Gogolchon


Jiřík vyrazil do přírody, jako každé ráno. Prozkoumával neznámý kus pralesa, kam se nikdo jiný neodvážil vkročit. Už i proto, že nikdo nevěděl, jaká nebezpečná zvířata zde mohou přebývat. Měl na starosti sběr vzorků, ale zajímavější pro něj byli malí živočichové, kteří se nikde jinde neobjevují. Najde je? Tuto otázku si pokládal několikrát. Tak rád by našel něco nového, druh, který by ohromil svět.

Pohyboval se velice tiše, aby nikoho nevyplašil. Prosil Gogolchona, aby mu ukázal cestu k novému objevu.

Prodíral se pralesem, když tu mu něco přistálo na límci kabátu. Opatrně si ho sundal, a uviděl nádherného pavoučka, kterého nikdy dřív neviděl, ani o něm neslyšel. Konečně mohl mít něco, co by mohl představit také ostatním.

"Gogolchone, tak barevného pavoučka jsem nikdy neviděl, a myslím, že ani nikdo ostatní."

"Nikdy ho nespatřilo lidské oko, tys první, ale dej pozor, za jeho krásou ukrývá se velké nebezpečí," odpověděl Gogolchon.

Jiřík ničeho nedbal, otevřel zkumavku a pavoučka polapil. Ten, cítíce nebezpečí, začal měnit barvy. Jiřík nevěřícně na tento div díval se, a vydal se zpátky.

"Tuto nádheru nespatří lidské oko, není ti souzeno pochlubit se jím, neboť by mohl zahubit mnoho lidí. Patří sem, ani nás anděly nemůžeš chytit a vystavovat. Patříme do Ráje, stejně jako tento pavouček má svůj ráj zde. Odnes ho zpět, kdes ho našel."

Jiříkovi se do toho nechtělo, a tak neuposlechl.

"Ještě jednou tě žádám, vrať ho zpátky, neposlouchej své nízké pudy, kdy pochlubit se jím toužíš. Měl by sis více vážit života tohoto tvora, než být chamtivý po slávě a bohatství."

Jiřík se nad sebou zamyslel a odnesl ho zpět. Vypustil ho do přírody a v poklidu odešel. Do této oblasti se už nikdy nevrátil, protože věděl, že jeho chtíč je větší než pokora v jeho srdci.

Avšak Gogolchon se mu odměnil. Dal mu něco, co mohl ukázat celému světu, a Jiřík odmítl chválu, která mu náležela, a rozhodl se zůstat v utajení. Tak byla bez něho představena rostlinka, která tu přebývala od dávných věků. A tato rostlinka dodnes léčí mnohé lidské neduhy.