nebeské váhy


Dvě strany má každá mince, tak jako Nebeské váhy mají dvě misky. Jedna váží dobro, ta druhá zlo. V každém člověku ukrývá se dobro i zlo, ale záleží na tom, čemu dáme větší šance, co budeme podporovat. Někteří lidé myslí si, že se zlem dosáhnou všeho. Jak se mýlí! Možná to chvílemi vypadá, že zlo vyhrává, mrchy mají větší štěstí u mužů, podnikatelé neohlížející se jsou úspěšní, diktátoři v lásce nikdy nezažijí opuštění. Ale tak tomu není. Každý náš čin je jako kapka, která přibude do našeho poháru života, nebo chcete-li, do jedné z misek Nebeských vah. Pak stačí, aby miska zla začala přetékat, a spustí se Boží trest na takového člověka. Je jedno, jak se mu dařilo, za peníze si Boží spravedlnost nekoupí. Pozemská spravedlnost je většinou slepá, ale Boží spravedlnost má vždy otevřené oči a trestá podle zásluh. Nebo podle zásluh odměňuje, to ve chvíli, kdy přetéká miska dobra.

Žádný člověk není naprosto šťastný, nebo naopak naprosto nešťastný. Možná se tak může cítit, ale ve skutečnosti to tak není. Slýcháme to často kolem sebe - nedaří se mi v práci, ve vztazích, propadám se do dluhů, teď ještě ty nemoci, za co mě Bůh trestá? Ale má to i světlou stránku, dobrou misku vah, tito lidé mohou vstát ráno z postele, cítí vůni květin, slyší zpěv v ptáků. Jiní lidé takové štěstí nemají, a přesto si nestěžují. Ano, může zde působit karma nebo prokletí, ale ve většině případů si toto své neštěstí lidé způsobují sami svým vnitřním nastavením. Ruku na srdce, koho se tato slova týkají, nemyslíte někdy na to, že se vám nedaří a neříkáte si: Stejně se mi nebude dařit. Stejně nepotkám toho správného partnera. Stejně mě na lepší práci nevezmou. Stejně onemocním další nemocí. Stejně ty dluhy nikdy nezaplatím. Tak proč bych se měl vlastně o něco snažit, když je to zbytečné? Ale skutečně je to zbytečné. Při snaze uvolňuje se energie, a pokud je jí hodně, stane se i nemožné. Negace zase do vašeho života přináší další negace, to je třeba si uvědomit. Čeho se bojíme, nebo co u sebe držíme, to u nás zůstane. Je to jen na nás, zda si věříme, protože tak, jak smýšlíme sami nad sebou, tak nás vidí i ostatní. Proč někoho lidé slepě následují, co tento člověk má, co vy postrádáte? Je to jednoduché. Věří si, věří, že bude lépe, dokáže se nastavit na lepší chod událostí. Není v tom tedy žádné věda, většinou v tom není ani prokletí, je to pouze o tom, jak si věříte, co chcete změnit a co pro to uděláte. Žádné kouzlo není tak mocné, aby vám dopomohlo k bohatství, ke skvělému partnerovi nebo skvělé práci. Je mocné natolik, aby uvolnilo potřebné energie, ale o zbytek se musíte postarat sami svým vlastním nastavením.