duchařská anomálie


Většinou mě nic nevyvede z míry, ani neuvede v úžas, ale to, co jsem dnes zažila, dalo by se zařadit do obou kategorií. Tedy vyvedena z míry jsem byla částečně, ale úžas byl veliký.

Zadání znělo jasně - setkat se s duchem a vytvořit jeho portrét.

Setkání s ducháčkem skutečně proběhlo, ale portrét se nezdařil, nebo spíše jsem byla natolik vyvedena z míry, že nešlo než se na tu nádheru dívat.

Setkání s ducháčky a duchyňkami probíhá většinou standardně, přivolám si je, pokud mi dovolí je namalovat, tak tak učiním, předáme si vzkazy, a ducháček nebo duchyňka odchází.

Nejinak tomu mělo být i tentokrát. Zavolala jsem ducháčka jeho pozemským jménem a skutečně přišel, ale tentokrát nebyl sám. Přinesl jeden vzkaz, který jsem vyřídila, ale na malování nějak nedošlo.

Byl to zvláštní pocit, zavoláte ducháčka a on přijde obklopen andílky. Ve vnějším kruhu 14 andělů, dále do vnitřku kruhu 7 andělů, kdy uvnitř byli zbývající 3 andělé a uvnitř všeho se nacházel ducháček. Nad hlavou mu poletovalo v kruhu 5 andělů, tedy bylo vidět jen jeho krásné oči, které jakoby svítili. Ne, nebyl to svit, ale dobrota, která se v očích ukrývala.

Nikdy jsem nic tak nádherného neviděla. Na ducháčky jsem zvyklá, na andílky také, ale na toto se připravit nedá. Ducháček měl klidný a velice příjemný hlas, alespoň pro mé uši příjemný. Z očí mu čišela dobrota, vlídnost a laskavost. I kdyby nemluvil, jeho oči promlouvali. Na to, že odešel velice mlád, měl vyrovnaný pohled, láskyplný. Nemohla jsem se od těch očí vůbec odtrhnout. Museli byste to zažít sami, tu nádheru, ten klid, který toto setkání provázel. Bušilo mi srdce, ale najednou tlukot ustal. Ne, nepřestalo bít, jen bylo srdce mé zklidněno jako mávnutím kouzelného proutku. Všude kolem voněly fialky a levandule. Byla to až omamná vůně.

Ducháček neodešel, jak to dělají ostatní ducháčci, ale by na křídlech odnášen.

Jeho slova byla: "Miluji, věřím. Je třeba plnit si sny, nikdy není pozdě. Cesta ke snu musí být otevřená a radostná."

Tato slova možná pochopí ti, komu tento vzkaz předávám.