dostáváme, co potřebujeme, ztrácíme, čeho si nevážíme


Všichni jsme děti Boží a všichni dostáváme dary podle svých zásluh. Dostáváme přesně to, co potřebujeme nyní ve svém životě mít. Ve svém životě soustředíme se vždy na pět oblastí, ve kterých bychom chtěli být šťastni. Je to láska a vztahy k ostatním, rodina, domov a děti, zdraví, práce a peníze.

LÁSKA A VZTAHY K OSTATNÍM

Někdo z nás má to štěstí a najde svou lásku, která zůstává po celý život. Někteří to štěstí nemají. Ale proč to tak je? Skutečně je někomu souzena láska a někomu ne? Tak to není. Byli jsme zrozeni pro život v páru, a proto hledáme tu správnou osobu pro náš život. Láska je všude kolem nás. Možná si teď říkáte, proč vaši sousedé lásku mají. Hádají se, zdá se, že si neváží sebe navzájem. Neváží si lásky, a přesto ji mají. Ale jak víte, zda tím jen něco neventilují? Třeba jsou hádky jen hlasitými výměnami názorů. A přesto si mohou vážit jeden druhého, nechají se žít svobodně a bez omezení. Někteří lidé neumějí žít bez hádek, a přesto se mohou milovat více, než ostatní tiché domácnosti. Tedy potřebují lásku, a dostali ji, váží si ji v hloubi své duše, neomezují se, a pak u nich zůstává. Pokud se s námi partner rozejde, má to také svůj důvod. Nikdy není na vině jen jeden člověk, žijeme v páru, a vždy za to mohou oba dva. Ve chvíli, kdy lásku bereme jako samozřejmost, omezujeme druhého člověka svými názory, pak musíme být nějakou dobu sami, abychom si uvědomili, co láska obnáší. Láska je o podpoře toho druhého, o zachování svobody toho druhého. Žádný člověk nám nepatří, a to je třeba mít na paměti. Pokud se rozhodne žít bez nás, pak je to jeho volba pro tuto chvíli. Dopřát druhému, aby se rozhodl se vrátit, sám od sebe, je velice důležité. Dopřát partnerovi, aby žil svůj vlastní život, a pokud je spokojený ve vztahu, zůstane s námi napořád. Buď se doprovázíme na pozemské cestě, a jdeme společnou cestou ruku v ruce, nebo jeden z nás zůstává vzadu a je ovlivňován rytmem toho druhého, a pak zůstane daleko od nás a cestu zpět bude hledat velice dlouho. Možná to na své cestě vzdá, a půjde jiným směrem, nebo se dá do klusu a dohoní nás.

RODINA. DOMOV A DĚTI

Každý z nás touží po domově a své vlastní rodině. Jako děti vysnili jsme si, kde bychom chtěli bydlet, nebo nás jen určitá místa přitahovala. Může to být příroda, velkoměsto, samota... Třeba se nám líbilo u prarodičů, kteří žili na venkově, třeba cítíme potřebu přírody více než ostatní, třeba potřebujeme ke svému životu lidi kolem sebe. Pokud se podíváme do svého dětství nebo dospívání, najdeme indicie k bydlení, které je nám předurčeno.

Někdy bydlíme v místě, které nám neprospívá a stále hledáme svůj malý, dětský sen. Cítíme se v depresi, jsme podráždění. Můžeme svůj byt či dům vyčistit, ale pokud nám nepatří, skutečně nepatří, tedy neharmonizuje s naší duší, pak budeme stále takoví. Každý z nás má někde své místo, každý z nás má domov, který je zapotřebí hledat. Kdo hledá, ten najde, kdo má srdce otevřené, nemůže minout.

S dětmi je to trošku složitější. Někdy si nás dušičky vyberou, aby nás vedli, nebo bychom byli skutečně šťastni. Někdy po nich toužíme, a děťátka se nikdy nedočkáme.

Musíme si uvědomit, že to nejsme my, kdo rozhodujeme o miminku, ono rozhoduje o nás. Někdo má mnoho dětí a neváží si toho, jiní zase touží po dítěti. Avšak někdy si dušička vybere rodiče, kteří nemohou mít své vlastní děti, pak zvolí cestu náhradní maminky, která poté dá takové dítě k adopci, a dostane se přesně k těm rodičům, které si dušička vybrala. Proto dostáváme, co potřebujeme. Je to i s dětmi, pokud je potřebujeme, jejich vedení, jejich jiný náhled na mnohé věci, pak je dostáváme do svého života.

Rodinné vztahy jsou někdy složité a nechápeme je. Dítě odejde z domova a přeruší veškerý kontakt. Možná se cítí dušeno naší láskou nebo tíhou povinností, a pak bychom ho měli nechat odejít. Pokud mu budeme stále dýchat na záda, pak se bude cítit velice omezeno, nebude moci dýchat, a pak je na čase nechat ho volně dýchat. Nebo si třeba nerozumíme s rodiči. Mají jiný názor na věci, než máme my, ale není vhodné vyslechnout si také jejich názor, místo abychom je odsunuli na druhou kolej? Vždyť nám dali ten největší dar, dar života, a zasluhují si naší lásku a úctu. Pokud jim jsme schopni naší lásku dát, pak nám dají oni tu svou.

ZDRAVÍ

Někteří lidé jsou zdraví, i když nežijí zdravým životním stylem, někteří lidé hlídají si své zdraví, a přesto onemocní. Nemoc se objevuje většinou za 7 let od doby, kdy máme změnit svůj postoj k určité záležitosti.

Někdy potřebuje určitou nemoc, abychom si uvědomili, co špatně děláme. Každá nemoc k nám přichází v době, kdy se motáme v kruhu, proto je dobré uvědomit si, co za nemoc nás trápí a pak najít duchovní příčinu této nemoci. I zde tedy platí, že dostáváme, co potřebujeme. Potřebujeme si uvědomit, co máme změnit, a musíme nalézt způsob, jak to udělat.

PRÁCE A PENÍZE

Toužíte po práci snů a stále nepřichází? Skutečně tuto práci potřebujete? Pokud ano, pak je zapotřebí ještě něco udělat, nebát se, více si věřit. Jakmile dáme nebeským bytostem důkaz, že na tom také budeme pracovat, že na sobě budeme pracovat, pak nám naši práci snů přinesou. Pokud jsme přišli o práci, pak je třeba se zamyslet, zda jsme v ní byli spokojeni, zda jsme se do práce těšili, zda jsme nebrali tuto práci jako samozřejmost. Stejné je to s podnikáním. Skutečně vás podnikání naplňuje? Dáváte do podnikání celou svou duši, nebo ho berete pouze jako zdroj financí? Ano, peníze jsou důležité, ale je třeba, by peníze nebyly na prvním místě, ale jen jako zdroj k životu. Pak budete mít mnoho práce a podnikání bude vám činit radost. Pokud skutečně peníze potřebujete a neživíte je svým strachem, pak k vám peníze přijdou. Pokud začnete je brát jako samozřejmost, zvyknete si na jejich příjem, zvyknete si na vyšší standard, pak peníze od vás odejdou a bude dlouho trvat, než se vrátí.

Přeji vám mnoho štěstí v životě, mějte pokoru ve svém srdci, nemyslete pouze na sebe, a splní se vám vše, po čem toužíte. Pamatujte, že žádný člověk není ani dobrý, ani zlý. Každý člověk má v sobě obě strany, stejně jako má mince dvě strany. Pokud si myslíte, že jste zlí, nevěřte tomu, i ve vás se skrývá dobro. Pokud si myslíte, že jste hodní, ani tomu nevěřte, protože zlá strana se ve vás může kdykoliv probudit. Stačí jedna myšlenka, a vše může být jinak, stačí jedna myšlenka, a strany se obrátí.

Pamatujte, co přejete ostatním, dostanete sami. Přejte lidem přesně to, co byste chtěli přivést do svého života. A vyčkejte, až si vás vaše přání najde.