod, jaká opatření panují v nemocnicích, když vždy ve zprávách vidíme zakuklené sestřičky ve speciálních oblecích, s rukavicemi, respirátorem a štítem - prostě téměř nic se z toho nekonalo. Ano, sestřičky měly respirátory, ale nezdálo se, že by respirátory byly nejvyšší kvality, ani žádný filtr jsem na nich nezaznamenala. Tedy účinek asi jako obyčejná rouška. Podepsání převzetí injekcí - ano, byla mi podána propiska, kterou si sestřička ode mě vzala do holých rukou, aby dala také svůj podpis. Žádné desinfikování rukou, nic takového.

Pak čekání na paní doktorku. V čekárně pár lidí, někteří se v těch rouškách spíše dusili, jiní je měli pod nosem, takže ochrana také nulová. Konečně volání mého jména. U paní doktorky je to vždy super, je příjemná, ale opět, ani respirátor, jen jednorázová rouška, stejná, jakou jsem měla i já. Žádné rukavice, roušku jsem si musela na chvíli odložit, aby se na mě paní doktorka mohla lépe podívat. Žádný štít, nic takového.

Tak taková je skutečnost v nemocnicích, a asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že takto je to takový standard ve všech nemocnicích.

Na druhou stranu se vůbec nedivím, ono sedět celý den v roušce nebo respirátoru, za štítem, v obleku, asi taky nic příjemného. Takže asi tak.