jednovaječná dvojčata


Co se stane, když jedno z těchto dvojčat zemře? Čeká na své dvojče, nebo odchází za světlem? Toto je velice zajímavé spojení.

Už za života mají tendenci cítit jeden druhého, tedy pokud se zraní jedno z dvojčat, pak to cítí i to druhé, a mohou žít každý na jiném konci světa. Pokud mají toto spojení už za života takto propojené, pak dohlíží dvojče duch na to druhé a čeká na něj. Pokud toto spojení nemají, ale dokážou spolu mluvit beze slov, pak dvojče duch může, ale nemusí zůstat u žijícího dvojčete. Pokud toto spojení nemají, pak dvojče duch odchází za světlem v relativně krátké době, tedy po jednom roce svého odchodu.

Zdá se to jednoduché? Tak jednoduché to samozřejmě není. Záleží také na tom, v jakém věku jedno z jednovaječných dvojčat zemře.

Prenatální období je asi nejzajímavější, a zde je spojení obou jednovaječných dvojčat největší. Je to období, kdy jedno miminko se narodí živé a druhé mrtvé, tedy jedno z nich zemře již v bříšku maminky. Tam je spojení skutečně největší, a je zajímavé, že dušička zemřelého dítěte spojí se s dušičkou žijícího dítěte. Tedy narozené dítě má pak dušičky dvě, pokud dušička zemřelého dítěte nevypudí dušičku z živého plodu, což se také stává. Nebo dušička zemřelého dítěte odchází z lůna své maminky a čeká na zrod svého dvojčete.

V prvním případě, kdy se spojí dušičky v jednom tělíčku - toto děťátko je vlastně jako dr. Jekyll a mr. Hyde. Chvíli by vás snědlo láskou, v druhé chvíli nevíte, co vlastně udělá. Dušičky u jednovaječných dvojčat jsou rozdílné, jejich povahy bývají rozdílné, a toto máte pak v jednom jediném dítěti.

V druhém případě, kdy vypudí dušička zemřelého dítěte dušičku žijícího dítěte, tak druhá odchází zpět do Grimmolia ihned, opouští tělo maminky a nezůstává v lidském světě. Stává se z ní velice bolestí naplněná dušička, proto je jí dovoleno odejít okamžitě.

Ve třetím případě, kdy dušička zemřelého dítěte odejde z lůna své maminky, čeká, až se druhé dvojče narodí, a zůstává s ním po celý jeho život.

Dětská a dospívající duše - pokud zemře jedno z dvojčat v dětském věku, často si hraje se svým živým dvojčetem, navštěvuje ho a zůstává v jeho blízkosti až do jeho dospělosti, sleduje jeho vývoj, pak odchází. Pokud zemře jedno z dvojčat v dospívajícím věku, většinou se zdrží po dobu 1 roku, a pak odchází.

Dospělá duše - zde již záleží na napojení těchto dvojčat. Pokud mají velice dobré vztahy i v dospělosti, duše zůstává, aby na své dvojče dohlížela, a to až do konce života tohoto dvojčete. Nechce bez něj být, nechce bez něj odejít. Je tam velice úzké spojení, a pokud by odešla, tak by se žijící dvojče cítilo velice prázdné, nenaplněné, jeho tělo by začalo chátrat, a takovýto člověk by šel brzy za svým dvojčetem. Pokud však nemají tyto dvojčata dobrý vztah v dospělosti, duše odchází a nezůstává se svým dvojčetem.