nefunkční vztah


Problémy ve vztahu nevznikají ze dne na den, ale přichází dlouho před prvními, velkými problémy. Jsou to maličkosti, které občas přehlížíme. Nevidíme je, nebo je nechceme vidět. Přisuzujeme je partnerovým špatným náladám, ale jen neumíme naslouchat. Většinou se pomalu vytrácí komunikace, a když už je pozdě ptát se, tak se ptáme. Ptáme se: "Děje se něco?" A odpověď je vždy stejná: "NIC"

Tohle slovíčko, toto NIC, je však vyjádřením věty: "Nejsem spokojený, chci vztah ukončit, ale počkám, jestli se to změní." Parter může čekat dny, někdy měsíce, ale vždy to nakonec ukončí. Je to proto, že ho vztah s námi již nenaplňuje. Má právo na štěstí, má právo odejít ze vztahu, který ho stahuje dolů, ve kterém není spokojený.

Pak je třeba zamyslet se, co bylo na vztahu špatně. Problém je, když partner o svých pocitech nemluví, ale dává nám jasné signály, které ale ve své zamilovanosti nezachycujeme. Můžeme mu projevovat mnoho lásky a tím ho dusit, můžeme mu projevovat méně lásky, a ta mu pak chybí.

Někdy se mnoho soustředíme na svou práci a materiální zabezpečení partnera a rodiny, chápeme to jako vyznání lásky, ale skutečnou lásku mu dát nedokážeme.

Ne vždy ji partner hledá jinde, někdy jen chce být sám, protože má všeho dost. Proto je důležité s partnerem mluvit a nenechat se odbýt tím protivným, zdánlivě nepodstatným, slůvkem NIC.

Je třeba hledat také u sebe, podívat se zpětně, jak se ve vztahu chováme, co partnerovi chybět může, zda neděláme, i když v dobré víře a ve jménu lásky, něco špatně, co prostě partnerovi vadí.