duše


diagnostika duše – 780 kč / 39 €

objednací kód: 35-1

Kdo jste, odkud pocházíte, co prožívala vaše duše, co máte

vyřešeno a co je skryto - co se tedy musí zpracovat v tomto životě, jak splynout s duší, abyste došli ke štěstí, a mnohé další otázky vám budou v této diagnostice zodpovězeny.

doba služby: 1 hodina

Měření duchovní energie – 780 kč / 39 €

objednací kód: 35-2

Dozvíte se, jakou energií disponujete, jaké je vaše napojení na andílky, co dělat pro její zvýšení a docílení lepšího naslouchání vedení andílků. Co s touto energií můžete dokázat, kam se posunout, v jaké duchovní úrovni se nyní nacházíte a mnoho dalšího.

doba služby: 1 hodina

Nastavení duše na lásku a vztahy – 1200 kč / 60 €

objednací kód: 35-3

Někdy je třeba nastavit duši, zvláště pokud se nám nedaří v nějaké oblasti. Oblast lásky a vztahů je ošidná, každý můžeme mít jiný názor a to nám může bránit v harmonii mezilidských vztahů. Také nemusíme dlouho potkat toho správného partnera pro život, míjíme se s ním, a do života nám přicházejí lidé, o které nestojíme, nebo kteří nám duchovně ubližují - užijí si a dál o nás nestojí. Případně nemůžeme vůbec žádného partnera najít. V mezilidských vztazích může být také problém, kdy máme z dětství zakořeněny vzorce, které nám brání komunikovat s bližními svými, nerozumíme si s rodiči či s lidmi okolo nás. Může to zasahovat i do oblasti práce, kdy nejsme schopni "zapadnout" do pracovního kolektivu, neboť nedokážeme k sobě určitý druh lidí pustit.

To vše nám může bránit v prožívání plnohodnotné lásky a vztahů, a tyto vzorce je třeba zpracovat a následně nahradit vzorci jinými.

Vše máme zakotveno v naší duši, která se může těmto vzorcům bránit. Společně s andílky zjistím, co vaše duše žádá, kde dělá vaše podvědomí chybu, abyste věděli, jak posléze s těmito informacemi pracovat máte. Nastavíme s andílky vaše podvědomí tak, aby korespondovalo s potřebami vaší duše.

doba služby: 1 hodina

Nastavení duše na práci a finance – 1200 kč / 60 €

objednací kód: 35-4

Můžeme mít sen už od dětství, kdy jsme chtěli pracovat v jiné sféře, než pracujeme nyní. Tyto dětské sny jsou nastavením naší duše, neboť jako děti rozumíme naší duši mnohem lépe, než jako dospělí. Pokud vykonáváme práci, která nás nebaví, nedáváme do ní své srdce, pak i peníze tomu zodpovídají. Pokud však směřujeme k práci, která by nás bavila, kterou bychom zahrnuli láskou, pak se i naše finanční situace zlepší. Nastavení duše v tomto směru ukáže správný směr, chyby, které děláme, a navede nás zpět na naši cestu.

Vše máme zakotveno v naší duši, která se může těmto vzorcům bránit. Společně s andílky zjistím, co vaše duše žádá, kde dělá vaše podvědomí chybu, abyste věděli, jak posléze s těmito informacemi pracovat máte. Nastavíme s andílky vaše podvědomí tak, aby korespondovalo s potřebami vaší duše.

doba služby: 1 hodina

Napojení na miminko – 1200 kč / 60 €

objednací kód: 35-5

Někdy miminko moc pláče, nebo je naopak tiché. Rozumět miminku, zvláště v prvních měsících jeho života, je velice složité. Co vlastně po nás miminko chce? Co potřebuje? Co si o nás myslí? Jak se na nás dívá? Co nám chce říct? Jaký andílek hlídá naše miminko a jak ho vede? Co má přichystáno do života? To vše se v napojení můžeme dozvědět a někdy mnohem více.

doba služby: 1 hodina

Nastavení duše (malý scan) – 1560 kč / 78 €

objednací kód: 35-6

Ne vždy koresponduje duše s tělem, někdy se duše snaží posílat signály, ale okolí je bojkotuje, nebo naopak si je sami nějakým způsobem potlačujeme. Tento scan prozradí nesrovnalosti mezi duší a tělem, a dá také radu, jak nechat prostoupit duši zcela do těla. Sami sebe znáte, tedy víte, co prožíváte a co se vám nedaří, tedy znáte nastavení těla, tento scan se soustředí hlavně na vaší duši.Co je předmětem zkoumání?1. OSOBNOST DUŠE aneb k čemu jste předurčeni2. FINANCE A MAJETEK3. DOMOV4. PRÁCE5. MANŽELSTVÍ6. ÚSPĚCH7. NAPLNĚNÍ OSUDU

V druhé části se ladí to, co je v disharmonii.

Doba služby: 2 hodiny

Spojení s miminkem – 1200 kč / 60 €

objednací kód: 35-7

Každé miminko v bříšku vyžaduje jinou péči, má jiné napojení na maminku. I o miminko v bříšku musíme se dobře starat, aby bylo spokojené, a dobře se vyvíjelo, by se na nás těšilo na tento svět. Co potřebuje právě vaše miminko? Čím lépe se o miminko staráme, tím snazší porod poté i my máme, protože se miminko netočí a nebrání se vstupu na svět.

doba služby: 1 hodina

Scan duše – 1560 kč / 78 €

objednací kód: 35-8

Scan duše obsahuje tři části - diagnostiku duše, diagnostiku psychiky a diagnostiku duchovní úrovně. Rozsah je cca 1 strana A4.

doba služby: 2 hodiny

Nastavení duše (velký scan) – 2340 kč / 117 €

objednací kód: 35-9

Ne vždy koresponduje duše s tělem, někdy se duše snaží posílat signály, ale okolí je bojkotuje, nebo naopak si je sami nějakým způsobem potlačujeme. Tento scan prozradí nesrovnalosti mezi duší a tělem, a dá také radu, jak nechat prostoupit duši zcela do těla. Sami sebe znáte, tedy víte, co prožíváte a co se vám nedaří, tedy znáte nastavení těla, tento scan se soustředí hlavně na vaší duši. V druhé části se ladí to, co je v disharmonii.

Co je předmětem zkoumání?1. OSOBNOST DUŠE aneb k čemu jste předurčeni2. FINANCE A MAJETEK3. STUDIUM A SCHOPNOSTI4. DOMOV A NEMOVITOSTI5. DĚTI6. PRÁCE, NEMOCE7. MANŽELSTVÍ, SOUDY8. DUCHOVNÍ SÍLA A MAGICKÉ SCHOPNOSTI9. SNY A TOUHY10. KARIÉRA, ÚSPĚCH, ÚŘEDNÍ ZÁLEŽITOSTI11. PŘÁTELÉ A NAPLNĚNÍ OSUDU12. NEPŘÁTELÉ,NEPŘÍJEMNOSTI, ZÁKEŘNOST A OSUD

doba služby: 3 hodiny

Rozpojení duší – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 35-10

Rozpojení duší řídí andělé a zaměřují se na tyto body:

pokud máte společnou cestu a chcete jít cestou jinou pročištění těla, duše i mysli od pout jiné duše odseknutí pout jiné duše, jiného člověka zacelení pout jiné duše, jiného člověka nastavení odvahy odejít

doba služby: 2 hodiny

Propojení duší – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 35-11

Propojení duší řídí andělé a zaměřují se na tyto body:

zda máte každý jinou duši a propojení je v souladu s oběma dušemi - nebo zda máte duši společnou pročištění těla, duše i mysli vás obou ukázání duchovní cesty těchto duší (nebo společné duše) a přísun energie cesta ukázání duši (duším), jak jedna pro druhou je důležitá a jen společně tvoříte celek zvýšení vibrace společné duše nebo dvou duší nastavení odvahy a prosperity obou duší (společné duše)

doba služby: 2 hodiny

Labyrinty duše – 3600 kč / 180 €

objednací kód: 35-12

Labyrinty duše ukrývají zbytky negací, nepříjemných zkušeností i vše, co se nám kdy stalo nepříjemného. Labyrintů máme v naší duši mnoho, a pokud nejsou zcela vyčištěny, nastávají problémy i v dnešních dnech.

Můžete se také točit v kruhu, a opakovat stále stejné chyby, přitahovat si do života stále stejné typy lidí.

Čištění labyrintů obsahuje hodinovou konzultaci a dvouhodinové čištění.

doba služby: 3 hodiny