LEGATUS ANGELUS - POSEL ANDĚLŮ


Kdo z nás by nechtěl vidět a slyšet andílky! Nejen anděly, ale také duchy a další duchovní stvoření. Vnímat, mít zvýšenou intuici, umět naslouchat těmto stvořením. Vidět do budoucnosti, umět léčit, vyznat se ve starých, zapomenutých naukách. Jsou tři zvláštní znamení, které k tomu předurčují. Setkávám se s anděly již od svého narození, a nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, čím mohu být výjimečná, proč právě já (jako mnozí další) mám tento dar. Pokud zkoumala jsem náležitosti jednotlivých lidí, kteří jsou obdařeni stejně jako já (někdo více, někdo méně), našla jsem tři společné body, tedy to, co máme společného. Třeba i vy máte tento dar, a ani o tom nevíte, nerozvíjíte ho. Nebo třeba tento dar nemáte, ale chtěli byste toto vše, a stále se vám to nedaří, a vy nevíte proč. Projděme si tedy tyto 3 body společně. Kdo má všechny 3 body, jeho napojení je skutečně velké. Zde je možné vidět a slyšet nejen andílky, ale také duchy a další bytosti. Kdo splňuje první bod, a má ještě jeden ze dvou dalších bodů, umí naslouchat andílkům, vnímá duchy. Kdo má jen první bod, ale nesplňuje další dva body, ten má velice silnou intuici, mimosmyslové vnímání, věštecké sny.

1. Číslo 7 je zde velice důležité

Je třeba prozkoumat přímou rodovou linii. Tento bod máme všichni společný (tedy lidičky, se kterými jsem se setkala, a vězte, že nás není málo). Tedy rodová linie. Tu tvoří babička a dědeček, vždy z linie mužské, tedy rodiče vašeho tatínka. Ti měli určitý počet svých dětí. Je jedno, kolik těch dětí bylo, tedy vaši strejdové a tety. A přecházíme na jejich děti, tedy vaše sestřenice a bratranci. Zde se zastavíme a počítáme přesně tak, jak jste se postupně narodili. Uvedu zde příklad. Můj tatínek měl 3 sourozence, tedy mou tetu a 2 strejdy. Teta měla 3 děti, všichni starší než já. To máme číslo 3. Jeden strejda měl 2 děti, také starší než jsem já. To máme číslo 5. Druhý strejda měl jedno dítě, také starší než jsem já. To máme číslo 6. A můj taťka měl jen mě. Tedy jsem rozená sedmá v řadě z této linie.

2. znamení štír

Toto znamení je znamení smrti, ale také nového zrodu. Je osmým znamením zvěrokruhu, ležatá osmička značí nekonečno. Pokud jste se narodili právě v tomto znamení, a splňujete první bod, máte výjimečné schopnosti. K těmto bodům je třeba ještě připsat poslední bod. Někdo tento druhý bod splňuje, někdo splňuje první a třetí bod. A jaký je tedy ten třetí bod?

3. přelom dnů

Třetím bodem je přelom dnů, tedy čas, kdy jste se narodili. Je třeba být nočním tvorem, jež překlene dva dny zrození. Narodili jste se od půl dvanácté v noci do půl jedné ráno? V tomto časovém horizontu? Pak splňujete přelom dnů, kdy patříte do jednoho dne, ale máte energii a schopnosti dne druhého.

Pokud splňujete status posla andělů, pak spojte se s andílky a vyžádejte si své jméno. Dejte si pozor, vy nesete jméno od rodičů, vaše duše nese určité jméno, které ji dali andělé při vašem narození, a jméno jakožto posla andělů je také jiné. To obdržíte většinou od hlavních andílků, takto vás budou oslovovat, když k vám budou promlouvat. Mé jméno je Nabyelah. A jaké je to vaše?