mé svaté jméno


Tuto noc strávila jsem v modlitbách. Prosila jsem za lidi dobré vůle o naplnění jejich přání: o štěstí. Pro každého, kdo má Ježíše v srdci, pro každého, jehož krásnou součástí stali se andělé a kdž jim věří, pro všechny, kdož nemají pochybnosti o svém přání nebo naplnění svého přání. Pro všechny, kdož přijali tuto kamenitou cestu jako to, co je nyní důležité k tomu, by došli svého vysněného štěstí.

Rozmlouvala jsem se svým přítelem, mým andělem, který doprovází mě na mé cestě, s archandělem Michaelem. Žádala jsem ho, by mi dal větší sílu pomáhat vám všem a dovést vás ke štěstí. Dnes poprvé oslovil mě zvláštním jménem: Nabyelah. Ptala jsem se tedy, proč mě takto oslovuje.

Odpověděl: " Toto jméno dostala jsi od nás, andělů, od našeho pána, za svou trpělivost s lidmi a za svou obětavost.

Odpověděla jsem: " Jen dělám to, co cítím ve svém srdci. Je to mou součástí, jiná být neumím."

Michael pravil: " Tímto jménem od této chvíle nazývati tě budeme, přijmi ho jako součást sama sebe." A já přijala.

Pokračovala jsem v modlitbách až do ranních hodin, kde přijala jsem milost a zázrak z nejvyšších míst, pro mnoho lidí, a toto vám postupně budu posílat, jak mi to přicházelo.