důležitost snů


Lidé sny potřebují. Nebudeme si zde nyní povídat o tom, proč se lidem zdají sny, ráda bych se zaměřila spíše na to, proč vstupují do našich snů naši zemřelí příbuzní. Někdy vstoupí nám do snu, protože je úpěnlivě voláme, jindy vstupují nám do snu, protože nás chtějí varovat. Vždy se tak děje, když jsme na pokraji smutku, nebo se chováme tak, jak nemáme. Většinou zamýšlíme nějaký krok, který není pro naši budoucnost dobrý. Nebo prostě jen něco řešíme a nevíme, jak dál. V tu chvíli vstoupí nám do snu ti, kdož nám chtějí pomoci nebo kdož nám chtějí dát odpovědi na naše otázky. Pak je dobré všímat si podstaty snu. Vidíme tam člověka, který již nežije, a jsme přesvědčeni, že je stále naživu. Někdy k nám mluví, jindy jen nás vede do míst, na která je dobré soustředit svou pozornost. Proto každému snu bychom měli věnovat dostatečnou pozornost. Co si máme zapamatovat, to si zapamatujeme. Každá barva, oblečení, zvíře, budova, prostředí, blaženost, strach, klid - to vše nám má odhalit, na co hledáme vnitřně odpověď. A pomocí snů ji také získáme.