hovory s andílky


1) INTUICE

Často k nám andílci hovoří skrze naši intuici. Něco se stane a my jsme přesně věděli, že se to stane. Někdy je to malichernost, jindy důležitá věc. Jistě se stalo i vám, že jste měli někam namířeno, a v tu chvíli nejelo auto, zabloudili jste či jste nemohli najít doklady, které jste potřebovali k určité záležitosti. Nebo jste naopak šli jinou cestou, zcela bezmyšlenkovitě, než obvykle chodíte. Příkladů bych mohla uvést nepřeberné množství, ale myslím, že i v tomto se mnozí z vás našli.

2) MEDITACE

Pomocí meditace se také můžete snadno spojit s andílky. Někdo je v meditaci vidí, jiný slyší, někdo vidí jen obrazy. Stačí jen vypustit vše z hlavy, na nic nemyslet a ponořit se do stavu nevědomí. Někomu pomáhá meditační hudba, jiný na to potřebuje mít naprosté ticho. Také vůně vás může snáze do meditace přivést, vůně by měla být libá vašemu nosu, nedráždit, spíše navozovat krásný stav. Meditovat můžete sami nebo ve skupině. Andělskými meditacemi se budeme zabývat v následujícím roce, tedy v roce 2017, mnohem více, aby každý z vás tuto meditaci i toto spojení zvládl.

3) MYŠLENKY

Andělé často hovoří k nám skrze myšlenky, kdy bleskne nám hlavou odpověď dříve, než položíme svou otázku. Také pokud nám něco andílci chtějí sdělit, používají naší mysl, hlavně v době, kdy ji nezatěžujeme starostmi nebo úkoly, které máme před sebou. Proto také mnoho vzkazů přichází, když si pustíme hudbu či jiným způsobem relaxujeme. Také u mnoha lidí používají andílci tuto metodu ve chvíli, kdy lidé uléhají ke spánku. Jistě se vám stalo, že vás něco napadlo, když jste ulehli a museli jste si to jít napsat. Naopak, pokud jste si to nenapsali, již ráno jste marně vzpomínali, co to bylo. Proto doporučuji brát si k posteli také tužku a papír, bude se vám to hodit i při metodě snů.

4) PÍRKA A PTÁCI

Pírka nacházíme neustále, pokud však nacházíme pírka taková, jaká bychom nečekali v dané lokalitě, pak je třeba zamyslet se. Však také skrze tato pírka k nám andílci hovoří - sledujte skladbu pírek, barvu, v jakém čase jste pírko našli a kde. Také pírky se budeme v průběhu roku 2017 detailněji zabývat, neboť mnoho dotazů od vás se týká právě tohoto.

Ptáci jsou poslové andělů, přináší nám jejich poselství, zvláště pokud vletí k nám domů, či jiným způsobem na sebe více upozorní. Je tedy třeba sledovat i to, jak létají, jaký obrazec na nebi svým letem vytváří, kam si sedají atd.

5) SNY

Andělé mnohokrát hovoří k nám skrze sny. Nejsnadnější cestou je večer, až ulehnete do postele, požádat Uriela, by ukázal vám odpovědi na vaše otázky, či by promluvil s vámi ve snu. Nezapomeňte však požádat, byste si sen, nebo to nejdůležitější z něj, zapamatovali. Někdy nám Uriel skrze sen ukáže datum, na který se ptáme, byť andílci čas neznají, někdy dokážou ho s přesností určit. Někdy ukážou nám datum, který s našimi dotazy nesouvisí, ale je pro nás důležitý, neboť něco nás v tento den čeká, a máme se na to připravit.

6) ČTYŘLÍSTKY

Tuto metodu používá celkem hodně lidí. Je to zcela jednoduché - chcete odpověď andílků na vaši otázku, vydejte se tedy na louku či do přírody, kde roste jetel, a položte andílkům svou otázku. Pokud spatříte čtyřlístek do pár sekund po položení otázky, pak je odpověď Ano. Avšak nesmí se čtyřlístky vysloveně hledat, ale najít je musíte náhodným pohledem do jetele.

7) OBLAKA A OHEŇ

Tak, jako se dá číst z oblak, tak se dá číst také z ohně. Opět je tato metoda jednoduchá - položte andílkům otázku a dívejte se na nebe, na oblaka, jaký obrázek vám vykouzlí. Každý symbol má svůj zvláštní význam. S ohněm je to ještě jednodušší - pokud máte krb nebo máte možnost rozdělat oheň na zahradě, tím lépe. Dívejte se do plamenů ohně a položte otázku. Soustřeďte se na plameny, dívejte se do nich a pokuste se nemrkat, ale soustředěně hledět.

8) TICHÝ HLAS

Někteří lidé také dokážou naslouchat andílkům, slyšet je jako šepot, nebo zřetelný hlas. Tato metoda se nedá naučit, ta se musí cítit, pokud zklidníte svou duši a soustředíte se jen na andílky, také to dokážete.

9) VŮNĚ

Andělé také dávají o sobě vědět rozličnými vůněmi, které sice nedají odpověď na vaše otázky, ale jsou důkazem, že andílci jsou u vás a jsou připraveni vám naslouchat.

10) ZVONĚNÍ V UŠÍCH

Někteří lidé hlásí výrazné zvonění v uších, zvláště pokud mají či nemají něco udělat, nebo položí andílkům otázku. Toto zvonění je velice jemné, sotva slyšitelné. V pravém uchu značí udělat něco, co máme v plánu, nebo odpověď Ano, v levém uchu pak nedělat věc, kterou máme v úmyslu, či jasná odpověď Ne.

11) CÍTĚNÍ

Stejné, jako zvonění v uších, je také cítění chladu, tepla, mrazení, mravenčení a dalších úkazů. Pravá strana je kladná odpověď, levá strana záporná. Dejte si však pozor na mrazení či přejíždění mrazu po zádech, neboť toto značí přítomnost také jiných bytostí, než andílků, proto raději své otázky v takovém případě odložte.

12) OPAKUJÍCÍ SE ZNAMENÍ

Někdy se opakují situace či znamení, a andílci nám tím dávají najevo, že jsme ještě neudělali, co jsme udělat měli, motáme se v kruhu a je třeba tato znamení rozluštit, a přijít na to, co po nás andílci chtějí. K tomu pak můžete využít výše uvedené metody, jako jsou sny, meditace a další.

13) OPAKUJÍCÍ SE ČÍSLA

Čísla jasně vypovídají o vzkazech andělů, zvláště pokud se stále opakují či vracejí ta samá čísla, nebo jejich podoby. Můžeme je vidět na hodinách, čísla na SPZ auta, někdy se také ve stejný čas budíme nebo usínáme, někdy se také zastaví hodiny vždy na stejném čase. To vše nás nabádá, abychom hlouběji o vzkazech andílků přemýšleli.

14) ZTRACENÁ NEBO PROBLÉMOVÁ VĚC

Andílci nám tímto dávají na srozuměnou, že již danou věc nepotřebujeme, ale že poslouží někomu jinému. Občas ztratíme něco, na čem nám záleží, ale ten, kdo tuto věc najde, potřebuje ji mnohem více než my. Pokud svědí třeba náramek na ruce, nemusí to znamenat, že ho nepotřebujeme, ale že je přesycen energiemi a je třeba ho nechat také chvíli odpočinout. Pokud bychom tuto věc již nepotřebovali, pak ztratili bychom ji nebo by se nám rozbila.