návrat partnera


Nejprve je třeba si uvědomit, proč partnera chcete zpět. Je to velká láska, je to proto, aby ho neměla jiná (a tudíž je v tom spíše sobeckost než láska), nebo je důvod zcela jiný? Každý člověk se časem mění, roste, uvědomuje si své chyby. Hlavní otázka však zůstává: Proč jste se rozešli? A jste ochotni vše zapomenout a začít znovu? Je ochotný vše zapomenout partner? Svádět vinu jeden na druhého ohledně rozchodu nemá smysl. Vztah je o dvou lidech, a nikdy není na vině jen jeden z vás. Oba jste přiložili polínko do ohně. Každý má právo ze vztahu vystoupit, pokud to tak cítí. Nikdo neodchází ze dne na den, vždy tomu předchází ...něco... . A to něco je třeba si uvědomit, ne svalovat vinu na toho druhého. Tedy uvědomit si, proč vlastně k rozchodu došlo, co tomu předcházelo. Zda jsme nemanipulovali s partnerem, nebo naopak nebyli manipulováni, i když v té nejlepší víře, že je to pro partnera to nejlepší. V každém vztahu je důležitá komunikace a na té to ve většině případů vázne. Strach cokoliv říct, abychom toho druhého neurazili, či aby nereagoval neadekvátně. Proto je třeba nejprve na vztahu hledat to, co bylo zkažené. Vykrojit toto zkažené někdy trvá hodně dlouho, vyléčit zkažené také. O to se starají andílci, pokud jsou o to požádáni. A jsou připraveni vám s tím pomoci. Ale nejde se jen spoléhat na andílky, je třeba uvědomit si, že především my musíme na sobě pracovat. Ne jen modlit se a žádat andílky, ale také se nad sebou zamyslet. Nedívejte se, co špatného udělal partner, ale co jste špatného udělali vy sami. Vždy je chyba na obou stranách, a před rozpadem vztahu přichází mnoho impulzů. Člověk ze vztahu odchází, když je nespokojen. Zde se tedy dostáváme na pozici, kdy jsme si již prošli vztah, uvědomili si, co bylo špatně. A teď zbývá to jen napravit. Máme možnost zajít za partnerem, požádat ho, ať sám poví, co se mu na nás nelíbilo, co jsme dělali špatně. Tato konfrontace nám mnohé osvětlí. Pokud však toto neuděláme, ať již z jakéhokoliv důvodu, je třeba zapracovat na sobě, neboť je to energie, která do vztahu partnera zpět přiláká. Pokud budeme trávit čas o samotě, mezi čtyřmi stěnami, budeme truchlit, naše energie se více změní v šedou, a stanou se z nás šedé myši. A o takové nikdo zájem nemá. Je třeba dělat vše jako před rozchodem, jen s tím rozdílem, že nemáme vedle koho uléhat. Je třeba žít. Ovšem ne skákat z postele do postele, ale mít přátele, mít rodinu, vážit si sami sebe. Neboť jak si nás partner může vážit, když to nedokážeme my sami? Můžeme o toto vše požádat andílky, o energii, a světlou auru, o to, aby nás partner vnímal láskyplně. Zázraky se dějí, ale musíme andílkům také vyjít vstříc. Každá naše myšlenka k nim míří, proto je dobré dát si pozor na to, co si přejeme. Vrátit se můžeme, až je vše napraveno, zahojeno. Pokud jsme navíc anam cara, pak to, jak se k sobě stavíme my sami, cítí i náš partner, neboť má naší půlku duše. Pokud na sobě hledáme chyby, hledá je i náš partner, pokud si nevěříme, pak nám nevěří ani náš partner. Pokud se nemáme rádi, pak i jeho láska k nám ochládá. Proto cesta, jak docílit návratu partnera, je zapracovat na sobě. Přijmout sami sebe, přijmout to, co se nám děje. Neboť nic se neděje bez důvodu. Má nás to posunout. Posunout lepším a láskyplným směrem.