informace

pár slov

Vítejte na těchto stránkách, věřím, že se Vám zde bude líbit. Připravuji mnoho zajímavého povídání po celý rok, také na Vaše náměty, které rádi s andílky zpracováváme do poutavého čtení. Také výklady z karet a služby se doplňují, zejména pak o to, co Vás nejvíce zajímá. Mnoho služeb a výkladů, které žádáte mimo to, co tu naleznete, se postupně doplňují, pokud je Vás více nebo by to mohlo zaujmout více lidiček. Zboží, jako jsou ručně vyráběné svíčky, figurky a stromečky života, léčivé kameny a vše, co vyrábím nebo nakupuji od ověřených dodavatelů, naleznete na: https://www.angeldenca.cz

s láskou a úctou
Vaše Angel Denča

pracovní doba

úterý - pátek

9.00 - 14.00 hodin

kontakt

ANGEL DENČA

telefon + whatsapp:

+420 728 894 181

email:

angeldenca@email.cz

ADRESA:

Denisa Marie Váňová

Hřbitovní 2069

415 01 Teplice

obchodní podmínky - služby

VŠEOBECNÁ USTANOVANÍ

poskytovatel služeb: Denisa Marie Váňová, Hřbitovní 2069, 415 01 Teplice

IČO: 888 52 326

telefon: +420728894181

email: angeldenca@email.cz

zasláním objednávky klient s níže uvedenými podmínkami souhlasí.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Poskytované služby jsou duchovního charakteru, závislé také na spolupráci objednavatele, proto odměna (cena), kterou u služby vidíte, je za můj čas a investovanou energii do výkladů a služeb. U služeb a výkladů vidíte dobu, kterou konkrétní službě nebo výkladu pro vás věnuji. S tímto při objednání jakéhokoliv výkladu nebo služby souhlasíte.

1.2. Je požadována také vaše spolupráce, tedy vaše nastavení - je třeba proto z vaší strany také něco udělat.

1.3. Chráním soukromí každého klienta. Žádné informace, jež mi byly poskytnuty, neposkytuji třetí osobě, a považuji je za důvěrné.

1.4. Zaujímám nestranný a nezaujatý postoj, neposuzuji klientovo jednání ani jeho myšlenky.

1.5. Mou prioritou je najít s klientem vhodné řešení problému a ukázat mu cesty, výběr cesty je však na svobodné vůli každého klienta.

1.6. Neposkytuji výklady ani jiné služby pro třetí osoby, pokud nejsou v nějakém vztahu ke klientovi a pokud by tyto služby mohly třetí osobu poškodit. Neposkytuji ani informace o třetí osobě. Pokud však souvisí třetí osoba s klientem, pak se soustředím na nejdůležitější informace nezbytně nutné k pochopení a vyřešení potíží.

1.7. Nikdy neprovádím nevyžádaný výklad ani službu.

1.8. Služby, které nemám v nabídce, neprovádím, pokud si je klient výslovně nevyžádá a nedomluvíme se na přiměřené odměně, se kterou klient souhlasí. V případě, že službu nemohu z nějakého důvodu poskytnout, je o tom klient vždy informován a v případě platby předem jsou mu peníze vráceny v plné výši.

1.9. Negativní věci sděluji vždy šetrně. Upozorním na danou oblast a společně s klientem hledáme řešení, jak se nepříznivým situacím vyhnout nebo je alespoň zmírnit.

1.10. Neposkytuji své služby lidem, kteří žádají službu za účelem někomu uškodit nebo ublížit, nebo by informace použili v rozporu se zákonem. Neposkytuji služby lidem, kteří o mé služby nestojí. Neposkytuji výklady ani služby osobám mladším 18 let (pokud nemají písemný souhlas rodičů). Vyhrazuji si právo neposkytnout služby z jakéhokoliv důvodu.

1.11. Nehodnotím kvalitu služeb jiných esoterických poradců a kartářek. Každý máme své postupy.

1.12. Klient nikdy neobtěžuje, jsem tu pro klienty, ne klienti pro mě. Klient platí za můj čas, proto má právo určit si den a hodinu, kdy se mu věnuji, pokud termín není obsazen nebo pokud není termín mimo dobu, po kterou se službám věnuji.

1.13. Vždy obdržíte termín - tedy čas a dobu provedení služby, tento termín si můžete zvolit také vy sami, pokud není obsazen.

1.14. Veškeré služby poskytuji až po obdržení peněz na účet, stejně jako potvrzuji termín provedení služby. Při osobním setkání je možné platit v hotovosti.

2. ODMĚNA

2.1. O cenách (odměně) nesmlouvám - pokud si mé služby nemůžete dovolit, obraťte se na někoho jiného.

2.2. Ceny zahrnují jak můj čas, tak artefakty, které při své práci používám (např. svíčky, kameny a další... - dle potřebnosti na účelu služby).

2.3. Ceny uvedené jsou vždy platné v době sjednání služby.

2.4. zrušeno

2.5. zrušeno

2.6. Cena uvedená u služby je konečná, žádné jiné poplatky neplatíte.

3. REZERVACE

3.1. zrušeno

3.2. Rezervace je důležitá, abyste měli termín jen sami pro sebe. Bez rezervace termínu nelze žádnou službu objednat.

4. STORNO OBJEDNÁVKY

4.1. Při stornování z mé strany, kdy vám službu nemohu z nějakého důvodu provést, obdržíte veškeré zaplacené penízky zpět. Nebo pokud zasáhne nemoc, vyšší moc nebo závažná událost a vy nebudete chtít náhradní termín, vracím také celou zaplacenou částku zpět na účet, ze kterého jste ho poslali.

4.2. Pokud dojde ke zrušení objednávky z vaší strany, účtuji si pouze rezervační poplatek ve výši 10% z ceny zaplacené služby, zbytek zaplacené částky vám vrátím zpět.

5. ZÁVAZNOST OBJEDNÁVKY

5.1. Objednávka je závazná ve chvíli zaplacení celé objednávky.

5.2. Objednávku můžete změnit, pokud zjistíte, že byste potřebovali spíše jinou, než objednanou službu.

Doplněno dne: 11. 6. 2021

Doplněno o etický kodex dne 12. 7. 2017

platné od 13. 6. 2012

ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

udělujete tímto souhlas podnikateli Denisa Marie Váňová, se sídlem Hřbitovní 2069, 415 01 Teplice, IČ: 888 52 326 (dále jen "správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení") zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • datum narození
 • email
 • telefonní číslo
 • adresa
 • Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat ho za účelem poskytnutí služby nebo zboží. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let a 3 měsíců.
 • datum narození se používá pouze pro účely služby
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, nikdo jiný k nim nemá přístup. Výjimku má pouze česká pošta a zásilkovna (v případě, že vám posílám zboží).

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, žádat si kopii těchto údajů
 • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

garance - reklamace

platíte za můj čas, který vám věnuji a ten reklamovat nelze, přesto poskytuji záruční dobu 1 měsíce v případě:

 • nenaplní se doba poskytovaných služeb (služba byla provedena v kratším čase, než uvádím) - pak máte nárok na slevu
 • nenaplní se množství poskytovaných služeb (pokud je u služby nebo výkladu uveden rozsah - např. 1 strana A4 a vy obdržíte menší rozsah) - pak máte nárok na slevu
 • Něco je jinak - udělám vám výklad nebo službu, a události jdou jiným směrem, než bylo řečeno - máte nárok na slevu nebo nový (doplňující) výklad s ohledem na reklamovanou část - reklamaci je třeba uplatnit od 1 měsíce od provedeného výkladu nebo služby (napište datum a čas provedení služby, co je jinak, čím jste přispěli k naplnění služby (výkladu).
 • obdržíte jiný výklad (nestává se, ale i já jsem jen člověk), než jste si objednali - máte nárok na vámi objednaný výklad a za výklad navíc nic neplatíte, stejná situace je u služeb.

REKLAMAČNÍ LIST (vyplňte do 30 dnů od provedení služby (výkladu), a odešlete poštou nebo emailem)