hierarchie andělů


Když jsem byla malá, hodně malá, chodívali za mnou andílci a povídali si se mnou. Brala jsem je jako své kamarády, kteří prostě přijdou a zase odejdou. Byla jsem zvědavá, kde mají maminku a tatínka, jak se k nim chovají, jak vlastně žijí a co dělají. Povídali mi o všem, o sobě, o Bohu, o Ježíši. Některým slovům jsem nerozuměla, zvláště pokud povídali o tom, jak to u nich vypadá, kdo na koho dohlíží... Tak jsem si je rozdělila do více skupin, které jsem si pojmenovala po svém. A nyní ráda bych se s vámi o toto podělila, i proto, že mě jistý človíček o toto požádal i s otázkou, kolik je vlastně andělů. Upřímně, nemyslím si, že znám všechny anděly, neboť rodí se stále noví, aby mohli nám pomáhat, však některé skupiny skutečně mají pevný počet andílků, který se nemění. Ale o tom všem dozvíte se zde. Chtěla bych jen podotknout, že toto je má vlastní zkušenost s andílky, pokud má někdo z vás podobnou nebo jinou zkušenost, budu ráda, když mi o ní napíšete.

Tak tedy mé rozdělení andílků - budu používat názvy, které jsem tomuto rozdělení dala já, jako malá holčička.

1) ANDĚLÍČCI

Tyto andělíčky řadila jsem do různých skupin podle toho, co mají na starosti, tedy i zde některé z nich uvedu. Kdybych měla uvést všechny skupiny, asi by to bylo na hodně dlouho, tak vyberu alespoň ty nejzákladnější.

♥ STRÁŽNÍČCI

Jsou to andělé, které stráží naše dušičky od našeho narození. Možná jim říkáte strážní andělé, mě se však více líbí název, který jsem jim dala. Strážníčků je 72. Každý strážníček může hlídat spoustu dušiček, neboť neomezuje je čas ani prostor. Mohou být tedy ve stejnou chvíli na více místech najednou, a pomáhat. Každý z nás má svého strážníčka, který nás doprovází po našich cestách. Můžeme ho požádat o pomoc, a může nám kdykoliv pomoci, pokud jeho pomoc potřebujeme, nebo si může zavolat na pomoc jakéhokoliv jiného andílka. Svého strážníčka můžeme si pojmenovat také po svém, a také jsme to jako malé děti udělali. Možná si to jen někteří z vás nepamatují, jiní matně a někomu v hlavě usídlilo se jméno, které dal svému strážníčkovi. Můžeme se na něj obracet v dobách dobrých, i dobách zlých. Je zde proto, aby nás chránil, upozorňoval na nebezpečí. Nebudu zde každého strážníčka rozebírat podrobně, na to si vyhradím jiný článek, kde vám o nich povím daleko více. Tito andělé jsou však velice důležití v lidském životě - jejich jména mají opravdu velkou moc, pokud se použijí všechna ve správném pořadí, pak mají sílu splnit jakékoliv naše přání, které nezpůsobí bolest dalšímu človíčku.

Tak, jako máme u sebe svého strážníčka, tak máme u sebe i svého zlobílka. Nejsou to andílkové, ale ti druzí. Našeptávají nám nepravosti, vedou nás po scestích a mají strašnou radost, pokud se jim to povede. Strážníčci doprovázejí nás po naší pravici, zlobílci po levici. Záleží jen na nás, komu budeme naslouchat. I o zlobílcích vložím sem na stránky více, neboť stejně, jako je 72 strážníčků, tak je 72 zlobílků.

♥ KAMARÁDÍČKOVÉ

Jsou to andělé pomoci, tedy všichni, kdož mohou nás vyslyšet a pomoci s naším trápením. Tyto andílky žádáme o pomoc, pokud se ocitněme v nesnázích, vyslovíme své přání, po něčem toužíme nebo potřebujeme ochranu. Spočítat tyto andílky trvalo by dlouho a ani bychom se nedopočítali. Jsou tu tedy pro nás všechny, aby nám pomáhali v záležitostech, ve kterých pomoc potřebujeme.

♥ BROUZDÁLCI

Jsou to andílci duše, nevím už, proč jsem je nazvala takto, snad proto, že brouzdají s námi všemi našimi životy. Když se narodí nová dušička, tak při jejím zrodu stojí právě její osobní brouzdálek, který je jí přidělen a dokud duše nedosáhne univerza, tak s ní zůstává a provází ji všemi životy. Tito brouzdálci úzce spolupracují se strážnými anděly. Tedy každý člověk má také svého brouzdálka. Vlastně dva lidičkové. Jelikož se duše rozděluje, aby se nakonec v každém životě shledala, tak dva lidé mají jednoho brouzdálka. Ten se také stará, aby se duše spojila, aby mohl pomáhat oběma lidem současně.

♥ SVITNÍČCI

Vždy se mi líbil svit měsíce, a jelikož každému z těchto andílků náleží určitý den měsíční fáze, nazvala jsem je podle měsíčního svitu. Těchto andílků je 28, a mnozí z vás se setkali s nimi právě ve svatých pečetích, neboť tito andílci jsou v nich obsaženi, jejich domovy, ale také jejich energie. Tito andílci mohou plnit také přání, mají svůj vlastní úkol a speciální úkol právě v den, kdy mají svou vládu. Jelikož těchto andílků je přesný počet, připravím pro vás povídání i o těchto andílcích.

♥ SRDEČNÍČCI

Toto jsou andílci pokání, je jich 6. Vyslyší modlitby a prosby lidí, jež se skutečně chtějí napravit, nebo chtějí rozhřešení svých hříchů, pokud svých činů upřímně litují.

♥ UKRUTNÍČCI

I tito andílci jsou zapotřebí, a možná více, než ostatní. Tím nechci snižovat úkoly ostatních andílků, to v žádném případě. Tito andílci hlídají nejen kolo osudu, ale především trestají ty, jež si trest skutečně zaslouží. Mají k tomu zvláštní oprávnění.

♥ OSTATNÍ ANDĚLÍČCI

Patří sem andělé měsíců, těch je 12, andělů dnů, andělé hodin, andělé ročních období, andělé přírody a mnozí další. Určitě v budoucnu sem vložím i něco o těchto andílcích.

2) VELCÍ ANDĚLÉ

Takto jsem nazvala archanděly, neboť skutečně jsou velcí a mocní. Možná jsou pro lidi nejvýznamnějšími anděly, na které se člověk obrací ve chvíli, když neví, kudy kam. Mohou nám tedy sami pomoci, mají u sebe mnoho andílků kamarádíčků, ale také dohlížejí na práci strážníčků. Mezi nejznámější sem patří Rafael, Gabriel, Uriel....

3) VLÁDCOVÉ

Někdo je nazývá králi, jiný knížaty, ale vždy jsou to tito andílci. Pro obyčejné lidi jsou zcela nepoužitelní, neboť jejich úkolem je dohlížet na vládce zemí a vůdce, aby dobře panovali a byli spravedliví. Mezi další jejich úkoly patří dohlížet na práci strážníčků, pomáhají jim, pokud je toho potřeba.

4) BOJOVNÍČCI

Tito andělé chrání lidi před démony, také s démony bojují, především s těmi, kteří by se chtěli dostat k lidem a škodit jim.

5) VĚTŘÍČKOVÉ

Nejenže střeží přírodní zákony a dohlížejí na práci andělů přírody, ale pro člověka mají zvláštní význam - přinášejí zázraky, pokud o ně lidé úpěnlivě prosí a pomůže jim to ke šťastnému životu. Avšak štěstí představuje si každý člověk jinak, ne vždy, co považuje za štěstí, ho ke štěstí skutečně dovede.

6) SPRAVEDLIVÍ

Pro člověka nepotřební. Jsou tu od toho, aby zajišťovali přirozený chod na Zemi i v Nebi. Nedají se tedy požádat o žádné lidské přání.

7) POMOCNÍČCI

Tito andělé vyslyší každou lidskou prosbu, přinesou ji do nejvyšších míst k našemu Pánu a mají také možnost poskytnout rady v každé záležitosti. Jsou to andělé, jejichž vhled je důkladně zvažován a někdy mají sílu svým náhledem dopomoci ke splnění lidských přání. Proto jsem je nazvala pomocníčky, neboť pomáhají nám, pokud skutečně o něco stojíme srdcem i duší.

8) PERLIČKY

Takto jsem nazvala další skupinu andílků - cherubů. Snad zrodili se z Michaelových slz, když plakal pro lidské hříchy a žádal pro lidi smilování. Obklopují je malé perličky, které vypadají jako malé kapky deště, proto snad tento název zvolila jsem pro ně. Jsou moc roztomilí.

9) SLUNÍČKA

Sluníčka jsou andílci, na které není dobré hledět z blízka, k lidem se nepřibližují, ale jejich moc je přesto hodně velká. Ani ostatní andílci se k nim příliš nepřibližují. Jejich energie a záře je oslepující. Mnozí z vás je znáte pod názvem serafové. Provázejí lidi přes všechny zkoušky. Některé zkoušky sami dávají do lidských životů, mají nás posílit a vést po správné cestě. Říká se, že pějí chvály Bohu, toto mi ale nebylo potvrzeno, tak nevím. Ale určitě je to pravda, vždyť všichni andílci vzdali se svobodné vůle pro našeho pána, tak proč by tito andílci měli být výjimkou.

10) PROSPĚŠNÍČCI

Pomáhají lidem v jejich víře, mírní zkoušky, a pomáhají lidem najít sebe sama. Dohlížejí na uvědomění, které přichází k člověku, by se stal lepším člověkem. Dávají lidem naději na lepší život i na splnění jejich přání.

11) DĚDEČKOVÉ

Oni skutečně vypadají jako staří dědečkové. Pomáhají lidem s lidskými prosbami. Sedí okolo Božího trůnu. Těchto andílků je 24. Myslím, že patří mezi nejstarší anděly, rozhodně mezi nejmilejší našeho pána.

To by bylo pro dnešek asi všechno, necháme si něco také na příště. Každopádně s více skupinami jsem se nesetkala, proto snad hovořit o konkrétních andílcích mohla bych.