náš život - život nás všech


Naše životní pouť přivádí nás na mnohá rozcestí, kde se musíme rozhodnout, kterou cestou se máme vydat. Avšak těžší je rozlišit, která cesta je správná a která ne. Každá cesta vyzařuje naše vnitřní rozpoložení. Můžete se nechat vést po různých cestách, však vydat se na tu správnou musíme většinou sami.

Na naší cestě můžeme se setkat s velkou bouří, vyprahlou pouští nebo jasným sluncem. Pokud projdeme skrze slunce, shoří to, co je v nás nepotřebné, a na druhé straně vyjdeme zcela očištěni.

Procházíme různými obdobími života, u některého se zastavíme na delší dobu, u některého setrváme jen malou chvíli.

Nejčastěji se trápíme láskou. Také v této oblasti zažíváme nejvíce zkoušek, protože jsme na lásku dva. A musíme se sladit dohromady. Co chce jeden, to většinou nechce druhý. Někdy jeden na druhého nesmyslně tlačí, snaží se být autoritativní. Toto ale v lásce nefunguje, v lásce jsou si oba dva rovni. Pokud začneme hledat na druhém chyby, přestáváme ho milovat. Takový vztah většinou nefunguje, neboť chybí naše spokojenost.

Druhou oblastí jsou peníze. Peníze potřebuje k životu každý z nás, neboť nám zajišťují jídlo, střechu nad hlavou, oblečení, ale také naše rozmary. Pokud je těch rozmarů mnoho, plýtváme s penězi, abychom druhému poskytli vše, pak peníze se rozkutálí a nám schází. K penězům je třeba přistupovat jako k sobě samému. Tedy musíme se je naučit milovat, ale nezneužívat. Ani nám se nelíbí, když nás někdo zneužívá a diktuje nám své postoje a názory. I peníze nesmíme nechat, aby nám vládly, ani si je nesmíme podrobovat.

Třetí oblastí je práce. Práce musí se stát koníčkem, tedy musíme se snažit, bychom dělali to, co nás baví, vzdělávali se, bychom nechodili do práce s nechutí, ale s radostí. Každý z nás má své dětské sny, každý z nás něčím chtěl být, a tyto sny mohou se splnit, pokud vkládáme do své práce lásku. Neboť láska je to, co je třeba vkládat do každé životní oblasti. Nevzdat se při prvním neúspěchu.

Poslední oblastí je zdraví. Zdraví je tím nejcennějším, co si musíme velice hlídat. Někdy onemocníme, a neznáme příčinu. Příčinu je třeba hledat o 7 let dříve, než nemoc nastoupí. Tam je příčina naší nemoci, v našich emocích a postojích.

Tyto čtyři oblasti jsou nám předurčeny, ale je tisíce cest do jejich zdárného cíle. Proto je třeba dobře vybrat tu nejlepší cestu, i když je kamenitá, jako touha lidského srdce. Co je jednoduché, netrvá dlouho, co stojí náš pot a slzy, trvá celý život.

Přeji vám tedy život prožitý v lásce a spokojenosti.