rady andělů na leden den po dni


1. ledna

NÁDHERNÝ DEN

Máš před sebou štěstí, i když ho zatím nevidíš. Nastav své vědomí na toto štěstí, by mohlo vstoupit do tvých dveří. Dívej se kolem sebe, jak je vše krásné. Najdi na každém okamžiku to nejlepší, rozhlížej se kolem sebe, a uvidíš krásu, které sis dříve ani nevšimla. Stojíme stále při tobě, hádky nejsou důležité, tvá skleslá nálada není zapotřebí. Podívej se na sebe, dívej se našima očima. Jsi ta nejkrásnější bytost, která si zasluhuje hýčkat. Připravujeme tvou cestu ke štěstí, proto nezdráhej se již a usměj se na celý svět. Usmívej se sama na sebe, na ty, které máš ráda, protože tvůj úsměv má právě dnes velkou cenu. Tvůj úsměv a tvé vnitřní štěstí přivede štěstí do tvého života. Proto se již nemrač na tento svět a vnímej krásu kol dokola.

2. ledna

KLÍČÍCÍ ZÁZRAK

Vše má svůj čas, kterému můžeš vyjít vstříc. Vše roste z malého semínka a sílí, ale když se toto semínko zalévá láskou, sílí mnohem více. Láska mění životy, a je připravena změnit také tvůj život. Tvé myšlenky jsou dnes důležité, proto vyslov své největší přání, zasej semínko tohoto přání, abychom ti ho v krátké době mohli splnit. Dnes je den, kdy můžeš přiložit ruku k dílu a s láskou pečovat o toto své přání, dívat se každým dnem, jak roste. Abychom ti tvé přání mohli co nejdříve splnit, musíš otevřít své srdce. S otevřeným srdcem se nám mnohem lépe pracuje. Dnes poděkuj za vše, sama sobě, nám, co se ti do této doby podařilo. Tím otevřeš své srdce dokořán a my budeme moci zalévat semínko tvého přání a pečovat o něj až do jeho dospělosti.

3. ledna

LÁSKA

Neboj se projevit svou lásku, neboj se vyjádřit své city. Projev ji nahlas, projev ji komukoliv, koho miluješ. Tvá láska je jako otevřená kniha, dovol každému v této knize číst. Nech tuto svou lásku v sobě proudit a přijímej lásku od ostatních. Tvá láska je naší láskou a pamatuj, že láska je Bůh, a Bůh tě miluje. Předávej dnes tuto Boží lásku každému, kdo si ji zaslouží. Tato láska roste přesně tak, jak jí dáváš. Pokud dáváš hodně lásky, pak se ti dnes hodně lásky vrátí. Pokud s ní budeš šetřit a budeš jí chtít dát jen sobě či jednomu člověku, pak tvá láska bude slábnout, a také láska ostatních lidí k tobě zeslábne. Toužíš po lásce, buď tedy první, kdo ji ostatním projeví.

4. ledna

VÍRA A JISTOTA

Co pro tebe znamená víra? Je to jistota, kterou dáš na odiv, nebo spíše skrýváš v sobě? Věříš v lásku a sama v sebe? Věříš v nás, anděly? Kde je tvá víra, tam je tvá jistota. Najdi si čas, a popřemýšlej, čemu skutečně věříš. Tvé srdce je otevřené, jen občas se v něm objevují malé mráčky. Klopýtnutí dovede tě do cíle tvých snů, hladká cesta tě zavede jinam, odkud bude dlouhá cesta k tvým přáním. Co si tedy právě dnes zvolíš? Přemýšlej o všem, co se ti dnes stane, dobrého i špatného, a najdi svou vlastní cestu. Špatnými věcmi ukazujeme ti tvé chyby. Ty jsi připravena všechny chyby napravit. Jsi připravena mít vše, po čem toužíš. Stačí jen otevřít svou dlaň. Vše, co potřebuješ, vyjde z tvého srdce na tvou dlaň. Pak nalož s tím tak, bys byla spokojená.

5. ledna

ZMĚNA JE ŽIVOT

Je něco, s čím bychom ti měli pomoci? Je něco, co bys chtěla změnit? Najdi si pár minut svého času a popřemýšlej, zda je něco takového. Je čas na změnu, i když zpočátku to bude změna nepříznivá. Vždyť i náš pán šel po kamenité cestě za svým štěstím. Chceš změnit ostatní, nebo sebe a svůj život? Odpověz si na otázku, co se ti na životě nelíbí, co bys chtěla změnit. Věz, že můžeme ti v tom pomoci, však změnu musíš nejprve udělat sama v sobě. Pak teprve může se tvůj život změnit k obrazu tvému. Soustřeď se na pokoru a lásku, soustřeď se na své nitro. Zaplníme ho pocitem blaženosti, pokud budeš ochotná nám to dovolit. A dovolení budeme mít ve chvíli, kdy ty sama budeš připravená na změnu.

6. ledna

ZÁVIST

Závist není potřeba v tvém životě, neboť i jiní lidé závidí ti vše, co sami nemají. Někteří mají více než ty, a přesto i ty můžeš dosáhnout všeho, o čem budeš snít. Je lehké naříkat na osud, a nic pro své štěstí neudělat. Je tak snadné mít vše, mít lásku milovaného muže, mít peníze i práci podle svých vlastních představ a snů. Co si přeješ ze všeho nejvíce? Jmenuj jen jednu věc, kterou si z celého srdce přeješ. Jediné, co musíš udělat, je věřit, že to tak skutečně bude, že splní se ti tvé velké přání. Přitom tvé přání může se splnit teď a tady, během jednoho okamžiku. Pokud toto přání máš ve svém srdci, a nemáš v něm místo na pochyby, proč by se ti toto přání nemohlo splnit. Máš pochyby? Pak se je snaž zaplašit a zaplň srdce jen radostí.

7. ledna

OTEVŘI SVOU MYSL DOKOŘÁN

Nezavírej své srdce, ani svou mysl. Neboj se nového, neobvyklého, krásného. Naslouchej své intuici, neboť je to naše vedení. Vypusť všechny myšlenky a soustřeď se na naše vedení. Nemysli vůbec na nic a nech se vést. Zapiš si všechny myšlenky, které k tobě přijdou, a nehodnoť je, i kdyby nedávali smysl. Zkus se nad každou myšlenkou zamyslet, a objevíš svatou pravdu. Nalezneš klíč ke všem svým otázkám. Máš mnoho otázek, na které bys ráda znala odpověď. Tak naslouchej našim slovům a vnímej naše vedení. Dnes ti dáme odpovědi na vše, co tě zajímá.

8. ledna

ANDĚLSKÝ DAR

Co ukrýváš ve své mysli? Chceme pro tebe štěstí a lásku, chceme pro tebe jen to nejlepší. Odevzdej nám svou myšlenku i svou svobodnou vůli, a my přijmeme tvou velkou prosbu. Pokud se spokojíš s málem, pak nemůžeme pro tebe nic udělat. Pokud je však tvé přání velké, pak na něm můžeme začít pracovat. Nesmíš se však podceňovat, že právě toto si nezasloužíš, že nechceme ti to dát, neboť rádi splníme tvé přání. Jen si o něj musíš správně říct, musíš se přihlásit o tento dar. Jsi připravena ho přijmout? Nebo jsi příliš skromná a neumíš vyslovit nemožné přání? Žádné přání pro nás není nemožné. Je jen na tobě, jak vroucně nás požádáš.

9. ledna

OCHRANA

Ochráním tě dnes před ničivými silami, před vším zlem, pokud mi to dovolíš. Neohýbej se pod zátěží starostí, neposlouchej podmínky tvých blízkých. Jsi pod naší velkou ochranou, dnes můžeš dělat, co chceš. Jsi svobodný člověk. Nic tě neomezuje. Vystup z chaosu běžného života, vystup a neohýbej svůj hřbet pod tíhou okolního světa. Dnes jsi jen ty a my. Dnes budeme tě objímat svými křídly. Nesnaž se tomu bránit, odhoď vše negativní, co ve svém srdci uchováváš. Dnes není důvod truchlit, dnes je čas se radovat. Zapal tedy světlo ve svém srdci a starosti pusť z hlavy.

10. ledna

MEDITACE

Je čas hledat odpovědi v sobě, na všechny tvé otázky existuje jednoduchá odpověď. Máš ji ve svém srdci, máš ji v sobě. Pokud utichne okolní svět, v tu chvíli dostaneš odpovědi. Ve své meditace spoj se s námi. Nezoufej, pokud ti to hned nepůjde. Vždy je vše dokonale načasováno. Otevři svou mysl i srdce, nevnímej nic, jen tlukot svého srdce. Klid a důvěra v sebe sama jest ti nápomocná. Neutíkej, zastav se, dívej se svým vnitřním zrakem. Uvidíš nás, a uvidíš sama sebe. Uvidíš se ve světle, v jakém tě vidíme my. Nikdy tě neopustíme, dnes, ani nikdy v budoucnu. Věnuj nám pár minut tvého času, bychom mohli do tebe vstoupit a pomoci ti s tvým trápením.

11. ledna

KONEČNÝ CÍL

Je tvůj cíl nadosah a přesto ho nemůžeš dosáhnout? K tvému cíli vede tisíce cest. Kteroupak si vybereš? Obtížnou, nebo snad tu nejlehčí? Obtížná cesta je vždy nejrychlejší, lehká cesta je velice klikatá a do cíle dojdeš za dlouho. Vynořují se na tvé cestě překážky? Pak je to tím, že zastavit se máš a přemýšlet, co ti tyto překážky říkají. Mluví k tobě, vedou tě dál. Pokud se necítíš dobře, neděláš, co dělat bys chtěla, nejsi tam, kde právě teď být máš, pak zastav se a zamysli se. Kde bys chtěla právě nyní být? A co ti brání v tom přesně na tom místě být?

Pokud přijdeš na to, co ti brání, polož si otázku, co dělat máš, abys na tom místě byla co nejdříve. Zaposlouchej se do svých myšlenek a najdeš cestu ke svému štěstí.

12. ledna

DUCHOVNÍ RŮST

Snažíš se růst a rozumět našim radám i našemu vedení. Tak jako malé dítě klopýtne a upadne, tak i ty jsi již několikrát upadla. Ale vždy ses zvedla a šla jsi dál. Nedovolila jsi, by tě něco zlomilo. I dnes mnohokrát klopýtneš, ale vstaneš a půjdeš dál. Dál, blíž k našim radám, k našemu vedení. Budeš chtít rozumět našemu světu, budeš mít touhu zažít něco opravdu krásného. Opravdu to však chceš? Chce to tvé srdce, nebo je to jen pouhá malichernost malého dítěte, které se v tobě ukrývá? Znáš odpověď na tuto otázku? Pokud je to touha tvého srdce, pak ti toto splníme, pokud je to však jen rozmar, pak pokus se soustředit na své srdce, a tento rozmar pokus se odstranit. Dnes vyrosteš v duchovním světě, proto buď připravená toto přijmout.

13. ledna

LÁSKYPLNÉ SRDCE

Láska žádá důvěru. Věříš sama sobě? Věříš ostatním? Miluješ bez podmínek? Bez lásky není života, bez lásky je život jako prázdný pokoj, neudržovaný a špinavý. Je to nicota, která vstupuje do srdcí bez lásky. Tvé srdce hoří láskou. Zapomeň na starosti, nepodléhej dnes depresím, soustřeď se pouze na své láskyplné srdce. Je tam mnoho lásky pro všechny lidi, kteří lásku také umějí dát. Nesoustřeď se dnes na peníze, nesoustřeď se na materiálno, soustřeď se pouze na svou lásku. Cítíš teplo okolo tvého srdce? To láska chce jít ven, neboť tvé srdce dnes láskou překypuje. Neudus ji, ale rozdávej ji všude okolo. Pak k tobě zavítá i materiální bohatství.

14. ledna

ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ

Přemýšlela jsi někdy nad tím, co bys měla skutečně dělat? Je to tvůj sen z dětství, proto dnes sedni si a rozpomeň se. Co jsi chtěla dělat jako malá? K čemu tě to celou dobu táhne? Nepřemýšlej nad tím, zda na to máš, neboť tvá cesta se ti objevuje ve vlnách a nutí tě přemýšlet. Tvé poslání je krásné. Ale proč je tak krásné? Protože sis ho vybrala dávno před tím, než jsi přišla na svět. Vybrala sis ho a ono ti teď vstupuje do tvého života. Nech se nést na našich křídlech a soustřeď své myšlenky na své velké přání. To je tvá cesta, po které se máš vydat. Nepřemýšlej, zda na to máš, nepřemýšlej, zda máš na to dostatek peněz. Stačí k tomu jen tvá vůle. Vůle ponořit se do svého nitra a objevit, co se po tobě žádá. Právě dnes je čas jít touto cestou a neuhnout z ní.

15. ledna

ODPOČINEK

Dnes se snaž co nejvíc odpočívat. Přenechej nám své starosti, odpočívej a bav se. Vyjdi si s přáteli, nebo s těmi, které máš ráda. Relaxuj a nech o sebe pečovat. Nedělej dnes nic, co nepřináší ti potěšení. Dělej jen to, co udělá ti velkou radost. Neboť dnes je den radosti, tak raduj se z maličkostí i z velkých věcí. Raduj se ze svého života, a vše ostatní přenechej nám. Toužíme po tvé radosti, neboť tak naplňuješ vůli Boží, jen tak očistíš svou duši a zregeneruješ ji. Je příliš zanesená starostmi a obavami, proto dnes vnímej krásu přírody, krásu všeho okolo sebe. Je tolik věcí, které dnes pro sebe můžeš udělat.

16. ledna

NEDĚLEJ NEUVÁŽENÉ KROKY

Dnes tě zahalí pochybnosti, neboť to, co máš dnes v plánu, nespěchá. Proto ani ty nespěchej a posečkej. Tvé neuvážené kroky přivedly by tě k neštěstí, proto vyčkej na správný okamžik. Dnes se o ničem důležitém nerozhoduj, ani nepodepisuj nic, čeho bys posléze litovala. Vše má svůj čas, a dnešek je časem zrání, ne činů. Ztiš se a naslouchej. Nemarni zbytečně čas ukvapeností. Dnešek není vhodný na spěchání kupředu, je však vhodný na trpělivost. I kdyby tě dnes něco nutilo, rozmysli si své další kroky. Věnuj se svým pocitům a ucítíš nejistotu. Tato nejistota je naše dílo, neboť máš dnes posečkat, až se vše ujasní, až vyvstanou jiné možnosti.

17. ledna

MODLITBA

Dnes je čas na správnou modlitbu, a ty víš, co máš na srdci. Postůj chvíli a věnuj nám trochu svého času, zaposlouchej se do šumění našich křídel a vyslov svou modlitbu. Modlitba neměla by být sobecká, ale přesto se může týkat jen tebe samé. Soustřeď se na to, by tvá modlitba byla pozitivní a tvořivá, by tvá modlitba byla ku prospěchu tvému, však aby nikomu neublížila. Může to být jen pár slov, které nyní vyslovíš, jen poděkování za zcela zdánlivou maličkost, která však povede k velkým věcem.

18. ledna

NEJPODIVUHODNĚJŠÍ DEN

Vše máš nyní ve svých rukách. Jednej podle svého srdce a nebudeš litovat. Dnes neposlouchej svůj rozum, poslechni pouze své srdce. Neboť srdce ti nikdy nelže, tak jako rozum. Srdce vnímá všechny vibrace a dokáže vyzdvihnout to nejlepší, co v tobě je. Dívej se v dnešním dni na vše, co je krásné, co tě potěší, co ti udělá radost. Nemysli na zklamání ani negativní věci, vnímej jen to krásné. Neboť krásné k tobě přichází, proto nesmíš pustit dnes do svého života nic špatného.

Dnes jsi krásná a jedinečná. Jsi pánem své situace, proto nedovol nikomu a ničemu, by ti vnesl do srdce pochybnosti. Nedovol žádnému problému, aby ti zabránil v dnešní radosti. Nic není dnes důležitější než tvá radost.

19. ledna

ZMĚNA

Změna je život a ty chceš žít podle svých představ. Je třeba se na tyto změny připravit, byť budou dnes jen nepatrné, zanedbatelné. Vydej se na cestu poznání, vydej se na cestu za svým duchovním růstem, neboť změny, které se začínají probouzet, budou znamenat velkou změnu ve tvém životě v budoucnu. Chceš být šťastná? Hloupá otázka, povíš si, ale tato otázka je velice potřebná. Pokud chceš být šťastná, přijmeš tyto nepatrné změny ve svém životě. Pokud však tvá touha po štěstí není tak velká, pak uvízneš ve víru pochybností a nicoty. Rozhodnutí je na tobě. Vytrváš-li v tom, co skutečně chceš, pak přijde to. Cesta moudrosti a porozumění je ti nyní otevřena. Pojď za námi a vstup na tuto cestu.

20. ledna

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚC V ŽIVOTĚ

Jsme připraveni přinést ti dary, avšak musíš se dnes rozhodnout, co je pro tebe skutečně nejdůležitější v životě. Je to tvé zdraví? Láska? Peníze? Spokojená rodina? Nebo snad něco jiného. Zastav se a pověz, co je tím nejdůležitějším, co dáváš na první místo. Buď zcela upřímná a pověz nám, co máme vyléčit? Co tě potěší, co bys skutečně chtěla, co je tedy nejdůležitější právě pro tebe? Můžeme tvou duši na tuto věc nastavit, však musíš nám dát své svolení. Proto učiň to právě dnes. Nedívej se na to, co chtějí ostatní, ani na to, jak se ti to zrovna hodí. Co je tedy na prvním místě? Jaká priorita to je? Už víš? Ale ano, víš to již dlouhou dobu, jen jsi to správně ještě nepojmenovala. Neváhej a učiň tak nyní.

21. ledna

DÍKŮVZDÁNÍ A POŽEHNÁNÍ

Začni svůj den právě tímto činem, který nestojí tě více než pár vteřin tvého života. Žehnáme ti právě dnes a toto požehnání pošleme i těm, na kterých ti záleží. Jsme to i my? Rozhodni sama. Nezáleží na tom, zda v nás věříš, my věříme v tebe. To je to nejdůležitější. Chceme pro tebe jen to nejlepší, a chceme to právě dnes. Chceš to také? Nedívej se do minulosti a pohleď do krásné současnosti. Je opravdu krásná, dnešní den je krásná, ale to proto, že proudí tvá láska z tvého srdce. Nezastavuj tento proud své lásky a nech ho sálat kolem sebe. Pak dočkáš se malého zázraku, náznaku, že vše jde ke tvému štěstí. Ty to dokážeš, my ti věříme. A ty si musíš věřit také.

22. ledna

CESTA DO NEZNÁMA

Nezmítej se dnes ve svém životě, a udělej to, po čem skutečně toužíš. Máš tolik cest před sebou k prozkoumání všeho, včetně své duše. Neboj se vykročit, i když nevíš, jaký život tě čeká, neboj se nových věcí. Dokážeš vše, na co si vzpomeneš. Pokud to opravdu chceš. A ty chceš. Cítíme tvou touhu, proč se tedy bát obav. Očekávej to nejlepší a přijde to nejlepší. Očekávej překážky a přijdou překážky. Jakou cestou se tedy dnes vydáš? Mnoho krásných věcí na tebe čeká, a tyto věci čekají jen na tvé vykročení. Jsi připravena vykročit a splnit si to, po čem tolik toužíš. Je to nyní jen na tvé odvaze. Žádná cesta k poznání není nesprávná, všechny vedou ke štěstí. Překážky, které se dnes vynoří, dostala jsi darem, neboť byla jsi vybrána, abys je sílou myšlenky odstranila a mohli jsme ti seslat tvé vysněné štěstí.

23. ledna

PRAVDA A SVOBODA

Dnes dostane se k tobě více informací, více našich znamení. Poznáš pravdu a lež? Poznáš svobodu a svázání? Dnes tě objímáme svými křídly, ochraňujeme tě a posíláme znamení pravdy a svobody. Není to jen krásný sen, je to skutečnost. Odevzdej se nám dnes a naslouchej. Nemarni dnes čas v pochybnostech a nedůvěře. Pravda tě osvobodí. Proto naslouchej, nám, lidem kolem, přírodě. Naslouchej této pravdě a uč se. Poznej nepoznané, poznej nadpozemské. Tvé srdce, mysl i duše je nyní čistá, avšak je třeba poznat celou pravdu o všem, co tě trápí.

24. ledna

POMOC NAJDEŠ V SOBĚ

Trápí tě dnes něco zvláštního? Máš spoustu otázek? Na každou otázku existuje odpověď. A odpověď se skrývá v tvém srdci. Nespokoj se s lichými řečmi, nespokoj se dnes se sliby, odolej vábení ďábla. Tvá duše je neposkvrněná, a láká nečisté síly. Pohlédni proto do svého srdce a konej dnes podle jeho vůle. Nenech se strhnout do hádek či negací, které dnes obklopovat tě budou. Jsi pevná jako skála, jsi chráněná námi, anděly. Avšak podlehnout vábení je tak snadné, a ani naše ochrana ti poté nepomůže. Proto zachovej si své kladné vlastnosti a dnes je používej více, než kdy jindy. Nenech se ovlivnit, máš svůj vlastní rozum. Máš své srdce. A víš sama nejlépe, co je dnes pro tebe nejlepší.

25. ledna

ČEKÁNÍ NA ZÁZRAK

Nepotřebuješ chtíč, který řídí tvé myšlenky, neboť my jsme s tebou a vidíme do tvého srdce. Duchovní život je tak skutečný, jako život pozemský, plný očekávání a vzrušení. Stačí se mu jen otevřít. Není nesplnitelných přání, pokud sídlí na dně lidského srdce, bez omezování a bez výhrad. Všechna přání se stávají skutečností, když je čekáš nejméně. Odevzdanost každého přání je jedinečná a nutná, by zázrak mohl přijít do tvého života. Žiješ-li po našem boku, dovolíš nám tě doprovázet na tvých cestách, pak věz, že tvé čekání na zázrak chýlí se ke konci. Stačí nám vpustit zcela do tvého života, stačí nám důvěřovat, stačí nemyslet na své přání. Pak stane se zázrak, který ohromí tě, neboť ho čekat nebudeš. Stane se tak dnes, brzy, nebo v budoucnu? Vše máš ve svých rukách a ve svém srdci.

26. ledna

OPUSŤ A NAJDI SÁM SEBE

Ne, nechceme, bys dnes opouštěla svou rodinu, ale svůj starý život a své myšlení. Nelze vytvořit nový, krásný život na starém místě, pokud zůstáváš ve svém vlastním životě. Podívej se nyní do sebe a vezmi vše, co je špatné a nahraď to lepším. Najít sám sebe je tak lehké, opusť tedy své staré myšlení a podívej se na své chyby, stále opakující se chyby. Vidíš je nyní, v tuto chvíli? Je něco, co máš v sobě, a přesto by se ti to nelíbilo na ostatních? Je taková vlastnost, která ti brání v růstu a ve štěstí? Najdi ji a nahraď vlastností krásnou a čistou. Není cesty zpět, je jen cesta vpřed. To, po čem toužíš, dostaneš ve chvíli, kdy změníš sama sebe, kdy soustředit se budeš na sebe a ostatním dáš volnost, kterou potřebují ke svému růstu.

27. ledna

ÚSMĚV PŘINÁŠÍ LÁSKU A ŠTĚSTÍ

Tvůj úsměv má velkou sílu, proto ho dnes používej více, než kdy jindy. Tvůj úsměv potěší mnoho lidí, a vrátí se ti v podobě spokojenosti. Pohlédni na svůj život, jak žiješ, jak myslíš, jak vše vnímáš, co bys chtěla ve svém životě změnit a proč. Odolej dnes nepořádku ve své duši, pustošení tvých vlastních přání a usmívej se na vše kolem sebe. Hledej ve všem to nejlepší, i když budeš smutná. Smutek není důležitý, důležité je tvé nastavení na štěstí. Soustřeď se na to nejlepší, co v sobě máš. Máš v sobě kus malinkatého, andělského světa, našeho světla lásky, proto nech ho dnes proudit a nezažiješ zklamání. To, co nyní vyšleš, vrátí se ti mnohonásobně. Proto otevři své srdce skrze úsměv a pusť naše světlo ven, nechť tě obklopí a ty staneš se zářivou bytostí.

28. ledna

VYŠŠÍ VĚDOMÍ

Naslouchej a slyš naše slova a naší hudbu. Ztiš své kroky, ztiš své tělo, ztiš své srdce. Slyšíš tlukot svého srdce? Až přestaneš ho slyšet, pak uslyšíš naše slova pronesená k tobě. Měníme právě dnes tvůj život podle tvých představ, naslouchej a dojdeš poznání. Rozdávej lásku kolem sebe, vyslov ta kouzelná slůvka lásky ke všemu živému. Miluj vše, abys byla milována. Své bohatství máš uvnitř sebe, není to majetek, který dá se shromáždit, jsou to tvé vzpomínky, myšlenky a nápady. Toto je tvé skutečné bohatství, které roste a sílí. Stejně jako láska, kterou dnes rozdáváš. Láska nikdy nemizí, jen může sílit. Proč ji tedy dnes neposilníš svou vlastní vůlí, by k tobě přišla čistá a vroucí láska, bys mohla zažívat pocit štěstí? Přinášíme nyní radost do tvého života, otevři jí dveře, ať může vstoupit. Otevři jí dveře skrze svou lásku.

29. ledna

ODHOĎ NAPĚTÍ A STRES

Dnes není důvod se stresovat, dnes není důvod žít v napětí. Tvé názory - některé jsou správné, jiné nikoliv. Co ti brání změnit své myšlení a přijmout něco zcela bez podmínek? Neboj se ničeho, neboj se problémů, neboť problémy v tvém životě neexistují, pokud se na ně budeš dívat ze správného úhlu. Je mnoho perspektiv, proč tedy nedat místo té, kterou zatím nevidíš? Problémy mizí, protože je nechceš ve svém životě. Nedrž je tedy u sebe a věř, že vše bude v pořádku. Problémy se živí tvým strachem, tvým myšlením na ně. Pokud je vypustíš ze své mysli, problémy odejdou, neboť nebudeš je držet u sebe. Problémy jsou jako láska - miluješ člověka a držíš ho u sebe, věnuješ se mu, a držíš ho u sebe, děláš to co chce a držíš ho u sebe. Jakmile se však soustředíš na něco jiného, tento člověk odchází. Proto nedopusť, by problémy byly součástí tvého života.

30. ledna

RADOST VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA

Chybí ti radost v nějaké oblasti? Přemýšlíš o tom, proč tomu tak je? Není to v tvé píli, není to v tvém přání, je to v tvém srdci. Do všeho dej své srdce a dobře se ti povede. Buď hrdá na vše, co jsi zatím vytvořila, neboť to je pravé štěstí. Pokud dáš srdce do všeho, co konáš, bude to pro tvé dobro. Tvá radost z dobře odvedené práce sílí, však pokud neraduješ se, pak chybí v této neradosti právě tvé srdce. I platit složenky můžeš s radostí, pak peníze, které vydáš, vrátí se ti jinou cestou. Radost a láska jdou ruku v ruce, radost a láska vedou ke štěstí. Není to jen láska k milovanému člověku, je to láska v tobě samé, v tom, komu a čemu svou lásku dáváš. Protože pak ji můžeš jen získat.

31. ledna

NEOBLOMNÝ ČAS

Jsi jako slunce, které pluje na nebi a které dává ti energii. Ráno snaž se vstát s úsměvem, neboť jsi jako malé miminko, plná síly. Jsi dítě, tak hraj si. V poledne padnou na tě povinnosti a ty dospěješ. Však večer sil ti ubývá, jako staré vrásčité ženě. Chceš však toto vše? Vždyť čas nezná hranic. Pokud po ránu k sobě pustíš radost, pak jsi jako čas, který se právě zrodil. Když však vstaneš s nechutí, tvůj celý den bude stár jako celá věčnost. Co však chceš? Být mladá, krásná? Však jsi. Jsi přesně taková, jak se cítíš po ránu. Podívej se do zrcadla, podívej se do svých očí, a uvidíš krásnou bytost, hodnou milování. Tak, jako tě milujeme my, budou tě milovat i ostatní. Stačí jen sama sebe milovat. Nesužuj se věkem ani starostmi, jsi krásná a ukaž dnes všem okolo sebe, jak krásná jsi. Pak i oni o tebe pečovat budou s láskou, která dodá ti na kráse.