Leviathan


Mnoho lidí se na tohoto démona vědomě i nevědomě obrací. Není přání jako přání, ale pokud chceme něco za cenu svého života, pak je to špatné. Toužit poznat je dobré, avšak toužit tak moc, že obětujeme cokoliv, je špatné.

Leviathan velice rád naslouchá všem, kdož žádají ho o poznání a chtíč. Zamilovat se do člověka je jistě v pořádku, chtít ho za každou cenu, i když ten člověk o to nestojí, je cesta k vyslovení přání Leviathanovi. A nejen v lásce.

Jak si představit Leviathana? Kdo měl možnost ho vidět, dá mi za pravdu, že je to opravdu ohavné stvoření. Dračí hlavy na šupinatém těle, s několika ocasy, na kterých má sečný konec, podobný štířímu ocasu, ale mnohem větší a nebezpečnější. Je jedním z démonických princů, zastupuje živel vody, nebezpečný, nespoutaný, smrtící. Jeho oči jsou červenožluté, ve kterých se snadno utopíte. Bible má částečně pravdu, když hovoří o Leviathanovi jako o mořském draku, ale je to velice mírné přirovnání.

Jakmile se v jeho spárech ocitnete, není příliš cesty ven. On vás prostě jen tak nepustí. Svým chtíčem sepisujete s ním smlouvu a vůbec nemusíte použít svou vlastní krev. Stačí, že svým přáním učiníte někoho nešťastným.

Něco jiného je požádat o spuštění Božích mlýnů, protože tam se trestá zlo, ale pokud obětujete nebo chcete obětovat dobrého člověka, pak nejedná se o Boží mlýny, ale o smlouvu s tímto ďáblem. A nemusíte mu tohoto člověka ani naservírovat, stačí, že po něm toužíte, ale on netouží po vás.

Dejte vždy pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to nejen splnit, ale s negativními vibracemi se to obrátí proti vám.

Vypovědět smlouvu s Leviathanem je tedy velice složité, ne však nemožné. Ale bude to něco za něco. Nepočítejte s tím, že se vás i poté vzdá, bude vás svádět, můžete onemocnět, můžete trpět nespavostí. Jen důsledná očista vás může poté zachránit, víra v Boha nebo vesmírné síly, dobrota vašeho srdce, laskavost. Jen tak se zbavíte Leviathana, jedině tak vám dá pokoj. Dokud nepomine úplné spojení, má ve vás zaseknutý drápek a jen tak vás nepustí. Čeká. Čeká na příležitost, na vaše selhání.