rady andělů na listopad den po dni


1. listopadu

DEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Jsi připraven na splnění svého přání? Skutečně připraven? Žil jsi po celý rok tak, by sis splnění nyní zasloužil? Nezapochyboval jsi ani na malý okamžik, že ti tvé přání splníme? Neprožíval jsi napětí a stresy? Přijal jsi život takový, jak k tobě přicházel, s pokorou a bez řečí? Ani jedna tvá myšlenka nezpochybnila naší pomoc tobě? Pokud je to tak, pak splníme tvé největší přání právě dnes. Pokud to tak není, pak budeš si na splnění ještě nějaký čas muset počkat. Přijmout i to špatné není vždy pro člověka tak snadné, jak se může zdát. Jsi jako zakuklený motýl, nebo máš ve své kukle trhliny? Přijímáš svůj osud, věříš, že bude lépe? Otázek na tebe je mnoho, však jen s pevnou vírou můžeme ti seslat zázrak, na který čekáš.

2. listopadu

NEVZDÁVEJ SE

Nerezignuj při sebemenší prohře, neboť toto není tvá cesta. Když jsi byl malý, učil ses první krůčky, a několikrát jsi spadl, aby ses zvedl a zkoušel to znovu a znovu. Tak je to i s tvým životem. Někdy spadneš na zem, a připadá ti, že nikdy se již nezvedneš, ale nevzdáš to a jdeš dál po své cestě. Na konci tě čeká velká odměna, stejně jako malé dítě dostává za odměnu stabilitu na svých nohách, tak i ty dosáhneš stability ve svém životě. Tvé úsilí vložené do tvého života se ti vrátí. Vrátí se ti ve tvých snech a přáních. Tvé úsilí bude nakonec tím, co dokáže překonat vše. Proto nevzdávej se, i když nevidíš konec své cesty. Pamatuj, že co je teď, v tuto chvíli, nemusí za pár okamžiků být. Vzdát se všeho je tak snadné, ale vydržet je mnohem složitější.

3. listopadu

DOKONALÝ DEN

Dnešní den je výjimečný, ale jen tím, že ty sám ho takovým uděláš. Proto vkroč do tohoto nového dne s úsměvem a radostí. Buď šťastný, že žiješ, ať již je tvůj život jakýkoliv. Těš se na celý tento den a dostane se ti odměny. Mysli nejen na sebe, ale také na druhé. I oni probudili se do krásného dne, jen o tom ještě sami nevědí. Daruj jim lásku, neboť láska je to největší bohatství. Možná sám lásku vedle sebe nemáš, ale co není, může být. Stačí se jen na příchod lásky pořádně nastavit. Uděláš dnešní den krásným, nebo se budeš mračit na celý svět a stěžovat si, jak jsou na tebe všichni zlí, a ty jediný jsi dobrý a spravedlivý? Zapřemýšlej dnes o tomto všem a prožij den takový, jaký si ho přeješ. Vypusť všechny starosti z hlavy, a soustřeď se jen na krásu tohoto dne.

4. listopadu

OTEVŘI SVÉ OČI A DÍVEJ SE

Možná máš oči otevřené, však nevidíš veškerou krásu, která se ti nabízí. Hledáš jen to špatné, na každém a na všem, ale nevidíš to dobré. Dokud neotevřeš své oči dokořán, budou ti příležitosti stále unikat. Vše máš na dosah své ruky, stačí se jen natáhnout a uchopit. Přichází nyní, v tento den, k tobě hodně dobrého, ale se zavřenýma očima nic neuvidíš. Dívej se svým vnitřním zrakem a uvidíš svýma očima. Nezmeškej příležitosti, které nyní vchází do tvého života. Sen stává se skutečností, pokud prohlédneš. nic není nemožné, pokud to skutečně chceš. Poděkuj proto za vše, co ti dnešní den přinese, neboť jakmile uvidíš to, co vidět máš, budeš děkovat se slzami v očích. Nebuď dnes slepý k pravdě a ke skutečnosti, že tvé přání může se splnit kdykoliv, klidně i dnes.

5. listopadu

JSI HODEN VELKÉ LÁSKY

Ničeho se neboj a poddej se andělské lásce, která ti přináší lásku skutečnou. Miluj sebe, miluj své blízké, miluj lidi, které dnes potkáš, i ty, jež se na tebe mračit budou. I oni si zaslouží lásku, stejně jako ty. Jdi své lásce naproti, nedívej se na nástrahy, které tato cesta přináší. Lásku máš v sobě, jako každý člověk. Kdo skutečně miluje, ten u sebe dnes lásku svou bude mít. Miluješ tedy opravdu? Nebo je tvá láska jen předstíraná? Možná miluješ a toužíš po lásce, bys nebyl sám. Možná miluješ a toužíš po lásce, by všichni věděli, že k sobě patříte. Toto však není skutečná láska. Proč tedy nemiluješ tak, že cítíš štěstí druhého člověka? Proč nemiluješ bez podmínek? Pokud nevěříš lásce svého milého, pak nevěříš v lásku vůbec. A láska se ti bude vyhýbat.

6. listopadu

PODIVUHODNÉ ZMĚNY

Dnes nastraž své uši a otevři své oči. Nastává den velkých změn, proč bys nemohl být jeho součástí? Buď dnes připraven na cokoliv. Převezmi zodpovědnost za svůj život do vlastních rukou. Převezmi lásku do svých rukou. Neboť láska čeká na tebe, stejně jako veškeré změny. Musíš být ale na lásku skutečně připraven. Můžeš mít vedle sebe někoho, na kom ti záleží, ale toužíš po někom jiném. I to je láska. Nemusíš sedět doma v koutě, by sis mohl užívat svého života. Nedopouštíš se ničeho, ani nevěry, když čekáš na svou lásku po boku toho, kdo tě rozptyluje a přináší ti uspokojení. Připrav se tedy na změny. Nenastanou, pokud nebudeš připraven, protože způsobí mnoho krásných emocí, které nepřipravení neustojí.

7. listopadu

NAJDI SVÉ MÍSTO

Jaké je tvé místo na této pozemské cestě? Máš stát sám opodál a čekat na splnění svých přání, nebo spíše máš být součástí všeho? Nebuď dnes sám, nalezni sám sebe. Bez ostatních nejsi nic. Neříkej, že nikoho k životu nepotřebuješ. Nemůžeš být úspěšný, pokud budeš jednat sám za sebe a nikomu nedovolíš, by se k tobě přiblížil. Jsi součástí přírody, všech lidí, které potkáváš, své rodiny, přátel. Toužíš být potřebný, toužíš být milován. Dokud však budeš stranit se ostatních lidí, budeš stále sám. Máš snad potřebu již někoho obejmout, políbit? Proč to tedy neuděláš? Co ti v tom brání? Dej lásku a láska se ti vrátí. Však to nemusí být člověk, po kterém toužíš, může to být někdo, komu na tobě záleží. Stačí jedno objetí z lásky a přátelství, a uvidíš, nejenže nalezneš své místo, ale nastavíš se více na lásku.

8. listopadu

VYHNI SE SVÁZANOSTI

Svazují tě finance? Máš jich snad málo? Máš jich přesně tolik, kolik nyní potřebuješ ke svému životu. Nechceš je vložit do něčeho, co ti je zhodnotí, utratil bys je, a byl bys na tom stejně, jako jsi nyní. Nauč se rozpoznávat mezi tím, co skutečně potřebuješ a mezi tím, co chceš mít. Nepotřebuješ hmotné statky, nepotřebuješ hodně peněz, nepotřebuješ nic z toho. Toto pouze ty sám chceš. Chceš cestovat, utrácet za zbytečnosti, které budeš pouze hromadit. Cesta možná dá ti odpočinek na chvíli, nezbytné věci dají ti pocit, že udělají ti radost, do chvíle, než je odložíš do kouta a nevšimneš si jich. Polož si tedy dnes otázku, na co peníze chceš, zda je skutečně potřebuješ. Pokud je to tak, a potřebuješ je, budou ti poslány, pokud přiložíš ruku k dílu. Pokud bys je však utratil za zbytečnosti, pak poslány ti nebudou. Stavíš-li peníze na první místo, pak nedočkáš se jich, neboť tě svazují a vládnou ti.

9. listopadu

ŽIJ TAK, ABY SES ZA SEBE NEMUSEL STYDĚT

Možná máš ústa plná milých slov, co tě těší, co bys chtěl pro sebe a druhé udělat. Avšak skutečnost je taková, že to jsou pouze prázdná slova. Pokud nezačneš jednat, pokud svá slova neuvedeš v činy, nikdy nebudou mít tu správnou váhu. Naslouchej ostatním a uč se, z jejich vlastního života. Dělej vše tak, by ses mohl podívat sobě do očí a nemusel ses stydět. Věř si, a konej podle svého nejlepšího přesvědčení. Dělej jen to, co cítíš svým vlastním srdcem. Nezáleží na tom, co si o tobě ostatní myslí, neboť ty musíš mít čisté svědomí. Pokud ho máš, je vše v pořádku a nic ti dnešní den nezkazí. Pokud ho nemáš, pak přemýšlej, jak by ses zachovat mohl, bys napravil to, co tvou duši tíží.

10. listopadu

PŘIJMI SVÉ MYŠLENKY A NEPŘEMÝŠLEJ NAD NIMI

Dnes bude ti chodit mnoho myšlenek. Nech je jen tak plout, nezasahuj do nich svou logikou. Neboť nejsou to myšlenky tvé, ale tvých andělů, kteří chtějí tě upozornit na něco, co bys měl vědět a jak by ses měl zachovat. V myšlenkách mohou se objevit špatné i dobré věci. Možná přijmeš dnes i myšlenky někoho jiného. Zhodnoť proto, do jaké míry jsou to myšlenky tvé, a do jaké míry nejsou. Pokud se na tebe dnes někdo napojí svým myšlením, má to svůj zvláštní význam. Pokud budeš si jist, že nejsou to tvé myšlenky a budeš vědět, čí jsou, můžeš se s tímto člověkem zkontaktovat. Třeba se jen bojí k tobě přiblížit, aby nebyl posléze zklamán.

11. listopadu

PODÍVEJ SE DO SVÉHO NITRA

Vše, co potřebuješ nyní, máš uvnitř svého nitra. Toto vše čeká na odhalení a rozvinutí, i na probuzení k životu. Vše, co nyní pocítíš, co ukrýváš ve svém nitru, probouzeti se právě dnes bude ke svému životu. Dnes musíš zcela prozkoumat své nitro, a vyzdvihnout vše, co tam najdeš. Dřív, než se vše může uskutečnit, musí se probudit k životu. Dokážeš vše, pokud posloucháš své srdce. Svůj velký potenciál skrývaný uvnitř sebe probouzí se právě dnes a ty jsi obalován krásnou, láskyplnou energií, která září do širokého okolí. Mnoho lidí tuto energii vycítí. Nech probudit v sobě vše, co doposud jen spalo, neboť chce být probuzeno a vysvobozeno. Již nechce ukrývat se ve tvém nitru, ale chce konat - v lásce a pro lásku.

12. listopadu

NEDÍVEJ SE NA SVOU DALEKOU CESTU

Ať již v duchovním postupu, tak i v případě tvého přání nedívej se na to, jak dalekou cestu máš ještě před sebou. Neboť i když dlouhá může se zdát, může skončit ze dne na den. Čím více své pozornosti na ní budeš zaměřovat, tím delší tato cesta bude. I když jsi teprve možná na jejím začátku, můžeš být na jejím konci velice brzy. Neřeš proto čas ani její délku, neboť vše má svůj vlastní čas, vše přichází k tobě v době, kdy to skutečně potřebuješ nebo když jsi na to dostatečně připraven. Nedělej si starosti, neboť i na jejím konci můžeš udělat mnoho chyb, které tvou cestu jen prodlouží. Ať jsi na začátku nebo na konci, nevěnuj tomu svou pozornost, věz, že jsi právě v tom místě, kde nyní být máš.

13. listopadu

PŘIVOLEJ SI, CO V ŽIVOTĚ CHCEŠ MÍT

Pozitivní myšlení přivolává pozitivní věci. Pokud smýšlíš o sobě i ostatních pozitivně, pak věz, že tvé přání je již nyní před splněním. Na každou tvou otázku existuje odpověď, položíš-li otázku s láskou, pak dostaneš odpověď v podobě upozornění a navedení na správnou cestu. Pokud však je v tvé otázce zloba, nečekej pomoc od nás, andělů, v této chvíli. Můžeš si přivolat cokoliv, stačí pouhá myšlenka a dobré zdůvodnění, proč bychom měli ti to splnit právě v této chvíli. Důvod, že dlouho čekáš na splnění, není dobrým důvodem. Zamysli se nad tím, co jsi žádal a proč, jak změnilo se tvé myšlení po dobu tvé cesty, neboť změnit se muselo. Pokud se nezměnilo a ty máš stejné názory a důvody pro své přání, počkáš si ještě na jeho splnění. Cestou od vyslovení po splnění přání rosteš a vyvíjíš se, co bylo důležité na začátku, na konci zdá se velice malicherné.

14. listopadu

NECH VŠE PLYNOUT A ZRÁT

Netlač na nic, co ti nemůže být splněno v tuto chvíli, neboť vše má svůj vlastní vyšší důvod a vyšší cíl. Dostane se ti všeho, co žádáš, pokud zůstaneš sám v sobě svobodný, nesvázaný. Možná posloucháš příběhy ostatních, možná jim přeješ jejich štěstí, možná jim ho nepřeješ. Vše má svůj vlastní čas, ani květinku po zasazení nemůžeš donutit rychleji vyrůst, můžeš však o ní s láskou pečovat a vykoukne na tebe mnohem dříve, než si myslíš. I ta květinka potřebuje svobodu, potřebuje zesílit. Pečuj o ni a vyroste ti. Pečuj o lásku sám v sobě, a láska k tobě přijde. Pečuj o své zaměstnání či podnikání, a dobře se ti povede. Používej toto vše ve svůj vlastní prospěch, a nedočkáš se zatím dobrého výsledku. Přetváříš se každým dnem, procházíš transformací, kdy musíš ještě hodně zesílit, aby ses mohl osamostatnit, neztratil jsi svou svobodu a přesto došel jsi na konec svého přání.

15. listopadu

NEKOMPLIKUJ SI SVŮJ ŽIVOT

Tvůj život je tak prostý, stejně jako vše v něm. Narodil ses nahý, neměl jsi co skrývat. Přišel jsi na svět bez oblečení, které by bylo komplikací tvého zrození. A stejně měl bys nahlížet na svůj život. Někdy sám si ho komplikuješ svým myšlením, svými činy. Ale proč tak činíš? Copak nemůžeš stejně nahý, bez oděvu, ukázat se světu? Tvá duše je čistá, stejně jako bylo tvé tělo, a této duši nyní věnuj velkou pozornost. Proč si komplikuješ život něčím, co vlastně v životě nepotřebuješ, či co k tobě pomalu, ale jistě, přichází. Stačí jen otevřít dveře a vpustit dobré do tvého života. Nemáš se za co stydět, tak nevytvářej si zbytečně překážky.

16. listopadu

NAUČ SE MILOVAT

Možná nyní povíš, že nemusíš se učit milovat, že toto přeci již dávno umíš. Ale miluješ skutečně bez výčitek? Necháváš ostatní volně dýchat, nebo je dusíš svou láskou? Lásku nemůžeš vlastnit, láska je tam, kde chce nyní být. Nemůžeš si připoutat k sobě jiného člověka svými myšlenkami. Můžeš ho milovat, a on bude milovat tebe, pokud mu dopřeješ svobodu. Možná je člověk, kterého miluješ, ale je mnoho věcí, co mu neodpustíš. V mysli jsi možná odpustil, ale ve svém srdci? Neříkáš si, jak mohl tě opustit? Zda na to měl právo? Neříkáš si, že dívá se po jiných, tak jak tě může milovat? Myslíš, že se mu to líbí, toto tvé sevření, toto tvé nařčení? Vždyť láska je krásná právě proto, že je svobodná, kdy může kdokoliv ze vztahu odejít, pokud se cítí svázán či nespokojen. Láska je krásná, pokud jsou oba dva zamilovaní. A zamilovanost může trvat po celý život, pokud na lásce oba dva pracujete. Jakmile se duše cítí svázaná, pak nevstoupí do tohoto vztahu do chvíle, než se bude cítit volná.

17. listopadu

PŘIJMI VŠECHNY NOVÉ SKUTEČNOSTI

Ve tvém životě vše se převrací naruby, možná se již vše převrátilo. Nedokážeš zatím vše přijmout v klidu, bez emocí, bez slz, bez vzteku. Možná ti nejde podnikání, a místo, bys to nyní přijal, snažíš se proti tomu bojovat. Možná nemáš u sebe lásku, zamilovala se do jiného, opustila tě. Ani toto nedokážeš přijmout bez emocí. Místo toho, by sis říkal, že je to v pořádku, však užije si něco svého a vrátí se, pokud naše láska skutečně za to stála, bojuješ proti tomu všemi možnými prostředky. Láska trvá mnoho desítek let a nevyhasne, pokud to byla skutečná láska. Pokud nebyla, pak nestojí za to na ní čekat. Avšak pokud někde láska byla, jen tak se nevytratí, jen na malou chvíli usne, aby byla následně opět probuzena k životu.

18. listopadu

PODĚL SE O SVOU RADOST

Jistě ti dnes něco udělá velkou radost. A radost plodí opět radost. Proto poděl se s tím, komu věříš, o svou radost, neboť jen tak může růst a ty zažiješ mnoho radostí dnes. Také člověk, kterému se svěříš se svou radostí, zažije dnes radost. Nemusí to být radost velkých rozměrů, může to být maličkost, co tě potěší. Třeba ti napíše tvůj milý, třeba vyděláš pár korunek navíc, třeba potkáš někoho, kdo ukáže ti, že tě rád vidí. Radost plodí radost a lásku, ale také přivádí štěstí do života. Proto raduj se ze všeho, z malých i velkých věcí, ze slunce i z deště... Radost najdeš všude kolem sebe, stačí se jen dívat. Otevři srdce své této radosti a láska vstoupí do tvého života.

19. listopadu

NEJSI NA SVÉ STAROSTI SÁM

Nemáš, komu se svěřit se svými starostmi? Zapomínáš na nás? My tě rádi vyslechneme a také ti rádi pomůžeme. Nemusíš vše řešit jen sám, důvěřuj také ostatním, že vyřeší to možná lépe než ty sám. Máš určitou zodpovědnost, ale také je kolem tebe hodně lidí, kteří pomoci by ti chtěli, kdybys je o to požádal. Žádáš pravdu a dnes se ti pravdy dostane. Však jí cítíš ve svém srdci. Ne ve své mysli, neboť mysl plodí neskutečné závěry, které nezakládají se na pravdě. Naslouchej jen svému srdci, to povede tě a ukáže ti správnou cestu. Pokud budeš mít dnes nutkání cokoliv udělat, udělej to. Neboj se následků, i když by byly zpočátku negativní. Nenech se rozčílit, ale přijmi vše s klidem. Uvidíš, že se situace v tu chvíli vyjasní k tvé spokojenosti.

20. listopadu

STAŇ SE SOUČÁSTÍ NÁS, ANDĚLŮ

Není to vůbec složité, stačí, když tvé srdce přenese se do tvé mysli. Můžeš být svobodný, můžeš mít lásku, můžeš využívat nebeského bohatství, které se ti nabízí. Tak, jako jsme my s tebou, tak ty můžeš být s námi. Každý jsme ve svém světě, a přesto můžeme přejít do světa toho druhého. I ty k nám můžeš vstoupit, skrze své čisté srdce, skrze meditace, skrze láskyplné myšlenky. Zavři oči a nech splynout své tělo s námi. Budeš překvapen, jak jednoduché to je. Stejně, jako se stáváš součástí větru, kdy vane skrze tebe a rozevlává tvé kadeře, tak se můžeš stát také naší součástí. Toužíš po tom již velice dlouhou dobu, stačí jen naslouchat našemu vedení a nechat se doprovodit přesně tam, kde nyní být máš.

21. listopadu

VYZKOUŠEJ VŠE A NEVYMLOUVEJ SE, ŽE NĚCO NEJDE

Nikdy nemůžeš vědět, co přijde, co nastane, když nevyzkoušíš všechny možnosti. Stojíš velice o něco, ale vše jsi ještě nevyzkoušel. Zapoj tedy ruku k dílu, neříkej, že něco nejde, nebo že nemáš zájem něco udělat. Toužíš-li po něčem, pak jistě vyvineš také patřičnou námahu, abys toho dosáhl. Nestačí jen nás, anděly, požádat o pomoc, neboť rádi ti pomůžeme, pokud uvidíme také tvou vlastní snahu. Chceš, bychom ti přivedli příležitosti, bys mohl mít více peněz? Zapoj svou ruku k dílu, přijmi nabídky, které ti přijdou. Chceš snad svou lásku? Proč se s ní nespojíš, nebo jen náhodně nejdeš někam, kde víš, že se zdržuje? Nemusíš s ní přeci hned komunikovat, stačí, když uvidí tě, když bude tě mít v mysli. Pokud toto vykonáš vícekrát, pak sama osloví tě. Počítej také s tím, že nyní není sama, pokud si tuto cestu vybrala.

22. listopadu

DÍVEJ SE ČISTÝMA OČIMA

Každá situace ve tvém životě je pro tebe dobrá. Podívej se na svůj život z té lepší stránky. Pokud nyní se ti nedaří, pak hledej chybu u sebe, přemýšlej, zda udělal jsi vše, a jiné možnosti již nejsou. Třeba je to tvá velká touha, která brání zdaru nebo lásce. Třeba jen nejsi připraven a překážky jsou ti k dobru, neboť můžeš přemýšlet, proč tyto překážky den za dnem musíš překonávat. Nic není náhoda, a ani překážky ve tvém životě náhoda nejsou. Musíš se jim umět postavit, čelit jim, nebo je hodit za hlavu a věřit, že zítra bude lépe. Pak tak skutečně se stane. Nikdo ti nechce ubližovat, nikdo nechce, bys prožil svůj život bez lásky, bys obracel v ruce každou korunu. Tvůj úsudek je zahalen bolestí, tuto bolest pokus se odstranit ze svého života.

23. listopadu

NESUĎ DRUHÉ LIDI, NEBO BUDEŠ SOUZEN

Nelíbí se ti, jak se k tobě někteří lidé chovají? Využívají tě, a pak zahodí, když tě již nepotřebují? Skutečně máš tento pocit? Vidíš, jak někteří lidé jsou k tobě krutí? Pak je dobré zamyslet se, zda na tom nemáš také svůj díl viny. Ne, nechceme soudit tvé myšlenky právě dnes, žádáme, bys nesoudil druhé, když neznáš jejich motiv. Třeba je vše jinak, třeba myslí to s tebou dobře, třeba chtějí ti tím pomoci postavit se na své vlastní nohy. Proč se snižovat na jejich úroveň nebo ještě níže? Odsoudit někoho je tak snadné, a ulevující, však čistá duše nesoudí, čistá duše přijímá vše, co přichází, a nachází ve všem poučení. Nepouštěj tyto lidi již do svého života, nenech se omezovat. Jsi svobodný.

24. listopadu

NASLOUCHEJ PRAVDĚ

Proč posloucháš našeptávače, kteří nevěří tvému snu? Cožpak nemáš své vlastní cítění? Cožpak necítíš ve svém srdci skutečnou pravdu? Copak tě tvé srdce klame? Nezáleží na tom, co říkají ostatní. Někteří tváří se, že ti přejí štěstí, a přitom radují se z tvého neštěstí. Sami sebe označují za přátele a za ty hodné, však hodného v nich není nic, neboť jsou plni závisti. Sami neuvědomují si to, a vše konají v dobré víře, ale jen navenek. Spoléhej se proto jen sám na sebe, na svůj vlastní úsudek. Ostatní lidé nežijí tvým životem, nepíšou kapitoly tvého života. Ty sám víš nejlépe, jaký jsi a zda věřit si můžeš. Proto naslouchej pravdě svého srdce a nenech se ovlivňovat nikým a ničím.

25. listopadu

NEMUSÍŠ TRPĚT, NEJSI MUČEDNÍK

Proč tvé tělo trpí, proč trýzníš svou duši neštěstím, které ani nezažíváš? Utrpení není tě hodno, neboť v lásce a pro lásku máš žít a udělat pro ni všechno. Jen láska má tu moc vyléčit tvůj smutek, jen ty sám dáš tuto moc pravé lásce. Nedívej se na sebe jako na mučedníka, máš mnoho důvodů být šťastný, pokud budeš ty sám skutečně toužit být šťastný. Neboť své štěstí máš na dosah své ruky. Proč tedy prožíváš utrpení, proč se zbytečně trápíš? Pokus se změnit to, co se ti nelíbí. Jen tak dojdeš svého štěstí. Pověz si upřímně, co ti chybí a co ti vadí, a zapracuj na tom, aby se vše změnilo. Neboť změna může nastat, i když to nyní tak nevidíš. Je velice prověřována tvá víra.

26. listopadu

UDĚLEJ V PRAVÝ ČAS, CO JE POTŘEBA

Dnes k tobě bude chodit mnoho vzkazů, nazývat je můžeš intuicí. Budeš mít nutkání udělat něco, co přispěje ke splnění všech tvých přání. Tak to udělej, neboť musíš být velice připraven být v pravý čas na pravém místě. Probudíš se možná již s pocitem, že je třeba něco vykonat, oslovit milovanou bytost, rozjet nový projekt, upravit své podnikání. Může to být cokoliv. Tak to udělej a neboj se ničeho. Buď vytrvalý a nedej se odbýt. Splnění máš nyní na dosah své ruky. Nenech se vyvést z rovnováhy, i když ostatní budou proti tobě. Neposlouchej jejich řeči, a jdi vstříc naplnění svého přání. Dej na svou intuici a budeš na konci tohoto dne šťastný.

27. listopadu

NECH ROZKVÉST SVOU DUŠI

Duše rozkvétá skrze lásku, skrze lásku k milovanému člověku, skrze lásku ke svým bližním, skrze lásku ke svému poslání či povolání. Láska uzdravuje a dodává mnoho sil do dalších bojů. A ty jsi nyní připraven bojovat, prát se za to, co ve svém životě máš mít. Rozhodni se proto, zda skutečně máš v sobě sílu lásky, nebo si to jen namlouváš. Nech svou duši rozkvést, ať obdaří tě mnoha květy lásky, prosperity i zdraví. Nech ostatní, ať dělají špatná rozhodnutí, i když víš, že chybují, neboť oni sami přijdou jednoho dne na to, kde pochybili a napraví své chyby. Nepleť se druhým do života, a věnuj se jen rozkvětu své vlastní duše. I ty dělal jsi chyby, nyní nastal čas, bys všechny chyby napravil.

28. listopadu

UŽÍVEJ DNEŠNÍ, KRÁSNÝ DEN

Dnes je nádherný den, který máš jen ty ve svých vlastních rukách. Cokoliv dnes uděláš, vrátí se ti mnohonásobně. Proto dej pozor, zda tvé myšlenky a činy dnes budou spíše pozitivní, nebo negativní. Započíná se nová éra tvého života, započíná se tvé štěstí nebo neštěstí. Pokud musíš se dnes rozhodovat, rozhoduj se s láskou. Pokud nemusíš nic dělat, udělej něco jen sám pro sebe a pro ty, které máš tolik rád. Vždyť dnešní den skýtá ti tolik možností, byla by škoda promarnit byť sebemenší příležitost. Rozdávej radost a lásku, obklopuj druhé lidi pozitivní energií, předávej jim světlo, které dnes z tebe vyzařuje. Užij si dnešní den podle svého a podle svých vlastních představ.

29. listopadu

PŘEHODNOŤ SVŮJ ŽIVOT

Jdeš po duchovní cestě již dlouhou dobu a měl bys být správně nastaven. Co je pro tebe v životě nejdůležitější? Hned teď řekneš, že láska. Ale co když porouchá se ti něco, na co sis zvykl a používáš to v každodenním životě? Nahněvá tě to? Nebo to přejdeš a zjistíš, že to vlastně v životě nepotřebuješ? Myslím, že první odpověď je správná. Tak skutečně je to láska, co považuješ za nejdůležitější. Zvol jen jednu věc, a tu postav na první místo. Napiš si, co pro tebe tato věc znamená, co od ní vyžaduješ, co jí jsi schopen nabídnout. Pokud bychom ti vzali vše ostatní, stále byl trval na tom, že toto je nejdůležitější a na prvním místě? Zkus si to představit, jak o všechno ostatní přicházíš a zůstává ti jen ta jedna jediná věc. Pokud je to láska, stojíš bez peněz, ale zamilovaný. Možná s chatrným zdravím. Jsi toto pro lásku ochoten obětovat? Pokud ano, nemusíš se o zbytek obávat. Ale odpověz svým vlastním srdcem.

30. listopadu

PŘEVELIKÝ ÚKOL

Dnes od nás, andělů, dostaneš velký úkol. Rádi bychom ti splnili vše, co po nás žádáš, ale i ty musíš pro to něco udělat. Odpusť všem, co ti ublížili, zahoď zášť k ostatním lidem. Vše je tak, jak být má. Pokud připravili tě o něco, co ti nyní chybí, mělo to tak být, mělo se to právě k nim dostat, nebo se to mělo dostat od tebe. Udobři se s každým a požádej ty, komu jsi ublížil, o odpuštění. Požádej tak, bys odpuštění od nich získal. Ne tedy jen ve své mysli, musíš to udělat přímo. Nebude to pro tebe lehké, ale nastolíš tím harmonii ve svém životě. Zahoď vše ze svého života, co do něho nepatří. Nemluvím zde o nezbytných věcech, které stejně dlouhé roky nepoužíváš a jen oprašuješ, mluvím o tvém vlastním nitru a nastavení, jako je žárlivost, nenávist, nedorozumění, zlost, hněv a další negativní emoce. Zachovej si toleranci, lásku a pozitivní emoce.