rady andělů na květen den po dni


1. května

SOUSTŘEĎ SE NA MALIČKOSTI

Velké věci stávají se skutečností, pokud soustředíš se také na maličkosti, na obyčejné věci, které jsou tak samozřejmé, kdy pocítíš jejich nedostatek teprve, když zmizí z tvého života. To, co vzniká z nepatrných částiček, se rozvíjí mnohem více, než to, co vzniká z velkých věcí. Není malých a velkých přání, ale je malých a velkých věcí. Cesty Boží jsou nevyzpytatelné, a občas velké věci plní se mnohem dříve snadněji, než si vy lidé uvědomujete. Soustředěním se na maličkosti získáš do svého života lásku, prosperitu i vše ostatní. Člověk zahleděný jen do velkých věcí zapomíná na pokoru, která je tou nejmenší maličkostí, kterou by sis dnes měl hýčkat.

2. května

POZNEJ LÁSKU VE SVÉM SRDCI

Bez lásky nemůžeš být šťastný, bez lásky nemůžeš jít dál po své duchovní cestě. Láska je to, co přivede tě ke štěstí. Ukazuje ti správnou cestu, pokud svou lásku ve svém srdce poznáš, pak vydáš se vstříc svému štěstí. Nemluv o lásce jako o samozřejmosti, nepociťuj lásku pouze k jednomu člověku, neboť láska je nekonečná a zasluhuje si být hýčkána. Láska se probouzí s prvním tlukotem srdce, a v srdci je místo pro všechny lidi, kteří lásku svou ve svém srdci mají. Milovat můžeš jen jednoho člověka, ale rozdávat lásku můžeš všem lidem kolem sebe. Probuď a poznej tuto lásku, čistou a bez podmínek. Neboť taková láska skutečně je. Můžeš dnes někomu dát kousek své lásky? Můžeš se na někoho usmát, aniž bys čekal také jeho úsměv?

3. května

PODÍVEJ SE POD POVRCH VĚCÍ, KTERÉ TĚ TÍŽÍ

Vnímej vše, co tě trápí a pokus se sundat slupku, která tvé problémy halí. Neboť pod slupkou je více věcí k prozkoumání, podívej se na svůj problém nezávislýma očima, dívej se na něj, jako cizí člověk. Zapomeň na to, co o problému víš, podívej se na něj jako na věc neznámou. Pak uvidíš mnohem více cest k vyřešení svého problému, uvidíš to, co dosud nevidíš. Až pochopíš, kde vznikl tvůj problém, jak se na něj máš dívat, tak nezapomeň za tento problém poděkovat. Neboť tvůj strach tento problém živí, tvá touha zabývat se tímto problémem tento problém sytí. Avšak pokud se jím nebudeš zabývat, sám odejde z tvé blízkosti, neboť nebudeš mu věnovat svou pozornost, a problém si bude připadat sám, opuštěný, nemilovaný.

4. května

CHÁPEJ, CO CHÁPEŠ

Stále hledáš odpovědi na své otázky, však mnohým odpovědím nejsi schopen porozumět. Neboť je v tom vyšší cíl, od tebe se žádá, žít dnes v klidu a míru, proto nesnaž se chápat pro tebe tak nepochopitelné. Pravda a srozumitelné odpovědi odhalí se ti až ve chvíli, kdy na ně budeš připraven. Pak zahlédneš světlo pravdy a nebudeš pochybovat. Stále jedno semínko pochyb ve svém nitru máš. Jak ho posiluješ, roste. Však nebudeš-li si ho všímat, zahyne. Zahyne celá pochybnost a ty prozřeš a uvidíš, že vše, co nelíbilo se ti a chtěl jsi změnit, změnilo se samo a dostalo nové jméno. Vyvaruj se proto napětí i úsilí, nebojuj proti tomu, co změnit nemůžeš právě nyní. Nezoufej a neplakej, neboť tvůj pláč není nyní důležitý. Je důležitá jen tvá víra ve vyšší konání. Neboť jen ta může události změnit k lepšímu, ba dokonce nejlepšímu.

5. května

VYJDI SI DO PŘÍRODY

Jdi, a pusť všechny starosti z hlavy. Obdivuj krásy přírody, neboť tuto krásu máš i ty ve svém srdci a ve své duši. V každé maličkaté rostlince, v každém zvířátku, je kus Boží lásky. Je i v tobě. Pokud splyneš s přírodou, zaposloucháš se, uslyším i hlas ve své duši, jak na tebe volá. Shon velkoměsta ti dnes neudělá dobře, zavření mezi čtyřmi stěnami také ne. Rozhlédni se kolem sebe, a uvidíš zázrak zrození a růstu. Tento zázrak může být dán i tobě. Zázrak tvého splněného přání. Avšak ptáčátko se vylíhne s velkým úsilím, neboť ví, že nastal jeho čas. Tak, jako ses jednoho dne zrodil i ty. Nepřemýšlí nad tím, co má udělat, prostě to udělá. A tak je to i s tebou. Nech se nést na křídlech lásky přímo za láskou, nech se nést na křídlech prosperity za bohatstvím. Nasávej lásku stromů, rostlinek i zvířat. Nasávej a uč se od nich. Nauč se splynout s přírodou a být její součástí.

6. května

PŘIJMI SVOU NESPOKOJENOST

Tvá nespokojenost je tvá slabina. Můžeš být spokojen, pokud budeš hledat směr a vedení. Pokud hledáš, nalezneš ho. Mnohokrát byla ti podána pomocná ruka, tys ji však neviděl. Přinesli jsme ti tvou situaci, ve které cítíš nespokojenost, přímo před tebe, ale tys nebyl schopen vidět, co vše ti nabízíme. Pokud odmítáš vnitřně pomoc, jak máme ti pomáhat? Proto odpověz si sám, jsi v některé oblasti nespokojen? Tvá nespokojenost halí tě do temnoty, ve které žádné světlo nevidíš. Nespoléhej se na jiné, spoléhej pouze sám na sebe a na nás. Neboť my ti cestu ukazujeme, a tvým úkolem je vydat se po ní, neochvějně a se vztyčenou hlavou.

7. května

KLID JE ZÁKLADNÍM KAMENEM

Soustřeď se dnes na svůj vnitřní klid, ať není tvé nitro jako rozbouřená řeka, ale jako čistá a průzračná studánka, ve které se odráží letní slunce. Tvá duše je jako odraz slunce ve vodní hladině. Nevidíš v ní nic, co zůstává skryto. Jen tak můžeš svůj klid pustit ven a nastavit také rozum pomocí tohoto klidu. Netrap se vůbec ničím, nečti zprávy, které by tě mohly rozhodit či zasadily by semínko hněvu. Vše se vyvíjí, tak jak má, s tímto nastavením dá se vše mnohem více do pohybu. Směj se sám sobě, směj se, když něco vtipné přijde ti. Raduj se ze života a nedovol smutku, aby tě pohltil. Odlož svůj kříž, který nosíš na svých ramenou, a podívej se na svět z té veselejší stránky, s úsměvem na tváři.

8. května

ODDANOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Pokud chceš stoupat na své duchovní cestě, je třeba zcela se oddat Bohu i andělům, neboť jen naprosto oddané duše postupují stále výše. Neoddaní lidé jsou na této cestě velice vyčerpáni. Mnoho věcí tě nyní může vyvést z rovnováhy a způsobit tvůj smutek, však pokud se oddáš vyššímu směru, pak tvůj smutek zmizí. Žít ve štěstí znamená prožívat štěstí po všechny dny, ne jen v ty, kdy se ti daří, ale také v ty, které bys nejraději ze svého života vymazal. Nerozmýšlej nad svým osudem, přijmi ho takový, jaký je, pak poznáš, že dostaneš mnoho darů, které se právem zasloužíš. Naslouchej a postupuj po své cestě stále dál. Nezastavuj se. Není důvod k zastavení. Tvá cesta je správná, neboť jsi na ní veden s láskou a oddaností.

9. května

NEPLUJ PROTI PROUDU

Nebojuj proti tomu, co stane se ti, neboť tím si to jen přivoláváš do svého života. Život je změna a ty musíš být připraven na každou změnu ve svém životě. Stačí každou změnu přijmout, a uvidíš, že zle se ti nepovede. Otevři se všemu, co přichází, neboť přichází k tobě dobro a láska. V každém okamžiku přichází mnoho změn, pokud je nepřijmeš, pak uvízneš v síti času a vše se zastaví. Ale ty musíš pokračovat dál a neohlížet se za tím, co již bylo, neboť to vše upadlo v zapomnění. Krásné chvíle z minulosti opět se navrátí, pokud pustíš je zcela ze svých otěží, pak vrátí se opět v plné síle a povýší. Proto nebojuj, neboť bojuješ jen sám se sebou, bojuješ se svou budoucností. A budoucnost je krásná, pokud ji krásnou přijmeš.

10. května

PODĚKUJ ZA VŠE ŠPATNÉ

Vkládáme do tvého života lekce a zkoušky, které nejsou zrovna příjemné, však tvým úkolem je za ně s láskou poděkovat. Nestačí díky jen vyslovit, musíš to myslet zcela vážně. Neboť jen tak tyto zkoušky překonáš. Co se má stát, to se stane, tak proč bys nemohl vyhnout se všemu zlému? Čím dříve toto pochopíš, tím dříve můžeme splnit vše, co si přeješ. Stačí jen jediné. Poděkovat. A myslet to zcela vážně. Každá zkouška je pro tvé dobro, každá zkouška tě posiluje. Někdy můžeš zažívat zkoušky, které se ti nelíbí, které bych chtěla ze svého života vypustit, ale aby mohl jsi všechny zkoušky splnit, je třeba je přijmout. A přijmeš je právě svým poděkováním. Tím se vyhneš stále stejným chybám, které ve svém životě děláš. Můžeš vše zastavit teď hned, můžeš změnit vše k dobrému. Stačí se pro to rozhodnout a udělat tu nejsnazší věc. A ty víš, co nyní se po tobě žádá.

11. května

PŘIJMI HOJNOST A BOHATSTVÍ

Jen Bůh může do tvých rukou vložit bohatství a hojnost, která nezná hranic. Dnes musíš si uvědomit, co pro tebe hojnost a bohatství znamená a na co bys chtěl tyto dary využít. Pokud budeš je chtít využít ke svému prospěchu, pak budeš čekat tak dlouho, dokud nezměníš priority svého života. Budeš-li však chtít bohatství použít pro ostatní, pak sešle ti ho. Uvědom si, proč chceš být bohatý. Chceš žít bezstarostným životem bez lásky, nebo chceš prožít svůj život v lásce? S láskou přijde vše, jen nesmíš být hamižný. Ani v lásce nebuď takový, aby mohla vstoupit do tvých dveří. Respektuj vše, co ti láska přinese. Přijmi vše, a nebudeš litovat. Dopřej lásku ostatním, i tomu, koho miluješ, neboť jen tak tuto lásku věnuje právě tobě.

12. května

MILUJ SVÉ BLIŽNÍ I SÁM SEBE

Respektuj sám sebe, miluj se, také své bližní, neboť tak miluješ i nás a samotného Boha. Nemohu tě vést po dobrých cestách, pokud na sobě vidíš nedostatky. Bůh stvořil tě k obrazu svému, a Bůh nemá nedostatků. Proto ani ty nemáš žádné nedostatky. Nedostatky, které na sobě či jiných vidíš, jsou pouhým klamem. Pokud přijmeš se a budeš se milovat, pak tvé nedostatky stanou se tvou předností. Pamatuj, že klíčem ke všemu je láska, bez podmínek, čistá a bezelstná. Jen taková láska zasluhuje si opětování, jen taková láska, láska k bližním, láska ke zvířatům, láska k sobě samému přivede tvou duši do nebeského království a ty pocítíš pravé štěstí. Láska je klíčem, který držíš celou dobu ve svých rukách. Stačí dojít ke správným dveřím a odemknout je. Stojíš před tisíci dveřmi, proto soustřeď se na lásku a ty pravé objevíš.

13. května

PROJDI PO TRNITÉ CESTĚ

Tvá cesta není vždy bez překážek, a ani dnes tomu tak nebude. Prohýbáš se pod tíhou svých starostí, klopýtáš a upadáš. Vždy se musíš zvednout, bys došel na konec své cesty. Nemusí však být taková. To jen ty sám ji děláš takovou, svým myšlením, svými pocity, svými činy. Vždy máš na výběr, dnes, ale i kdykoliv jindy. Vždy můžeš kráčet po rovné cestě obklopené krásnými růžemi, nebo můžeš zvolit cestu plnou kamení a trnů. Kráčíš bos, tak, jak tě Bůh stvořil, a vybíráš si svou cestu. Posloucháš negativní zprávy, které tě obalují do přesně takové energie. Pokud nepřipustíš si je, pokud přebiješ je krásami, které kolem sebe vidíš, pak vybereš si krásnou cestu plnou darů. Dívej se na současný okamžik, a uvidíš, co dlouho ti bylo skryto.

14. května

NAJDI TO, CO HLEDÁŠ

Pokud zapojíš do hledání úsilí, najdeš to, co právě nyní hledáš. Je to láska, zdraví, nebo dobrá práce? Vše máš před sebou, vše můžeš s naší pomocí změnit. Nebyli jsme určeni, abychom za tebe dělali veškerou práci, byli jsme stvořeni, bychom ti pomáhali dojít tvého štěstí, plnili tvá přání, pokud i ty přiložíš ruku k dílu. Jsme tu ku tvé pomoci, pokud jsme o to požádáni. Ani miminko nemůže se zrodit bez přičinění svých rodičů, a přesto je to zázrak, tak ani my nemůžeme dělat všechnu práci bez tvé pomoci. Duchovní cesta tvá pokračuje, pokud chceš dojít poznání. Pokud jsi zvědavý a toužíš objevovat, toužíš bádat, pak můžeš na své duchovní cestě jít stále dál. Pokud však zastavíš se na jednom místě, pak pomáháme ti opět jít vstříc krásným zítřkům, však bez tvé pomoci je naše pomoc lichá, neplodná. Začni žít svůj život a důvěřuj nám, my tě povedeme.

15. května

DŮVĚŘUJ SI

Věř ve své schopnosti, věř, že vše, co má se stát, stane se. Neboť vše, do čeho se pustíš, naplní tvůj život. Vše můžeš dokončit, dovést do zdárného konce, pokud budeš důvěřovat především sám sobě. Těš se z dnešního dne, těš se ze svého života, neboť nic není důležitější, než tvůj život. Tvůj život stojí za lásku a touhu, tvůj život stojí za život. Pokud chceš žít pro lásku, a nemůžeš žít bez lásky, pak věnuj veškerou svou pozornost této lásce. Ploužíš se svým životem, noha nohu mine, cítíš, jak tvé nohy těžknou. Ale nohy jsou lehké, to jen tvá mysl cítí jejich tíhu, vkládá tuto tíhu do tvých nohou. Nohy chtějí utíkat, utíkat za láskou. Ale láska je v tvém srdci, tam nohy tě nedonesou. Soustřeď se na tuto lásku ve svém srdci, a přitáhneš lásku toho, kdo o tebe stojí, kdo tvou lásku cítí.

16. května

PŘÁNÍ A SKUTEČNOST

Pokud vyslovuješ svá přání, pokud medituješ, nemysli při tom na sebe, ale na štěstí druhých. Jen tak budou tvá přání přijatelná pro našeho pána, jen tak bude moci ti je splnit. Vypusť ze svých myšlenek smutek i své ego, vyšli své přání celým svým srdcem. Pamatuj, že nestačí pouze ho vyslovit, ale musíš to přesně tak cítit. Děkuješ za vše zlé, a přesto tvůj rozum se brání. Pak nebude tvé děkování upřímné. Jen pokud to tak cítíš ve svém srdci, má velkou váhu. Slova někdy bolí, proto se snaž dnes nikomu na své cestě neublížit, neboť tvá pozdější lítost těchto slov je zbytečná a nenaplněná. Nauč se jednat s těmi, které dnes potkáš, neboť i oni mají své city, a ubližovat jim nechceš. Pak přestanou ubližovat tobě a vysloví, co skutečně ve svém srdci cítí.

17. května

JSI SOUČÁSTÍ VELKÉHO CELKU

Možná se dnes cítíš osamělý, ale věz, že nejsi sám. Ani na své štěstí, ani na své problémy. Obklopujeme tě a chráníme. Dnes jen naší blízkost přijmi. Začni žít, netrap se maličkostmi a malichernostmi, které si nezasluhují tvou pozornost. Život je to, na co se nyní máš soustředit. Dáváme ti velkou vnitřní sílu, tak ji využij nejen pro sebe, ale také pro ostatní, kdož jí právě dnes potřebují. Hledej lásku a porozumění ve všech lidech, kteří ti dnes přijdou do cesty, neboť i oni ti nevědomky přináší poučení, beze slov, skrze svou vlastní duši. Pak můžeš očekávat velké změny ve svém životě, pak můžeš jít lehkým krokem za svým štěstím. Také ty jim předáš mnohé, proto nezlob se dnes na nikoho. Duchovní růst nemá žádná omezení, pokud jsi schopen vidět svým srdcem.

18. května

CHOVEJ SE TAK, JAK ŽÁDÁŠ OD OSTATNÍCH, BY SE CHOVALI K TOBĚ

Každý tvůj dnešní čin bude po zásluze odměněn nebo potrestán. Záleží jen na tobě, jak se právě dnes k ostatním budeš chovat. Pamatuj, že dobré se ti vrátí skrze dobro, zlé se ti vrátí skrze zlo. Snaž se dnes žít podle tohoto hesla, a poznáš, jak chutná pravá láska, láska k bližním. Nic dnes od nikoho neočekávej, však také ty dnes svou energii dáváš ostatním, aniž bys čekal slova díků a chvály. Děláš to, protože to tak cítíš. Svoboda a štěstí nespočívá v sobeckosti, co dnes chceš ty sám, ale ve štěstí druhých. Pokud dosáhneš tohoto bodu duchovního vzrůstu, může se stát to, na co tak dlouho čekáš. Pamatuj, že slova jsou prázdná, jen činy konané čistotou srdce mají tu správnou moc a dokážou zázraky. Zamysli se nad tím, jakých chyb se dopouštíš, jen tak poznáš smysl svého života. Tak, jako má každý člověk svého anděla, má i každá otázka tu správnou odpověď. Hledej a nalezneš.

19. května

NEZABÝVEJ SE TÍM, CO STALO SE VČERA

Možná právě dnes budeš přemýšlet nad tím, co včera se ti přihodilo, cos udělal špatně, co způsobilo tvůj smutek. Včerejšek je v řece zapomnění, proto ani ty ho neoživuj svými vzpomínkami a myšlenkami. Je tu nový den. Krásný den. Ale proč je tak krásný? To láska dává každému dnu krásu a štěstí. I když ji možná nemáš u sebe, soustřeď se na ní. Láska je ve všem, co tě obklopuje. Není nic, co by rostlo bez lásky, vše potřebuje lásku ke svému životu. Jakmile uvidíš, co nyní přijímáš se samozřejmostí, naplněné láskou, pak láska vstoupí do tvého života. Život má mnoho krás, které je třeba objevit. A to je tvůj dnešní úkol.

20. května

BUĎ VOLNÝ JAKO PTÁK

Svazuje tě mnoho povinností, svazují tě ostatní lidé, a ty jsi lapen do klece, stejně jako ptáček, kterého lapili a on nemůže uniknout. Stejně jako tento ptáček, i ty toužíš vyletět z klece a volně dýchat. Dopřej tuto volnost ostatním, neboť ten, kdož tě miluje, neuletí od tebe příliš daleko, ale časem se vrátí. Dopřej mu tedy svobodu, dopřej mu dlouhý nádech a vyčkej jeho návratu. Pokud cítit se bude lapen do sítí, nebude se chtít vrátit zpět. Stejné je to nyní i s tebou. Dopřej si svobodu, dělej, co chceš udělat, přesně tak, jak to cítíš. Pak pocítíš velký vnitřní klid, pak budeš opravdu svobodný, pak budeš moci činit svobodná rozhodnutí, která máš ve svém srdci.

21. května

KAŽDÁ DUŠE MÁ SVOU VLASTNÍ CESTU

Vše na Zemi má svou vlastní cestu, máš ji ty, mají ji i ostatní. Dnes se nesnaž zasahovat do této pozemské cesty žádnému živému tvoru, každý se musí rozhodnout sám pro svou vlastní cestu životem, pro svou vlastní cestu za štěstím. Nikdo není tak slabý, by nedokázal jít za láskou. Ano, někomu to trvá příliš dlouho, někomu krátkou chvíli, ale všichni nakonec spočinete tam, kde máte být. Hledáš způsob, jak mnohé věci urychlit, jak ostatním duším pomoci, ale každá duše musí tu sílu v sobě objevit. Jinak se dostanou do velkého bludiště, ze kterého hledají cestu ven a tím si jen prodlužují vstup opět na tu správnou cestu. Někdy pomoci jim skutečně můžeš, ale dnes nechej vše na nich samých, nepřemlouvej je, ani je nekontaktuj. I pro ně nastává čas rozhodnutí, stejně jako pro tebe. Je čas rozhodnout se, jakou cestou se skutečně chceš vydat.

22. května

ANDĚLÉ STOJÍ V POZADÍ

Dnes stojíme v pozadí a díváme se, jak sám si vedeš, zda dobře, nebo zle. Dnes budeš muset učinit mnoho rozhodnutí, zda skutečně chceš to, po čem tak dlouho toužíš, nebo zda vše vzdáš a budeš jen z povzdálí vše sledovat. Dnes přijde mnoho překážek, dnes přijde mnoho uvědomění. Může být pro tebe velice složité, ale na tvé akci a reakci závisí tvůj vlastní další osud, tvá další cesta, po které se vydáš. Můžeš nás dnes povolat, však jen z dálky můžeme dnes dohlížet na to, co uděláš. Dnes nesmíme zasahovat do tvého života, proto zvol moudře všechny své kroky a přemýšlej o všem, co dnes uděláš. Pokud vydáš se špatnou cestou, sešleme ti pouze znamení, bys věděl, že něco děláš špatně.

23. května

NAJDI SPRÁVNÝ POSTOJ KE VŠEM ZÁLEŽITOSTEM

Jen s láskou můžeš dojít do konce svého cíle, jen s láskou můžeš zvolit ten nejlepší postoj. Pak vše dopadne dle vašeho přání, přesně tak, jak si přejete. Láska je ve tvém srdci, láska je v práci, kterou vykonáváš. Ne v zaměstnání, ale v životě. Každý tvůj krok je provázen správným postojem, každý tvůj krok je provázen láskou. A láska je vše, co potřebuješ. Žádná dřina není, pokud vše děláš s láskou. Vše dělej s radostí, každou činnost vykonávej s úsměvem. Nemusíš dělat nic, co nechceš, jen to, co činí ti potěšení. A potěšení je láska. Každá tvá minuta tvého života je protkaná láskou, i pokud ji nevidíš, nejsi připraven na lásku. Dnes dělej jen to, co bude činit ti radost.

24. května

NEOMEZUJ SE SVÝMI PROBLÉMY

Proč se stále omezuješ problémy, které jsou tak malicherné, že nestojí za tvou pozornost, ani za námahu, kterou vydáváš ze své duše. Nevěř svým problémům, neboť žádné problémy neexistují. Problémy si vytváříš jen ty sám, svou nedůvěrou sám v sebe. Zbav se nyní svých závislostí, a uvidíš, že tvůj svět je krásný, bez problémů, bez překážek. Každá překážka je jako malý kamínek, který můžeš sebrat a zahodit. Každý problém je jako pírko, které můžeš fouknutím odstranit. Dojde k velkým změnám ve tvém životě, pokud si uvědomíš, že problémy jsou jen výplodem tvé mysli, které sílí a rostou s tvým strachem. Proto neboj se nových, krásných věcí.

25. května

VĚNUJ SE SVÝM BLIŽNÍM

Kdy naposledy řekl jsi někomu, že máš ho rád? Jen tak, aniž by to byla tvá povinnost? Kdy naposledy jsi toto vyslovil svým rodičům, svým kamarádům? Kdy naposledy jsi někomu řekl, jak moc si vážíš, že patří do tvého života? Nemyslíš, že dnes je právě ten správný čas udělat radost ostatním a říci jim, jak moc ti na nich záleží? Vše bude pak jednodušší. Láska přináší lásku, vlídné slovo přináší mnoho vlídných slov. Proč toužíš po lásce, proč po ní tak prahneš, když nedokážeš vyslovit slova lásky těm, kteří tě skutečně milují? Projev svou lásku, neboť jen láska plodí lásku. Jsi spojen s mnoha lidmi, kteří tě milují, je na čase, projevit jim lásku a vyslovit jí. Ve slovech lásky k bližním je velká síla, která probudí skutečnou lásku a přivede ji do tvého života.

26. května

ZMĚŇ SVŮJ PŘÍSTUP K ŽIVOTU

Chceš zažívat štěstí, lásku, spokojenost? Nic není nemožné, můžeš království nebeské přinést na Zem. Vše, po čem sníš, se může vyplnit, krásu, kterou si přeješ uvidět, můžeš uzřít. Království nebeské je jen dalším světem, který se prolíná s tím tvým. Není nic, co by bylo nemožné, pokud si to skutečně přeješ, pokud tvé srdce je neskonale čisté, pokud pokora v tvém srdci je velká. Jen tak uvidíš krásy, které ti přinášíme, jen tak pocítíš a poznáš nepoznané. Uvidíš jen dobré věci v tvém životě, a těm špatným budeš se smát. A smích odnese je v dál jako vítr, který cítíš ve svých vlasech. Přestaneš si všímat zlého, přestaneš vnímat překážky a utrpení, bude jen čistá krása a láska. Zastav se naslouchej našemu hlasu, zastav se, a uvidíš, co skryto je tvému zraku, uslyšíš, co skryto je tvým uším.

27. května

NAJDI KLID A MÍR, KTERÝ TĚ OBKLOPUJE

Zastav se a hledej klid a mír ve své duši. Zastav se a rozpomeň se na vše dobré, co v životě se ti stalo. Není špatných věcí, jsou věci dobré, i ty špatné věci jsou dobré, neboť v nich nalezneš poučení a posuneš se na své cestě dál. Musíš prožít to špatné, bys nalezl smysl svého života, bys uviděl, co zažívat nechceš, by tě to posílilo a tys mohl jít dál a dívat se na svůj krásný život. Neboť život je to nejdůležitější, není nic důležitějšího, a proto život musí být naplněn láskou a spokojeností, naplněn klidem. Kráčíš po neznámých cestách, a přesto ti jsou tak známé, pokud se na ně rozpomeneš. V každém svém životě vydáváš se na stejnou cestu, v každém svém životě hledáš dokonalost a lásku. Přestaň hledat a naslouchej své duši. Tím vyhneš se cestám, které nejsou dobré a vydáš se po cestě, která je právě nyní pro tebe tou nejlepší.

28. května

TVŮJ ŽIVOT JE JAKO ZLATÁ, DLOUHÁ NIT

Duchovní svět je plný krás, a ty jsi zde proto, bys poznal všechny slasti a krásy tohoto světa. Svůj život zasvěcuješ právě tomuto světu, však tvá zlatá nit je tak křehká, a mohla by se snadno přetrhnout. Čas není tím, co měl bys nyní řešit, neboť duchovního poznání nedosáhneš ze dne na den, ale studiem své vlastní duše. Nač ptát se někoho na svou vlastní duši, nač ptát se ostatních, co v sobě jen ty sám ukrýváš? Skrýváš v sobě mnohé poklady, které jsou ukryté hluboko ve tvé duši. Stačí je jen nalézt a začít využívat tohoto daru. Není nic jednoduššího, než ponořit se do svého vlastního nitra a dary použít pro svůj vlastní užitek.

29. května

NEPODCEŇUJ SE, PŘIJMI SE TAKOVÝ, JAKÝ SKUTEČNĚ JSI

Máš velice krásnou duši, jako každý, kdo kráčí po duchovní cestě za svým poznáním. Nepochybuj o sobě, ani o svých schopnostech. Máš více schopností, než si vůbec dokážeš představit. Nejsi žádná šedá myška, kterou všichni přehlíží, tak přestaň se tak chovat. Ukaž celému světu, jak krásná bytost jsi. Ukaž celému světu, že stojíš za pozornost. Miluj se takový, jaký skutečně jsi. Není nikdo lepší ani horší, než jsi ty. Všichni jste stejní, neboť všichni jste děti Boží. A ty nemáš důvod nevěřit si a shazovat se, neboť i ty jsi krásný ve své podstatě. Lidé, kteří nedokážou ocenit tvou krásu, do tvého života nepatří. Nezaslouží si být v tvé blízkosti, pokud tě podceňují, neboť tím ukazují, jak maličcí jsou a ty neber ohledy na jejich řeči. Sami si nevěří, i když se tváří přesně naopak. Každý člověk, který sám sebe označuje za hodného, ve své podstatě takový není, každý člověk, který myslí si, že je něco víc než ty, nesahá ti ani po kotníky..

30. května

PROŽÍVEJ SVOU DUCHOVNÍ PRAVDU

Mnoho lidí může tě uvést do duchovního světa, ale jsi to právě a jen ty, kdo do něho vstupuje dobrovolně. Tvá touha po poznání je hnacím motorem, bez tvého souhlasu a práce na sobě nezmůže nikdo nic. Je jen na tobě, jak skutečně se zachováš, zda vstoupíš a prožiješ tento duchovní svět, nebo zda budeš jen naslouchat a snít o něm. Můžeš vstoupit kdykoliv, pokud si to budeš přát. Také tvá přání se ti mohou splnit kdykoliv, za předpokladu, že pro ně jsi schopen něco obětovat. Oběť nemusí být vždy špatná, nebo taková, která tě strhne zpět do hmotného světa, oběť tvá musí být prostoupena láskou a vírou. To je základním kamenem tvé duchovní cesty a poznání pravé duchovní pravdy.

31. května

PŘEMÝŠLEJ O HOJNOSTI A HOJNOST PŘIJDE ZA TEBOU

Vše je ve tvých myšlenkách - láska, štěstí, prosperita, bohatství. Každou tvou myšlenku přijímáme, pokud nevěříš svému přání a pochybuješ, oddálíš si jen jeho splnění. Hojnost může být probuzena právě v této době, hojnost může přijít k tobě. Trápíš se nedostatkem peněz? Pak věz, že trápiti se budeš i nadále. Pokud přijmeš tento stav, a uvědomíš si, že mnozí lidé jsou na tom ještě hůř, že vlastně nemáš se tak zle, i když trpíš nedostatkem, odeženeš toto trápení a hojnost přijde do tvého života. Trápíš se snad láskou? Tvé trápení posiluje stav, kdy stále sám čekáš na lásku, a čekati budeš, dokud nepřijmeš tento stav jako požehnání, kdy máš více času na sebe. Pak přijde i láska, na kterou čekáš. A tak je to se vším.