démoni na Zemi


Je mnoho druhů démonů, kteří k nám přicházejí, a kteří sídlí právě na Zemi. Každý z nás dostává do života nejen svého anděla, ale také svého démona. Tento démon může přivolat další a tím nás oslabuje. Při vstupu na Zemi se vždy spojí s člověkem, který nemá velkou sebedůvěru a je tedy více náchylný na jejich vedení. Jediná obrana je neposlouchat démona, kterého máme vždy po levé straně, a který nám našeptává nepravosti.

Neřesti, jako je obžérství, alkohol, drogy, to je vše v moci démonů. Pokud jsme otroci nějaké takovéto neřesti, pak jsme v moci démona. Jedinou výjimkou tvoří tabák, který používá se jako vykuřovadlo, ale je třeba si uvědomit, že cigarety obsahují mnoho škodlivých látek, které jsou také v moc démonů.

Démoni, kteří přebývají v okolí některého člověka, chovají se velice přívětivě. To proto, aby jim lidé uvěřili, než opravdu zaútočí. Náš strach ovládají také démoni. Strachem a obavami se živí, a pak jsou mnohem silnější. Bojácný člověk je proto pro ně také snadným terčem. Je třeba rozlišit různé formy strachu. Fobie většinou neseme si z minulých životů, z minulých zkušeností, proto je třeba zjistit, kdy náš strach opravdu započal, uvědomit si, poznat, pak se můžete určitých fobií zbavit. Někdy máme strach, že neuděláme zkoušky, nebo nás nepřijmou do nové práce. Toto je zdravý strach, a nepochází od démonů. Je to sebeobrana naší duše. Kdybychom se nebáli ničeho, nebyli bychom lidské bytosti. Já však hovořím o strachu daleko ukrytém v našem vědomí, o strachu cokoliv udělat, do čehokoliv se pustit, o strachu z lásky nebo z problémů v lásce. Tyto strachy jsou živnou půdou právě pro démony. Připoutání se k určitému člověku je také dílem démonů. Člověk nemůže vlastnit žádného jiného člověka, každý člověk má svobodnou vůli a rozhoduje se sám za sebe. Také hamižnost a chtíč mít co největší majetek, pramení od démonů. Ano, každý člověk přeje si lásku, štěstí, peníze a skvělou práci, domov, kde by se mu líbilo a kde by byl spokojený. Ale jakým způsobem toho dosáhne, záleží na každém člověku. Vše má svůj vlastní čas.

Člověk, který si věří, jde trošku hlavou proti zdi, je schopen plnit si svá přání a jít za nimi, nepatří do světa démonů ani do jejich blízkosti. Takový člověk není jim nic platný, protože není ovlivněný strachem svým. Je třeba si uvědomit hranici zdravého a nezdravého strachu. Jen tak můžete bojovat se svým démonem, ukázat mu, že se ho nebojíte, že dokážete vše i bez jeho pomoci.