hlavní směr života


Každý člověk má zde na Zemi nějaký úkol, který musí splnit, by došel své spokojenosti a svého štěstí.

Najděte si své datum a podívejte se, jaký je hlavní směr vašeho života.

Narodili jste se od 1. do 11. dne v měsíci?

Narodili jste se v pondělí?

Máte jiné požadavky v životě, než ostatní lidé. Možná se na svět díváte vlídněji, možná jen jste skutečně jiní. Vaším úkolem je přijít na to, v čem se tak moc odlišujete, neboť je to vaše přednost, nikoliv nedostatek. Soustřeďte se na své pocity a nenechte si je nikým vzít. Vaše intuice je skutečně velká.

Narodili jste se v úterý?

Ve vašem životě hraje hlavní roli komunikace a porozumění. Pokuste se pochopit ostatní, místo, abyste je odsoudili pro jejich chyby. Každý člověk, který vám vstoupí do života, předá vám něco ze sebe samého. Pokud porozumíte jejich činům, pochopíte také sami sebe. Vaším úkolem je naslouchat těmto lidem, pochopit je a podpořit.

Narodili jste se ve středu?

Vaším úkolem je nejen lásku přijímat, ale také dávat. Dívat se na svět radostněji, vytěžit z každé situace lásku. Vše, co děláte, měli byste konat s láskou vám vlastní, kterou ukrýváte ve svém srdci. Pak se vám dobře povede a láska otevře vám dveře do všech oblastí.

Narodili jste se ve čtvrtek?

Vaše životní cesta spočívá v moudrosti. Moudrost však nezískáte zadarmo, je třeba se věnovat studiu svého vnitřního já. Pak vstoupíte na správnou cestu.

Narodili jste se v pátek?

Vaším úkolem je starat se o nemocné a opuštěné lidi. Pomáhat těm, kdož zažívají neštěstí, smutek a dávat jim naději na lepší zítřky. Každá naděje jednoho dne dostane ty správné rozměry a přivede do života lidí to, po čem touží nejvíce.

Narodili jste se v sobotu?

Zkoumejte zkušenosti vašich předků - rodičů, prarodičů - a učte se z jejich chyb. Jen tak budete tuto moudrost moci předávat ostatním, a tím jim pomáhat. Můžete si pomoci různými vědami, nebo uměním. Tam naleznete také inspiraci, kterou můžete využít v pomoci ostatním.

Narodili jste se v neděli?

Pak jste děti přírody, jste její součástí více, než kdokoliv jiný. Vy jste příroda a příroda jste vy. Je třeba ctít každou živou bytost i rostlinku. Snažit se chránit životní prostředí, hlídat ho, pak se vám odmění, dodá vám více vnitřní síly a odvahy pro uskutečnění svých vlastních snů.

Narodili jste se od 12. do 21. dne v měsíci?

Narodili jste se v pondělí?

Vaším úkolem je přijmout vše tak, jak k vám přichází. Věnovat všechny své síly, by byl svět tím nejkrásnějším místem nejen pro vás, ale také pro všechny. Váš úsměv má silnou moc, kterou si neuvědomujete, váš úsměv dokáže pohnout každým srdcem, pokud je tento úsměv vyslán ze srdce.

Narodili jste se v úterý?

Vaším úkolem je celoživotní studium, rozšiřujte své obzory a učte se. Až přijde čas, vše, co jste se naučili, předáte ostatním. Čím více času a energie obětujete, tím více se toto vše zúročí. Vaše úsilí nebude nikdy zbytečné, pokud se mu budete naplno věnovat.

Narodili jste se ve středu?

Nejčistší a nejkrásnější duši mívají tito lidé, neboť jejich úkolem je šířit bezpodmínečnou lásku kolem sebe, takovou, jakou ukrývá jejich duše. Tuto lásku je třeba vnášet do životů ostatních, rozesmát srdce lidí, se kterými se potkají. Nejprve však je třeba naučit se naslouchat své duši a správně tento dar používat.

Narodili jste se ve čtvrtek?

Asi nejsložitější duši mají tito lidé. Skáčou od jedné věci k druhé, utíkají od problémů. Měli by se naučit být vytrvalí a nevzdávat vše po prvním neúspěchu, být rozhodní a nenechat si nic líbit. Do života těchto lidí vstupuje až příliš mnoho překážek, které je třeba překonat a nebude to vůbec jednoduché. Jen vlastní sebedůvěrou lze vše překonat a dojít svého štěstí.

Narodili jste se v pátek?

Tito lidé mohou získat bohatství velice snadno, neboť materiální a duchovní sféra se u nich dobře protíná. Pokud však nenaleznou spojení mezi těmito dvěma oblastmi, pak budou dlouho hledat zdroj bohatství a blahobytu.

Narodili jste se v sobotu?

Vaším úkolem je bránit slabší proti násilí. Ochrana slabších je vaším hlavním směrem života, ale nezapomínejte na sebe. Každý takovýto člověk musí sám vykazovat znaky násilí, abyste mu mohli pomoci.

Narodili jste se v neděli?

Nepřebíhejte od jedné záležitosti ke druhé, neměňte partnery jako ponožky. Snažte se očistit své srdce a naučte se věrnosti ve vztahu k sobě samému, pak dojdete spokojenosti a nebudete mít potřebu hledat dokonalost. Pokud skutečně toto dokážete, čeká vás velká láska na všech úrovních.

Narodili jste se od 22. do 31. dne v měsíci?

Narodili jste se v pondělí?

Vaším úkolem je oprostit se od materiálního bohatství a soustředit se na bohatství lásky a své duše. Velkorysost je vlastnost, která dovede vás k bohatství tak, byste na něm nelpěli, ale využívali ho ke šlechetným účelům. Používali ho pro blaho své i ostatních, byste učinili skrze své šlechetné srdce šťastné mnohé lidi.

Narodili jste se v úterý?

Váš velký úkol je starat se a pomáhat slabým, tedy starším lidem nebo malým dětem, ať již jako pedagogové či ošetřovatelé. Mějte prosím stáří v úctě a pěstujte tuto vlastnost také u ostatních lidí.

Narodili jste se ve středu?

Tito lidé jsou velice žárliví a mají tendenci opakovat chyby svých rodičů. Soustřeďte se na své rodiče, vzpomeňte, jakých chyb se dopustili, a tyto předsudky snažte se odstranit. V opačném případě budete žít životem svých rodičů, a to by byla velká škoda, neboť strach u sebe nepotřebujete a vaše duše je velice zanesená nepotřebným strachem.

Narodili jste se ve čtvrtek?

Jste tu proto, byste se nepodceňovali, ale také nepřeceňovali. Abyste se nepovyšovali nad ostatní, nebo neponižovali před ostatními. Máte nalézt sami sebe, věřit si, ale zachovat si pokoru ve svém srdci.

Narodili jste se v pátek?

Vaše slabost je vaše velké ego. Máte se naučit, že svět se netočí jen kolem vás, ale to, co vyžadujete od ostatních, byste také dokázali dát. Až se toto naučíte, pak pokračujete ve své cestě, a toto vše učíte i ostatní.

Narodili jste se v sobotu?

Jste obklopeni velmi silnou září, která působí na každého, kdo se chce zdokonalovat a duchovně růst. Také přitahujete k sobě mnoho lidí, je třeba se s touto září jen naučit pracovat. Pak, kamkoliv vejdete, lidé se za vámi budou otáčet

Narodili jste se v neděli?

Vaším úkolem je zúročit svůj klid a trpělivost a pomáhat těm, kdož tímto darem nevládnou, ale chtěli by být šťastni, ukazovat jim správnou cestu, doprovázet je po jejich cestě životem plné strastí a překážek.