kos


Posílají-li nám andělé kosa, pak máme se zaměřit na svůj osud, na své pozemské poselství. Hledat ho a najít. Každý z nás má svou cestu na tomto světě, své poslání, a je třeba více naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Ten nás vede po naší cestě, někdy klikaté a trnité, někdy rovné oseté růžemi.

Přináší velké napojení na anděly, rozvíjí naší duši, která k nám následně promlouvá. Objevují se různé schopnosti, které byly až do této chvíle potlačené. Přicházejí věštecké sny, probouzí se lepší vnímání.