rady andělů na duben den po dni


1. dubna

UŽÍVEJ SVOBODY A VOLNOSTI

Nastává čas pravé dokonalosti. Vnímej tuto dokonalost v každém okamžiku a přijde k tobě. Jsi svobodný člověk, který se může pohybovat tak, jak sám si představuje. Přetrhej stará pouta k nedokonalosti a starostem, objevuj nové, krásné možnosti, které se ti nyní otevírají. Cokoliv se dnes může stát, a ty to přijmi jako svou vlastní cestu. Začínáš růst a rozvíjet se. Začínáš se měnit - k lepšímu. Tak neváhej a prožij dnešní den v radosti. Nic neodkládej na jindy a důvěřuj lásce i sobě samému.

2. dubna

VYČKEJ NA SPRÁVNÝ OKAMŽIK

Dnes může se ti zdát, že vše stojí a nevyvíjí se. Ale je to jen zdání, klam, který produkuje tvůj rozum. Nevidíš žádný pokrok, a přesto vše se děje ve správném okamžiku. Důvěřuj svým vnitřním pocitům. Čas je relativní pojem. Proto na nic netlač a vyčkej na ten správný okamžik. Nauč se radovat z tohoto stavu ticha, neboť jen tak přijde opravdový smích tvůj. Vše konej s láskou a pro lásku. Postupuj na své cestě a nehleď zpět.

3. dubna

KLÍČ KE ŠTĚSTÍ

Dnes otevírá se brána ke tvému štěstí a spokojenosti, ale musíš ji pocítit ve svém vlastním srdci i mysli. Podle svého nastavení vykročíš levou, nebo pravou nohou? Budeš se zabývat malichernostmi, svými starostmi, nebo si dnešní den užiješ v radosti? Miluj tento den, ať se stane cokoliv. Neboť láska přichází s nastavením srdce a s láskou. Pokud chmuřiti se dnes budeš, překážky tě neminou. Pusť tedy všechny starosti a problémy ze své mysli, vyžeň je a nepřiživuj. Jen tak přivoláš si krásné chvíle do svého života. Dnešní den a klíč ke svému štěstí držíš dnes ve svých rukách. Odemkneš-li tuto bránu ke štěstí, začne se otevírat. Však zlomíš-li dnes klíč, pak nést následky budeš v následujícím čase.

4. dubna

ZVOL HODNOTY SVÉHO ŽIVOTA

Dnes se pohodlně posaď a zhodnoť, kde ty sám jsi na svém žebříčku hodnot, kde se nachází láska a kde ostatní oblasti života. Postav sebe na začátek těchto hodnot, miluj se a lásce nebude trvat dlouho a vstoupí do tvého života. Miluj nás, anděly, jako bys miloval sám sebe. Pokud neprojevíš dnes k sobě dostatek lásky, pak neprojevíš ji ani nám a lásku si nezasloužíš. Nedívej se na to, co o tobě myslí si ostatní, jak tě vnímají, neboť záleží na tom, jak se vnímáš jen ty sám. Vydáš se tedy s námi po cestách lásky, nebo projevíš negativní emoce v lásce? Naslouchej svému srdci a nech se vést, námi, anděly.

5. dubna

ZKOUŠKA VE VÍŘE

Věříš, nebo jsi svou víru ztratil? Tak jako květinka roste ze semínka, občas uvadá, aby se nakonec vzchopila, tak je to i s lidskou vírou. Čím více je víra podrobována zkouškami, tím více sílí a roste. Někdy však nemusíš mít dostatek síly na svou víru, když je hodně zkoušena, neboť nevidíš výsledky. Však výsledky nejsou o víře, to jen pokouší tě tvé vlastní ego. Vnímej naší pomoc každým okamžikem, vnímej sílu a inspiraci a nezapomínej poděkovat. Naše dary nejsou samozřejmostí, dostáváš je za svou snahu a píli.

6. dubna

NEZABÝVEJ SE MALIČKOSTMI

Mnoho maličkostí uvádí tvou duši v nesoulad a smutek. Proto se jimi nezabývej, dívej se vpřed a zkoumej jen velké věci, důležité věci. Miluj sebe i svou rodinu, neboť jen láska je v životě důležitá. Vše ostatní přichází s láskou, vše ostatní není důležité. Nesoustřeď se příliš na svou cestu, nech se vést námi, anděly, neboť vedeme tě cestou přímou do zdárného cíle. Nepůsobíme bolest ani utrpení, to tvá soustředěnost na nepodstatné věci ti činí smutek a slzy. Pokud pocítíš napětí ve své duši, nenasloucháš nám dostatečně.

7. dubna

VNÍMEJ VŠE, CO K TOBĚ PŘICHÁZÍ

Tvá duše vidí vše, co se děje v astrálním světě, co čeká na svůj zrod ve světě lidském. Vnímej proto každý záchvěv, každou změnu, neboť tyto změny dovedou tě ke štěstí. Dívej se kolem sebe a naslouchej svou duší. Otevři své srdce této cestě, těmto změnám. Nebojuj sám se sebou. Nenaslouchej svému rozumu, který je dnes špatným rádcem. Plýtváš tím zbytečně drahocenným časem, který můžeš využít pro naplnění svého přání. Žij tak, jak si představuješ, chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě. Tvá vyšší úroveň duše tě povede. Nepřemýšlej nad problémy, obklop se pozitivní energií. Pak spatříš světlo, které tvou duši přitahuje. Toto světlo je na konci tvé cesty, na konci trnité cesty plné problémů a překážek.

8. dubna

SPOLÉHEJ SE JEN SÁM NA SEBE

Nepotřebuješ žádného člověka, který povede tvé kroky za štěstím. Tvá duše cestu zná, je ukrytá hluboko v tobě. Soustřeď se nyní na velký vnitřní klid a nezkoumej překážky. Svůj klid nalezneš, pokud ho budeš hledat. Dáš dnes na prázdná slova ostatních lidí, nebo přijmeš vše, co tě obklopuje, jako jedinou Boží pravdu? Tvá víra je mocnější, než si dokážeš představit. Věřit věcem, které nevidíš, lásce, kterou necítíš, nebo přijmout to, co prožíváš a vytváříš si nepřízeň osudu? Jakou cestu si právě dnes vybereš? Radost a sílu své duše, nebo překážky, které se kupí? Tvé rozhodnutí bude mít dohru v následujících dnech. Při sebemenší pochybnosti hledej pravdu uvnitř sebe, neboť jen tam se nalézá, pokud dobře nasloucháš.

9. dubna

VŠE MÁ SVÉ PEVNÉ PILÍŘE

Proč stavíš na něčem, co není dobře ukotveno? Zasel jsi lásku a sklízíš bouři? Je to jen klam, kterému jsi vystaven. Neboť láska plodí lásku. S láskou nestane se ti nic zlého, pokud to zlé nepustíš do svého života. Každé semínko nějakou dobu klíčí, než z něj vyroste krásná květina. Tak je to i s tvou láskou. Je zaseta hluboko pod zemí, avšak ty ji nevidíš. Pokud bys ji chtěl spatřit, musel bys jí vyjmout z hloubky Země. Pokud tak učiníš, láska zemře, neboť přerušíš proces, který jí byl dán. Počkáš-li však, láska vykvete. Můžeš jí pomoci, stejně jako pomáháš květině sluncem a vláhou, by vykvetla, stejně můžeš pomoci i své lásce, pokud ji obklopíš důvěrou a pozitivním náhledem. Nesuď druhé a neber jméno Boží nadarmo. Neobviňuj anděly, že nyní se ti nedaří, neboť vše je na dobré cestě. Andělé pomáhají ti pochopit pravou podstatu lásky.

10. dubna

VYTVOŘ SI SVŮJ ŽIVOT

Možná tomu nyní nevěříš, ale stane se to, co si skutečně přeješ. Jak si nyní napíšeš svůj příběh, takový se zrodí. Proto přemýšlej, co je v tvých myšlenkách špatně, co vysíláš, přesto že nemáš. Nacházej v každé situaci to, co si přeješ. Začni s malými věcmi, a uvidíš, že i tvé velké přání dojde naplnění. Pokus se v současné situaci nevinit nikoho, ani sám sebe. Neboť situaci můžeš si přetvořit k obrazu svému. Je to láska, co nyní chceš zažívat? Neříkáš si někdy, že to tvůj milý nedokáže? Neříkáš si, že jsou na tebe všichni zlí a nic ti nedopřejí? Popřemýšlej o svých myšlenkách. V těch nalezneš také klíč ke svému šťastnému životu. Možná ne hned, ale zasadíš tím další stavební kámen ke splnění svého štěstí. Také každý úkol vnímej jako hru, všechny úkoly od nás slouží k tvému cíli.

11. dubna

NAUČ SE VŠE POTŘEBNÉ

Nevlastníš čas ani žádnou situaci, která k tobě přichází. Vše máš jen půjčené. Nesyp si popel na hlavu, neboť v tobě dřímá něco většího, než si vůbec dokážeš představit. Stačí vše přijmout a uvidíš, jak se vše začne měnit k lepšímu. Jsi dítě Boží, které zasluhuje lásku. Ale zasluhuješ ji skutečně? Není to jen láska falešná? Nechceš druhého spíše jen vlastnit, chlubit se s ním? Nebo skutečně miluješ a dokážeš tuto lásku dát najevo a obětovat jí cokoliv? Dokážeš-li toto všechno, láska se objeví znenadání. Svoboda vede k lásce, a svobodu musíš nejen mít, ale musíš ji umět také dát.

12. dubna

PODĚKUJ ZA VŠE

Nauč se děkovat, nám, andělům, za vše, co nyní dostáváš, za vše, co jsi dostal, ale také za vše, co teprve dostaneš. Vytvoříš si tím pozitivní přístup nejen k nám, ale také k lásce a sobě samému. Na vše je třeba, by ses nyní díval pozitivně. Co špatného se ti v posledních dnech stalo? Co ti tyto špatné události chtěli říci? Poučil ses z nich? Viděl jsi v nich to dobré? To jediné zrníčko v nicotě, které má touhu růst a proměnit vše v dobro? Hledej v negativních událostech to krásné, malé zrníčko, a probudíš lásku a prosperitu. Neboť jen ty máš tu sílu. Máš dnes požehnání našeho pána, dokaž, že zasloužíš si ho, by mohl ti vyplnit tvé největší přání.

13. dubna

PŘIJMI NAŠÍ HOJNOST

Toužíš po hojnosti a my ti ji odevzdáváme. Naše bohatství je veliké, nekonečné, a rádi se s tebou o něj podělíme. Nemysli na svou bídu, nemysli na svůj nedostatek a soustřeď se na hojnost. Pokud nestojíš o bohatství peněz, třeba budeš stát o bohatství lásky. Tvé vědomí roste, proto ho nech růst a nepřipouštěj si porážku. Neboť jsi dnes tak silná, jak silná toužíš být. Zahoď veškeré své obavy. Nauč se dávat i přijímat, stejným dílem. Nehromaď své touhy, nehromaď své peníze, neboť nejsou ve skutečnosti jen tvé, slouží pouze k tomu, bys mohla být šťastnější. Tak je to i s láskou. Pokud budeš jí chtít získat pro sebe a sebe učinit šťastnou, pak dojdeš pouze k neštěstí, i kdyby ti pomáhali všichni andělé v nebi. Pokud však budeš chtít lásku pro radost a štěstí toho, koho miluješ, bude ti přivedena do tvého života.

14. dubna

ZACHOVEJ ROVNOVÁHU

Vše má svůj řád a musí být v dokonalé rovnováze - dobro a zlo, příjímání a dávání... Každá situace má své pro i proti, nic není dobré nebo špatné. toto měj na paměti. Proto ponechej všemu volný průběh, neboť jen ten dovede každou situaci do šťastného konce. Násilí, byť jen myšlenkové, není ti dnes ku prospěchu. Nic nedopadne špatně a ve tvůj neprospěch, pokud přijmeš každou situaci takovou, jaká je, pak poznáš, že je mnohem lepší, než sis původně myslela. Neznamená to sedět jen tak bez hnutí a nic nedělat, to ne, můžeš zasahovat, ale jen v souladu s proudem situace. Nesnaž se tedy dnes nic změnit, pokud vyvstanou další překážky, ale změň to, co další překážky nebude vytvářet.

15. dubna

ZAPOJ SE AKTIVNĚ

Proč se rozčilovat a vybuchovat v kterékoliv situaci? Proč se rozčilovat a ničit si tím tento krásný den? Proč vinit všechny okolo, proč vinit sám sebe? Proč právě dnes cítíš takovou bezmocnost, když můžeš s celou situací něco udělat? Je třeba zachovat klid v kterékoliv situaci, ať je jakkoliv napjatá. Raději než zúčastnit se hádky je lépe dnes někomu pomoci. Určitě nalezneš ve svém okolí někoho, kdo potřebuje tvou pomoc. Nikomu nepůjčuj peníze, neboť toto není pomoc, tímto ničeho nedosáhneš a tomu člověku pomůžeš jen na chvíli. Je třeba pomoci jiným směrem - pomoz skutečným dobrým skutkem komukoliv, ať již člověku nebo zvířeti. Každý má právo na život, každý si zaslouží pomocnou ruku, pokud o ní žádá. Zkus se rozhlédnout kolem sebe a určitě najdeš mnoho možností, jak se zapojit aktivně do pomoci ostatním.

16. dubna

UČIŇ SI POTĚŠENÍ

Udělej to, co tě těší, může to být maličkost, ale může to být také velká věc. Pamatuj, že svým činem dnes nesmíš nikomu ublížit. Udělej to tím nejvhodnějším způsobem, s láskou v srdci, ale i v mysli. Raduj se dnes ze svého života, neboť všichni andělé se na tebe dnes smějí. Přinášejí ti své dary, tak proč se dnes neradovat ze svého života? Nesoustřeďuj se sám na sebe, a přesto si dopřej potěšení. Nedělej nic, co dnes MUSÍ být uděláno, udělej jen to, co chceš a jak to cítíš. Nenuť se dnes do žádné činnosti, neboť v tom není žádná radost. A my chceme, aby ses dnes radovala. Dělej vše jen z lásky a s láskou. Dnes také můžeš někoho obdarovat - svým úsměvem, nebo věcí, kterou dlouho nepoužíváš, a jinému by udělala radost.

17. dubna

HLEDEJ CESTU K BOHU

Vydala ses na dlouhou cestu a dnes potřebuješ Boží pomoc. My ti pomáháme stále, ale náš pán má mnohem větší moc, než si myslíš. Hledej proto cestu za naším pánem, skrze své srdce. Až nalezneš ho, stane se tvou součástí. A vyplní tvá nejtajnější přání. Cesta k němu vede přes velkou propast, propast nevědomí, kterou musíš s vírou překonat. Ničeho se nemusíš bát, však hledej a nalezneš své štěstí. Jednej podle Božích zákonů a nehleď na obtížnost tohoto poznání.

Až najdeš cestu, najdeš našeho pána, pak může tvá duše předstoupit před něj a vznést své požadavky, své přání. Pokud bude tvé hledání u konce, dočkáš se zázraku a svého zaslouženého štěstí. Pak bude k tobě přicházet zázrak za zázrakem.

18. dubna

PROŽIJ SVŮJ VNITŘNÍ MÍR

Uprostřed tvé duše nalézá se věčný klid a mír. Čeká na své probuzení, proto se dnes o svou duši musíš náležitě starat. Tak jako miminko v bříšku roste a sílí, tak i tvá duše sílí, pokud jí věnuješ dostatek lásky. Tak, jako miminko k růstu potřebuje dobré podmínky a klid, tak i tvá duše potřebuje dobré podmínky a klid. Zklidni se tedy dnes a naslouchej. Nech se unášet svými pocity, zkoumej každý pocit, který k tobě dnes bude přicházet. Nesleduj chaos kolem sebe, nebo tě strhne s sebou do hlubin věčného zapomnění.

19. dubna

ZMĚNA JE ŽIVOT

Dnes se zamysli nad tím, zda je vše ve tvém životě v pořádku. Pokud chceš zažít změnu, je třeba začít u sebe. Je více věcí, které je třeba změnit, ve tvém vlastním nitru, opustit staré a zažité programy a nahradit je novými. Zamysli se nad svými vlastnostmi, nad tím, co by bylo třeba změnit a začni na tom dnes pracovat. Neboť s tvou změnou přijde změna i do tvého života. Zamysli se nad svými touhami, žádná z nich není nereálná, každá tvá touha může se stát skutečností, však je zapotřebí zahodit vše, co ti v tom brání. Svůj život a své štěstí máš nyní ve svých rukách. Proto udělej radost sobě i nám a pracuj na tom, by tvá bytost byla co nejčistší.

20. dubna

NEDĚLEJ NEUVÁŽENÉ VĚCI

Dnes si vše dobře rozmysli a nedělej nic unáhleně. Nad vším velice přemýšlej, zda skutečně je to k tvému dobru. Máš Boží požehnání, proto ho přijmi. Ukážeme ti dnes cestu, kterou se máš vydat, proto dobře naslouchej. Dostaneš dnes mnoho úkolů a se všemi se můžeš vypořádat s grácií a nadhledem, by byly nakonec k tvému dobru. Neboť vše dopadne tak, jak dopadnout má. Neboj se udělat dnes správná rozhodnutí, neboť vedeme tě na tvé cestě. Jakmile ucítíš záchvěv nervozity či strachu, v tu chvíli budeš vědět, co dělat nemáš. Na některá rozhodnutí nedozrál čas, jiná jsou zapotřebí udělat. Měj to na paměti a naslouchej svému vnitřnímu hlasu, neboť je to hlas Boží a dobře ti radí.

21. dubna

HLEDEJ SVÉ MÍSTO NA ZEMI

Hledej a nalezneš své místo, nalezneš svůj domov. Nalezni, kam patříš, zda jsi právě dnes tam, kde být máš. Nebraň dnes nikomu v jejich počínání, neboť i ostatní právě dnes hledají své místo. Také chtějí být šťastni. Všichni lidé, na celém světě, dnes něco hledají. A kdo hledá, ten nalezne. Je tvé místo tam, kde je láska? Nebo tam, kde mají tě rádi a váží si tě? Nebo je to svět prosperity? Vyber si své místo, a pokud dnes nepomůžeme ti, věz, že je na tobě, bys byl v hledání úspěšný. Vše dnes konej svým srdcem. Vydej dnes ze sebe to nejlepší - v práci, doma, mezi svými blízkými, ale také sám v sobě. Už víš, kam patříš? Znáš lidi, kteří patří do tvého života? Jsi ochoten jim pomoci ke štěstí? Nebo jen toužíš dnes nečinně přihlížet? V každém člověku je kousek tvého místa, které dnes hledáš.

22. dubna

PODMAŇ SI ČAS

Ne, čas vlastnit nemůžeš, neboť nepatří ti, jen ti je zapůjčen. Však dnes otevírají se brány nebeské a ty můžeš čas učinit svým služebníkem, můžeš urychlit tok času. Raduj se z každého okamžiku, sdílej tuto radost s ostatními. Pokud máš v srdci dobro, pak můžeš uspíšit čas čekání na své největší přání. Jen s láskou v srdci a milosrdenstvím našeho pána dokážeš čas ovládat, alespoň dnešního dne. Nedovol, aby tě dnes čas tísnil a bral ti tvou energii. Vše potřebuje svůj čas. Tak proč nevykonáš, co skutečně od života chceš, a nepopostrčíš tok času? Záleží na tom, jak svůj čas využiješ, zda poslouchati tě bude a ty budeš spokojen, či zda jsi jen sluhou času, který tiše sedí v koutě na jeho příkazy.

23. dubna

PRVNÍ KROK SPRÁVNÝM SMĚREM

Dnes je správná doba přiblížit se co nejvíce Bohu, neboť jen on má v ruce moc zázraků. Jakmile to dokážeš, on přiblíží se k tobě a bude moci k tobě více promlouvat. Je jedno, jakým způsobem se k němu přiblížíš, zda přes nás, anděly, přes svou víru, nebo pro svůj klid, který je nastolen v tvé duši, jen ho musíš pocítit na vlastní kůži. Možná zpočátku to bude složitější, ale pokud se budeš snažit, dokážeš to. Tento první krok směrem k Bohu a zároveň velkým krokem v tvých přáních. Pak přijde zázrak, a ne jen jeden. Nezůstávej tedy dnes stát na místě a pro své štěstí také něco udělej. Vykroč a naslouchej. Neboť pokud budeš očekávat to nejlepší, zahodíš negativní myšlenky, to nejlepší se projeví v tvém životě. Možná to nebude to, co očekáváš, ale věz, že je to to nejlepší, co v této chvíli můžeš dostat. A pak je jen krůček k tomu, co skutečně si přeješ.

24. dubna

ZAHOĎ SVÉ NÍZKÉ PUDY

Někdy nemáš rád některého člověka, možná ti velice ublížil, či nechová se tak, jak by měl. Nebo možná někoho z celého srdce nenávidíš, nebo kritizuješ ostatní. Každý kráčí po své vlastní cestě, a všichni, tebe nevyjímaje, kráčeti mají s láskou a vírou. Vírou v sebe sama, v Boží spravedlnost. Zamysli se dnes nad tím, koho nemáš rád a pošli těmto lidem svou upřímnou lásku. Neboť co dnes vyšleš, třikrát se ti vrátí. Pokud budeš rozsévat zlobu, vrátí se ti zloba nazpět, pokud budeš rozsévat lásku, vrátí se ti láska. Proto zamysli se nad svým životem, neviň nikoho kolem sebe, a soustřeď se pouze na sebe samého. Přemýšlej, co můžeš ve svém životě zlepšit, čeho bys chtěl skutečně dokázat. Podívej se na své nedostatky a pokus se je odstranit. Neboť dnes každá snaha se cení, pokud je snažení provázeno láskou. Pak také problémy zmizí.

25. dubna

POZOR NA SVÉ CHYBY

Dnes budeš dělat chybu za chybou, však tyto chyby mají tě posílit. Dnes nebudeme zasahovat do tvého života a varovat tě, protože tyto chyby dovedou tě ke štěstí. Více o nich budeš přemýšlet, více budeš hledat, proč děláš chyby, proč je musíš dělat. Dnes máš svůj život plně ve svých rukách. Je to proto, by ses naučil jednat také podle sebe, ne podle ostatních. Povýšíš na své duchovní cestě, i když budeš padat dolů. Však je to zapotřebí. By sis uvědomil mnoho souvislostí, bys posílil vnitřně. Duchovní růst spočívá také v postavení se na vlastní nohy. A ty to dokážeš, protože my ti věříme.

26. dubna

VYKROČ SPRÁVNOU NOHOU

Dnešní den je velice slavný, a může být i pro tebe. Proto se snaž vykročit tou správnou nohou a usmívej se dnes na celý svět. Starosti hoď za hlavu, dnes není čas je řešit. Vstaň z postele s úsměvem, naplň své srdce klidem a láskou. Buď vděčný za to, co máš. Neboť není toho málo, co bylo ti dáno, a mnoho krásného na tebe ještě čeká. Radost nech proudit celým dnem, pak radost přijde i do tvého života. Nedívej se dnes na svět zamračeně, nebo se celý svět bude mračit na tebe. Deprese dnes hoď za hlavu, neboť přivádějí do tvého života další deprese a smutek. Jsi krásná duše, která si zaslouží krásu. Tvé srdce bije dnes pouze pro tebe, a tento tlukot půjde slyšet na míle daleko. A možná je zachytí osoba, na které ti velice záleží. Vše je na tvém prvním vykročení a na prožití tohoto dne.

27. dubna

PĚSTUJ SI DNES OPTIMISMUS

Pokud budeš dnes očekávat to nejlepší, pak to také nalezneš, neboť dnes to nejlepší máš u sebe a můžeš vše utvářet k obrazu svému. Optimismus ti dodá velkou sílu. Tak proč tu sílu nezkusíš uchopit, bys byl i ty šťastný? Pesimismus je nízký pud, který vede jen k záhubě. Ukážeš tím své slabosti a lidé tě budou jen využívat. Jen optimističtí lidé dosahují velkých věcí a naplnění svých přání. Tak proč to alespoň nezkusíš? Optimismus se nedá předepsat, nedá se předvádět, ten musíš cítit ve svém nitru. Buď proto dnes vesel a přijímej vše, tak jak to přichází. Chovej se tak, jako by dnešní den byl tvým posledním v životě. Vždy je naděje, že vše dobře dopadne, jen se na to musíš dívat těma správnýma očima. Pokud to dokážeš, budeš žít v optimismu každý den a tvá přání se splní.

28. dubna

NASTAV DRUHOU TVÁŘ

Máš si dnes nechat vše líbit? Je snadné bojovat proti osudu, plout proti proudu, když život ti dává jednu facku za druhou. Ale nastavit osudu druhou tvář, to je mnohem obtížnější. Však kdo by se chtěl nechat vláčet osudem? Čím více bojuješ proti svému osudu, proti špatným situacím, které přichází, tím více v tomto stavu zůstáváš. Pokud však nastavíš druhou tvář, pak poznáš, že osud není tak zlý, jak se zdá být. Poznáš, že můžeš změnit svůj osud, pokud začneš plout po proudu. Pokud toto nedokážeš, budeš žit v chaosu a zmatku, zůstaneš slepý a neuvidíš, kolik krás se ti otvírá a kolika krásám se tak urputně bráníš. Čím více lásky dáš, tím více lásky dostaneš. Čím méně se budeš bránit osudu, tím dříve odejde a změní se k lepšímu.

29. dubna

OTEVŘI SVOU DUŠI SVĚTLU

Posíláme ti mnoho lásky a světla. Jsi uzavřen do své temnoty a bráníš se Božskému světlu, by vstoupilo do tvého života. Přitom stačí jen vzít za kliku a otevřít dveře dokořán, by světlo mohlo vstoupit do tvého života. Vpusť toto světlo do svého života, nech se jím prohřát a vnímej blahodárné účinky tohoto světla. Dovol lásce, by proudila do tvého života, dovol štěstí vstoupit do tvých dveří. Nezavírej dnes tyto dveře, vnímej krásy přírody, vnímej zpěv ptáků, vnímej krásu, kterou život přináší. Toto světlo je jako potůček, který teče do řeky. Pokud přehradíš ho, přestane téci a voda vyschne. Tak je to i s naším světlem, které ti právě dnes posíláme. Však život je tak krásný. Ale proč je tak krásný? Protože jsi zamilovaný a toužíš po lásce. Protože vnímáš jeho krásu a umíš jí ocenit.

30. dubna

DEJ A BUDE TI DÁNO

Dnes obdaruj někoho, o kom si myslíš, že nemá v životě tolik štěstí, jako máš ty sám. Tato radost, která bude z tvého srdce proudit, zasadí malé semínko návratů. Toto semínko začne růst a ty poznáš, že brzy i tebe někdo obdaruje. Proč lpět na něčem, co nepoužíváš již dlouhou dobu, když někomu jinému to přinese velké štěstí? Proč neobdarovat někoho, kdo je nešťastný, nemocný, nebo prostě jen sám? Samota tíží každého člověka, tak proč tuto samotu nevyhnat o dům dál? Cokoliv dnes dáš z čistého srdce, ne proto, že musíš, ale proto, že chceš, by někdo jiný byl šťastný a darovaná věc udělala mu radost, získáš mnohonásobně zpět, ve formě, kterou si přeješ ty. Přivolej dnes k sobě to nejlepší tím, že dáš někomu to nejlepší pro něho.