láska a vztahy II.

jakoukoliv otázku můžete vyměnit za svou vlastní


obnovení lásky ve vztahu– 546 kč / 27,30 €

objednací kód: 12-80

Proč nemám láskyplný vztah? Co dělám špatně? Kde se stala chyba? Je nakloněn můj partner lásce? Co bychom měli dělat, aby láska byla opět s námi? Co naopak dělat nemáme? Stojí náš vztah za záchranu?

Doba: 42 min

odchod z partnerství– 468 kč / 23,40 €

objednací kód: 12-81

Co mi dává ve vztahu partner? O co ve vztahu s ním přicházím? Je odchod z partnerství dobrý nápad? Jak to vezme partner? Bude mi bez něj lépe? Zvládnu život bez partnera aneb co dělat pro snadné zvládnutí?

Doba: 36 min

odmítnutý partner– 624 kč / 31,20 €

objednací kód: 12-82

Jaký je člověk, který mě tajně miluje, a já o něj nestojím? Vyzná mi svou lásku? Zamiluji se do něj? Jaký bych s ním měl život? Co udělá, když ho odmítnu? Jak se mám bránit jeho případnému hněvu? Bude mi dělat problémy? Jak s ním mám jednat?

Doba: 48 min

odpuštění– 546 kč / 27,30 €

objednací kód: 12-83

Jak se cítí člověk, kterému jsem ublížil? Je připraven mi odpustit? Pokud ne, odpustí mi někdy? Zapomene na to, co se mezi námi stalo? Obnovíme opět kontakt? Jsem připraven na jeho odpuštění? Mám ho kontaktovat a omluvit se?

Doba: 42 min

Odstranění problému– 780 kč / 39 €

objednací kód: 12-84

Jak se chovám ve vztahu? Jak se chová ve vztahu partner? Jaký je problém mezi námi? Kde problém vznikl nebo vzniká? Čím problém přiživuji já? Čím problém přiživuje partner? Co dělat pro zdárné vyřešení? Co nedělat, jak ho neřešit? Jakého mohu dosáhnout výsledku, když budu problém řešit doporučeným způsobem? Co se stane, když problém řešit nebudu?

Doba: 1 hodina

omezenost kontaktu– 624 kč / 31,20 €

objednací kód: 12-85

Budeme se vídat častěji? Jak se mám chovat? Udělá si na mě čas? Prožijeme v blízké době společné chvíle? Cítí něco k manželce? Rozhodne se pro mě? Jak lépe snášet naše odloučení? Stojí mi vůbec za tu námahu?

Doba: 48 min

omezování partnerem– 780 kč / 39 €

objednací kód: 12-86

Proč mě partner omezuje nebo ponižuje? Jaký je to člověk? Je chyba ve mně, napomáhám tomu? Mám změnit své chování? A pokud ano, jak se zachová? Co ho vede k mému ubližování? Mám ho opustit? Našel bych si lepšího partnera, nebo by byl stejný? Ublíží mi někdy fyzicky? Mám se bát o svůj život?

Doba: 1 hodina

on-line láska– 780 kč / 39 €

objednací kód: 12-87

Je tento člověk upřímný? Myslí to se mnou vážně? Jaké má pozitivní vlastnosti? Jaké má negativní vlastnosti? Mohu se s ním setkat? Dojde k našemu setkání? Jaké pocity budu mít z tohoto setkání? Jaké pocity bude mít z našeho setkání? Vznikne mezi námi láska? Zůstaneme spolu?

Doba: 1 hodina

Otec mého dítěte– 468 kč / 23,40 €

objednací kód: 12-88

Jaký je to skutečně člověk? Co cítí k našemu dítěti? Jaký vliv na život našeho dítěte bude jeho otec mít? Proč se k našemu dítěti nechová podle mých představ? Mají ti dva společnou cestu, nebo se jejich cesty rozejdou? Co by si mé dítě přálo ohledně vztahu se svým otcem?

Doba: 36 min

partnerský problém– 546 kč / 27,30 €

objednací kód: 12-89

Jakou mám osobnost? Jakou má partner osobnost? Jaký problém mezi námi leží? Co mám udělat, aby se problém vyřešil? Čeho se mám ohledně tohoto problému vyvarovat? Jak problém dopadne, když ho budu řešit? Jak problém dopadne, když ho nebudu řešit?

Doba: 42 min

partnerství– 780 kč / 39 €

objednací kód: 12-90

Co od vztahu očekávám? Co od vztahu očekává partner? Co je ve vztahu rozbité? Jak vnímám nyní náš vztah? Jak vnímá nyní náš vztah můj partner? Jak se mi zdá partner teď? Jak se mi zdál partner na první pohled? Jaké mám obavy o vztah? Jaké okolní vlivy na náš vztah působí? Jaké máme ve vztahu vyhlídky do budoucna?

Doba: 1 hodina

Partnerství II.– 780 kč / 39 €

objednací kód: 12-91

Který partner se k nám nejvíce hodí, jaké je jeho hvězdné znamení? Který je pro nás nevhodný, nebo by s ním byla větší práce, na vztahu, na lásce? Je pro nás lepší žena nebo muž? S kým najdeme to skutečné štěstí? Používají se i karty, minerály, ale i kyvadlo.

doba služby: 1 hodina

Pecivál– 546 kč / 27,30 €

objednací kód: 12-92

Má můj partner radost ze života? Mohl by být akčnější? Jak ho vyprovokovat k akci? Je ve vztahu šťastný? Proč neprojevuje více aktivity? Proč si mě nevšímá? Má mě vůbec rád?

Doba: 42 min

perfektní partner– 858 kč / 42,90 €

objednací kód: 12-93

Je mi souzeno potkat perfektního partnera? Kde žije tento člověk? Jaký je? Co vykonává za povolání? Čím se zabývá ve volném čase? Kde bych ho mohl potkat? Kdy bych ho mohl potkat? Jaký život s ním budu mít? Vezmu si ho? Budeme mít svatbu? Budeme mít miminko?

Doba: 66 min

platonická láska– 936 kč / 46,80 €

objednací kód: 12-94

Hodíme se k sobě? Pojí nás společná karma? Co od vztahu očekává? Přál by si být se mnou? Začneme spolu komunikovat, psát si? Mám si ho přidat na facebooku nebo jiné sociální síti? Jak toto přidání mezi přátele přijme? Rozhoupe se k něčemu? Jak mě vnímá, co si o mně myslí? Pozve mě někam? Co mám udělat, abychom se sblížili? Kdy bychom se mohli sblížit?

Doba: 72 minut

Podezření na nevěru– 468 kč / 23,40 €

objednací kód: 12-95

Zakládá se mé podezření na pravdě? Co se mému partnerovi ve vztahu nelíbí? Co by rád ve vztahu změnil? Přemýšlí o rozchodu? Přemýšlí o nevěře? Je někdo, kdo se mu moc líbí?

Doba: 36 min

Pochybnosti– 546 kč / 27,30 €

objednací kód: 12-96

Je můj partner skutečně ten pravý? Proč mám v sobě pochybnosti? Pochybuje také on o našem vztahu? Co se o svém partnerovi ještě dozvím? Přečkáme společně všechna úskalí společného života? Jak se postaví k důležitým problémům, pokud nastanou? Budeme spolu šťastni?

Doba: 42 min

Ponižování ve vztahu– 546 kč / 27,30 €

objednací kód: 12-97

Proč mě partner ponižuje? Jaký důvod mu k tomu dávám? Přináší mu to radost? Co mám dělat, aby se to nestávalo? Je partner nespokojený v našem vztahu? Potřebuji ho k životu? Jak bych se měl bez něho?

Doba: 42 min

porozumění rozchodu– 1326 kč / 66,30 €

objednací kód: 12-98

Co ke mně nyní cítí? Jak mě nyní vnímá? Proč se chová jinak, když mě vidí a když mě nevidí? Proč na vše reaguje negativně? Co mám udělat, aby přijal mé pozvání? Mohu ho někam pozvat? Jaký byl skutečný důvod našeho rozchodu? Jaký má vztah k ženám ve své rodině? Jaký má vztah k ženám všeobecně? Očerňuje mě někdo před ním? Pokud ano, jak to vnímá? Máme ještě společnou budoucnost? Myslí na mě? Mohu něco udělat, aby mě chtěl jako dřív, případně co? Co u ostatních hledá, co já mu dát nedokážu? Čeho se ve vztahu se mnou obává? Je lépe na něho zapomenout a jít jinou cestou, nebo tu šance na návrat je?

Doba: 102 min

porozumění s partnerem– 1248 kč / 62,40 €

objednací kód: 12-99

Jak se partner projevuje ve vztahu? Co nosí v hlavě? Co nosí v srdci? Co je pro něj důležité? Co ho nezajímá? Co ho formovalo nebo poznamenalo? Kam vědomě směřuje, k čemu chce dojít? Co tají, skrývá nebo nerad ukazuje? Co potlačuje nebo vytěsňuje? Co si přeje? Čeho se bojí? Co mu osud chystá již brzy? Co mu chystá ve vzdálené budoucnosti? Co se může podařit už brzy, čeho by mohl dosáhnout? Co se může podařit později? Co vám tento partner přináší do života?

Doba: 96 min

pravda o vztahu– 858 kč / 42,90 €

objednací kód: 12-100

Jaký jsem právě teď ve vztahu? Jaký je právě teď partner ve vztahu? Jaké máme společné cíle? Chci tento vztah opravdu? Chce tento vztah partner opravdu? Jaká je naše iluze o vztahu? Jak to mohu napravit? Jak to může partner pomoci zachránít? Jaké jsou naše nevyřešené skryté problémy? Co si promítám do partnera? Co si partner promítá do mě?

Doba: 66 min

právo na lásku– 390 kč / 19,50 €

objednací kód: 12-101

Proč jsem se zamiloval do ženatého muže (vdané ženy)? Co ke mně cítí? Má také tak zamotanou hlavu, jako já? Co by si přál ze všeho nejvíce v tomto trojúhelníku? Má náš vztah budoucnost? Jak dlouho náš vztah potrvá?

Doba: 30 min

Pravý přítel– 624 kč / 31,20 €

objednací kód: 12-102

Jak to se mnou kamarád/ka myslí? Jak se vnitřně staví k mé partnerce (partnerovi)? Tuší můj partner, co ke mně kamarád/ka cíti? Jakou budoucnost bychom spolu měli? Pokud zůstane jen u přátelství, jak dlouho potrvá? Pokud by bylo něco víc, zničí to naše přátelství? Dozvěděl by se můj partner/ka o tomto románku? Jak by se k tomu partner/ka postavil?

Doba: 48 min

problém ve vztahu a jeho odstranění– 780 kč / 39 €

objednací kód: 12-103

Jak se chovám ve vztahu? Jak se chová ve vztahu partner? Jaký je problém mezi námi? Kde problém vznikl nebo vzniká? Čím problém přiživuji já? Čím problém přiživuje partner? Co dělat pro zdárné vyřešení? Co nedělat, jak ho neřešit? Jakého mohu dosáhnout výsledku, když budu problém řešit doporučeným způsobem? Co se stane, když problém řešit nebudu?

Doba: 1 hodina

první pohled– 546 kč / 27,30 €

objednací kód: 12-104

Co znamenají pohledy, které ke mně vysílá - proč se na mě láskyplně dívá? Má zájem? Jak se to bude dál vyvíjet? Co pro to mohu udělat? V čem mu můžu věřit? V čem mu věřit nemám? Vznikne mezi námi vztah?

Doba: 42 min

první rande– 780 kč / 39 €

objednací kód: 12-105

Co od schůzky mohu očekávat? Těší se partner na naši schůzku? Co ke mně cítí? Co říká jeho srdce? Myslí to se mnou vážně? Z čeho má strach? Jak hluboko je tento strach ukotven? Jak se bude cítit po našem setkání? Jak se budu cítit po našem setkání? Máme naději na společnou budoucnost?

Doba: 1 hodina

přátelství s překážkami– 624 kč / 31,20 €

objednací kód: 12-106

Na jaké úrovni se nachází naše partnerství? Kam se ztratila zamilovanost? Proč toužím, aby se partner změnil? Jaká je energie našeho vztahu? Jak docílit štěstí ve vztahu? Jaká jsou naše přání ohledně vztahu? Co nás čeká ve vztahu, na co si dát pozor? Jakými změnami je třeba projít?

Doba: 48 min

Překvapení– 468 kč / 23,40 €

objednací kód: 12-107

Jaké překvapení mohu čekat od partnera? Jak se mi toto překvapení bude líbit? Za jakým záměrem mě překvapí? Co mi toto překvapení přinese do života? Čím nám to obohatí vztah? Oplatím partnerovi toto překvapení?

Doba: 36 min

přiblížení partnera– 1092 kč / 54,60 €

objednací kód: 12-108

Co do vztahu přináším já? Co do vztahu přináší partner? Jaký je náš vztah? Co od našeho vztahu chce nebo očekává partner? Má o mě zájem? Je připravený se přiblížit? Mám se k němu přiblížit? Jak ho získat? Čeho se vyvarovat, když ho chci získat? Pravděpodobný vývoj našeho vztahu, aneb jakou šanci mám? Jaká je nejvyšší možná perspektiva našeho vztahu? Je ženatý nebo zadaný? Bude se rozvádět, nebo rozcházet s partnerem (pokud nějakého má)? Jak se k našemu možnému vztahu postaví?

Doba: 84 min

rozbor vztahu– 624 kč / 31,20 €

objednací kód: 12-109

Jaký je náš současný vztah? Co máme společného, proč jsme spolu? V čem jsme každý jiný? Co si můj partner myslí o našem vztahu, co by rád změnil? Jak to bude s naším vztahem v budoucnu? Jak se náš vztah vyvíjí, na co se máme připravit? Jaké problémy a překážky nám do vztahu vstoupí? Co dělat pro udržení vztahu?

Doba: 48 min

rozešel jsem se s partnerem– 780 kč / 39 €

objednací kód: 12-110

Jak náš rozchod bere partner? Udělal jsem dobře? Co mě čeká nyní v oblasti lásky? Je možný návrat k partnerovi nyní? Je možný návrat k partnerovi v budoucnu? Změní se partner, aby vztah mohl fungovat, již v blízké době? Změní se partner, aby vztah mohl fungovat, v delším časovém období? Uvědomí si své chyby a bude je chtít napravit? Kdy bude vhodná doba pro návrat? Nebude mi vyčítat rozchod nebo můj současný život?

Doba: 1 hodina

rozhodnutí mezi dvěma partnery– 624 kč / 31,20 €

objednací kód: 12-111

můj partner č. 1 Co mi přinese, pokud budu s tímto partnerem? Co mě s ním čeká? Jak to se mnou myslí? můj partner č. 2 Co mě čeká s tímto partnerem? Co mě s ním čeká? Jak to se mnou myslí? Zhodnocení S kým bych měl lepší život? Koho bych měl opustit?

Doba: 48 min

Rozchod ano nebo ne?– 468 kč / 23,40 €

objednací kód: 12-112

Bude partner šťastný, když zůstanu? Mám odejít? Proč mám odejít? Kdy je vhodný čas na odchod? Budu šťastný, když odejdu? Bude partner šťastný, když odejdu?

Doba: 36 min

rozvodové řízení– 702 kč / 35,10 €

objednací kód: 12-113

Chci požádat o rozvod, je to skutečně správná cesta? Je možné náš vztah ještě zachránit? Chce partner náš vztah zachránit? Pokud přistoupíme k rozvodu, jak bude probíhat? Na co si mám dát největší pozor ze strany partnera u rozvodového jednání? Co bude s našimi dětmi dál? Jak budou rozvod vnímat naše děti? Jak to bude s vypořádáním majetku? Najdu si lepšího partnera?

Doba: 54 min

sousedské vztahy– 546 kč / 27,30 €

objednací kód: 12-114

Proč si nerozumíme? Co se mu na mě nelíbí? Proč mi dělá naschvály? Jaký je důvod jeho nesnášenlivosti? Je možnost usmíření? Kdo by měl udělat první krok? Čekají nás nějaké větší problémy a nedorozumění?

Doba: 42 min

stalking– 780 kč / 39 €

objednací kód: 12-115

Proč mě tento člověk stále kontaktuje? Kam až je ochoten zajít? Hrozí mi od tohoto člověka nějaké nebezpečí? Zanechá tohoto jednání sám od sebe? Bude se jeho jednání stupňovat? Pozoruje mě, aniž bych o tom věděl? Jsem v nebezpečí já, nebo někdo z mé rodiny? Je ve spojení s někým, kdo ho v tomto jednání podporuje? Co mohu udělat, jak se mám bránit? Mám na tohoto člověka podat trestní oznámení?

Doba: 1 hodina

stávka vztahu– 624 kč / 31,20 €

objednací kód: 12-116

Je náš vztah schopen přežít? Má cenu bojovat za tento vztah? Pokud začnu bojovat, bude bojovat i můj partner? Stojí můj partner o vztah se mnou? K čemu to povede, když začnu o vztah bojovat? Co se stane, pokud bojovat nebudu a nechám vztah tak, jak je nyní? Co nám ve vztahu chybí, na čem je třeba zapracovat? Jak se k tomu mám postavit?

Doba: 48 min

svatá řeka opuštění– 468 kč / 23,40 €

objednací kód: 12-117

Má cenu ještě na tohoto člověka čekat? Co mohu pro jeho návrat udělat? Touží po návratu i on, nebo jsou to jen mé představy? Vyplatí se mi na něj čekat, budu s ním

šťastný? Jaké strachy v sobě ukrývá? Proč o mně v současné době nestojí?

Doba: 36 min

svatý grál vztahu– 468 kč / 23,40 €

objednací kód: 12-118

Co mohu udělat pro zlepšení vztahu? Proč nám to nyní neklape? Co dělám ve vztahu špatně? Jak se soustředit na lásku? Čím můžu partnera potěšit? Má náš vztah vůbec budoucnost?

Doba: 36 min

svatba– 468 kč / 23,40 €

objednací kód: 12-119

Jak prožiju svůj svatební den? Co se stane neočekávaného, špatného? Na co se naopak mohu těšit? Kdo nebo co mě příjemně překvapí? Je tato svatba má poslední? Vydrží náš vztah, prožijeme společné štěstí?

Doba: 36 min

Tajemství otcovství– 468 kč / 23,40 €

objednací kód: 12-120

Mám partnerovi prozradit, že naše dítě není jeho? Mám o tom říci skutečnému otci mého dítěte? Jak se můj partner zachová, pokud mu to povím? Jak se zachová skutečný otec dítěte? Pokud se o tom nezmíním partnerovi, dozví se to? Jak vnímá mé dítě mého partnera?

Doba: 36 min

ten pravý / ta pravá– 702 kč / 35,10 €

objednací kód: 12-121

Najdu svou životní lásku, člověka, který koresponduje s mou duší? Jaké hvězdné znamení se ke mně nejvíce hodí? Jakému hvězdnému znamení je lépe se vyhnout? Kde hledat tu pravou lásku mám? Čím mě zaujme? Čím ho (jí) zaujmu já? Co bych měl/a o tomto člověku vědět, jaká tajemství ukrývá? Jaký život s ní/m budu mít? Dočkám se tohoto člověka v tomto životě?

Doba: 54 minut

Toxický vztah– 858 kč / 42,90 €

objednací kód: 12-122

Jsem uvězněn v toxickém vztahu? Proč mě partner neustále kritizuje? Co mu na mě vadí? Proč mi neříká vždy pravdu? Proč vše svádí na mě, a své chyby nevidí? Co mu na mě skutečně vadí? Proč tráví čas s jinými, a na mě si ho neudělá? Proč se mu nikdy nezavděčím, proč na mě hledá jen chyby? Stojí o mě? Je schopen mě týrat (fyzicky nebo psychicky) a proč? Má náš vztah ještě cenu?

Doba: 66 min

udržení přátelství– 624 kč / 31,20 €

objednací kód: 12-123

Jaký je můj kamarád? Proč si již nerozumíme? Co se na našem přátelství pokazilo? Kdo za to může? Jde to napravit? Zasahuje mezi nás někdo jiný? Věří tento člověk pomluvám na mou osobu? Můžeme naše přátelství obnovit?

Doba: 48 min

uzavření minulosti– 546 kč / 27,30 €

objednací kód: 12-124

Proč nemohu uzavřít svou minulost ve vztahu? Co pro to mohu ještě udělat? Co mě táhne stále do minulého vztahu? Uzavřu někdy minulý vztah? Potkám lásku i bez uzavření minulosti? Jak se mám nastavit na novou lásku? Bude mi stará láska stále zasahovat do života, pokud ji neuzavřu?

Doba: 42 minut

Velký náhled na lásku– 780 kč / 39 €

objednací kód: 12-125

Podíváme se na váš partnerský vztah, pokud ho nemáte, tak na člověka, který by mohl mířit do vašeho života. V případě partnerského vztahu, jaký je jeho základ, na čem zapracovat, aby byl vztah harmonický, co vašemu partnerovi chybí, co by od vztahu chtěl... Pokud partnera nemáte, tak kde je chyba, jak na tom zapracovat, zda hledat či nehledat, co pro to udělat, jak na sobě zapracovat, jak zvýšit pozitivní energii...

Doba: 1 hodina

velký partnerský trojúhelník– 1482 kč / 74,10 €

objednací kód: 12-126

Co do vztahu přináším z pozice milenky nebo milence? Co do vztahu přináší partner? Jaký je náš vztah? Jaké jsou jeho důvody k nevěře? Jaký je jeho vztah k manželce (přítelkyni, manželovi...)? Jaký je vztah jeho manželky (manžela, přítelkyně, přítele...) k němu? Jaký mají emocionální vztah? Jaký mají materiální vztah? Jaký mají sexuální vztah? Jaký má on názor na manželství (partnerství)? Jaký má ona (on) názor na jejich vztah? Co ke mně partner cítí? Co si od našeho vztahu slibuje nebo přeje? Jaký bude vývoj našeho vztahu? Jak se k tomuto trojúhelníku partner staví? Miluje mě? Rozvede se (opustí svůj oficiální vztah)? Budeme spolu bydlet? Jak se mám dál zachovat?

Doba: 114 min

víc jak přátelství– 780 kč / 39 €

objednací kód: 12-127

Přeje si také více než jen přátelství, chtěl by mě oslovit? Přál by si být (více) se mnou? Rozhoupe se k něčemu? Udělá první krok? Jak mě vnímá, co si o mně myslí? Pozve mě někam? Co mám udělat, abychom se sblížili? V jakém vztahu žije? Jaké má koníčky? Kdy bychom se mohli sblížit?

Doba: 1 hodina

vklad do vztahu– 1326 kč / 66,30 €

objednací kód: 12-128

Co vkládám do vztahu? Co vkládá do vztahu partner? Jaké city ke mně chová partner? Jaký je podvědomý postoj partnera vůči mně? Jak partner vnímá sebe ve vztahu? Jaké je přání partnera ohledně vztahu? Jaké je přání partnera na vztah? Jaká bude další pravděpodobná aktivita partnera ve vztahu? Jaká je momentální podoba vztahu? Kam (k čemu) vztah pravděpodobně spěje? Jaký bude vývoj v nejbližší budoucnosti? Jaký bude vývoj později? Co náš vztah podporuje? Co by mohlo v pokračování vztahu bránit? Jakou radu pro mě mají andělé ohledně nejbližší budoucnosti? Jakou radu pro mě mají andělé ohledně dlouhodobé perspektivy nebo celého vztahu? Čeho se mám vyvarovat?

Doba: 102 min

Vrátíme se k sobě?– 858 kč / 42,90 €

objednací kód: 12-129

Proč jsme se rozešli? Na čem vztah stál, co bylo jeho základem? Proč chci partnera zpět? Co mi partner dal? Co mi partner vzal? Od čeho se mám odpoutat? Co dělat, čím se ho snažit získat zpět? Co nedělat, čeho se vyvarovat? Čeho mohu max. dosáhnout? Čeho dosáhnout nelze? Jaký bude výsledek mého snažení?

Doba: 66 min

vrchol a pád vztahu– 702 kč / 35,10 €

objednací kód: 12-130

Jaký je můj náhled na náš vztah? Jaký je partnerův náhled na náš vztah? Čím vztah posiluji, upevňuji já? Čím vztah posiluje, upevňuje partner? Čím vztahu naopak škodím? Čím vztahu škodí partner? Jaký problém je ve vztahu, jaká krize? Na co si mám dát pozor? Jaká bude nejvyšší možná perspektiva vztahu?

Doba: 54 min

výklad lásky pro svobodné– 702 kč / 35,10 €

objednací kód: 12-131

Proč nemám vedle sebe milujícího partnera? Co mohu udělat proto, abych ho vedle sebe měl? Znám již tohoto člověka? Pokud ano, jak dlouho? Kde bychom se mohli potkat? Jaký tento člověk je? Jak vnímá partnerství, co mi může nabídnout? Podle čeho bych ho poznat mohl? Oslavíme společně příštího svatého Valentýna?

Doba: 54 minut

výklad lásky pro zadané– 546 kč / 27,30 €

objednací kód: 12-132

Jaká je podstata našeho vztahu? Čím by mě mohl partner mile překvapit? Čím bych ho mohl překvapit já? Posune se náš vztah někam dál? Můžeme začít pracovat na miminku, nebo to zatím zkoušet nemáme? Byli jsme stvořeni jeden pro druhého, nebo máme každý svou cestu? Jak bychom mohli naší lásku ještě více posílit?

Doba: 42 minut

výklad lásky pro čekající– 624 kč / 31,20 €

objednací kód: 12-133

Proč mě ten, jehož mám v srdci, odmítá nebo ignoruje? Co mohu udělat, aby ten, jehož mám ve svém srdci, začal také něco dělat? Jaké jsou jeho skryté touhy ohledně našeho vztahu? Pozitivní nebo negativní. Jak mohu na sobě ještě pracovat, aby si mě všiml? Co nám brání být spolu? Ale skutečně brání? Jak mám překonat toto smutné čekání, co bych mohl udělat? Jaké štěstí nebo neštěstí mi tento vztah přinese do budoucna, pokud bychom byli spolu?

Doba: 48 minut

výměna manželek– 702 kč / 35,10 €

objednací kód: 12-135

Jaký je můj manželský život? Jsem spokojena ve vztahu? Proč toužím manžela vyměnit? Jak se mi bude s novým manželem žít? Jaký pocit budu mít z nového domova? Bude se mi stýskat po mém manželovi? Vyměním skutečně manžela, opustím ho? Přinese mi tato výměna něco podstatného, nebo se nic nezmění, a můj život bude stále takový, jaký je nyní? Uvědomím si něco touto výměnou?

Doba: 54 min

Vznikl problém ve vztahu– 702 kč / 35,10 €

objednací kód: 12-136

Jakou mám osobnost? Jakou má osobnost můj partner? Jaký je náš problém ve vztahu? Proč se objevil problém? Jak náš vztah dopadne, pokud nikdo z nás nic neudělá? Jakých chyb se dopouštím? Jakých chyb se dopouští můj partner? Jak by se dal problém řešit? Jak to dopadne, pokud budeme problém řešit společně?

Doba: 54 min

vztah– 624 kč / 31,20 €

objednací kód: 12-137

Jakou mám osobnost? Jakou má osobnost člověk, na kterého se ptám? V čem mu můžu důvěřovat? V čem mu věřit nemám? Oklame mě? Jak budeme spolu vycházet při odlišných názorech? Jak spolu budeme vycházet v budoucnu? Mám mu podat pomocnou ruku, případně jakým způsobem?

Doba: 48 min

Vztah II.– 780 kč / 39 €

objednací kód: 12-138

Hloubkový scan provádím skrze kyvadlo a karty, které k tomuto účelu byly vytvořeny. Tento hloubkový scan provádí se skrze 30 kyvadlových tabulek navržených přímo pro tento scan, kde odhalí se vaše i partnerovo nastavení pro vztah, chyby, kterých se dopouštíte, láska, která je mezi vámi a mnoho dalšího. Karty jen dokreslí detaily, které nejsou v tabulkách obsaženy.

doba služby: 1 hodina

Vztah do důsledků– 1404 kč / 70,20 €

objednací kód: 12-139

Čím do vztahu přispívám já? Čím do vztahu přispívá partner? Co ke mně můj partner cítí? Jak mě partner vnímá? Jaký je podvědomý postoj partnera vůči mně? Jak partner vnímá sebe ve vztahu? Jaké má partner přání ohledně vztahu? Jaký je názor partnera na náš vztah? Jak se bude snažit partner ve vztahu? Jak vypadá nyní náš vztah? Kam vztah pravděpodobně spěje? Jaký bude vývoj našeho vztahu v blízké budoucnosti? Jaký bude vývoj našeho vztahu později? Co vztah podporuje? Co našemu vztahu škodí? Jakou mají andělé radu pro mě pro nejbližší budoucnost? Jakou mají andělé radu pro krásný vztah do budoucnosti? Čeho se mám vyvarovat?

Doba: 108 min

vztah s tím, kdo se mi líbí– 546 kč / 27,30 €

objednací kód: 12-140

Co očekává tato osoba od lásky? Co očekává od vztahu? Co očekává od osoby, se kterou by chtěl být ve vztahu? Co nabídne ve vztahu, co je pro vztah ochoten udělat? Co je schopen pro lásku obětovat? Jak se ke mně bude chovat, pokud spolu vstoupíme do vztahu? Na co si mám dát pozor ve vztahu s ním?

Doba: 42 min

Vztah směrem ke mně– 546 kč / 27,30 €

objednací kód: 12-141

Jak mě tato osoba vidí? Jaký má ke mně podvědomý vztah? Jak se ke mně chová navenek? Co ke mně cítí? Co by si přála tato osoba od vzájemného vztahu? Co by si tato osoba nepřála? Jaký mám já vztah k této osobě?

Doba: 42 min

Vztahový výklad– 546 kč / 27,30 €

objednací kód: 12-142

Jak si rozumíme? Jak posuzujeme jeden druhého? Jaký je náš vzájemný vztah? Co cítíme ve svých srdcích? Co partner skrývá ve svém podvědomí? Jaká je naše láska? Co dělat, aby náš vztah fungoval?

Doba: 42 min

vztahy– 780 kč / 39 €

objednací kód: 12-143

Co si já myslím o partnerovi? Jakým způsobem vnímám partnera? Co svému partnerovi poskytuji, co mu posílám? Co z celé záležitosti vyvozuji? Co si partner myslí o mně? Jakým způsobem mě partner vnímá? Co partner poskytuje mně, co mi posílá? Co z celé záležitosti vyvozuje partner? Co nás spojuje? Kam vztah směřuje?

Doba: 1 hodina

zamilování– 546 kč / 27,30 €

objednací kód: 12-144

Co je za člověka ten, do kterého jsem se zamiloval? Jaké city ke mně chová? Jaký je můj postoj k němu? Jaká je životní situace tohoto člověka? Je sám, nebo je někde vázán? Je připraven na vztah se mnou? Jaké mám možnosti se k němu přiblížit?

Doba: 42 min

Zamilovanost – 546 kč / 27,30 €

objednací kód: 12-145

Jaký je cíl mé lásky? Co musím nabídnout? Co mi schází? Co u partnera nechci? Co od něj očekávám? Jaké je jádro celé této lásky? Co mohu udělat pro to, aby se vše podařilo?

Doba: 42 min

Zamiluje se do mě?– 702 kč / 35,10 €

objednací kód: 12-146

Jakou má osobnost člověk, který se mi líbí? Na co myslí, jak uvažuje? Jaké má pozitivní vlastnosti? Jaké má negativní vlastnosti? Co si o mně myslí, jak mě vidí? Jaký bych s ním měl vztah? Co mám dělat, abych si získal jeho náklonnost? Co nemám dělat, čím bych ho od sebe odradil? Mám vůbec nějakou šanci?

Doba: 54 min

získání partnera– 702 kč / 35,10 €

objednací kód: 12-147

Váš přítel - posouzení. Co má ve vztahu rád, co ho ve vztahu baví, těší? Co má ve vztahu nerad, co ho nebaví, otravuje? Co si ve vztahu přeje, po čem touží? Co ho fascinuje, okouzluje? Co je pro něj ve vztahu nepřijatelné? Co na něj neplatí, čemu se snadno ubrání? Proč, k čemu je bezbranný? rada, jak ho získat

Doba: 54 min

zkouška mé lásky– 390 kč / 19,50 €

objednací kód: 12-148

Jaká je moje láska k partnerovi? Proč ho tolik miluji? Proč s ním chci žít? Jaký má on vztah ke mně? Jakou zkouškou budu muset projít, aneb co se mám naučit?

Doba: 30 min

Zlepšení vztahu– 702 kč / 35,10 €

objednací kód: 12-149

Jaké pocity zažívám ve vztahu? Co náš vztah ohrožuje? Mohl bych dělat více? Existuje nějaké tajemství, které vyplave na povrch? Jaké překážky přijdou? Jaké pocity zažívá ve vztahu partner? Proč tomu tak je? Co máme dělat? Jak se mám v tomto vztahu zachovat?

Doba: 54 min

Zlomené srdce– 702 kč / 35,10 €

objednací kód: 12-150

Proč mě opustil člověk, kterého jsem tolik miloval? Jakou chybu jsem udělal? Proč ho nemohu dostat z hlavy? Co dělat, abych na něj stále nemyslel? Myslel to vůbec se mnou vážně? Má někoho jiného? Ozve se mi ještě? Objeví se někdo, s kým na tohoto člověka zapomenu? Vrátí se mi?

Doba: 54 min

Změna orientace– 702 kč / 35,10 €

objednací kód: 12-151

Proč nám náš heterosexuální vztah nevyšel? Co jsem udělal špatně? Je můj bývalý partner gay (bývalá partnerka lesbička)? Předstírá změnu orientace? Pokud ano, tak proč? Líbí se mu (jí) milovat se s člověkem stejného pohlaví? Proč odmítá opačné pohlaví? Proč odmítá mě? Myslí na mě někdy? Budeme jednoho dne opět spolu?

Doba: 54 min

život v trojúhelníku– 858 kč / 42,90 €

objednací kód: 12-152

Jakou má osobnost můj partner? Jakou mám osobnost já? Jakou má osobnost sok? Jaký je můj vztah s partnerem? Jaký má vztah můj partner a sok? Co by si partner přál v tomto trojúhelníkovém vztahu? Co udělá partner, jak se zachová? Budu spokojen s partnerovým rozhodnutím? Bude můj sok spokojený s partnerovým rozhodnutím? Jaký to na něj bude mít dopad? Co mi radí karty?

Doba: 66 min

Život ve lži– 468 kč / 23,40 €

objednací kód: 12-153

Mám partnerovi prozradit tajemství, které v sobě ukrývám? Jak se zachová? jak ulehčit svému svědomí? Motám se ve lži tolik, že začínám dělat chyby? Jsou ty chyby skutečně fatální pro náš vztah? Tají i můj partner přede mnou něco?

Doba: 36 min

život ve třech– 1482 kč / 74,10 €

objednací kód: 12-154

Jak se na vztah dívám? Jak se na vztah dívá můj milenec (manžel)? Jaký máme společný vztah? Co ho přimělo být nevěrný? Jaké je jeho manželství (milenecký vztah)? Co cítí ke své manželce (milence)? Jaký má k němu vztah manželka (milenka)? Co k sobě cítí? Jaký mají vztah po materiální stránce? Udržují spolu sexuální vztah? Co si o svém manželství (mileneckém vztahu) myslí partner? Co si manželka (milenka) myslí o jejich vztahu? Jak se bude jejich vztah vyvíjet? Co ke mně cítí? Co by si v našem vztahu přál ze všeho nejvíce? Jak bude náš vztah dále probíhat? Co mohu od našeho vztahu očekávat? Jak se partner nakonec rozhodne, pro kterou z nás? Co mi radí karty?

Doba: 114 min